Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Fem saker du bör känna till innan du röstar i valet 2018

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 7 september 2018
- NewsVoice redaktion
Torbjörn Carlsson, selfie
Torbjörn Carlsson, selfie

DEBATT. Torbjörn Carlsson listar fem känsliga områden som politikerna inte vill adressera trots att de är av görande betydelse för Sveriges framtid. Oinsatta skeptiker menar att frågorna är ickefrågor, men insatta experter menar ofta motsatsen, anser Carlsson. De känsliga områdena är: bankernas skapande av pengar ur intet, odemokratiska toppmöten, anledningen till kriget mot terrorismen, oreglerad 5G och sanningar om klimatförändringarna. 

1. Nästan allt betalningsmedel skapas av privata banker ur ingenting

När en komersiell bank utfärdar ett lån knappar de helt enkelt in några siffror på låntagarens bankkonto. D.v.s. Saldot på låntagarens bankkonto ökas i denna stund med ett belopp skapat ur ingenting. Enligt ett dokument från Bank of England är 97% av den totala valutan “bank deposits” (bankinsättningar) och dessa “bank deposits” är till största delen skapade av bankerna själva (1).

Men vad har det här för betydelse? Om politiker inte tar hänsyn till att privata intressen har direkt kontroll över penningmängden och därmed dess värde, hur pålitliga blir då deras budgetar eller ekonomiska politik?

Men det finns ytterligare en hake med att bankerna skapar vårt betalningsmedel; de begär att lånet amorteras (betalas tillbaka) + ränta. Det betalningsmedel som behövs för att betala räntan på ett lån skapades aldrig när lånet skapades. Alltså är jag beroende av att någon misslyckas att amortera sitt lån för att jag ska kunna amortera mitt lån. Det existerar helt enkelt inte tillräckligt mycket betalningsmedel för att täcka alla skulder.

2. Svenska toppolitiker deltar i hemliga möten

Nästan alla svenska statsministrar och ett flertal andra toppolitiker har deltagit på hemliga möten bakom stängda dörrar med flera av världens inflytelserikaste inom finans, näringsliv, politik och media. Flera blivande statsministrar har först varit på detta Bilderbergmöte innan de blev statsministrar (2)(3).

År 2017 Var Annie Lööf där, är hon Sveriges nästa statsminister? Är det förenligt med en “öppen demokrati”?

3. Kriget mot terrorismen är byggd på lögn

Ett dokument som direkt kan kopplas till den briefing som fick NATO att aktivera sin artikel fem (som säger att en attack mot en av medlemsländerna ska räknas som en attack mot alla) och därmed blev involverade i kriget i Afghanistan och kriget mot terrorismen, har nyligen kommit till allmän kännedom (4). I detta dokument kan man se att de “bevis” som dåvarande generalsekreterare för NATO kallade “tydliga och övertygande” visat sig vara innehållslösa. James Corbett har gjort ett avsnitt om detta dokument, se gärna det (5).

Bristen på bevis kan verka överraskande men sunt förnuft säger att en operation i storleksordningen av invasionen av Afghanistan omöjligt kan planeras på mindre än en månad. 9/11 var alltså ett svepskäl.

För att kunna lösa vår “flyktingkris” måste vi först inse och ta vårt ansvar för att det faktiskt är vi som tillhör terrorist-laget på den geopolitiska spelplanen. Inte minst har svenska styrkor aktivt bidragit till krig och elände i Afghanistan och Libyen, det senare landet har vi bombat tillbaka till öppet slaveri (6).

4. 5G rullas ut helt otestat

5G, som mer än 220 forskare från över 40 länder har uttryckt sin allvarliga oro över (7), är på väg att rullas ut i Sverige.

Det är bråttom, så bråttom att ingen tid finns till utredningar eller regleringar. Tom Wheeler, dåvarende orförande för FCC (USA:s statliga myndighet som bl.a. ansvarar för strålsäkerhetsfrågor) gjorde detta helt klart i ett tal ifjol; den tekniska utvecklingen är viktigare än att vänta på utredningar och regleringar (8).

5. Datan bakom “global uppvärmning” eller “klimatförändringar” är inte så solklar som de flesta tror

När det står i media att den “globala medeltemperaturen” har stigit med si och så många tiondels grad så är detta påstående baserat på en modellberäkning och inte på ren mätdata.

I klartext betyder det att forskarnas klimatmodell har kalibrerats till att visa en ökning av den globala medeltemperaturen med si och så mycket.

Den som börjar att fundera på hur det skulle gå till rent praktiskt att mäta global medeltemperatur förstår snart att det är ganska komplicerat. Hur många mätstationer behövs egentligen, Var ska dessa placeras (städer, berg, dalar, skogar, fält…?), på vilken höjd över marken ska temperaturen mätas, vid vilken tidpunkt på dygnet? O.s.v. Det är alltså inte helt enkelt att “bara mäta” en global medeltemperatur.

Om man sedan betänker faktorer som förändringar av lokalklimat genom t.ex. urbanisering eller påverkan av att andelen mätstationer i ett visst lokalklimat förändras jämfört med ett annat lokalklimat så inser man snabbt att all mätdata måste viktas mot varandra på något vis. Och för att kunna göra detta så måste den som kalibrerar modellen redan ha en viss uppfattning om slutresultatet som modellen ska ge. Alltså är det oundvikligt att modellen i alla fall till viss del kalibreras efter forskarens förutfattade meningar.

Se James Corbetts avsnitt om global medeltemperatur för en mer ingående och bättre förklaring (9). Se också gärna hans avsnitt där han påvisar till synes klåfingriga mixtringar med temperaturdatan (10).

Det finns alltså grova frågetecken när det gäller denna “klimatfråga”, som av någon anledning har proklamerats till valets viktigaste fråga.

En varning

Vad jag vet vill inget riksdagsparti röra vid dessa grundläggande frågor. Hur ska vi kunna lösa någonting om ingen vill kännas vid de grundläggande problemen? Jag har definitivt inte alla lösningar men att ge sitt förtroende till en politiker eller till ett parti som sopar dessa viktiga frågor under mattan kommer endast att öka våra problems mängd och svårighetsgrad.

Text: Torbjörn Carlsson (“Tobbe C” i kommentarerna)

Källor

  1. “Money creation in reality” sid 15 – 16 (Google-översättning)
  2. Kalle Hellbergs artikel: https://newsvoice.se/2018/08/bilderberggruppen-wallenberg-svenska-regeringar/
  3. Bilderberggruppens gästlistor 
  4. Intelfiles.egoplex.com: Document
  5. Corbett Report: Episode 345 – The Secret Lie That Started the Afghan War (Google-översättning)
  6. CNN: Migrants being sold as slaves in Libya
  7. Strålskyddsstiftelsen: 5G-appellen
  8. Tom Wheeler om hur 5G ska rullas ut utan reglering: FCC Chair Tom Wheeler speaks at The National Press Club – June 20, 2016
  9. Corbett Report: What Is The Average Global Temperature?
  10. Corbett Report: Orwell’s Nightmare: Temperature Adjustments and Climate Change


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq