Camilla Elfving om business intuition – Intuitiv förmåga för bättre affärer

publicerad 24 augusti 2018
- Camilla Elfving
Affärsman med business intuition. Foto: F. Muhammad, ArtisticOperations, licens CC0 1.0, Pixabay.com
Affärsman med business intuition. Foto: F. Muhammad, ArtisticOperations, licens CC0 1.0, Pixabay.com
Temabild: Affärsman med business intuition. Foto: F. Muhammad, ArtisticOperations, licens CC0 1.0, Pixabay.com
Camilla Elfving
Camilla Elfving

FÖRETAGANDE. Affärsinstinkt sa man förr, näsa för affärer ellr fingertoppkänsla. Business intuition kallas det idag, nytt namn, samma innebörd. Det handlar om intuitiv intelligens. Något som hjälper innovativa företag med affärsutveckling och ökad “patchnings”-förmåga, att snabbt kunna anpassa sig till marknadens förändringar.

Text: Camilla Elfving

IT-industrier som Silicon Valley använder intuition som en del av sin buiness intelligence för att bedöma startups och lösa problem. I många yrken används intuitionen för att fylla i där det saknas information och man får lita till sin inre kompas.

Tränad intuition är en uppenbar tillgång i både arbetsliv och privatliv och neurologer menar att vår intuition är förknippad med limbiska systemet, och att hjärnan gör bedömningar baserade på tidigare erfarenheter – en slags dold, lagrad intelligens. Man låter hjärnan ge förslag utifrån liknande situationer och erfarenheter.

”Often you have to rely on intuition” – Bill Gates

Intuition handlar om omedelbar ingivelse, den första känslan, men den inbegriper även det undermedvetna. Motsatsen till använda sin intuition är logisk analys. För intuition behöver varken vara rationell eller förenlig med någonting annat.

Intuitiv information är en snabb varseblivning som man kan välja att lyssna till eller avfärda. På någon sekund sker analys, be dömning och slutledning och här är viktigt att inte låta sitt ego och intellekt infiltrera det som kommer från intuitionen.

Kanske är det den spiritualistiska rörelsen som bäst kan beskriva intuitionen, eftersom den utgör en betydande del av mediumskapet. Men intuitionen är bara ett av flera verktyg inom den psykiskt mediala intelligensen.


När intuitionen sträcks ut så övergår den i något annat. Den övergår i psykisk förmåga (psychic ability) och det är viktigt att understryka att detta, i likhet med intuitionen, inte har något att göra med andevärlden eller andar.


Väck din intuition – andningen är en nyckel

Intuition går att träna upp men vad som också är riktigt att säga är att intuition måste medvetandegöras. Intuitionen finns där och har alltid funnits där som en outnyttjad reserv. Den mediumistiska kunskapstraditionen, som jag själv verkar inom, beskriver att intuition ofta slår över eller samspelar med andra psykiska förmågor som sammantaget kan beskrivas som mediernas språk, tolkningar av “vibrationer”.

Jock Brocas tipsar om hur du kan utveckla business intuition

Hur kan man på enklaste sätt börja träna upp sin intuition och sitt sjätte sinne?

Jock Brocas - Pressfoto
Jock Brocas – Pressfoto, Linkedin

Jag frågar min vän och kollega Jock Brocas, välmeriterat medium i Orlando, Florida som givit ut många böcker om mediumskap bl.a. boken Powers of the sixth sense vilken just handlar om intuitiv förmåga. Jock Brocas vill först poängtera att intuitionen spelar en fundamental roll i människors liv och det finns otaliga exempel då intuition faktiskt har räddat livet på människor. Så behållningen av att träna sin intuitiva sida är en oskattbar tillgång.

När Jock Brocas ger egna råd om hur man kan träna upp sin intuition så framhålls andningen.

”Jag skulle säga att det börjar med att bli medveten om sin andning – sin  in- och utandning.

Andningen är nyckeln eftersom den frigör de intuitiva egenskaperna, men det handlar inte enbart om andningen, för andas in och ut gör vi ju varje sekund av vår existens, utan tränad intuition handlar om att bli medveten om den energi som finns inuti andetaget och att lära sig att placera sitt fokus på en punkt och energi som ligger mellan in och utandningen.

Det är den punkten mellan dessa platser som universums hemligheter ligger. Att medvetandegöra den här platsen inom sig själv har en genomgripande effekt på en människas liv.”

Jock Brocas om hur du övar upp intuition:

”Personligen älskar jag att sitta i naturen, vid ett vattenfall eller en sjö, men det går lika bra om du är i ditt hem eller på en lugn, tyst plats eller i en trädgård. Varhelst du är bekväm.

Slut ögonen en stund och bli först medveten om omgivningen, det du har utanför dig själv. När du är bekväm och avspänd med miljön omkring dig, så kan du börja andas medvetet.
Innan du andas ut håller du kvar en stund och blir medveten om energin som ligger i andetaget och vet att du i det ögonblicket är sammankopplad med det gudomliga och eviga. Du känner kraften och stillheten och långsamt släpper du ut andetaget.

Det här är ögonblicket där din intuitiva förmåga ökar och blir mer förankrad i dig. Det tar inte lång stund att träna upp intuitionen utan detta kan göras en liten stund per dag.

När du befinner dig i det ”intuitiva utrymmet” mellan din in- och utandning kommer du så småningom att få svar din fråga eller problembeskrivning, antingen genom att du plötsligt bara ”vet” eller att du ser inre bilder av utfallet.”

Text: Camilla Elfving (Elfvinginstitute.org), spiritualistiskt medium och författare | Läs fler av Camillas artiklar

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *