Christer Nilsson: Hör hedersvåld hemma i Sverige?

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 14 september 2018
- Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson – Foto: Johan Arvidsson

Vad är hedersvåld och dess yttersta konsekvens hedersmordet? Jag ser en farlig utveckling i Sverige där socialtjänst, skolan och rättsväsendet sedan länge har tappat kontrollen över utvecklingen i landet. När ska Sverige vakna och på allvar ta itu med hedersvåldet?

Text: Christer Nilsson, historiker

FN, UNFPA, uppskattar att det sker mellan 5000 och 25,000 hedersmord varje år – inte bara på avlägsna platser utan det förekommer i hela västvärlden. I Sverige kartlägger länsstyrelsen i Östergötland hedersrelaterad brottslighet. Av de 105 mord som begicks 2016 var tio hedersmord – men visar antagligen inte hela bilden, brottsutredarna famlar i ett mörkertal.

Det har förts en debatt om huruvida hedersvåld ”bara” är en form av våld i hemmet och huruvida västerlänningars morbida fascination av detta beror på fördomar mot muslimer – om en baptist i Alabama mördar sin fru som vill skiljas är det ingen som kallar det ett ”kristet hedersmord”. Men hedersvåld skiljer sig på flera sätt från ”våld i hemmet”.


Ett hedersmord begås oftast av manliga släktingar samt godkänns och underlättas av kvinnliga släktingar. Hedersmord förklaras ofta med religion, utförs utan ånger och godkänns av religiösa ledare eller patriarker och är sällan ett spontant passionsdåd.


Mordet begås öppet – hur skulle familjens ”heder ” annars kunna återupprättas? Och den utvalde förövaren är ofta en minderårig släkting (som en yngre bror)  för att straffet ska bli så lindrigt som möjligt.

Vad utmärker hedersvåldet/hedersmordet?

Historiskt har det förekommit i alla kulturer, men i dag begränsas det till traditionella muslimska, hinduiska och sikhiska samhällen och grupper.

  • Offren är vanligen unga kvinnor – och där kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är det centrala.
  • Deras vanligaste brott? Att vägra ställa upp på ett arrangerat äktenskap. Att vilja skilja sig från en misshandlande make som de tvingats gifta sig med som barn. Att stå emot religiös ortodoxi – som att behöva täcka huvudet. Att vilja utbilda sig. Att gifta sig – bo – gå ut – ha kontakt med en icke-godkänd man. Att som kvinna vägra att vara sina manliga släktingars egendom.
  • Att ha blivit våldtagen är chockerande nog också en vanlig orsak till att utsättas för hedersmord.
  • I sällsynta fall blir män offer för hedersmord. Den vanligaste orsaken är homo-bisexualitet.

Källa: Behave: the biology of humans at our best and worse by Robert Sapolsky – professor i biologi och neurologi vid Stanford University (2017)

En särskild form av hedersvåld är könsstympningen

Socialstyrelsen uppskattade 2015 att omkring 38 000 flickor och kvinnor var könsstympade – varav 7 000 är flickor under 18 år. Bedömning saknas helt om hur många som riskerar att bli stympade. I Sverige är kvinnlig könsstympning förbjuden sedan 1982. Endast ett fåtal fall har lett till fällande domar. Däremot är omskärelse av pojkar tillåten sedan 2001. Det beräknas att cirka 30 procent av alla män i världen är omskurna.

Det svenska rättssamhället har svårt att hantera hedersvåldet – ofta sker det i det fördolda. Unga tonårsflickor skickas till hemlandet och tvingas eller övertalas att skriva på ett äktenskapskontrakt med en äldre man. I Sverige lever man sedan som gifta enligt sharialagar, trots att barnäktenskap är förbjudet. Blir hon gravid registreras äktenskapet oftast i Sverige också.

Swisha Christer NilssonI den svenska lagboken finns inte heders- våld/mord definierat som brott. I stället får andra lagrum användas som mord, kvinnofridskränkning och misshandel. Och först nu har den senfärdige Morgan Johansson och justitiedepartementet inkommit med ett slutbetänkande SOU 2018:69 om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och hedersbrottslighet. Det kommer sedan att ta år att få sådana lagar stiftade – och tillämpade, vilket är inget mindre än en skandal. Elisabeth Massi Fritz är den enda advokat som är specialiserad på hedersbrott. Också det erbarmligt otillräckligt!

Text: Christer Nilsson, historiker

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: hedersvåld