Innan Sverige fylls av elektrosmog från 5G – Riskbedömning krävs

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 10 september 2018
- NewsVoice redaktion

DEBATT. Sverige förbereder sig nu för fullt inför utbyggnaden av 5G. Stefan Löfven sa i TV4-nyheterna den 23/5 att man arbetar med lagstiftning och att kompetens måste till inför utbyggnaden av 5G. Det är viktigt att veta att Stefan Löfvens ord om lagstiftning och kompetens betyder noll och ingenting.

Fakta är att:

 • vare sig 3G, 4G, wifi eller 5G har riskbedömts av den svenska staten. 3G, 4G och wifi täcker ändå hela landet och nu byggs även provnät för 5G ut i Sverige. Ingen som helst riskbedömning har gjorts.
 • nuvarande svenska regering svarar med att Strålsäkerhetsmyndigetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fälts kunskapsrapporter ger en retroaktiv riskbedömning av nya generationers mobiltelefoni.
 • SSM:s vetenskapliga råd inte har i uppdrag att riskbedöma nya generationers mobiltelefoni. Det står vare sig på SSM:s hemsida eller i interna styrdokument. Uppdraget är att rådet varje år ska lämna en skriftlig rapport om den nuvarande forsknings- och kunskapssituation till SSM.
 • trots att SSM:s vetenskapliga råd är arvoderat med flera hundratusen:- per år fullgjorde de inte sitt uppdrag gentemot SSM förra året med att lämna en rapport för 2017.
 • SSM:s generaldirektör Mats Persson under 2017 inte såg till att rådet fullföljde sitt uppdrag till SSM.
 • SSM inte kan redogöra för varför rådet inte fullföljt sitt uppdrag 2017.
 • JO lämnade de bristfälliga förhållandena på SSM utan åtgärd.
 • SSM inte kan förklara varför Martin L Palls forskning aldrig redovisats i kunskapsrapporterna. Trots att det är en huvuduppgift för rådet att granska alla rapporter och att Martin L Palls forskning uppfyller alla krav på att få redovisas. Hans forskning visar hur radiofrekvent elektromagnetisk strålning, EMF, öppnar cellmembranen så att kalciumjoner flödar in och skapar oxidativ stress i cellen. Ett tillstånd som sedan ligger till grund för flera allvarliga sjukdomar.
 • SSM:s vetenskapliga råd har stor kompetens i att hitta på anledningar för att negligera varje forskningsrapport som visar på hälsorisker med EMF. T o m amerikanska statliga National Toxicology Programs studie 2016 på 25 miljoner dollar som visade på ett så stort samband mellan EMF och cancer att en delrapport gavs ut i förväg.
 • trots att Rådet skriver i sin rapport för 2018 att ”Inga nya hälsorisker har identifierats” fylls nyhetsmedia av rubriker från diskvalificerade forskningsrapporters resultat.
 • Europeiska mäns spermier är både färre och av sämre
 • Psykisk ohälsa blandbarn och unga vuxna ökar kraftigt.
 • Psykisk ohälsa vanligaste orsaken till sjukskrivning
 • Diagnoser inom ADHD och autism ökar bland barn och unga
 • Kraftig ökning av cancer i huvud- och halsområdet
 • I Sverige insjuknar ett barn om dagen i någon form av cancer.
 • Alarmerande ökning av antalet demenssjuka i världen.

Det är också fakta att:

 • antalet pollinerande insekter som binoch humlor har minskat dramatiskt världen över. Det är allvarligt då vi behöver dem för vår livsmedelsförsörjning.
 • 80 procent av Europas insekter har försvunnit på 30 år. Nu visar forskning att också insekter navigerar efter jordens magnetfält. All EMF måste då vara ett mycket försvårande faktum för deras möjligheter att klara sig.
 • Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att det finns människor som lider svårt av EMF. Trots det följer de inte svensk lagstiftning och prövar tekniken gentemot Försiktighetsprincipen i Miljöbalken.
 • Det är också fakta att det finns en mängd diagnoskoder fr o m W90 för icke joniserande strålning i ICD 10 SE. Ett vetenskapligt samband mellan EMF och elöverkänslighet borde finnas i samma sekund som en revision gjordes av alla SSM:s vetenskapliga råds bortgallrade forskningsstudier. Också genom prov på elöverkänsligas saliv, dess tillstånd med röda blodkroppar, järnparametrar i blodet och inte minst ett äkta intresse för att lyssna och sammanställa alla deras likartade hälsoproblem.

För Stefan Löfven och den svenska regeringen är det enligt digitaliseringsstrategin viktigast att Sverige ska vara bäst i världen på digitaliseringens möjligheter. Detta högmod gör att 5G inte riskbedöms, lagstiftning inte följs och kompetens inte efterfrågas. Istället menar de att de skapar välstånd, att de investerar i människor och miljö och att de skapar trygghet i nuet och hopp för framtiden.

Hur får de ihop det?

Text: Anne-Marie Robertson, Fagerås

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice