Innan Sverige fylls av elektrosmog från 5G – Riskbedömning krävs

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 september 2018
- NewsVoice redaktion

DEBATT. Sverige förbereder sig nu för fullt inför utbyggnaden av 5G. Stefan Löfven sa i TV4-nyheterna den 23/5 att man arbetar med lagstiftning och att kompetens måste till inför utbyggnaden av 5G. Det är viktigt att veta att Stefan Löfvens ord om lagstiftning och kompetens betyder noll och ingenting.

Fakta är att:

 • vare sig 3G, 4G, wifi eller 5G har riskbedömts av den svenska staten. 3G, 4G och wifi täcker ändå hela landet och nu byggs även provnät för 5G ut i Sverige. Ingen som helst riskbedömning har gjorts.
 • nuvarande svenska regering svarar med att Strålsäkerhetsmyndigetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fälts kunskapsrapporter ger en retroaktiv riskbedömning av nya generationers mobiltelefoni.
 • SSM:s vetenskapliga råd inte har i uppdrag att riskbedöma nya generationers mobiltelefoni. Det står vare sig på SSM:s hemsida eller i interna styrdokument. Uppdraget är att rådet varje år ska lämna en skriftlig rapport om den nuvarande forsknings- och kunskapssituation till SSM.
 • trots att SSM:s vetenskapliga råd är arvoderat med flera hundratusen:- per år fullgjorde de inte sitt uppdrag gentemot SSM förra året med att lämna en rapport för 2017.
 • SSM:s generaldirektör Mats Persson under 2017 inte såg till att rådet fullföljde sitt uppdrag till SSM.
 • SSM inte kan redogöra för varför rådet inte fullföljt sitt uppdrag 2017.
 • JO lämnade de bristfälliga förhållandena på SSM utan åtgärd.
 • SSM inte kan förklara varför Martin L Palls forskning aldrig redovisats i kunskapsrapporterna. Trots att det är en huvuduppgift för rådet att granska alla rapporter och att Martin L Palls forskning uppfyller alla krav på att få redovisas. Hans forskning visar hur radiofrekvent elektromagnetisk strålning, EMF, öppnar cellmembranen så att kalciumjoner flödar in och skapar oxidativ stress i cellen. Ett tillstånd som sedan ligger till grund för flera allvarliga sjukdomar.
 • SSM:s vetenskapliga råd har stor kompetens i att hitta på anledningar för att negligera varje forskningsrapport som visar på hälsorisker med EMF. T o m amerikanska statliga National Toxicology Programs studie 2016 på 25 miljoner dollar som visade på ett så stort samband mellan EMF och cancer att en delrapport gavs ut i förväg.
 • trots att Rådet skriver i sin rapport för 2018 att ”Inga nya hälsorisker har identifierats” fylls nyhetsmedia av rubriker från diskvalificerade forskningsrapporters resultat.
 • Europeiska mäns spermier är både färre och av sämre
 • Psykisk ohälsa blandbarn och unga vuxna ökar kraftigt.
 • Psykisk ohälsa vanligaste orsaken till sjukskrivning
 • Diagnoser inom ADHD och autism ökar bland barn och unga
 • Kraftig ökning av cancer i huvud- och halsområdet
 • I Sverige insjuknar ett barn om dagen i någon form av cancer.
 • Alarmerande ökning av antalet demenssjuka i världen.

Det är också fakta att:

 • antalet pollinerande insekter som binoch humlor har minskat dramatiskt världen över. Det är allvarligt då vi behöver dem för vår livsmedelsförsörjning.
 • 80 procent av Europas insekter har försvunnit på 30 år. Nu visar forskning att också insekter navigerar efter jordens magnetfält. All EMF måste då vara ett mycket försvårande faktum för deras möjligheter att klara sig.
 • Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att det finns människor som lider svårt av EMF. Trots det följer de inte svensk lagstiftning och prövar tekniken gentemot Försiktighetsprincipen i Miljöbalken.
 • Det är också fakta att det finns en mängd diagnoskoder fr o m W90 för icke joniserande strålning i ICD 10 SE. Ett vetenskapligt samband mellan EMF och elöverkänslighet borde finnas i samma sekund som en revision gjordes av alla SSM:s vetenskapliga råds bortgallrade forskningsstudier. Också genom prov på elöverkänsligas saliv, dess tillstånd med röda blodkroppar, järnparametrar i blodet och inte minst ett äkta intresse för att lyssna och sammanställa alla deras likartade hälsoproblem.

För Stefan Löfven och den svenska regeringen är det enligt digitaliseringsstrategin viktigast att Sverige ska vara bäst i världen på digitaliseringens möjligheter. Detta högmod gör att 5G inte riskbedöms, lagstiftning inte följs och kompetens inte efterfrågas. Istället menar de att de skapar välstånd, att de investerar i människor och miljö och att de skapar trygghet i nuet och hopp för framtiden.

Hur får de ihop det?

Text: Anne-Marie Robertson, Fagerås

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Eliten förbereder ett effektivt ramvärk för att hantera västvärldens befolkning lagom tills det ohållbara konsumtionssamhället slitet ut jordens resurser tillräckligt mycket för att vår privilgerade vardag inte längre kommer fungera. Det kommer bli kaos när dom överbefolkade städerna inte längre har rinnande vatten/avlopp, el/värme och sina ofantliga mängder införda livsmedel. Att hundra-miljontals människor bara skulle sitta ned och finna sig i sitt öde under dessa omständigheter är helt osannolikt. Pandemonium skulle bryta ut.
  5G är elitens version av nazisternas ”The Final Solution” och mycket smidigare än dödliga patogener som också leder till veritabelt kaos. 5G är tyst, elegant, effektivt och fullt kontrollerbart.

 • Politikerna bygger ju ett människofientligt samhälle så varför skulle teknikområdet vare annorlunda. Vitamin K2 i kombination med D ska väl ha en viss skyddande effekt mot förkalkning. Det är vad jag har läst mig till och själv tillämpar. Men ska man kunna skydda sig fullt ut får man försöka byta planet och det blir lite svårt.

  • Exakt detta. Samhället blir i politikernas styre mer fientligt på alla sätt och vis. En ekonomisk kollaps kan på många sätt komma som en skänk från ovan.

 • “Kalcium strömmar in i cellerna..”. Förkalkningar i celler i blodådror ger….
  Cancerceller använder sig av att “öppna fler kalciumkanaler” för att få in växa bättre… Boken jag rekommenderar heter “Death by Calcium”. Låter konstigt först, men inte efter ett par kapitel. Ett sätt att skydda sig mot förkalkningar är regelbundna bastubad. Både järn och kalcium svettas man ut. Med våra vanor idag svettas vi betydligt mindre i snitt än förr. 5G ovanpå det kan ju knappast hjälpa. Inte undra på att det går dåligt för Löfven, redan nu. Vilket parti vågar “ta tag” i de opresenterade forkskningsresultaten? Miljöpartiet tycker man iaf. Monsanto var också duktiga på att begrava opassande forskningsresulat. Precis som tobaksindustrin.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *