Coca-Cola ger dig näringsråd – Babylon av Mike Blixt: Kapitel 31

publicerad 3 september 2018
- Mike Blixt
Bild från Livsmedelsverkets film: "Måltider i ädreomsorgen", 2018. Montage: NewsVoice (slogan är satir).
Bild från Livsmedelsverkets film: "Måltider i ädreomsorgen", 2018. Montage: NewsVoice (slogan är satir).
Bild från Livsmedelsverkets film: “Måltider i ädreomsorgen”, 2018. Montage: TV-Helse (slogan under loggan är satir).

Mike Blixt - PressfotoDEBATT. Om företaget Coca-Cola gav råd till allmänheten kring kostvanor, skulle du då välja att följa dem? Sanningen är att du redan gör det, men det visste du kanske inte om? Texten är hämtad ur boken Babylon av svensken Mike Blixt och publiceras som en debattartikel. Kritiken är främst riktad mot Livsmedelsverket.

Text: Mike Blixt

Livsmedelsverkets uppgift går delvis att beskriva på följande sätt:

“Livsmedelsverket ska arbeta för konsumenterna och har som uppgift att verka för att
livsmedel ska vara säkra, att hanteringen av livsmedel ska ske på ett ärligt sätt samt bra matvanor. En av Livsmedelsverkets uppgifter är att tillhandahålla råd samt information till konsumenterna. Det kan t ex handla om matval, bra matvanor samt olika miljöfrågor inom livsmedelsområdet.”

Deras råd till allmänheten har ofta varit katastrofala och flertalet har helt saknat vetenskapligt stöd. I de “expertråd” som är med och tar fram dessa råd till oss medborgare, hittar du personer som har direkt koppling till företag som Coca-Cola, Nestlé och Kellogs. Det är så det ser ut idag.

Bild från Livsmedelsverkets film: "Måltider i ädreomsorgen", 2018.
Bild från Livsmedelsverkets film: “Måltider i ädreomsorgen”, 2018.

Personer som arbetar för kommersiella företag där de naturligtvis har sina aktieägare att värna om, ser inte till människorna och deras hälsa. Deras roll är att skapa vinster. Inget annat. Att låta dessa individer vara med i utformandet kring kostråd diskvalificerar varje uttalande som kommer från denna myndighet.

Annica Sohlström, generaldirektör (2016-) på Livsmedelsverket. Pressfoto från Livsmedelsverket
Annica Sohlström, generaldirektör (2016-) på Livsmedelsverket. Pressfoto från Livsmedelsverket

Det finns idag väldigt mycket forskning som påvisar klara samband mellan cancer och många av de livsmedel vi stoppar i oss dagligen. Ändå tillåts livsmedelsproducenterna att använda dessa i produkterna vi köper. Vilka tillåter detta? Det är Livsmedelsverket som har möjlighet att reglera dessa saker, vilket de naturligtvis inte gör eftersom människorna som är med och utformar råden, är samma människor som säljer dessa produkter till oss. Att denna koppling finns är sinnessjuk. Den är så orimligt att det saknas ord.

Råden från Livsmedelsverket kan göra dig sjuk

Effekten av detta är naturligtvis att människor blir sjuka genom att följa deras råd. En
del av befolkningen använder Livsmedelsverkets råd och sprider dessa i debatter kring
kost och menar på att eftersom det kommer från Livsmedelsverket, måste det
naturligtvis vara sant och riktigt, men Livsmedelsverket sitter i knä på EU, som i sin tur
sitter i knät på kapitalet vilket gör att Livsmedelsverket till stor del är ännu en
hitte-på-myndighet vars egentliga funktion inte alls, eller väldigt lite handlar om
medborgarnas välmående.

Det handlar, som vanligt, om kontroll och om att skapa vinster någonstans.

Bild från Livsmedelsverkets film: "Måltider i ädreomsorgen", 2018. Montage: NewsVoice
Bild från Livsmedelsverkets film: “Måltider i ädreomsorgen”, 2018.

Rimligtvis borde Livsmedelsverket vara helt frikopplad från kapitalet och vara väldigt krass och stenhård i sina bedömningar kring livsmedel och alltid enbart utgå från den allra senaste forskningen när de ska ge sina medborgarkostråd. Denna myndighet borde vara den som stoppar företagens girighet och inte vara en del av den, som den är idag.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok, men den är fylld av hopp mellan raderna. NewsVoice publicerar alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq