Replik till Tommy Hansson: SD visar tydligt sin okunskap om vargar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 juli 2018
- NewsVoice redaktion
Varg - Foto: Raincarnation40, free photo, CC0
Varg - Foto: Raincarnation40, free photo, CC0
Varg – Foto: Raincarnation40, free photo, CC0

Tommy Hansson (SD i Södertälje) lider av en okunskap som är skrämmande. Hansson sprider skrönor om att vargar är ”lustmördare” och att det bör vara ”fri vargjakt” på ett fredat och rödlistat rovdjur. Detta visar att Hansson inte respekterar regelverket. Det menar föreningen ”Rovdjursvänner Utan Gränser” i en replik till Tommy Hanssons debattartikel ”Varför prioriteras vargen framför nyttoboskap och markägare?”.

Vi anser att det är bra att SD visar var ni står i rovdjursfrågan så naturvänner och mer upplysta medborgare snabbt kan välja bort er som ett alternativ i det kommande valet. Att dessutom hänvisa till händelser som utspelades 1820-1821 som en skrämselpropaganda för att försöka få din vilja igenom att skjuta bort vargar, visar tydligt Hanssons okunskap.

Om Tommy Hansson varit mer insatt innan uttalalandet hade du vetat om att denna varg var uppfödd av människor och att vargen rymde från sin fångenskap och bör därför inte jämställas med vilda vargar.

Vi vill gärna att du svara oss på vad har Kolmårdenhändelsen med våra vilda vargar att göra?

Självklart framhåller du att vargarna prioriteras framför nyttoboskap och markägare när det i själva verket många gånger faktiskt är tvärtom. Om du vore insatt så hade du känt till att många olika vargläns länsstyrelser godkänner en stor mängd skyddsjakter trots att flertalet markägare inte har vidtagit förebyggande åtgärder.

Vi hyllar Stockholms länsstyrelse för att de inte gett vika för fårgårdens Molstabergs önskan om att skjuta bort samtliga vargar i Sjundareviret. De ansåg inte att det fanns underlag för att bevilja skyddsjakt på Sjundavargarna.

Du skriver dessutom:

”I mina ögon är det alldeles självklart att skyddsjakt ska tillåtas när vargen, som till karaktären är en lustmördare, angriper våra nyttodjur ”.

Vi skulle vilja säga att det är självklart att det ska finnas ett regelverk för att bevara vår vargstam i en gynnsam bevarande status och att samtliga kriterier för att bevilja en skyddsjakt ska vara uppfyllda innan man beviljar jakt.

Du skriver även:

”Är vargen mer värd än får och getter? Och borde inte Länsstyrelsen måna om näringsidkarna på landsbygden i stället för att, ursäkta uttrycket, djävlas med dem?”

Fårnäringen har inte minskat i Sverige och länsstyrelsernas ”djävlas” inte med näringsidkarna eller med glesbygdsbefolkningen, utan de försöker säkerställa att regelverken efterföljs för ett rödlistat rovdjur och inget annat.

Vår förening förespråkar ett större samarbete över landsgränserna till Norge och Finland bland annat för att säkerställa att våra rovdjur är i gynnsam bevarande status, då våra rovdjur vandrar fram och tillbaka över våra gränser. Detta berör oss alla om vi i framtiden ska bibehålla en biologisk mångfald för kommande generationer. Föreningen har representanter från flera länder i styrelsen för att öka samverkan, kunskap- och kompetensspridning runt våra rovdjur över landsgränserna.

Det är en tragedi för våra vargar att våra myndigheter inte samverkar mer över landsgränserna för att säkerställa att våra vargar har en gynnsam bevarande status (GYBS). Tillsammans kommer vi även att sträva efter att en aktiv handlingsplan utarbetas mot den illegala jakten i våra länder då det utgör ett stort hot mot våra rovdjur.

Den illegala jakten är en skamfläck för jägarkåren, men även för våra myndigheter som inte aktivt gjort något för att stävja det. Låt rovdjuren leva!

Text: Rovdjursvänner utan gränser, Rovdjursvannerutangranser.com (sajten lanseras i augusti) 

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: vargar