Dokument visar att socialdemokraterna försöker islamifiera Sverige

publicerad 22 augusti 2018
- av NewsVoice
Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Ericsson Globe – Foto: Fredrik Posse, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 – Montage: NewsVoice

DEBATT. Öystein Rönne som är engagerad i det svenska ödesvalet 2018 är stark kritisk till att socialdemokraterna genom organet: “Socialdemokrater för tro och solidaritet” redan på 1990-talet startade ett samarbete med Sveriges Muslimska Råd med syftet att öka muslimernas inflytande i Sverige. Dokument avslöjar avsikten: S vill ha S-väljande muslimer.

Organisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet beskriver sig själva så här:

Hans Josefsson - Pressfoto, Trosolidaritet.se
Hans Josefsson – Pressfoto, Trosolidaritet.se

“Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) är en av Socialdemokraternas fem sidoorganisationer (de andra är SSU, S-kvinnor, S-studenter och HBT-Socialdemokrater). Som sidoorganisation är vi en del av partiet, men också självständig med delvis egen organisationsmodell…” –  Trosolidaritet.se

Öystein Rönne gjorde en telefonintervju med Hans Josefsson som är förbundssekreterare för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Det han fann är anmärkningsvärt.

Redan 1994 hade socialdemokraterna ett nära samarbete med Sveriges Muslimska Råd. Samarbetet syftade till att få in muslimerna i det svenska samhället och in i de beslutande församlingarna.

Rönne skriver till NewsVoice:

Öystein Rönne - Pressfoto
Öystein Rönne – Pressfoto

“Det handlade om utbildning i politik och hur det svenska systemet fungerar. I klartext en gräddfil in i Sveriges beslutande organ. Vi har redan sett nämndemän som försökt att använda sig av sharialagar i svenska domstolar. Så ”hjälpen” har verkligen burit frukt för muslimerna.”

I rapporten ”Delaktighet identitet & integration” (Rapport 4/99) från broderskapsrörelsen “Sveriges Kristna Socialdemokrater”, som numera alltså kallar sig ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”, framgår hur samarbetet mellan socialdemokraterna och muslimer ska se ut och vad som var syftet med detta.

Rönne menar att här lades på ett effektivt sätt grunden för muslimernas ”erövring” av Sverige. Hela den 10-sidiga rapporten klargör socialdemokraternas skuld och ansvar till att det ser ut som det gör i Sverige idag, menar Rönne, som fortsätter:

“De bidrog helt enkelt till att skapa en bra plattform för muslimerna i Sverige att gå vidare ifrån i erövringen av vårt land. Att muslimerna vill erövra hela världen kan knappast vara någon nyhet för de flesta Svenska invånare.”

I rapporten finns ett antal målformuleringar inom ramen för samarbetet. År 2002 var målet att bland de socialdemokratiska förtroendevalda skulle finnas muslimer på:

  • 15 kommunala fullmäktigelistor,
  • 5 landstingslistor och på
  • Riksdagslistorna i minst 5 län.
  • SAP skall ha 2000 muslimska medlemmar och
  • 300 skall ha fått en politisk grundutbildning.

Vidare står att:

“ett viktig del i arbetet är att aktivt föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder”.

Samarbetet utgör en stadig grund för utförsäljning av Sverige till muslimerna, menar Rönne. Hans Josefsson anser istället att muslimska och socialdemokratiska värderingar kan överlappa och att det är något bra för socialdemokratin. 

Text: NewsVoice