Professor fastnade i könsidentitetskonflikt – Påstod att det finns biologisk skillnad mellan könen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 22 september 2018
- Torbjörn Sassersson
Germund Hesslow (2016). Foto: Karolinska Institutet (bilden är retuscherad av NewsVoice)
Germund Hesslow (2016). Foto: Karolinska Institutet (bilden är retuscherad av NewsVoice)
Bild: Germund Hesslow (2016). Foto: Karolinska Institutet (bilden är retuscherad av NewsVoice)

Academic Rights Watch skriver om en könsidentitetskonflikt på Lunds universitet. Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, har sedan många år hållit en kurs i ”Arv och miljö” på läkarprogrammet. Nu anklagas han för att vara antifeministisk och transfobisk av en student för att han bla hävdat skillnader mellan och mäns och kvinnors kön. 

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson

Germund Hesslow riskerar som en följd av könsidentitetsdiskussionen att inte längre få hålla sin kurs i ”Arv och miljö”. Ett antal studenter som könsidentifierat sig själva som transpersoner menar i flera mail till universitetsledningen att  Hesslows framföranden strider mot både  lärosätets värdegrund och likabehandlingsplan.

Studenterna avkräver en ursäkt och att Hesslow ska bytas ut mot en annan föreläsare som istället berättar om det patriarkala förtrycket mot kvinnor och HBTQ-personer. Denne nya ”hen” ska: ”belysa hur kvinnor i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn” (mailet).

En student skriver:

”Jag skriver angående Germund Hesslows föreläsning om arv och miljö med fokus på biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Jag har förstått att tidigare studenter vid upprepade tillfällen klagat på föreläsningen. Dels för att den ger uttryck för Hesslows egna personliga, antifeministiska agenda, samt att varken biologiska skillnader mellan män och kvinnor, eller genusteori för den delen, tillhör hans expertområde. Varför kan vi inte istället få en föreläsare med rätt kompetens i ämnet? Och som till exempel skulle kunna föreläsa om biologiska skillnader som har klinisk signifikans? Eller istället för att en föreläsare hävdar att kvinnor är ’’sexuellt försiktiga’’ på grund av biologin skulle hen kunna belysa hur kvinnor i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn. Kan det möjligen ha gjort kvinnor lite försiktiga? Jag tycker att det som kvinna känns otroligt förminskande att en föreläsare inte känns vid de sociala strukturer som förtryckt kvinnor och fått oss att modulera våra beteenden för vår egen säkerhet. Hur går den sortens föreläsning ihop med det genusperspektiv utbildningen ska ha?”

”Jag har också fått höra av äldrekursare att Germund Hesslow på senaste föreläsningen uttalat sig transfobiskt. Som svar på en fråga om transexuallism sa han något i stil med att ’’könsbyte är en fluga’’. Dels är det upprörande eftersom det kan finnas studenter under föreläsningen som själva blir utsatta för transfobin, men också för att det kan påverka hur läkarstudenter senare i sina yrkesliv bemöter transpersoner. Transpersoner har redan stor överrepresentation i självmordsstatistiken och det finns redan stora brister i bemötandet av transpersoner i vården, ska inte det motverkas? Hur går den sortens uttalande ihop med universitetets likabehandlingsplan? Vad har detta uttalande gett för konsekvenser? Vad har gjorts för att detta inte ska upprepas?”

Hesslow har i ett försvarstal skrivit bla följande:

”Det är dock ett missförstånd att detta skulle vara uttryck för en politisk agenda. Poängen är just att förklara för studenter som kanske tror att det mot mina påståenden finns vetenskapliga resultat som pekar i en annan riktning och som jag förtiger. Det är då viktigt att förstå att det är ideologi, politik och fördomar som ligger bakom den konventionella uppfattningen, inte vetenskap. I den mån jag har en ’’agenda’’, gäller denna ett försvar för en vetenskaplighet som jag anser bör genomsyra arbetet på ett universitet.”

Academic Rights Watch tar i sin artikel tydlig ställning för Hesslow som part, men betonar att det samtidigt tar hänsyn till studenternas perspektiv. De avslutar sin artikel med orden:

”Vi vill framhålla att inget av det vi skriver i detta inlägg ska ses som nedsättande gentemot studenten, som vi förutsätter är allvarligt oroad över undervisningen. Vi hoppas att hon uppfattar Hesslows svar som klargörande. Problemet är att vi har ett ideologiskt och politiskt läge (se exemplevis Ivar Arpis uppmärksammade artikelserie i SvD) som lett till en situation där en ståndpunkt grundad i empirisk biologi och evolutionsteori framstår som extrem, medan en inriktning som inte nämnvärt intresserar sig för empiri utan tar som utgångspunkt att biologi spelar en underordnad roll torgförs som normal. Att det gör vissa studenter rådvilla är olyckligt men knappast oväntat.

Enligt uppgift har Sydsvenskan intervjuat Hesslow om ärendet, och intrycket är i skrivande stund att programledningen visserligen är rädd för negativa mediala reaktioner på Hesslows föreläsning men ännu räddare för mediala reaktioner som kunde komma om han sparkades ut från undervisningen. Låt oss hoppas att det är en korrekt beskrivning av sakernas tillstånd.”

Debaklet på Lunds universitet har nått internationella medier.

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat

RT.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq