Umeå blir första 5G-experimentstaden – Hälsoriskerna förnekas

publicerad 5 september 2018
- av Mona Nilsson
5G-utbyggnaden av internet - Bild: Crestock.com

Mobilmast 5G - Crestock.com

Umeå ska bli den första experimentstaden i Sverige för det nya trådlösa mobilnätet 5G. 5G innebär en massiv ökning av cancerklassad mikrovågsstrålning och 209 vetenskapsmän och läkare har tillsammans begärt att utbyggnaden stoppas pga allvarliga befarade konsekvenser för människors hälsa och för miljön via 5G appeal. 5G i Umeå ska börja i ”skarpt” läge på Universitetet och Universitetssjukhuset redan år 2019.

I förra veckan uppgavs i media, bland annat SVT och SR, att Umeå ska bli Sveriges första experimentstad för 5G-tester. Målen är bland annat Europas första ”5G-universitet” och ”5G-universitetssjukhus”, uppger SR.


Det innebär att studenter och anställda vid Universitetet samt sjuka och anställda inom vården kommer att bli de första påtvingade deltagarna i det gigantiska och mycket riskfyllda 5G-experimentet.


Under  juni–december 2018 sker förberedelser och projektering

2019–2021 är det ”skarpt projekt”. Är det då man börjar skjuta skarpt med mikrovågsstrålning mot invånarna som är oinformerade/desinformerade om risktagandet och om de hundratals vetenskapsmännens varningar?

Strålskyddsstiftelsen har upprepat pekat på att det dels helt saknas forskning som visar att 5G i sig är säkert för människors hälsa och för miljön och dels att 5G plus redan befintlig strålning från 3G, 2G, 4G och WiFi mm är säkert. Regeringen har påstått att man gjort en riskbedömning men kan inte lämna ut en riskbedömning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har å andra sidan under inledningen av sommaren börjat fundera på om man eventuellt borde göra en riskbedömning.

Umeå 5G

På sin webbsida skriver Umeå 5G som finansieras gemensamt av fem offentliga aktörer, Umeå kommun, Umeå universitet, Umeå Energi och Västerbottens läns landsting samt Umeå Science Park, som också är projektägare.

”Umeå 5G är en satsning som ska etablera Umeå som Sveriges första 5G-stad. Hela Umeå ska bli en testmiljö för att utveckla nya digitala lösningar, produkter och tjänster som ger samhällsnytta och en bättre vardag för invånarna.

Fem offentliga aktörer i Umeå samarbetar för att under 2018 och 2019 bygga upp en infrastruktur som kommer att innehålla det första 5G-universitetssjukhuset och 5G-universitetet i Europa.”

Gällande hälsa och säkerhet skriver Umeå 5G:

”5G kräver fler sändare och antenner än 4G, hur påverkar det miljön och hälsan för invånarna?
Visserligen krävs fler sändare med 5G-teknik än 4G, men de är mindre, mer precisa, och är inte uppkopplade hela tiden utan bara när de behövs. 5G ger inte mer påverkan än 4G – troligtvis mindre. Vi kommer att undersöka hälso-, design- och miljöaspekterna av en uppkopplad stad som bygger på vetenskapligt beprövad kunskap, för att reda ut de frågetecken som finns.”

5G ger extremt mycket mer strålning

Enligt uppgifter från Ericsson kommer 5G att orsaka ett så stort tillskott av mikrovågsstrålning att gränsvärdet i länder som Ryssland, Polen, Italien och Schweiz kan komma att överskridas inom 115 från en basstation i en stad. Det medför att det kan bli svårt eller omöjligt att bygga ut i dessa länder. Att hävda att strålningen inte skulle öka eller troligtvis bli mindre grovt felaktigt/okunnigt.

Även en vetenskaplig rapport från USA har konstaterat att 5G orsakar ”signifikant högre strålningsexponering” och att det kan komma att utgöra en direkt hälsorisk att vistas nära en 5G basstation:

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut.[iii]

Strålskyddsstiftelsens bedömning

Strålskyddsstiftelsen anser att det är oacceptabelt att människor i Sverige tvångsexponeras för mer mikrovågsstrålning genom 5G vars konsekvenser för hälsan är helt outredda och outforskade.

Det strider mot internationella konventioner att tvinga människor att delta i experiment i synnerhet om de inte gett sitt aktiva medgivande och dessförinnan fått objektiv information om risktagandet.

Det strider mot svensk miljölagstiftning att bedriva en verksamhet som kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet (MB kap 2).

209 vetenskapsmän och läkare anser att 5G kan leda till allvarliga konsekvenser för folkhälsan varför utbyggnaden bör stoppas enligt MB kap 2.

Text: Mona Nilsson

Relaterat