Övermedicineringen inom äldreosorgen fortsätter – Döende åldring piggnade till utan mediciner

publicerad 15 september 2018
- av NewsVoice

ÄLDREVÅRD. Dagens Medicin skriver att 76,000 äldre som bor kvar hemma i Norge fick minst 15 olika läkemedel. Det kan vara toppen av ett isberg. Eventuellt får ännu fler 13-14 olika sorters läkemedel och 570,000 äldre fick fem eller flera olika receptbelagda mediciner 2017, enligt statistik från norska Folkhälsoinstitutet.

Text: Birthe Storaker, “Utbredt overmedisinering av eldre” TV Helse Norge | Översättning: Madeleine Lidman för TV Helse Sverige

Pernille Bruusgaard, överläkare. Foto: Kristin Rosmo
Pernille Bruusgaard, överläkare. Foto: Kristin Rosmo

Patienter på vårdhem och sjukhus ingår inte i sammanställningen och det är inte säkert att statistiken ser bättre ut där. Överläkaren Pernille Bruusgaard på Bekkelagshemmet i Oslo anser att vi har en övertro på att läkemedel ska vara lösningen på människors hälsoproblem. Hon anser att det är övermedicinering som är det största problemet idag.

Ett annat allvarligt problem är att många människor drabbas av biverkningar, även allvarliga och att läkare tar livet av människor med den här typen av övermedicinering. Det finns liten kunskap om hur olika kombinationer av mediciner påverkar patienterna och biverkningarna är underrapporterade, säger Bruusgaard.

Överläkaren anser också att en attitydförändring bland läkarna är nödvändig. De måste inse att det handlar om ren och skär försöksmedicinering. Hon påpekar att det inte finns forskning på hur läkemedel påverkar äldre människor, eller personer med komplexa sjukdomar och demens.

Läs hela artikeln i TV Helse | Mediasamarbete med NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Övermedicinering av äldre har naturligtvis pågått mycket länge. Minns att jag, när jag studerade till undersköterska (tidigt 80-tal), hörde talas om en föreståndare på ett ålderdomshem i nordöstra Skåne som satte ut alla mediciner och ‘började om från början’ s a s. Samtliga åldringar piggnade till..

 • Vi skall inte glömma bort att de äldre ofta upplever sig sitta i en slags beroendeställning och det är en av anledningarna till att de inte vågar protestera. De ser även läkare som en slags överhet vilken de blivit lärda att inte sätta sig upp emot. Hur många gånger träffar en äldre person sin läkare? Kommunikationen går många gånger via ansvarig sjuksköterska, så besöket när det väl händer blir väldigt kort. Problematiken jag hade med min mor var att vårdpersonalen på demensboendet mer eller mindre sade rakt ut att sätter du ut medicinerna på din mamma så kan du plocka hem henne till dig. Jag hade dock turen att vinna över läkaren på min sida då jag var bra påläst om demensmediciner och visste att sådana faktiskt inte finns. Man testar psykofarmaka helt enkelt. Nåväl efter inläggning för utsättning av 18 piller så kom en lugn och trevlig tant tillbaka till boendet. Den första kommentaren var: men vi måste väl i varje fall få ge henne sömntabletter till natten. När jag såg hur maten lagades och vad som användes gick tankarna…. har de någonsin studerat näringslära.

 • Det finns anledning att ta denna kraftiga övermedicinering av äldre på yttersta allvar då det är brott mot svensk lagstiftning (Patientlag) att förskriva sk läkemedel till äldre utan deras aktiva samtycke.

  Problemet är ju att gamla människor har en enorm respekt för läkare och övrig vårdpersonal. Dessutom skulle aldrig en sköterska eller vårdbiträde av något slag våga ifrågasätta en läkares ordination av en gammal människa.

  Tvärtom finns det medicinsk vårdpersonal som på uppdrag av kommunens medicinska ansvar för gamla människor, vilka har kommunen som ansvarig vårdgivare, att föreslå läkarna vilken medicinering de som vårdansvariga vill se läkaren förskriva. Allt för att med dessa läkemedel döda de stackars äldre som är multisjuka och drar mycket resurser ur kommunens budget.

  Jag har fört en envis kamp mot Sundsvalls kommun där min egen Mor till slut blev ett offer för långvarig övermedicinering, hon kunde i sitt avmagrade tillstånd till slut inte överleva den svält hon i tillägg till denna övermedicinering tvingades utstå.

  https://newsvoice.se/2015/06/sundsvalls-kommun-tvingade-91-arig-kvinna-ata-6000-tabletter-pa-1-ar/

 • Jag har pratat med personal inom äldreomsorgen som i samarbete med de äldre föreslår att medicinering minskas och ersätts med vitaminer/kosttillskott samt nyttigare matvaror när de köper hem. Det är helt lagligt/tillåtet. Det viktiga är att beslutet/medgivandet kommer från de äldre. Då sker vardagsmiraklen. De äldre piggnar till, får tillbaka orken, livslust och hälsan.

  Det är som patienter som själva föreslår att de ska avsluta en medicinering. Läkare brukar då mer ofta än vad man kanske tror utbrista med ett: “vilken bra idé!”. Läkarna kan nämligen inte själva ta det beslutet utan de följer bara rutiner och “praxis”.

  Beslutsoförmögenheten att ta rätt beslut för patientens bästa är kanske det vanligaste problemet i läkarkåren.

  Att vårdpersonalen/äldreomsorgspersonalen är tvingad att följa läkarnas ordinationer är et faktum, men om patienterna och de äldre upplyses om bättre alternativ kan de ta över initiativet och vården kan då inte påtvinga dem något de inte vill ha och inte heller stoppa dem från att ta vad de vill ha.

 • Alla som arbetar inom vården vet att det sker en konstant övermedicinering av de äldre. Det är oerhört lönsamt för industrin. Det finns statistik. Framförallt på dödsfall. När läkarna skriver ut chansar de eller går på gamla rutiner och detta beteende måste brytas som den norska överläkaren Pernille Bruusgaard påpekar.

  Vårdbiträden och personal inom äldreomsorgen ute i hemmen är förbjudna att ifrågasätta den systematiska övermedicineringen som tyvärr utgör en slags eutanasi av de äldre. Det finns lyckligtvis ett ökat antal av fall av förbättringar för de äldre när de upphör med att låta sig övermedicineras. Mycket ofta visar sig sjukdomar de äldre har vara biverkningar av industrins mediciner.

  Ute i samhället sker en tyst och långsam revolution där vårdbiträden, personal inom äldreomsorgen och anhöriga byter ut medicinerna mot kosttillskott (lagligt och i samarbete med de äldre). Det sker för att de genom prövning ser att de äldre piggnar till och blir friska. Man tar helt enkelt över initiativet när sjukvård och äldreomsorg misslyckats kapitalt.

 • Inte bara i Norge även i Sverige men här blir upplevelsen bara anektdotiskt, då det saknas statistik och det är väl ingen som gör den statistiken.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *