Diskutera Enhets valfilm 2018 – Arbetslinjen eller Existenslinjen?

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 2 september 2018
- NewsVoice redaktion
Enhet - Foto: Rawpixel, licens CC0 1.0, Pixabay.com

Partiet Enhets valfilm 2018 lyfter fram empati, helhetstänkande och aärskilt psykisk hälsa. Tydligen anser Enhet att Sverige behöver psykisk omtanke. Många som inte vet vilka de ska rösta på håller med. Sverige mår dåligt.

Enhet skriver:

“För dig som vill se ett nytt samhälle, ett samhälle byggt på empati och helhetstänkande, finns ett alternativ. Enhet kallar vägen till detta samhälle för Existenslinjen. I Existenslinjens samhälle har alla människor samma värde på grund av sin existens och inte på grund av vad de presterar. Alltför många människor mår inte bra i dag. Psykisk och fysisk ohälsa ökar. Därför lyfter Enhet fram i sitt valmanifest begreppet Hälsa.”

Enhet är det enda parti som skickat in en text till NewsVoice om varför man ska rösta på ett enskilt parti. Vi publicerar den nedan.


Enhet: Arbetslinjen eller Existenslinjen?

Dåliga vanor kan vara svåra att bli av med. Många av oss vet hur svårt det kan vara att sluta med tobak, att lägga av med att sträck-kolla på tv-serier eller att börja ta cykeln istället för bilen till jobbet.

Våra riksdagspartier har sedan länge den dåliga vanan att driva arbetslinjen. Den sitter i väggarna, så att säga.

Arbetslinjen är problematisk på många vis.

Den definierar människovärde utifrån anställningsbarhet – har du ett jobb är du värdefull, saknar du jobb är du värdelös. Mycket pekar på att många av dagens jobb kommer att rationaliseras bort inom en relativt snar framtid. Om lönearbete är det enda accepterade sättet att få sin försörjning, hur ska då den som står utan arbete få del av välfärden?

Arbetslinjen bygger på den föråldrade idén att ständig tillväxt är möjlig på en planet med begränsade resurser, att vi människor kan arbeta och konsumera oss ur de problem vi möter, både nu och i framtiden. Men i grunden är det arbetslinjens idé som förstör vår natur, ödelägger skogen och fördärvar vår odlingsmark.

Vi kan se hur dagens penningsystem, där affärsbankerna kan skapa pengar ur tomma intet via långivning, parat med arbetslinjen, driver på konsumtionshetsen. Dessutom används begreppet BNP för att mäta hur bra det går för Sverige. De styrande sätter varje år målet att öka BNP trots att ökad BNP i de flesta fall innebär ökad materiell konsumtion. Landets välstånd behöver istället mätas genom sådant som hälsa och hållbarhet, både när det gäller människor, djur och natur!

Arbetslinjen kan ses som en del i det globalistiska frihandelssystemet där makten har förskjutits från länders regeringar till globala företag och banker. Kapital och arbetstillfällen flyttas fritt mellan länder. Fabriker läggs ned i ett land och byggs upp i ett annat. Internationella handelsavtal gör att globala företag har större makt än nationella regeringar. Ovanstående är orsaker till att den materiella tillväxten inte bromsas och minskas till en hållbar nivå.

Det politiska partiet Enhet har ett alternativ till allt detta: Existenslinjen.

I Existenslinjens Sverige är du värdefull enbart genom att du finns till, du behöver inte bevisa det för någon.  En central åtgärd för Existenslinjen är därför att införa en Medborgarandel som ger alla medborgare en lika stor och villkorslös andel i landet Sveriges välfärd. Medborgarandelen berättigar till en månatlig utbetalning som täcker de grundläggande behoven.

Existenslinjen erkänner det faktum att vi lever i en värld med begränsade resurser. Istället för att fokusera på kortsiktighet och snabba ekonomiska vinster, vilket arbetslinjen gör, fokuserar Existenslinjen på de livsavgörande frågorna hållbarhet, hälsa och fred.

Vi ser att om människor med hjälp av Medborgarandelen kan välja hur mycket de vill arbeta, kommer stressen att minska och många kommer att må bättre. Med mer tillgång till fritid hinner vi återhämta oss, och ägna oss åt sådant som bygger upp hälsan; vara med vänner och familj – äta god och nyttig mat tillsammans.

Enhet anser inte att man ska skapa jobb till varje pris. Hur värdefullt för lyckan och freden är det att Sverige tillverkar och exporterar vapen till andra länder?  Enhet anser att detta bör upphöra och vill istället fokusera på åtgärder som främjar fred!

Dåliga vanor kan vara svåra att bryta, men Enhet har verktygen och idéerna för att ta oss ur den onda cirkel som Arbetslinjen har satt oss i och inbjuder dig att följa med Existenslinjen till ett bättre samhälle för alla.

Text: Anders Axner, talesperson för Enhet och Johan Hallberg, Riksdagskandidat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Bra valfilm. Jag delar Erik Wiklunds kommentar helt. Så jag slipper skriva om samma sak.

    Problemet är att nå ut till alla som sitter i “ekorrhjulet” och få dessa att förstå dessa grundläggande behoven och kanske nyckeln till ett i högre grad kollektivt välbefinnande. För dessa blir nog ofta andra frågor avgörande, såsom, barnbidrag, avdragsregler, löner, sjukvård och skola m.m.

    Valfilmen seglar på en väldigt övergripande nivå, vilket är bra tytcker jag. Men samtidigt tror jag att alltför många ducker för sånt. Hoppas att jag har fel.

  • Detta verkar vara sunda och kloka tankegångar – och förhoppningsvis kan detta bli något stort i framtiden om bara vår värld tillåts få utvecklas i rätt riktning. Men tyvärr verkar det idag som att är denna värld är långt borta, så som vår värld ser ut idag där våra maktfullkomliga elitister har arbetat intensivt för att mänskligheten inte ska nå fram till en sådan positiv värld. Men hoppet för att få uppleva en bättre värld växer sig allt starkare ju mer tiden går !

  • Bästa valfilmen jag sett hittills. Den talar verkligen till människors känslor på ett mycket fint sätt. Känsla är viktigt och människor är ofta känslostyrda. Hoppas att Enhet valsamverkar i nästa val. Då blir det nog mer logiskt för fler att lägga en röst på Enhet. De behövs nya politiker i Riksdagen.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *