Sant eller falskt? Christer Nilsson granskar sossarnas påståenden

publicerad 27 augusti 2018
- av Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson

DEBATT. Historiken Christer Nilsson granskar bla den bild finansminister Magdalena Andersson målade upp vid budgetförhandlingarna på Harpsund: ”De offentliga finanserna har stärkts, vi har god tillväxt, arbetslösheten sjunker”, men stämmer det? Nilsson kontrollerar några påståenden inför valet 2018.

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket" (Regeringsformen, 1974, 1 kap: 1§).

På valdagen den 9 september har folket all denna makt och väljer suveränt bland alla partier som då står med mössan i hand för att tigga om en röst. De övriga 364 dagarna utövar de valda 349 riksdagsledamöterna indirekt denna makt när de stiftar lagarna – enligt majoritetsprincipen (minst 175 riksdagsröster).

Regeringen, vald av riksdagen, verkställer dessa lagar och levererar övrig offentlig makt. Så ser det parlamentariska systemet ut i korthet i Sverige.

Har regeringen (S) + (Mp) levererat den välfärd man gick tillval på 2014, hur mår den i stort?

Jag utgår från den bild finansministern, Magdalena Andersson, helt nyligen målade upp vid budgetförhandlingarna på Harpsund:

De offentliga finanserna har stärkts, vi har god tillväxt, arbetslösheten sjunker”.

Stämmer det? Jag har roat mig med att via lätt kontrollerbara källor syna dessa utsagor.

”God tillväxt”

Sanningen: Sverige har sämst tillväxt per person 2017 och 2018 av EU:s 28 länder! Enligt finanspolitiska rådet och professor John Hassler är Sverige enda EU-land med en tillväxt på under en procent. Tyskland, Finland, Österrike, Nederländerna går minst dubbelt så bra. Storbritannien med sin Brexitångest är näst sämst. (Källa: Internationella Valutafonden, april 2018).

”Arbetslösheten sjunker”

Sanningen: Den har sjunkit under högkonjunkturen från 7,8 procent till 6,5. Andra länder går mycket bättre: Tyskland 3,5 procent, Storbritannien 4,1. Stefan Löfven lovade 2014 att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. Då låg vi på 10:e plats – i dag 17:e plats. (Källa: Eurostat).

Swisha Christer NilssonEnligt SCB är arbetslösheten 15 procent bland utrikes födda mot 4 procent bland inrikes födda. Inte heller stämmer

Löfven om migrationspolitiken: ”Vi har lagt oss på EU:s miniminivå”

Sanningen: Sverige godkänner tre gånger så många asylansökningar som ett genomsnittligt EU:land och ligger i topp 5 vid asylansökande per capita.

”Offentliga finanserna har stärkts”

Sanningen: Magdalena Andersson har ordning och och reda, men det säger inte så mycket om välståndet. Sveriges ekonomi går för halv maskin och migrationspolitiken slukar enorma belopp som sakta men säkert äter sig in i välfärden.

En regering som skönmålar denna bild av den svenska välfärden lär väl rimligen få ta konsekvenserna på valdagen då folket utövar sin verkliga makt.

 Text: Christer Nilsson, historiker, författare