Professor fastnade i könsidentitetskonflikt – Påstod att det finns biologisk skillnad mellan könen

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 22 september 2018
- Torbjörn Sassersson red.
Germund Hesslow (2016). Foto: Karolinska Institutet (bilden är retuscherad av NewsVoice)
Germund Hesslow (2016). Foto: Karolinska Institutet (bilden är retuscherad av NewsVoice)
Bild: Germund Hesslow (2016). Foto: Karolinska Institutet (bilden är retuscherad av NewsVoice)

Academic Rights Watch skriver om en könsidentitetskonflikt på Lunds universitet. Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, har sedan många år hållit en kurs i ”Arv och miljö” på läkarprogrammet. Nu anklagas han för att vara antifeministisk och transfobisk av en student för att han bla hävdat skillnader mellan och mäns och kvinnors kön. 

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson

Germund Hesslow riskerar som en följd av könsidentitetsdiskussionen att inte längre få hålla sin kurs i ”Arv och miljö”. Ett antal studenter som könsidentifierat sig själva som transpersoner menar i flera mail till universitetsledningen att  Hesslows framföranden strider mot både  lärosätets värdegrund och likabehandlingsplan.

Studenterna avkräver en ursäkt och att Hesslow ska bytas ut mot en annan föreläsare som istället berättar om det patriarkala förtrycket mot kvinnor och HBTQ-personer. Denne nya “hen” ska: ”belysa hur kvinnor i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn” (mailet).

En student skriver:

“Jag skriver angående Germund Hesslows föreläsning om arv och miljö med fokus på biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Jag har förstått att tidigare studenter vid upprepade tillfällen klagat på föreläsningen. Dels för att den ger uttryck för Hesslows egna personliga, antifeministiska agenda, samt att varken biologiska skillnader mellan män och kvinnor, eller genusteori för den delen, tillhör hans expertområde. Varför kan vi inte istället få en föreläsare med rätt kompetens i ämnet? Och som till exempel skulle kunna föreläsa om biologiska skillnader som har klinisk signifikans? Eller istället för att en föreläsare hävdar att kvinnor är ’’sexuellt försiktiga’’ på grund av biologin skulle hen kunna belysa hur kvinnor i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn. Kan det möjligen ha gjort kvinnor lite försiktiga? Jag tycker att det som kvinna känns otroligt förminskande att en föreläsare inte känns vid de sociala strukturer som förtryckt kvinnor och fått oss att modulera våra beteenden för vår egen säkerhet. Hur går den sortens föreläsning ihop med det genusperspektiv utbildningen ska ha?”

“Jag har också fått höra av äldrekursare att Germund Hesslow på senaste föreläsningen uttalat sig transfobiskt. Som svar på en fråga om transexuallism sa han något i stil med att ’’könsbyte är en fluga’’. Dels är det upprörande eftersom det kan finnas studenter under föreläsningen som själva blir utsatta för transfobin, men också för att det kan påverka hur läkarstudenter senare i sina yrkesliv bemöter transpersoner. Transpersoner har redan stor överrepresentation i självmordsstatistiken och det finns redan stora brister i bemötandet av transpersoner i vården, ska inte det motverkas? Hur går den sortens uttalande ihop med universitetets likabehandlingsplan? Vad har detta uttalande gett för konsekvenser? Vad har gjorts för att detta inte ska upprepas?”

Hesslow har i ett försvarstal skrivit bla följande:

“Det är dock ett missförstånd att detta skulle vara uttryck för en politisk agenda. Poängen är just att förklara för studenter som kanske tror att det mot mina påståenden finns vetenskapliga resultat som pekar i en annan riktning och som jag förtiger. Det är då viktigt att förstå att det är ideologi, politik och fördomar som ligger bakom den konventionella uppfattningen, inte vetenskap. I den mån jag har en ’’agenda’’, gäller denna ett försvar för en vetenskaplighet som jag anser bör genomsyra arbetet på ett universitet.”

Academic Rights Watch tar i sin artikel tydlig ställning för Hesslow som part, men betonar att det samtidigt tar hänsyn till studenternas perspektiv. De avslutar sin artikel med orden:

“Vi vill framhålla att inget av det vi skriver i detta inlägg ska ses som nedsättande gentemot studenten, som vi förutsätter är allvarligt oroad över undervisningen. Vi hoppas att hon uppfattar Hesslows svar som klargörande. Problemet är att vi har ett ideologiskt och politiskt läge (se exemplevis Ivar Arpis uppmärksammade artikelserie i SvD) som lett till en situation där en ståndpunkt grundad i empirisk biologi och evolutionsteori framstår som extrem, medan en inriktning som inte nämnvärt intresserar sig för empiri utan tar som utgångspunkt att biologi spelar en underordnad roll torgförs som normal. Att det gör vissa studenter rådvilla är olyckligt men knappast oväntat.

Enligt uppgift har Sydsvenskan intervjuat Hesslow om ärendet, och intrycket är i skrivande stund att programledningen visserligen är rädd för negativa mediala reaktioner på Hesslows föreläsning men ännu räddare för mediala reaktioner som kunde komma om han sparkades ut från undervisningen. Låt oss hoppas att det är en korrekt beskrivning av sakernas tillstånd.”

Debaklet på Lunds universitet har nått internationella medier.

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat

RT.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag får väl säga som de brukar säga i TV-programmet På Spåret, vart är vi på väg???

  Böglobbyn och vänsterextrema feminister i Sverige är ju föregångarna till allt detta genustrams och jag har förhållit mig relativt passiv, jag har inte riktigt förstått hur långt det gått på så relativt kort tid. Skulle tro att jag inte är ensam om att lite grand ha negligerat detta genusvansinne, men blickar man tillbaka så tror jag att också detta vansinne eg startade iom 68-revolten.

  Rödstrumporna (Grupp 8, mfl) som utgjorde en militant utväxt av 68-rörelsen kom att driva feminismen stenhårt, som resultat ser vi nu att de tyvärr lyckats lite väl bra i sitt uppsåt. Idag har hela samhällsutvecklingen feminiserats och genusdårarna har tagit över och drivit det hela så långt att det vänder sig i magen på mig.

  Att det efter 50 år har skett en sådan värdegrundsförskjutning måste man söka orsakerna till i det svenska kynnet. Den hjärntvätt som pågått under dessa 50 år har kunnat ske därför att sossar och övrig vänster hamrat och skrikit in sin syn, gud nåde den som ens vågade knysta emot dessa militanta extremfeminister. De straffades hårt via extremvänsterns militanta stigmatisering, att hänga ut sina meningsmotståndare som allmänt reaktionära och bakåtsträvande var också något gjorde den redan tidigare av S hjärntvättade befolkningen vettskrämd. Vem ville framstå som reaktionär och bakåtsträvande i den tidens Sverige där S och V tillsammans satt vid makten.

  Om det bara varit en extremt feministisk men hyggligt opolitisk rörelse så hade jag nog kunnat fördra den, men den var givetvis också samtidigt extremt vänsterorienterad och när de tidigare så hyggligt moderata sossarna såg dessa vänsterextremistiska framgångar så lade man sig platt för dem. Allt för att kunna sitta kvar vid maktens grytor.

  Hela detta extremfeministiska experiment kommer att sluta med en motrörelse, den har redan börjat men motarbetas ju aktivt av alla inom 7-klövern med aktivt stöd av alla vänsterextremister vilka sitter på anställningar inom Deep State. Vi ser nu hela Europa tar kraftiga steg år höger och detta är också på gång i Sverige, genusvansinnets ursprungliga källa.

  Det kommer sannolikt att ta lite tid innan svensken i allmänhet vågar ta in i sitt medvetande att det inte är så farligt att bli stigmatiserad av extremvänstern, att börja tänka själva är dock det kritiska momentet att komma över för svensken som alltid varit styrd av extremvänsterns självpåtagna rätt till problemformuleringsprivilegiet och tolkningsföreträdet.

  • Eftersom ingen annan replikerar så får jag väl göra det själv.

   Det som gjorde mig lite nyfiken i just denna artikel är att jag faktiskt bott granne med kvinnan som förekommer i videon från RT där Tanja Bergkvist tar henne med i sitt RT inslag.

   Kajsa Wahlströms roll i detta RT inslag har jag inte riktigt förstått men hon tycks ju förmögen att försörja sig som föreläsare inom detta med genusfrågan. Jag anlägger inga synpunkter på hennes arbete men kan konstatera att det tydligen är väldigt populärt inom den offentliga sektorn att engagera Kajsa Wahlström som föreläsare.

   Den offentliga sektorns intresse för genusfrågor tycks mer omfattande än vad jag hittills har förstått, vad det beror på kan man ju givetvis spekulera över. Man bör dock ha i åminnelse att det är skattepengar som betalas ut till henne då hon föreläser, säkra betalare och säger man “rätt” saker så blir man säkert uppskattad då alla vill vara politiskt korrekta och kunna svänga sig med de rätta pk-uppfattningarna.

   Som regelbunden läsare av Det Goda Samhället (kan varmt rekommenderas) så lyckades jag hitta en färsk artikel om genusvansinnet författad av John Gustavsson.

   Han bidrar till att punktera denna dårskap från ett vetenskapligt och ganska underhållande perspektiv.

   Läs själva:

   https://detgodasamhallet.com/2018/09/23/gastskribent-john-gustavsson-vad-ar-egentligen-problemet-med-genusvetenskap/#more-13344

 • Att sådana svagbegåvade studenter har lyckats komma in på läkarprogrammet är ytterst märkligt. Kvoteras dummerjönsar in?

 • Här finns en tydlig identitetspolitik som dragits till sin spets. Hur en universitetsledning kan både backa från naturvetenskapliga evidensbaserade fakta och implicit ge en politisk ideologi inflytande i institutionen är minst sagt märkligt. Bäst för allas väl torde vara att de läkarstudenter som inte förstått att det finns biologiska könsskillnader mellan män och kvinnor avbryter sina studier och lämnar plats för andra studenter. En institution ska inte ha en ideologisk grund, den ska vara vetenskaplig. Detta så länge den finansieras av skattemedel.

  • Håller med om att politisk ideologi inte ska ge inflytande på en institution. jag delar fullt ut Peter´s kommentar.

  • Peter Kadergran: He he … Fantastiskt bra förslag du gav. Vem vill besöka en läkare med sina bekymmer, som knappt ens vet vad som är fram och bak på en människa, än mindre att det trots allt förekommer skillnader mellan män och kvinnor? Har en manlig patient huvudvärk, kanske han kommer från läkarmottagningen med P-piller?

   Men låt oss ta detta lite på allvar också. Kulturmarxismen, som vi känner den i dag, har sitt ursprung från Frankfurtskolan. Idén med andra och tredje generationen av Frankfurtskolan ideologiska Marxister var att infiltrera borgerligheten med marxismens tänkesätt, då man tidigt i Rysslands historia märkte att arbetaren inte var så värt intresserade att radikalisera sin livsstil, utan enbart få till lite bättre arbetsförhållanden medels skäliga löner. Kort sagt var arbetarklassen alldeles för konservativ i sin syn på kön och familj. Man analyserade arbetarklassen och kom fram till att dess sträva var att komma upp sig uppåt, för att få en smula drägligare tillvaro; dess ideal låg ironiskt nog hos medelklassen syn och moral, som utmynnade i den berömda klassresan. Därför såg man tidigt kulturen som en del att infiltrera – där av det korrekta uttrycket “Kulturmarxismen”. Kärnan i konservatismen var och är familjen, bestående av man och kvinna. För att vinna terräng blev därför målet att förstöra könsidentifikationen som varande man eller kvinna.
   Det vi nu ser i dag är sviterna av denna oerhört framgångsrika propaganda. Så framgångsrik att till och med naturvetenskapligt skolade läkare inte ens får yppa att det förkommer skillnader mellan könen. Detta har gjorts genom att lägga till ett tredje kön, nämligen det sociala könet. Tricket att lyckas blir då genom att kalla könet för en konstruktion. Tanken att allt är en konstruktion, är dock lika gammal om människan själv.

   Så varför då inte gå vidare genom att också lägga till det kulturella könet eller det tekniska könet? Vidare det språklig könet, det psykologiska könet, det sportslig könet eller alla känner väl till det kända snickarkönet, målarkönet, chafförkönet, pilotkönet, militärkönet, skådespelarkönet, osv osv, när man ändå håller på medar jag. Kan vi bara få till en inflation i antal könstillhörigheter kanske det sociala könslig konstruktionen grumlas upp och försvinna av sig själv? Är värt ett försök i vart fall.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *