Forskningsprojektet ADAM startar – Ska utvärdera exotisk teknologi

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 augusti 2018
- Torbjörn Sassersson

Forskningsprojektet ADAM (Acquisition and Data Analysis of Materials) fokuserar på att samla in exotiska material från farkoster av okänt ursprung (UAP) och att sedan utvärdera dessa material. Projektet startades av ”To The stars Academy” (TTS Academy) som leds av personer som tidigare eller fortfarande arbetar för Pentagon och andra amerikanska myndigheter.

Inom projektgruppen finns ingen tvekan om att dessa material existerar och att de härrör från enigmatiska och okända källor.

”From time to time, various sources have collected material samples reported to have come from advanced aerospace vehicles of unknown origin (popularly known as UAP (Unidentified Aerial Phenomena). Those sources include private citizens, foreign aerospace investigatory committees, aerospace operators and government organizations.” – TTS Academy, Forskningsprojektet ADAM

Målsättningen är att dessa material och den tillhörande teknologin ska komma allmänheten till gagn, på den fria och öppna marknaden, istället för att gömmas undan i svarta projekt för ett fåtal invigda, långt bortom omvärldens insyn. Ett annat syfte med forskningsprojektet ADAM är att försöka spåra ursprunget till dessa material och teknologierna.

TTS Academy har skrivit ett kontrakt med företaget ”EarthTech International” (Earthtech.org) en tankesmedja i Texas för att utvärdera de material som kommer till forskningsgruppens förfogande.

Harold E. Puthoff leder forskningsprojektet ADAM - Pressfoto: ResearchGate.net
Harold E. Puthoff leder forskningsprojektet ADAM – Pressfoto: ResearchGate.net

Projektledare för forskningsprojektet ADAM är dr Harold E. Puthoff, en tidigare senior rådgivare för Pentagons program AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program). Fysikern Puthoff är för närvarande vice president på TTS Academy. Han arbetade under 1970-talet och framåt för SRI International (Stanford Research Institute), ett av världens största privata forskningsinstitut med att utveckla remote viewing med syftet att kontra dåvarande Sovjetunionens spionage mot USA. Puthoff leder även ”EarthTech International”.

Läs mer om TTS Academy i NewsVoice

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq