New York-professor varnar för att en politisk korrekt totalitarism förstör Västs kultur

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 augusti 2018
- Torbjörn Sassersson
Michael Rectenwald, pressfoto

NOTERAT. Michael Rectenwald som är professor vid New York University varnar för att en politisk korrekthet och vänstervriden totalitarism kan liknas vid en maoistliknande kulturrevolution, vilken belägrar hela Väst. Revolutionen avvecklar de friheter och rättigheter som vi byggt upp. Vi måste nu göra maximalt motstånd, uppmanar Rectenwald.

Rectenwald menar att den liberala vänstern anser sig ha moralisk och överlägsen ensamrätt att bestämma vad som är rätt och fel samt vad som är fritt att säga eller inte. Han beskriver situationen så här med sina egna ord:

“We’re undergoing a Maoist-like Cultural Revolution — with the power of the corporate mass media, corporate social media, the academy, most of corporate America, the deep state, the shadow government, and most of the legal apparatuses behind it. Anti-western, anti-individual, anti-Christian, anti-liberty monsters are ravaging our cultural legacies as well as our contemporary arts and letters.

Our entire culture is under siege and undergoing an utter and relentless social justice dismantling. Leftist totalitarianism is running amok.

We’re on the precipice of completely losing our culture, the benefits of western civilization, and the entire legacy of western civilizational history. A major resurgence and counter attack is necessary and soon.”

ArcanumSkolan 2024

Michael Rectenwald, 31 juli kl. 21:15 på Facebook

När han angrips för sin frispråkighet svarar han på Facebook:

“How dare the left have pretensions of moral superiority. Leftists in power have mass-murdered and imprisoned more people than any other contingent in political history. Don’t come around here acting morally superior to me or anyone else, you monsters.”

Wikipedia definierar totalitarism med följande ord;

“Totalitarism är läran om diktatur, vilket innebär att en stat endast tillåter ett maktägande parti. Totalitarism är ett modernt samlande begrepp för politiska idéer och system som förespråkar en centraliserad och absolut makt utan nödvändigtvis hänsyn till mänskliga rättigheter, folkets åsikter eller personlig integritet. Praktiserad totalitarism har uteslutande genom historien använt sig av någon typ av censur och hämmande av yttrandefrihet hos befolkningen i det avgränsade området.”

Intervjun med Tucker Carlson på Fox News sammanfattar situationen.

Text: Torbjörn Sassersson | Video: Fox News, Tucker Carlson Show

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • – Ja, det verkar som att det finns en medveten ond strategi hos de ledande politikerna i världen som går ut på att förstöra jorden och mänskligheten. Men vi får ändå inte tappa hoppet på att godheten kommer att segra över ondskan. Jag tror att det största hoppet för att rädda världen är Donald Trump och hans idoga arbete med att sakta men säkert byta ut Deep State,s lakejer mot välvilliga människor. Och när världen en dag i framtiden (förhoppningsvis i år) kommer att få veta (ett stort avslöjande) vad den politiskt korrekta vänsterkåren, som är köpta av The Deep State har, och har haft, i sin ondskefulla agenda då kommer hela deras maktapparat snabbt att kollapsa inför folkets protester. Då, och först då, kommer ärliga och rättvisa politiker äntligen att kunna ta över makten i hela världen.

  • Liberal kommer ur grunden liber som betyder fri-given (från slaveri). PK-ismen är ett “nytt” slaveribegrepp.
    Eftersom politik egentligen är en in/de-krementell skala kan inte höger el.vänster existera i ett koordinatsystem eftersom då båda som motsatser skulle ligga på samma X-axeln och vara i storlek samma sak.
    Så båda definitionerna visar på oriktiga vilseledande begrepp.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *