New York-professor varnar för att en politisk korrekt totalitarism förstör Västs kultur

publicerad 2 augusti 2018
- av Torbjörn Sassersson red.
Michael Rectenwald, pressfoto

NOTERAT. Michael Rectenwald som är professor vid New York University varnar för att en politisk korrekthet och vänstervriden totalitarism kan liknas vid en maoistliknande kulturrevolution, vilken belägrar hela Väst. Revolutionen avvecklar de friheter och rättigheter som vi byggt upp. Vi måste nu göra maximalt motstånd, uppmanar Rectenwald.

Rectenwald menar att den liberala vänstern anser sig ha moralisk och överlägsen ensamrätt att bestämma vad som är rätt och fel samt vad som är fritt att säga eller inte. Han beskriver situationen så här med sina egna ord:

"We’re undergoing a Maoist-like Cultural Revolution — with the power of the corporate mass media, corporate social media, the academy, most of corporate America, the deep state, the shadow government, and most of the legal apparatuses behind it. Anti-western, anti-individual, anti-Christian, anti-liberty monsters are ravaging our cultural legacies as well as our contemporary arts and letters.

Our entire culture is under siege and undergoing an utter and relentless social justice dismantling. Leftist totalitarianism is running amok.

We’re on the precipice of completely losing our culture, the benefits of western civilization, and the entire legacy of western civilizational history. A major resurgence and counter attack is necessary and soon."

Michael Rectenwald, 31 juli kl. 21:15 på Facebook

När han angrips för sin frispråkighet svarar han på Facebook:

"How dare the left have pretensions of moral superiority. Leftists in power have mass-murdered and imprisoned more people than any other contingent in political history. Don’t come around here acting morally superior to me or anyone else, you monsters."

Wikipedia definierar totalitarism med följande ord;

"Totalitarism är läran om diktatur, vilket innebär att en stat endast tillåter ett maktägande parti. Totalitarism är ett modernt samlande begrepp för politiska idéer och system som förespråkar en centraliserad och absolut makt utan nödvändigtvis hänsyn till mänskliga rättigheter, folkets åsikter eller personlig integritet. Praktiserad totalitarism har uteslutande genom historien använt sig av någon typ av censur och hämmande av yttrandefrihet hos befolkningen i det avgränsade området."

Intervjun med Tucker Carlson på Fox News sammanfattar situationen.

Text: Torbjörn Sassersson | Video: Fox News, Tucker Carlson Show

Relaterat