Nya Dagbladet om utbrett valfusk valet 2018 – “Något stämmer inte med söndagens valresultat”

publicerad 10 september 2018
- av Nya Dagbladet
Valmaterial 2018 - Pressfoto: Valmyndigheten
Valresultat 2018
Valresultat 2018

Det inrapporteras från hela landet om att ett omfattande valfusk genomförts på en rad olika sätt med det uppenbara syftet att ta ned Sverigedemokraternas valresultat från nära 30% till under 20%. Intresset har varit enormt att läsa om detta meddelar Markus Andersson, redaktör på Nya Dagbladet (NyD). Deras sajt är helt överbelastad och NewsVoice fick möjligheten att publicera NyD:s senaste artikel efter att NyD:s sajt blivit helt otillgänglig. Webbhotellet meddelar “closed.loopia.com” – Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Text: Markus Andersson, redaktör på Nya Dagbladet | Artikeln är uppdaterad kl 18:20

Markus Andersson – Foto: NewsVoice

Efter att migrationsfrågan under flera års tid befästs som den tveklöst viktigaste politiska frågan i svensk politik har stödet för Sverigedemokraternas skjutit i höjden. Efter att debatten toppats med de senaste veckornas omfattande bilbränder runt om i landet började även de mest kända politiska analytikerna i Sverige såsom SVT:s Mats Knutson och TV4:s Marcus Oscarsson tala om Sverigedemokraterna som det parti som sannolikt skulle kunna bli största parti i Sverige efter riksdagsvalet.


I opinionsundersökningar ifrån institut som Yougov/Metro, som varit de mest träffsäkra vad gäller just Sverigedemokraternas resultat i tidigare val, har partiet blivit största parti i flera mätningar. I juni nådde partiet 28,5 i Yougov/Metros mätning.


I den senaste Sentio-mätningen med bara dagar kvar till valet nådde SD 24,0 procent och var därmed största parti, men enligt Arve Östgaard, som driver mätinstitutet Sentio, talade rådatan för att SD skulle kunna få så mycket som 29 procent i valet.

De traditionella öppna opinionsundersökningarna har historiskt sett alltid underskattat partier som SD och valresultatet har när resultaten räknats slagit fel med flera procentenheter. Även i de opinionsundersökningar som tenderar att underskatta partiet har siffrorna legat en bit över 20% med marginal.

När rösträkningen avslutades igår natt presenterade SVT ett slutgiltigt resultat för Sverigedemokraterna låg mellan 5-10 procentenheter under i stort sett samtliga mätningar. Partiet får enligt SVT endast 17,6% och når inte ens upp till platsen som näst största parti.

Enligt SVT:s egna stora vallokalsundersökning som presenterades igår kväll när vallokalerna stängde fick partiet 19,2 procent. Vallokalsundersökningarna tenderar att ge samma missvisande resultat just för Sverigedemokraterna då det fortfarande finns ett tabu kring att öppet visa sympatier för partiet. Ändå hamnar det slutgiltiga valresultatet istället långt under dessa siffror.

Valfusk rapporteras från hela landet

Under valdagens morgon började det strömma in tips om valfusk runt om i landet. Väljare som besökt vallokalerna fann att valsedlar saknades på flera platser i landet, särskilt för Sverigedemokraterna. Även partiet Alternativ för Sverige och Nordiska motståndsrörelsen utsattes för denna typ av valfusk om än i mindre omfattning.

I vissa vallokaler hade Sverigedemokraternas valsedlar inte ens packats upp. På andra håll hade valsedlarna uppenbart stulits. Att valsedlarna varit förtäckta av andra partiers valsedlar var enligt rapporter också vanligt förekommande.

Andra allvarliga inslag var att väljare i vallokaler uppmanats att inte försegla sina kuvert med valsedlar innan de skulle lämnas in. Bilder ifrån läsare visade att dessa instruktioner låg öppet bakom valskärmarna där man lägger sina valsedlar i kuverten.

Ytterligare märkligheter rapporterades också in. Exempelvis har valförrättare ertappats med att kryssa för vallistorna med blyertspenna trots att detta skall göras med bläckpenna enligt reglerna.

Många har också i denna valomgång klagat på hur man öppet tvingas hämta valsedlar inför både valförrättare och andra valdeltagare vilket brutit mot principen om den valhemlighet som vi har i Sverige och därmed fått utstå att andra ser vilket parti man ämnar att rösta på.

Internationell valobservatör: “aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska”

Det svenska valet övervakades för första gången av internationella valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Michael Aastrup Jensen från den danska OSSE-delegationen som tidigare bevakat val bland annat i Ryssland och en rad andra östeuropeiska länder häpnades över det undermåliga svenska valsystemet.

“Under alla valobservationer jag har varit på har jag aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska. Det är långt ifrån europeisk standard”, säger han till TT.

Även om omfattningen av solklara fall av valfusk såsom att valsedlar stulits och plockats bort eller aldrig ens plockats fram är svårt att överblicka för redaktionen så ger den omfattande rapporteringen en fingervisning om problemets omfattning.

Den ovissa omfattningen om detta slag av valfusk till trots förklarar ändå inte den diskrepans på mellan fem till tio procentenheter som Sverigedemokraterna tappar jämfört med förväntningarna och opinionsundersökningarna på bara över en natt.

Tappet är så stort att det finns anledning att titta närmare på en annan typ av manipulation.

Varför stängdes valmyndighetens webbplats ner och varför sjönk rösterna till 17,6%?

Under natten stängdes plötsligt Länsstyrelsernas webbplats ned. Länsstyrelserna ansvarar för valnattsrapporteringen och är alltså den myndighet dit valdistrikten rapporterar in sina röstresultat. Även den svenska valmyndighetens hemsida låg under gårdagsnatten nere.

Länsstyrelsernas webbplats stängdes av myndigheten ned av “säkerhetsskäl”. Någon närmare förklaring gavs inte och trots denna allvarliga incident kommenteras inte att denna centrala myndighets webbplats fick stängas ned varken av Länsstyrelserna själva eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Inte heller på krisinformationssajten från svenska myndigheter krisinformation.se informerar man om Länsstyrelsernas nedstängning.


Utan att i detta skede göra för långtgående spekulationer finns det anledning att misstänka att en eller flera saker inte stått rätt till under det svenska valet. Utöver det fusks som valdeltagare kunnat uppleva när de gått och röstat runt om i landet skulle digital manipulation av valresultat kunna vara det mest allvarliga som inträffat.


Det har pratats vitt och brett om risken för utländsk påverkan på det svenska valet med slagsida att gynna “främlingsfientliga krafter” såsom just Sverigedemokraterna. Fokus har legat på hur detta skulle kunna missgynna de gamla etablerade partierna och misstankar har riktats mot ryska hackare. I det amerikanska valet har det talats om liknande påverkan där det amerikanska valsystemet skulle kunna ha hackats, i det fallet till Hillary Clintons nackdel.


Att digitala system kan manipuleras börjar bli mer allmänt känt. Att det finns mäktiga krafter, inte bara inom landets gränser utan även utanför, som skulle se mycket bekymmersamt på om ett parti som Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i svensk politik med den opinion och legitimitet det skulle föra med sig är ganska solklar.


Datamanipulation kan vara av mycket sofistikerat slag. Det visar inte minst Google och Twitters egna algoritmer som på ett finurligt sätt får användare att tro att de fritt kan dela material medan det i praktiken nås av ett ytterst begränsat antal mottagare.

Utöver att vi behöver ha en livlig debatt om de konstaterade valfusk som rapporterats in både från förtidsröstningen runt om i landet såväl som från själva valdagen är givet. Men att också någon form av mer sofistikerat cyberangrepp på det svenska valsystemet skett kan i detta läge inte uteslutas och bör utredas närmare.

Text: Markus Andersson, redaktör på Nya Dagbladet


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Expressen: Länsstyrelsen dokumenterade aldrig felen efter valrysaren

  “SVT Nyheter avslöjade hur rösträknare skickades hem efter att de gjort fel i registrering av röster och personkryss. Bland annat ska det ha lagts till kryss på valsedlar – men ingen särskild politisk favorisering misstänks i nuläget.
  – Vi kan inte se något bevis för att det ska vara något annat än rena felräkningar, säger enhetschefen Åsa Ryding på Länsstyrelsen Stockholm till SVT. Samtidigt finns det ingen dokumentation på vilka fel som faktiskt begicks.”

  https://www.expressen.se/nyheter/lansstyrelsen-dokumenterade-aldrig-felen-efter-valrysaren-/

  • Det är ju klart att de inte kan se några bevis för någonting eftersom de gett fan i att dokumentera de fel som har begåtts. Sätter man den monstruösa svenska myndighetsapparatens totala kostnad i relation till dess allomfattande inkompetens, så blir det ingen vidare “bang for the buck”.

 • #Torsten Johansson 2018-09-16 at 11:21
  Samma i min vallokal.
  Kan bara hålla med dej. Så här brukar det inte se ut.
  Rörigt!!
  Uppsåt… kanske

  LeifB

 • Valfusk ? med hjälp av partiernas valförättare. Frågan är om fler än jag råkade ut för följande händelse?
  Röstsedlarna i vallokalen har alltid varit strkt sorterade i tre avdelningar, riks, landst o kom .Så inte i Älmhults vallokal Centrum 2018, dä’r jag röstade.. Tre avdelningar fanns, men santliga förekommande partiers valsedlar, var insorterade i alla tre avdelningsrna. En helvetisk röra. Gammal och med dålig syn, blev jag förbannad över att ha svårt hantera situationen. En dam erbjöd sin hjälp, men jag avböjde med motiveringen att hustrun får bistå. Franförde mitt klagomål till en av valförättarna, som lovade att ta upp det inför nästa val.
  Anser själv, att en fördröjning under sökandet, med massor av folk runt sig, kan få en som avser rösta på ett av media nedsvärtat parti, hastigt löser det med att komma därifrån med vad tusan som helst.Har man inte valsedlar med sig, måste man plocka ihop 28 olika ur röran, med massor av människor runt sig. Inte lätt att komma ihåg vad man försätt sig med för en 87 åring i alla fall. Risken att avslöjas kan medföra förlust av både jobb och mindre modiga vänner.
  Utrymmet för valfusk, efter inlämnandet kan inte vara särskilt stort. Men med tanke på de osynliga krafterna som vill påverka valet, med mentala och monetära resurser, riktade mot mer globalisering, och människans framtida konkurens om arbetstillfällen, kan de ha hittat på något nytt. Vilket skulle vara, att Svenson taanklöst gör själva jobbet i vallokalen. Kanske kan detta forum få svar om fler än jag observerat den arrangerade röran på valsedelsdsiken.

 • Hannu Kiviranta 2018-09-14 at 13:39
  Menar du att svensk myndighet (dvs massor av pengar o tid) med val vart fjärde år inte har kompetens eller ens provkört
  mot förväntantad belastning vid driftsättning?
  Spelat scenario osv.
  Det är ingen hemsida för kyrkans syförening vi talar om

  LeifB

 • Jag träffar varje dag en massa människor.
  Ingen tror på politikerna eller systemet.
  Varför röstar dom då?
  Alla som jag frågat säger något som liknar “plikt”.
  dvs precis som på stryktipset kan man välja 1 X 2.
  Har man tur vinner man men för det stora flertalet uteblir visten
  men kanske nästa vecka.
  Mång kör stående rader dvs samma lämnas in nästa vecka.
  Nån gång måste det slå in. Samma spelteori
  verkar gälla för de politiska partierna i v alet.
  Hur kan man annars förklara att sossarna inte ramlat ur för 4% spärren.
  Många gör ju anspråk på att vara arbetarnas parti.

  LeifB

 • Valfusk ? med hjälp av partiernas valförättare. Frågan är om fler än jag råkade ut för följande händelse?
  Röstsedlarna i vallokalen har alltid varit strkt sorterade i tre avdelningar, riks, landst o kom .Så inte i Älmhults vallokal Centrum, dä’r jag röstade.. Tre avdelningar fanns, men santliga förekommande valsedlar var insorterade i alla tre. En helvetisk röra. Gammal och med dålig syn, blev jag förbannad över att ha svårt hantera situationen. En dam erbjöd sin hjälp, men jag avböjde med motiveringen att hustrun får bistå. Franförde mitt klagomål till en av valförättarna, som lovade att ta upp det inför nästa val.
  Anser själv, att en fördröjning av sökandet, med massor av folk runt sig, kan få en som avser rösta på ett av media nedsvärtat parti, hastigt löser det med att komma därifrån med vad tusan som helst.
  Utrymmet för valfusk, efter inlämnandet kan inte vara särskilt stort. Men med tanke på de osynliga krafterna som vill påverka valet, med mentala och monetära resurser,mot mer globalisering, och framtida konkurens om arbetstillfällena, kan de ha hittat på något nytt. Svenson gör själva jobbet i vallokalen. Kanske kan detta forum få svar om fler än jag observerat den arrangerade röran på valsedelsdsiken.

 • Jag anser att hela denna diskussion om teknikaliteter bara är förvillelser. Det är väl rätt uppenbart att allt som skett från och med valdagen till idag är ett spel för att får fram ett valresultat som möjliggör Bilderberggruppens Annie Lööf som ny statsminister, eller vice, så att hon ändå snart tillträder. Och skulle inte det funka, så tar Den djupa staten ett ett nytt tag och ordnar ett nyval. Och skulle inte det heller fungera, så går det ju lätt att ordna förutsättningar för ett undantagstillstånd. Det handlar om teater, mina kära vänner.

  • Det är inga förvillelser att diskutera enskilda akter i såpoperan eftersom de säger något om uppsättningen i sig. Man går från det lilla till det stora och tillbaka igen. Det är så man får ett helhetsgrepp om charaderna. Men i det resterande håller jag helt med dig.

 • Definition på nättroll:
  “Internettroll eller nättroll, oftast bara kallade troll, är personer som skriver på internetforum och liknande (ursprungligen på Usenet) i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl eller utdragna ofruktbara diskussioner som inte leder någon vart. Ordet är internetslang.”

  När jag skriver tekniska förklaringar som möjlig förklaring till något som hänt så är det upp till läsaren om man vill reagera känslomässigt. Det säger mer om läsaren än den som skriver. Ibland har dock viljan inte med det att göra utan folk reagerar känslomässigt när man inte förstår något eller inte har motargument. Den känslomässiga reaktionen gör att man angriper personen i stället för att försöka diskutera ämnet.

  Tråkigt om du inte kan ta emot texten utan en känslomässig reaktion(din tro på att jag är nättroll), mitt syfte är inte att orsaka det dock. Du har all rätt till din tro men tråden har kommentarregler som vi kanske skall försöka följa, både du och jag?

  Din kommentar på vem som utfört attacken mot NV har jag ingen kommentar på dels för att jag inte vet och vill inte tro något, dels för att artikeln som vi kommenterar inte handlar om det (avvikelse från ämnet).

  Ha en bra dag 🙂

  • @Broder Hannu

   Nu glider du på sanningen igen. Du länkar till sajter som framför åsikter om att alla som inte håller med om den officiella hjärntvättade sagoberättelsen är konspirationsteoretiska nättroll från extremhögern. Samtidigt som du själv påstår att dina meningsmotståndare är illitterata negativa människor med en felaktig verklighetssyn, varvat med lite teknikaliteter där du tror dig veta precis allting, så nog uppfyller du allt Öysteins definition. Sen undrar jag om din nya taktik är att försöka leka moderator här? Tror nog Torbjörn fixar det helt på egen hand.

   Men vi kan ju göra ett litet lackmustest på dig för att se om du har några ärliga intentioner. Du som är IT-specialist måste då ha fått din utbildning på ett universitet. Du har byggt datasystem så jag utgår från att du är systemvetare av något slag. Systemvetenskap är en vetenskaplig disciplin och enligt gällande diskurs är prövande av hypoteser en mycket viktig del i det vetenskapliga arbetet. Med din IT-expertis kan du hjälpa oss att föra diskussionen framåt genom att fylla våra vetenskapstörstande, men ack så grunda, sinnen genom att ösa lite ur din outsinliga källa av kunskap. Om du då med din expertis inte försöker föra diskussionen framåt, så vet vi var vi har dig.

   Följande hypoteser kan besvaras i ja- eller nej-format. Bortsett från nr 3, där du gärna får briljera lite.

   1. Om någon har fullständiga administratörsrättigheter över ett system har denne då full kontroll att göra vad den vill i systemet?

   2. Kan man utifrån se skillnaden på om administratören tar ned delar av systemet eller om det sker en oväntad systemkrasch?

   3. Om det utifrån inte går att se någon skillnad så hur kan man då som utomstående veta vad som hänt?

   Hjälp oss att hjälpa dig att hjälpa oss. Tack på förhand.

 • Om Sd blivit lurade på röster i valet, så verkar de i alla fall inte anse det själva. De har hittills inte protesterat mot resultatet.

 • Jag har som redaktör länge sett fenomenet att så fort vi släpper på kommentarsgranskningen inkommer snabbt personer som försöker splittra genom att ingjuta konflikter. Därmed inte sagt att det gäller någon i denna tråd. Det är bara en allmän observation. Det finns som Sture B skriver flera sätt att sabotera.

  Men även gammelmedierna har samma problem. Det är därför det köper tjänster som tex “Ifrågasätt” som DN har.

  • Men det är lite märkligt att som akademiker bita sig fast i en diskussion fylld av illitterata människor med taskig negativ verklighetsuppfattning. Det normala vore ju att inse att dessa människor är hjälplöst förlorade och med en axelryckning glida vidare. Varför detta stora behov av att utbilda “de obildbara” ?

   Men jag har tidigare sett detta beteende i andra frågor som någon tyckt varit viktiga. När Newsvoice under en period skrev mycket om chemtrails dök det upp någon med examina i kemi och som med akademisk-härskarteknik försökte dumförklara alla oss andra. Likaså hade jag en ändlös diskussion med en förlöjligande yrkesfotograf. Den gemensamma nämnaren för alla dessa tre debattörer är att de stenhårt hållit på det officiella narrativet och viftat bort eller totalt ignorerat alla motargument. De har inte velat ha en seriös diskussion utan det har gällt att till varje pris övertyga och sånt märker man rätt snabbt. Om någon försöker övertyga mig samtidigt som de försöker dumförklara mig så ifrågasätter jag alltid det bakomliggande motivet.

   Men för att återgå till ämnet. Om valfusket varit så omfattande att det styrt upp hela valutgången. Vad fan kan vi göra då? Sen har både DN och Expressen börjat kratta manegen för tanken att det kan vara en god idé med Annie Lööf som “vår” nästa statsminister. Det betyder ju i så fall att vi går från valfusk till skräckkabinett. Men då hamnar ändå hennes deltagande i Bilderbergmötet i sitt rätta sammanhang och pamfletten “Om krisen eller kriget kommer” blir än mer illavarslande.

  • En ton behöver nödvändigt vis inte vara god bara för att den framförs på akademisk prosa. Försöker man själv idiotförklara sina meningsmotståndare så sätter man ribban för fortsatt diskussion och då ska man inte heller klaga över resultatet. Men jag vet precis var skon klämmer. Fungerar inte en taktik så provar man en annan och det är precis vad vi ser här. Kan man inte övertyga andra om att man har rätt kan man försöka få tyst på dem. Newsvoice har varit utsatt för överbelastningsattack under en vecka och förklarande “experter” står som spön i backen. Mycket jobb för att få tyst på “okunniga människor” som skriver på en “konspiratorisk sajt”.

   • Hej igen! Nyfiken på om det är fler än Jan N som försökt förklara attacken mot NV? Jan försöker ju skylla på mig som du kanske har läst. Vilka andra kommenterar attacken mot NV. Tråden gäller väl på påstådd valfusk?

    • Attacken mot Newsvoice och artiklar som kommentarer om valfusk hänger nog ihop så de kan diskuteras simultant, men jag tror knappast att du har någonting med den attacken att göra. Så nej, jag skyller inte på dig. Men eftersom du då ändå har åsikter om andras debatteknik så ger det även utrymme för reflektion över den egna retoriken.

    • Jag tror fortfarande att du är ett nättroll. Och det har jag rätt att tro.

     Avseende attacken på NV tror jag att den är iscensatt av vänstern (vilket innebär exempelvis sossarna, vänsterpatiet genom Expo och Afa). Dessa har resurser och intresse att genomföra den.

     De vill såklart inte heller “tappa greppet” om sin hjärntvätt, och då har i denna krets ALLT historiskt varit tillåtet. “Ändamålen helgar medlen” har aldrig varit mer gällande än för dessa.

     Därför är just dessa centrala grupperingar det största hotet mot vår demokrati. Samma gruppering som utger sig för att vara demokratins försvarare. Patetiskt!

 • Om vi börjar med din tanke om att jag skulle delta i försök att stänga ner Newvoice. Din grund för det var att du såg följande text när du sökte mig på google: “We’ve picked up some unusual traffic from your network and have temporarily blocked access from your IP address”

  Jag gav dig en länk som bevis att det är DITT NÄTVERK som inte tillåter sökning på grund något av följande orsaker, du hittar dessa på länken https://www.lifewire.com/unusual-traffic-from-computer-network-errors-3968165

  The error might occur if any of the following were happening:

  -You were searching too many things too quickly.
  -You were connected to a VPN.
  -Your network is using a shared public IP address such as a public proxy server, in which case Google may have triggered the message based on traffic from other people’s devices.
  -You were intentionally running an automated search tool.
  -Multiple people on your network were searching at once.

  You should be fully aware that one of the following, harmful scenarios might be happening that’s the cause of the error:

  -Someone else is using your network nefariously.
  -A virus has overtaken the network or computer.
  -An unknown background process is running that’s sending unwanted data.

  Så det som du grundar ditt påståendet på håller inte. Det bör du börja med att medge. Felet ligger i ditt nätverk så sök felet där först i stället för att använda det som argument mot mig.

  • Hannu, det är allra första gången som jag öht har fått upp detta svar vid en google fråga. ALDRIG har jag någonsin fått detta svar trots att jag haft tillgång till Internet sedan 1989.

   Trots att jag jobbat vid synnerligen IT-intensiva verksamheter (Telia, Postgirot, Saab, Luftfartsverket, mfl) så har jag aldrig nånsin fått detta svar. Ditt tjat om att jag har problemen på min sida kan iofs vara riktigt men ändå högst osannolikt.

   Så Du är i min värld fortfarande misstänkt.

   • Jag vet inte heller hur bankernas system ser ut exakt, bara principiellt. Ändå kraschar bankerna webbsidor regelbundet fast JAG inte vet hur dom är exakt uppbyggda. Kanske skulle jag upplysa bankerna om att JAG inte vet hur deras system ser ut. Med den vetskapen hos bankerna så kommer deras system att sluta gå ner säkert.

   • Nu ser det ut att mitt svar hamnade fel. Servern gav felkod 500 precis innan. Svaret verkar gått in med på fel ställe?

     • “Nej, den här gången fick jag 500 men sedan var allt ok igen.”

      Den absolut vanligaste orsaken till “500 error: Internal Server Error” är dels felaktig syntax för htaccess-filen eller felaktiga direktiv i den alternativt felaktiga behörigheter för en fil eller katalog. Beror alltså INTE på överbelastningsattack i så fall!

  • Så här kommer svaret på denna tråd: Att du aldrig fått det svaret är inte konstigt. Jag får inte det heller så ofta. Senaste ggn var när jag höll på med skicka nyhetsbrev till sådär 500-600 personer. Då kunde det hända att man hamnade på svartlistan hos en del ett tag trots att personerna hade givit medgivande. Någon gång är första ggn och det kan hända vad du än söker. Nu råkade du söka på mig. Att du sedan väljer att tro på din ursprungliga tanke, nej misstanke, nej du var ju säker på att det är jag, bevisar bara att sakargument inte biter på dig. Även när du kan läsa vad felkoden eller felmeddelandet betyder så tror du inte på det. Du kanske inte heller tror på felkoden 400, 401, 404 osv? Det kanske bara betyder att jag vill släcka ner Newsvoice?

   Eftersom du tror på din teori så hår så tycker jag att du kan upplysa ansvarig för sammanställningen på https://www.lifewire.com/unusual-traffic-from-computer-network-errors-3968165

   Säg till dom att du vill ha en förklaring till där efter

   You should be fully aware that one of the following, harmful scenarios might be happening that’s the cause of the error:

   Someone else is using your network nefariously.
   A virus has overtaken the network or computer.
   An unknown background process is running that’s sending unwanted data.
   ditt bidrag kan bli:
   Hannu Kiviranta is trying to shut down Newsvoice

   Låt mig höra vad som säger 🙂

   • @Broder Hannu

    Är du verklig? Du har nu gått från att försöka vara byxmyndig IT-specialist till att bli en gycklare med en massa anekdotisk bevisföring som inte bevisar ett skit. Men jag förstår. Kan man inte övertyga kan man istället försöka sabba diskussionen.

    Det är många som misstänker att valresultatet inte är det korrekta resultatet. Om det har skett en otillbörlig valpåverkan hos t.ex. Valmyndigheten så skulle den utifrån sett se ut som ett tekniskt fel. De skulle således inte utannonsera att de riggat valet. Det behövs inte så jäkla mycket utan det räcker med ett par personer på nyckelpositioner. Det fungerar ungefär utefter samma mekanismer som skickade hit dig för att försöka övertyga andra (vilket då inte gått så bra).

    Din beskrivning av ett möjligt tekniskt fel är i sak korrekt men det är ingenting som säger att det är precis så här det har gått till. Din anekdotiska bevisföring gällande Skatteverket, banken och Swish är således helt irrelevant. Tekniska fel kan ske och en otillbörlig valpåverkan kan se ut just som ett tekniskt fel. Hur kan man veta vilket? Du själv vet inte utan du tycker och tror. Själv så vet jag inte heller utan jag misstänker. Hade jag haft bevis skulle jag inte misstänkt utan istället bevisat det.

    Men att sajten varit utsatt för en överbelastningsattack under en hel vecka och att de dessutom skickat hit en pedagogisk men ologisk IT-specialist, säger ju att det är någon som vill blanda bort korten.

 • @ Hannu Kiviranta 2018-09-13 at 12:30

  Du använder samma taktik som alla mordåtalade kör med, dvs bevisa detta.

  Du vet att det är jättesvårt att bevisa din ev inblandning i försöken att stänga ned tex Newsvoice, men det är ju ett känt sk mordbrännarsyndrom att mordbrännaren återkommer till platsen för brottet (läs här Newsvoice) för att kunna njuta över sina gärningar och då du mig veterligen inte förekommit på Newsvoice tidigare så finns det anledning till misstankar.

  Om Du anser att jag förtalat dig så skall du definitivt polisanmäla mig, det skulle jag verkligen se fram emot. Att få äran att bli anmäld av en företrädare för spridning av hat mot oliktänkande och som med triumfatorisk skadeglädje gnuggar in sin uppfattning i ansiktet på besvikna SD-sympatisörer skall aldrig tro att slaget om Sveriges framtid nu är vunnet endast för att SD inte fick de röster man behövt för att få inflytande inom politiken.

  Kom igen nu Hannu, nu vill vi se en polisanmälan. Eller varför inte till Näthatsgranskaren??

 • Hannu Kiviranta: Det ser lite annorlunda ut i dag vad gäller webbservrars kapacitet. I dags använd Openshift, docs och containers. Det fungerar ungefär som en gammaldags telefonväxel. Borta är virtuella servrar. Tänk dig en enorm tank där en webbservers innehåll uppstår virtuellt med minne och disk space osv. Så fort någon inte besöker sidan, packas den ner och “försvinner” och återuppstår igen efter en DNS-request. Hela databasen bakom proxyn packas också ner. På så sätt är hela kapaciteten självreglerande. Då behöver man inte dedikerad ett visst ramminne och disk space. Detta är mer eller mindre standard på samtliga större myndigheter i dag. Du borde inte du känna till detta?

  • Du kanske pratar om dababas-delen av ett system? Det är webbservern som inte kunde nås och det är en annan fysisk enhet skilt från databas-delen.

   Ibland när jag deklarerar så ligger skatteverket nere. Och det är faktiskt skatteverket som har ansvar för webbservern när det gäller valresultat mot allmänheten. Så för mig är det inget konstigt att sånt händer. Jag vet inte sedan hur du kan packa ihop trafiken som sker parallellt från många håll. Packa ihop data förstår jag lätt. Har man för trång dörr så kommer inte alla in samtidigt oavsett hur mycket plats du sedan har i huset. Jag vet inte hur skatteverket byggt upp systemet men det finns många möjligheter där saker kan gå fel, överbelastning, routerfel, fel på någon switch osv osv. Att tekniken förändras garanteras inte att tekniken inte felar. Det ser ju nästan dagligen, skatteverket nere ibland, bankerna nere i bland, swish funkar inte alla dagar.

   • @Broder Hannu

    Du skriver “Jag vet inte hur skatteverket byggt upp systemet” men du vet att det av olika anledningar kan krascha. Du som pensionär är ju då också helt fristående från Valmyndigheten och även där kan du inte veta hur de har byggt upp systemet. Men trots detta är du då ändå helt övertygad om vad som har hänt samtidigt som du hänvisar till att alla vi andra är okunniga. Du är ju helt ologisk i ditt resonemang och likaså verkar du ha lite glapp i processorn för helt uppenbarligen sker det en hel del paketförlust till outputen. Du GISSAR, utifrån ett antal olika möjliga scenarion, vad som kan ha hänt. Men du vet verkligen inte exakt vad som har hänt. Har du googlat på den semantiska betydelsen av ordet “gissa” eller behöver du en färdig länk? Eftersom du då bara gissar väger din gissning inte tyngre än någon annans. Även om du nu råkar tro motsatsen. Men du ska ha tack för att du tydliggör att vi inte kan förlita oss på expertis.

 • @ Hannu Kiviranta 2018-09-13 at 09:55

  Det intressanta med frågan om Newsvoice problem från olika former av nedsläckningsförsök är ju att det plötsligt dyker upp ett namn som åtminstone inte jag minns som särskilt frekvent på NV.

  När man googlar på Hannu Kiviranta och vill läsa lite mer om honom så får åtminstone jag detta meddelande: “We’ve picked up some unusual traffic from your network and have temporarily blocked access from your IP address.”

  Det vore väl bra om någon annan kunde bekräfta detta svar från denna länk:

  https://www.researchgate.net/profile/Hannu_Kiviranta

  Notera att jag INTE påstår att Hannu har ett finger med i försöken att släcka ned Newsvoice, men det förefaller helt möjligt att om det plötsligt dyker upp ett nytt namn som dessutom utger sig för att vara sk IT-expert så ger det upphov för NV att åtminstone fråga Hannu vad han känner till om försöken att släcka ned NV.

  Det som till slut fick mina misstankar i den här riktningen är Hannus länk till bloggen Simon funderar. Där orerar man över hur korkade SD väljare är/var som trodde att deras framgångar skulle motsvara ungefär vad opinionsinstituten gissade i sina resp prognoser. En illa dold skadeglädje över SD:s valresultat gjorde mig mer övertygad att Hannu kan ha ett finger med i spelet om att kunna släcka ned Newsvoice.

  Det är ju möjligt att jag inte lyckats träffa på rätt Hannu Kiviranta och då ber jag oförbehållsamt om ursäkt.

  • Då kan du väl bevisa det då!

   Du skall inte komma med några som helst påståenden om mig och försöka släta över det med en ursäkt i förväg. Kan du kanske anmäla mig till polisen för något jag inte har med och göra, gör det nu! Inte så säker? Finns förtal i lagstiftningen som kan komma till användning här.

   Att du får svaret “We’ve picked up some unusual traffic from your network and have temporarily blocked access from your IP address.” när du googlar är att det syftar på din IP-adress eller din operatör med specifik IP som är misstänkt för kanske att spamma. Så din operatör kan finnas svartlistad hos en del webbsiter. Där har du förklaringen som du försöker använda att svartmåla mig. Du ser väl att det står “from YOUR NETWORK” inte “from hannu kivirantas network”!!!

   Läs mer vad meddelandet “We’ve picked up some unusual traffic” betyder:
   https://www.lifewire.com/unusual-traffic-from-computer-network-errors-3968165
   så förstår du att det är något fuffens i ditt nätverk!!!

   Sen vet jag inte var du får allt ifrån. Simon funderar-bloggen har inte överhuvudtaget någon kommentar i artikeln som jag länkade. Inte en enda vilket betyder att det inte kan då finnas någonting sagt om SD eller väljare. Var fick du det ifrån. Han tog visst som exempel SD-väljare men bara som exempel på hur den egna världsbilden och verkligheten krockar ibland.

   Gå gärna och titta på länken http://simonfunderar.blogg.se/2018/september/men-alla-jag-kanner-rostade-ju-pa-x.html

   Du som tror på vad Jan säger läs själv noga!

   • Simon funderar och Hannu repeterar. Krig är fred och slaveri är frihet. Sen kan även hundskit kan smaka som choklad om man bara tänker rätt. Mmmmm, Marabou…

 • Intressant inlägg här angående hur vår världsbild i krock med verkligheten får oss att agera:
  http://simonfunderar.blogg.se/2018/september/men-alla-jag-kanner-rostade-ju-pa-x.html

  Det kan drabba alla och den som säger att “men inte mig” är redan där. Även den som säger att alla andra är dumma eller manipulerade av makten är också där.

  Fundera faktiskt vad inlägget har att säga just dig. Kommentarer som syftar på att skylla på andra, att fördumma andra undanbedes.

  • @Broder Hannu

   Det finns något som kallas för självständigt tänkande och detta tänkande hänvisar inte till andras tankar via internetlänkar. Det är just därför det kallas för självständigt. Motsatsen till självständigt tänkande är att tvångsmässigt regurgitera andras tankar utan någon som helst egen reflektion. Ungefär som ett vandrande lexikon som inte skulle kunna få ett plus ett till två om så det egna livet hängde på det. Sen har vi också den nyttiga lilla system-kuggen som med hybris som tror att han kan lura alla andra genom att hänvisa till sin “expertis”. Who are you?

   • Det finns ingenting som är självständigt. Du tar in intryck från olika håll och om du begränsar dina intryck så att du bara tar emot viss typ av info så är det helt naturligt att dina tankar färgas av det. Läs förresten lite om “negativity bias” som förklarar varför vi dras (gäller alla) till negativa nyheter och varför vi efter att varit utsatta (efter eget val) till i stort sett bara negativa nyheter inte längre förmår att se någon annan del av verkligheten. Resan från denna ensidiga tänkande helt dominerad av negativitet blir väldigt mödosam och svår för dom kom gått för långt till ytterligheten.

    Om vi gör en förenkling så har vi alla 3 st filurer inom oss. En som heter positivt tänkande (eller positivt sinne), en som heter negativt tänkande (eller negativt sinne) och en som heter neutralt tänkande (neutralt sinne). Dessa skall vara i balans inom oss.

    Negativt tänkande behövs och är livsnödvändigt för att upplysa oss om faror och om det som inte står rätt till. Men om det går så långt att vi bara ser faror överallt även där det inte finns så har vi stor obalans.

    Positivt tänkande gör att vi kan sikta framåt och arbeta för förbättringar. Vi ser positivt på möjligheterna att lösa problem. Även här kan man gå för långt och hamna i en tankevärld som helt tystar ner det negativa tänkandet, plötsligt går allting även om fakta talar mot det.

    Neutrala tänkandet är den rösten i ditt huvud som är en medlare mellan negativa och positiva och det är den rösten som många saknar. Neutrala sinnet som man kan kalla det tar både det negativa och det positiva i beaktande och hittar en lösning på problemen som fungerar.

    Om man tar vårt valsystem som exempel så tror personen som domineras av negativa sinnet att det är någon fuffens på gång varje gång någon detalj som i sig inte påverkar utgången felar. En person som domineras av positiva sinnet säger att allt är perfekt till 110% även om det finns uppenbara brister på vissa håll. Personen ser inte bristerna. En person som har fungerande neutralt sinne ser problemen med systemet, accepterar att problem finns men kan samtidigt se att dom går att lösa och vad som viktigast är med och löser dom i stället för att bara klaga.

    Sen måste jag medge att det är skitsvårt att utveckla sitt neutrala sinne om man har varit dominerad av negativa sinnet största delen av sitt liv. Det finns många som är missnöjda med sitt eget liv och kanaliserar missnöjet ofta till att klaga på allt. Jag vet, jag har varit där. Men hoppet är inte ute hur illa det än är. Det finns sätt att balansera sina 3 sinnen så att negativa, positiva och neutrala sinnet är i balans och gör att en fungerar bättre som människa och kan ge något istället för att bara klaga.

    Jag har uppfattat att du inte är så mycket för läsning men här lite vetenskap om negativity bias. Även om du inte läser så kanske är det bra att komma ihåg att våra hjärnor är triggade för negativitet och därför leder oss ofta fel. Man kan säga att våra hjärnor blir vårt fiende på det viset, ett fiende som lierar sig med vissa politiska åsikter.

    Ha en bra läsning!

    https://www.miuc.org/brain-love-negativity-negativity-bias/

    • @Broder Hannu

     “Textmassa med en amatörpsykologisk-förklaringsmodell av andras verklighetsuppfattning där IT-experten självtransformerar till psykolog.” LOL

     Jag har inga särskilda preferenser på verkligheten mer än att den ska vara verklig. Skitsnack är skitsnack även om det kommer i akademisk form. Jag har redan genomskådat dig eftersom du är genomskinlig som glas och troligtvis även lika spröd. Eftersom din hypotes om webbserverkrasch kraschade har du ingenting mer att komma med än en massa amatörpsykologiskt dravel och fler länkar. Men det är väl som de säger i datorvärlden: Garbage in, Garbage out…

 • Det är otroligt att Sverige har ett så taffligt valsystem som är så lätt att manipulera. Med dagens “hjälpmedel” borde det vara en skitsak att skapa ett “vattentätt” system.

  Men vilja finns förmodligen inte. Det är nog så att man vill ha en möjlighet att “manipulera”.

  • Kontrollräkning har pågått under veckan. Det är ju den säkerhetsdetaljen som gör att man upptäcker eventuella skillnader mot preliminära rösträkningen. Alla är välkomna att följa kontrollräkningen i sitt distrikt. Har du varit med och kollat?

   Vilket förslag har du för att göra valsystemet idiotsäkert? Vilka hjälpmedel syftar du på?

  • Vad du kallar “konspiratoriskt lagda människor” är i själva verket den del av befolkningen där hjärntvätten har släppt. Själv verkar du vara smått handikappad av din IT-specialistutbildning och bara för att du kan den tekniska biten betyder det inte att din hypotes är den rätta. Inte heller betyder det att du är specialist på någonting annat än just IT.

   Om du tittar på de senaste 10-15 årens samhällsutveckling så kanske till och med du, trots dina specialistkunskaper, kan inse att någonting är fel. När den lilla delen av hjärntvätten har släppt kommer du till den naturliga insikten att våra politiker som myndigheter är fulla av skitsnack. Myndigheterna är den verkställande delen av politiken och skiten har varit i säck innan det når befolkningen i form av spypåse.

  • Blev så illa tvungen att läsa din påstått intressanta artikel och den var nog en av de mest ointressanta systemrövslickande artiklar som jag har läst på mycket länge. Skribenten var till och med värre än du.

  • Mig övertygar du inte i alla fall. Undrar hur pass upplyst du är om hur hjärntvättade det Svenska folket och för övrigt även i hela västvärlden. För mig existerar inga “tillfälligheter” när något sådant här händer. MSB? Var tidigt taggade att de skulle förhindra valpåverkan utifrån? Så helt klart var systemet 100% kontrollerat innan detta hände.
   Jag har själv upplevt valfusk på nära håll under mina år som fackligt förtroendevald. En alkoholiserad fackordförande satt kvar år efter år till vi upptäckte valsedlar undanstoppade under ett skrivbord som avslöjade åratal med valfusk. Vad jag då lärde mig var att få in våra egna i valberedningen som räknade rösterna, vi hade aldrig det tidigare.
   Tror ni att någon tidning eller journalist var intresserad? Detta var under tidigt 80-tal. Vad jag minns från början av sändningen så låg S runt 22-24% tidigt under sändningen men slutade på 29%?????????
   Och som vanligt gapas det om galna konspirationsteorier? Är du ett nättroll Hannu?

   • Så här har det fungerat i alla tider. När det är något som har hänt så skickar systemet fram någon “expert” som ska bortförklara skiten inför den “okunniga massan”. Förr var det någon Nisse som stod och tuggade i teve och nu spammar de istället ned kommentatorsfälten. Men Hannu har byggt system för systemet så själv kan han inte se skogen för alla träden och det är kanske därför han papegojar fram den officiella storyn. Eller så drygar han ut pensionen på konsultbasis.

    • Ett fel med sådana som dig och som leder till att ni alltid hamnar fel i tankarna är att ni börjar fantisera hur folk som har argument mot er är? Utan att veta något om personen som argumenterar mot er så skapar ni en bild av personen och säger att den är nättroll, att den jobbar säkert på FRA, att den jobbar på konsultbasis, att den själv byggt systemet, systemet har skickat in honom. Vilket system har skickat in dig! Det är typiskt gissningar vars enda syfte är att övertyga sig själv om något när ens egna argument saknas. Sådant behöver jag inte ens egentligen bemöta speciellt som det i mitt fall var så mycket fel att en apa hade gissat bättre.

     Så lägg ner gärna gissningarna som ert liv baseras på och sök fram riktiga argument för er sak. Om ni verkligen vill att någon skall tro på er så behöver ni massor med riktiga argument.

     Er förakt mot expertis slår ju alla rekord. Att ni ens vågar åka tåg eller ta flyget som är beroende av systemexperter. Och skulle ni skada er, ta er inte till sjukhuset som är fullt med experter som kan lappa ihop er. Experter är farliga i er värld. Bor ni i ett hus byggt av experter eller har ni bosatt er i en grotta?

     Berätta Sture B som inte ens vågar säga ditt hela namn, berätta mig vilka kunskaper du har om 1) bygga komplexa datasystem, 2) hur valsystemet fungerar. 3) Hur det demokratiska systemet fungerar.

     Jag ger inte mer tid till dig om du inte vill diskutera. Men du är välkommen när du slutar attackera personer och förmår dig att diskutera sakfrågor. Adjö med dig!

     • @Hannu

      Du verkar själv ha lite lätt för att hamna fel i tankarna och logik tycks inte vara din starka sida, trots att då datorvärlden är mer logisk än den mänskliga och du är en s.k. “IT-expert”. SUCK

      Din tekniska förklaring till vad som händer när en webbserver kraschar är vad jag förstår helt korrekt. Men när du så tvärsäkert påstår att det var det här som hände så gör du en logisk tankevurpa. Det kan ha varit en webbserverkrasch eller så kan det lika väl har varit en medveten nedtagning och detta vet bara systemadministratören.

      Är du systemadministratör på valmyndigheten? Om du inte är systemadministratör på valmyndigheten så betyder det att du gör en kvalificerad gissning precis som alla andra. Du kan googla “gissning” om du då har samma problem med semantik som med logik.

      Varför skulle jag vilja diskutera hur det “demokratiska” systemet fungerar när det är helt uppenbart för varje fritt tänkande människa att systemet är dysfunktionellt och odemokratisk.

      Till sist ska du ha klart för dig att du inte är den förste s.k. “expert” som har ploppat upp här på NV och försökt bortförklara saker med teknisk mumbojumbo. Du hänvisar till auktoritär expertis men brister i logik och såna argument imponerar föga. Men låt mig gissa. Du är en liten ordensbroder, broder Hannu, eller hur?

  • Det stämmer förmodligen att det är på grund av abnorma mängder besök som servern gått ner.
   Sanningen är dock inte riktigt så enkel.
   Valmyndigheten och Val.se har en riktigt viktig uppgift att sköta,vart fjärde år. Det är att redovisa siffror i realtid , har de inte serverbackup ? och backup på backupen ? Framförallt ett valår, som säkerhet, när det verkligen gäller, ?

   Menar du Hannu på fullaste allvar,att det inte är någon som jobbar som IT tekniker på val.se/valmyndigheten och MSB som ens tänkt tanken att det kan bli överbelastning till följd av stort intresse hos Svenska folket ? Det måste ju samtidigt innebära att det inte är någon som tänkt tanken att de kan bli utsatta för Ddosattack eller liknande. Överbelastning som överbelastning.Det borde dessutom ha spritt ut olika sevrar på olika fysiska platser för att sitta riktigt skyddade när det gäller.(fast det kanske inte är så viktigt med vad Svenska folket vill ?)

   Om vi då ska ponera att de inte haft backup på servern och backup på backupen och backup på den tredje backupen. Då har både val.se och valmyndigheten och sannolikt även MSB gjort sig totalt överflödiga och kan läggas ner imorgon, och varenda en av de usla “IT tekniker” som har anställning på berörd myndighet kan i fortsättningen syssla med att bygga hemsidor på WordPress.

 • Jan Norberg – kollade du vad RTP skrev och relaterade igår om det svenska valet? Och vad de inte meddelade. SD är enligt dem pro-nazi … Undrar vilken SAP-are som gett dem uppgifterna.

 • Jag skickade ett mail till svt:

  Hej

  Konstigt att svt redovisar andra siffror än msn. Tex för AfS, ni säger 0,3%, medan msn uppger 0,41%. Är det en differens på över 33% mellan de två siffrorna? Hur kan man få fram så totalt olika siffror från valmyndigheterna?

  https://www.svt.se/nyheter/val2018/sa-gick-det-for-smapartierna-i-valet-2018
  https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/afs-med-och-piratpartiet-s%C3%A5-gick-det-f%C3%B6r-sm%C3%A5partierna-i-valet/ar-BBN8Xpg?ocid=ARWLCHR

  Nya Dagbladet om utbrett valfusk valet 2018 – “Något stämmer inte med söndagens valresultat”
  https://newsvoice.se/2018/09/valfusk-valet-2018/

  https://nyadagbladet.se/ledare/nagot-stammer-inte-med-sondagens-valresultat/

  Från artikeln ovan:
  “I den senaste Sentio-mätningen med bara dagar kvar till valet nådde SD 24,0 procent och var därmed största parti. Men enligt Arve Östgaard, som driver mätinstitutet Sentio, talade rådatan för att SD skulle kunna få så mycket som 29 procent i valet.”

  Att “deep state” sedan slutet av sextiotalet äger och kontrollerar vårt land är verkligheten. Det är på så sätt inte märkligt att Sverige skiljer ut sig och får tex grannländer att ifrågasätta, undra och ta avstånd från det som här genomdrivs av upplösning av kultur och nation av landet, via invasivt övertagande. På så sätt kunde de hämta ut många miljarder kronor på att “sälja” värdelöst helikopterprojekt, eller nu senast med att få 25 miljarder för utdömt och värdelöst patriotrobotsystem. Det är för att vårt land och dess så kallade representanter och företrädare inte representerar folket, utan har sina “masters” direktiv, mm. Det tog slut efter Erlander, och Sverige kunde tas över på grund av saker som skedde under andra världskriget, kring det som nedtystats om Wallenberg, den grova brottsligheten, vilket döljs genom “holohoax”. Men “affärerna” var mycket svarta, och att man inte “letade” efter Raoul Wallenberg beror på ett stort hoax och ett skådespel,vilket jag inte kommer att redogöra närmare kring. Men genom de processer som frimurarna skapat genom att bygga upp det korporativistiska Sverige och ihop med Wallenberg, så kunde de “sjuka agerandet” som var kring Wallenberg under andra världskriget leda till att vårt land fick armen bänd bakom ryggen, det är en slags utpressning.

  Som vi kan läsa i en kommentar under:
  https://newsvoice.se/2018/09/valfusk-valet-2018/ :

  “The people who cast the votes don’t decide an election, the people who count the votes do.”
  Joseph Stalin

  “… Samtidigt verkar Nya Dagbladet ha slagits ut på ett liknande sätt. Det råkar av en tillfällighet ske i samband med att båda tidningarna publicerar artiklar om ett omfattande valfusk i Riksdagsvalet.”
  https://newsvoice.se/2018/09/newsvoice-botnet-attack-usa/

  Michael Aastrup Jensen a Danish politician (left) from OSCE says: “I have not seen anything that comes close to how undemocratic the Swedish voting system is” and “we have to send a sharp signal to Sweden that they need to introduce rules like those in Denmark and most other countries”.
  https://newsvoice.se/2018/09/swedish-elections-2018-beyond-european-standard/

  mvh
  __________

  Svt förstår säkert vad jag skriver om… lol

 • Sverigedemokraterna har varit i prognoser som bäst på 20.8 i sammanvägda mätningar från alla institut. Inför valet hade dom 17.9 och hamnade strax under. Webbpaneler som är självrekryterande gav SD större andel med dom är ju inte riktiga opinionsundersökningar. På Yougov fick dom mest 28.5 och precis före valet 24.8 men det är alltså ingen opinionsundersökning utan sk webbpanel dit mest SD-folk verkar söka sig och rösta några ggr. Så kontentan är att SD hamnade väldigt nära prognosen där alla prognoser hade vägts ihop från olika institut inklusive Yougov och Sentio som avviker stort för SDs fördel. Du kan själv studera dom olika instituten på sidan https://datastory.se/story/matningarnas-matning.

 • Inte en snöbolls chans i helvetet att S fått några 28,4 % och lika lite har SD bara fått några 17,6 %. I alla undersökningar innan valet har SD legat på mellan 24-28 % och då vågar alla inte erkänna att de tänker rösta på dem, så SD borde ligga på över 24-28 %. Inte lägre. Detta visar att de nu inte är intresserade av vad medborgarna har att säga ens vart fjärde år. Man skyddar “demokratin” genom odemokratiska metoder som visar av vi inte lever i en “demokrati”. Här kan man snacka om en logisk kullerbytta à la cirkusnummer.

 • Men i riksdagsvalet fick Sverigedemokraterna 36,0 procent, mot 18,2 för Centerpartiet. ” (AB artikel om fel val skickat som riksdagsval, Västra Götaland.)
  Men varför så egendomligt högt resultat för SD, 36%?
  Om det skett något fusk nationellt på valmyndigheten finns dock alla rådata från valdistrikten kvar. Resultat förmedlade till valmyndigheten måste var offentliga handlingar. Alltså är det enkelt att utesluta något sådant fusk genom att kontakta ett tiotal slumpmässigt valda distrikt och jämföra skickade siffror med valmyndighetens siffror för samma distrikt. Som dom måste ha. Annars se om det finns systematiska skillnader.

 • Wenche öhgren: “Snälla, kan nån kolla upp det här”

  Birgitta: “Hoppas att någon har möjlighet att borra djupare i orsaken till nedstängningen”.

  Sverige ser ut som det gör på grund av sådana som er – fattar ni inte det! Det är ni som hela tiden kräver att det ska vara någon annan som skall göra detta åt er. Förstår ni inte att det är bara när ni tar själva tar ansvar, som något kommer att ändras? Aldrig annars.

  Den äkta svensken, när en nära anhörig blir våldtagen: “Hallå, kan nån kolla upp det här”. Patetiskt.

  • Jag är väldigt oteknisk så jag har inga kunskaper att själv kunna borra mig ned i orsaken till nedstängningen. Däremot agerar jag på olika sätt i civilsamhället och drar mitt strå till stacken för att utgöra ett “grus i samhällsmaskineriet” på alla möjliga upptänkliga sätt inte minst då jag ställde upp ideellt för att, lokalt, serva ett uppstickarparti.

   Du får gärna tipsa mig om på vilket vis jag ska agera för att hindra att Valmyndigheten/djupa staten r*vkn*llar oss på bästa sändningstid.

   • “Däremot agerar jag på olika sätt i civilsamhället” Mycket bra Birgitta! Det är inte dig personligen jag attackerar utan tendensen att alltid någon annan ska göra något. Inget annat land än Sverige har i fredstid (relation till populationen) tagit emot så många invandrare i jämförbara OECD-länder. Orsaken till att detta har varit möjligt beror på svensken, som på sin höjd utropat: “kan nån kolla detta?” “Nån borde sätta stopp”.

    “Du får gärna tipsa mig om på vilket vis jag ska agera för att hindra att Valmyndigheten/djupa staten r*vkn*llar oss på bästa sändningstid”.

    Anmäl valfusk till polisen.

 • Ja, jag stämmer in i kören. Jag tror också det värsta eftersom jag inte upplever att varken staten eller regeringen representera mig. Samhällskontraktet var brutet innan detta hände.

 • Med sådana stora skillnader, åt fel håll, luktar det valfusk på långt håll.
  Många SD-röstare vågar/vill inte ange vad dom röstar på för att slippa diskussion.
  Inte tvärtom som nu: 25% fler SD-röster 2014 än indikerat. I år blev det istället minst 20% mindre. Helt ologiskt. Ser ut som ett skandalöst fräckt valfusk.

  Att fuska med sammanräkningen blir betydligt enklare om sidorna stängs ned under “räkningen”, som krävde det oförklarliga abvrottet hos valmyndigheten, som kunde komma tillbaka när allt var “färdigt”.
  Och fanns det representanter för alla partier i den oberoende valmyndigheten, eller vilka personer bemannade myndigheten?
  Samt hur sker överföring av räknade röster till systemet? Vilka kvitton finns och sparas alla?
  Med hjälp av regelbunden “nedtagning” av valsidan försvinner kontinuitetet även för vaksamma tittare, så att manuella förändringar= fusk kan göras “osynligt”. Nedskrivning av de man vill få bort eller uppskrivning av de man vill ha kvar (MP).
  Men allt borde ju loggas?

  SD borde begära att alla valsedlar hålls i karantän, så att det inte blir som vid 911, att bevisengick is soporna direkt.
  Slumpvis omräkning kan snabbt ge indikation på huruvida om allt behöver räknas om.
  3:e gången jag skriver den här kommentaren.

 • Jag anser att det är helt oviktigt vilka i vår demokrati som kommer att rösta, eller hur de kommer göra det, men det som är utomordentligt viktigt är vilka som kommer att räkna rösterna, och på vilket sätt.

  Jag misstänkte att det skulle kunna förekomma valfusk i Sverige. Systemet är vidöppet för detta, men jag misstänkte INTE att det skulle vara så utbrett. Svenskar brukade vara hederliga. Min egen uppmaning till folk att filma sina röster framstod därför innan, även inför mig själv, som lite paranoida, men i ljuset av det här, så var det kanske enbart en sund framsynt försiktighet?

  “Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
  / Che Guevara

 • Övriga anmälda partier fick 1% av rösterna, jämfört med 0.9% 2014. Av AfS syns alltså knappt ett spår. Märkligt! Vill minnas att övriga småpartier låg mycket högre i de opininonsundersökningar som föregick valet.

  • Inget konstigt. Många tog det säkra för det osäkra som jag tex och röstade på ett parti som kan komma in. Hade tänkt rösta på ett parti utanför riksdagen annars. Opinionsundersökningar hade säkert fångat in mig som röstande på parti utanför men sista dagen bestämde jag mig för annat och så har jag hört folk har gjort. Inget konstigt alltså.

 • Hej, jag vill bara tipsa om att bilden ni använder som beskrivs som “skärmdumpar från valmyndigheten” är inte helt korrekt. Den första resultatbilden är en gammal rekordmätning från 2017. Men det är fortfarande skumt att deras sajt kraschade helt plötsligt när MP och L var långt under spärren och SD hade 21.7% i live-TV på SVT’s Valvaka.
  Här är en dump då meddelandet gick ut i SVT’s Valvaka.
  https://i.imgur.com/jOqm3zz.png

  • Det är inget konstigt att en webbserver kraschar under en belastning som man inte räknat med. När hela befolkning går in och tittar samtidigt från flera enheter (mobil,dator,platta) samtidigt så blir det helt enkelt för mycket. Som en IT-specialist som jobbat med detta förrut har jag varit med om det många gången. Helt enkelt för klena system. Sen för att lättare förstå att det inte är något fusk så måste man också förstå hur systemet är uppbyggt.
   I ett system finns flera olika nivåer som samverkar. Det finns en webbserver som visar resultat för allmänheten. Bakom det finns en databas placerad på en eller flera servrar som allmänheten inte kan nå. Den ligger oftast även bakom en säker brandvägg. Webbservern hämtar data från databasen men om webbservern kraschar så hämtas ingen data. Däremot fortsätter databasen fungera som vanligt.

   Hur kommer då siffrorna till media, tidningar, radio och tv, om inte webbservern funkar?
   Jo, databasservern nås via sk APIer som är ett sätt att distribuera data till en eller flera beställare. Tex SVTs datorer är kopplade via API till databasservern som i realtid levererar data till SVT. Lika TV4 och tidningar, alla som har behörighet att använda APIn. Så vad som hänt är att det blivit överbelastning av webbservern. När hela befolkningen vill se på samma sida kanske med flera enheter samtidigt (mobil, platta, dator) så pallar inte webbservern (WS) med. WS är bara skyltfönstret och beräkningarna sker i en annan eller flera servrar. API ger ändå en beställare tillgång till data. Då kan webbservern ligga nere hur mycket den vill samtidigt som allt ändå funkar i bakgrunden o levererar data till alla beställarna.

   Har varit och byggt liknande system så jag vet hur det funkar. Presentationen av resultat på valmyndighetens sidan kraschar men allt funkar i bakgrunden. Ungefär som när din TV-slutar fungera ibland men ändå pågår programmet.

   • Ur en demokratisk synvinkel så borde fler aktörer inom civilsamhället ha tillgång till API, bl a ALLA de partier som kandiderade till Riksdagen. Det hade då funnits möjlighet för dessa andra partier att ha live-sändningar via youtube.

    Majoriteten av befolkningen är (åtminstone har varit) högutbildade och jag ifrågasätter varför vi ska behöva tvingas ta del av valresultat via tredjehandsuppgifter i PK-media.

    • Bra ide att valmyndigheten ger tillgång till API för alla. Det kanske rentav är redan så, det vet jag inte. Har man kunskapen hur man använder det så ger det ju möjligheten för alla att följa rösträkningen live. Dock kräver användandet av API programmeringskunskaper så vem som helst kan inte utnyttja möjligheten ändå.

   • @Hannu Kiviranta

    Att servern kraschar visar bara på en helt uppenbar IT-inkompetens som “råkar” infalla lite väl lägligt för att vara en ren slump. Men en serverkrasch förklarar inte hur SD “råkar” droppa 5-10 %. Du som då är en ytterst pedagogisk IT-specialist borde ju vara väl medveten om t.ex. programvaran som “justerar” de elektroniska röstmaskinerna i USA. Att stjäla det svenska valet är än enklare.

    Arbetar du på FRA eller “råkar” du bara ha någon annan IT-förklarande funktion i den övriga statsapparaten?

    • Det är ju så med webbservrar att dom klarar en viss belastning. Blir den för hög så kraschar den. I det här fallet hade man helt enkelt planerat in för lite kapacitet i systemet. Det är inte slump, det är planeringsfel och hoppas dom lär sig att planera bättre nästa gång med lastbalansering i botten.

     Bilderna som cirkulerat (skärmdumpar) har utgått åtminstone i en del fall från en bild från en tidigare hög prognos för SD (antar yougov eller sentio) och inte från valmyndighetens sida. Sedan jämförs det med bild när valmyndigheten är uppe igen. Hur fel kan det bli? Om jag minns rätt så hade SD i början runt 20-21 % men då var det några få distrikt med SD-vänligt folk som hade räknats fram så länge. Att det sedan droppar till 17.6 är inte konstigt alls när mer och mer röster räknats.

     Jag jobbar inte längre eftersom jag är pensionär. Utvecklat många liknande system innan dess där vi inte alltid kunde hålla dom upp pga belastningen. Allt gick bra normala dagar men när deadlinen närmade sig (det gällde inlämning av ansökningar före ett visst klockslag) så hände det att systemet gick ner. Man lärde sig till nästa år och utökade kapaciteten och problemet minskade och försvann sedan. Alla gånger var det bara front-end dvs det som funkar mot slutanvändaren som gick ner och bakomliggande data i databasen var opåverkat.

     Här har vi inte röstningsmaskiner så det problemet som du nämner har vi inte. Alla röster finns kvar som valsedlar.

     Jag vet inte din IT-bakgrund och vet inte om jag förklarar det tillräckligt tydligt. Har du mer frågor kring tekniken är du välkommen.

     • Hur vet du att “I det här fallet hade man helt enkelt planerat in för lite kapacitet i systemet” ? Eftersom du är pensionär arbetar du knappast på valmyndigheten vilket i sin tur betyder att du gör en teknisk gissning. Sen är det svårt att skilja på inkompetens och medvetna “misstag” då slutresultatet är detsamma, så din gissning är inte mer värd än någon annans. Oavsett hur teknisk den än är.

      Jag är väl medveten om att vi inte har samma elektroniska röstningssystem som i USA. Poängen jag ville göra var att alla datasystem kan manipuleras eller tas ned helt efter systemadministratörens vilja. Det borde väl du veta som IT-specialist.

      Sen har valmanipulationen tagit olika former ute i valstugorna. Förtidsröster går att lysa igenom med en stark lampa för att sen bytas ut till något mer önskvärt, om man så vill. Låg uppe en twitter-notis med bild om detta, men den gick ned lika snabbt som Nya Dagbladet. Så om valsedlarna inte hanteras på ett korrekt sätt är de inte mer värda en dasspapper och skithuspappersspåret blir då helt meningslöst.

      Om sen SD har haft mellan 24-28 % i undersökningarna innan valet så betyder detta att de borde ha en högre procent när valsedlarna väl är räknade. Speciellt då med tanke på att alla människor, i detta åsiktsförtryckande land, inte vågar säga att de tänker rösta på SD när de blir tillfrågade i en undersökning. Detta kallas för logisk slutledningsförmåga och det är någonting inte alla har. Jag vet inte om jag förklarar det tillräckligt tydligt. Har du mer frågor kring logik är du välkommen.

     • Hannu Kiviranta: Det ser lite annorlunda ut i dag vad gäller webbservrars kapacitet. I dags använd Openshift docs och containers. Det fungerar ungefär som en gammaldags telefonväxel. Borta är virtuella servrar. Tänk dig en enorm tank där en webbserver innehåll uppstår virtuellt med minne och disk space osv. Så fort någon inte besöker sidan, packas den ner och försvinner och uppstår igen när en DNS-request efterfrågan den. Hela databasen bakom proxyn packas också ner. På så sätt styrs hela kapaciteten av sig själv. Då behöver man inte dedikerad ett visst ramminne och disk space. Detta är mer eller mindre standard på samtliga större myndigheter i dag.

    • Sture B. Missade du med flit att SD aldrig haft 24-28 % i sammanvägda opinionsundersökningar. Kolla på https://datastory.se/story/matningarnas-matning hur det har sett ut. Yougov och Sentio har hela tiden överskattat rejält. Dom övriga instituten som baserar sina mätningar på mer vetenskapliga metoder har varit närmare sanning hela tiden.

     Varför jag vet att man inte haft tillräcklig kapacitet?
     Enkelt svar är att annars hade det ju inte kraschat, hade man haft tillräcklig kapacitet så hade systemet inte gått ner. Sådant är ingen gissning utan fakta. Att jag inte längre jobbar kvar betyder inte att jag inte kan något om hur man bygger system och var systemen kan fela utan konspirationer. Du verkar jobba på valmyndigheten däremot eftersom du så tvärsäkert kommer med annan info. Vilken är din kunskap om IT? Utan kunskap är det lätt att bli lurad.

     Jag vet inte om du någonsin råkat ut för att en webbsida går ner, tex Skattemyndighetens vid deklarationstider. Det händer ibland. Trots detta så finns uppgifterna kvar och intakta när du kommer in nästa gång. Ditt skattekonto visar samma saldo som innan. Bankerna webbsidor går ner ibland men påverkar inte din saldo ändå.

     Till bilden här hör att valmyndighetens webbsida tidigare har driftats av SUNET men i år är det Skatteverket som skött om det (https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7040443).

     Du verkar inte vilja ta in information utan vill fortsätta tro på en konspiration som bygger mycket på vad Yougov och Sentio har sagt innan valet. Alla seriösa institut kom med siffror som inte avviker så mycket från vad det sedan blev. Varför förkastar du dom andra mätningarna? Kan du statistik? Då borde du veta att självrekryterande webbpaneler inte är att lita på. Tyvärr gör en del folk det och blir därför så besvikna när verkligheten inte blir så.

     Studera lite på https://datastory.se/story/matningarnas-matning och fundera sedan varför den sammanvägda opinionen före valet ändå ganska bra motsvarade den verklighet som vi sedan vaknade till igår morse. SD skulle få 17.9 och hamnade på 17.6.

     Ha en trevlig kväll 🙂

     • Som svar på din “wall of text” full med gissningar. Att sajten kraschade är ren fakta, men varför den gjorde det är och förblir en gissning. Din som min. Men om du vill fortsätta tro att samhället fungerar utefter Samhällskunskap-B så är det helt upp till dig. Jag förstår att det kan vara svårt att själv ta sig ur en livslång hjärntvätt och då blir det så mycket enklare att bubbla om andra inbillar sig “konspirationer”.

      Ha en trevlig kväll med Aftonbladet och SVT 🙂

 • Min svärdotter hade redan röstat, stod det i papperna, när hon kom in och skulle lämna sin röst. Tack vare att hon personligen kände valförrättaren fick hon lämna sin röst iaf, då han kunde intyga hon inte varit där tidigare. Har hon då tekniskt sett lämnat in dubbla röster? Överstrykningen var gjord med en penna som hade annan blå färg än den valförrättaren hade. Det hela är polisanmält.

 • Japp, vi lever i det politiska Sverige som vi gör. Det innebär bl.a. att systemet för att välja parti lämnar helt öppet för de som vill sabotera. Vilket troligtvis nu också har utnyttjats fullt ut.

  Ett nyval borde vara självklart, där man också täpper till alla möjligheter till valfusk.

  Tyvärr finns så många kriminella element (läs vänstern) som inte skyr några medel till att stoppa den demokratiska ordningen.

  Så illa ser det ut i Sverige idag 2018!

  • Tur att det inte finns kriminella element till höger om högern (Läs SD). Dom har ju bara 7 av 49 riksdagsmän som dömts för brott. Dom andra måste ha betydligt fler.

 • I det här genomkorrumperade landet är det självklart att valfusket sker såväl digitalt som i enskilda valstugor. Landet är total-sossefierat och socialdemokratin är som en terminal cancer spridd genom hela samhällskroppen. Det är ju uppenbarligen helt meningslöst att rösta eftersom det ändå inte går rätt till.

  • Yes, so it is! Sorgligt, men sant!
   Om vi levde i en demokrati skulle våra val vara säkra, pålitliga och PÅVERKA politiken.

 • Manuella omräkningar bör krävas.
  Ett par slumpmässigt valda boxar kan snabbt indikera hur det ligger till.
  Hur länge måste boxarna förvaras innnan de tillåts förstöras?

  • Manuell räkning sker alltid hos Länsstyrelserna i efterhand. Alla ogiltigförklarade röster skall omgranskas..

   Men om röstsedlar med “fel” röster byts ut mot sådana med “rätt” röst, så kommer Länsstyrelserna bara att bekräfta resultaten.

   I det första Österrikiska presidentvalet senast, så manipulerades förtidsavgivna röster inkl utlandsavgivna röster. 1000-tals som redan hade röstat visade sig således ha röstat igen på valdagen och denna röst var då den giltiga. Motsvarande gäller i svenska val. Där har vi en riskfaktor för valfusk. Dags att resa till länsstyrelsen och begära att få se röstlängdenför DIN avgivna röst. Ringa är meningslöst, då man inte vet vem som svarar och vad!

   Naturligtvis även manipulerade införande av resultat i val-databasen. “Misstag” kan ju alltid göras, så någon operatör med onda avsikter behöver inte riskera straff.

  • Saxat från http://8sidor.se/miljoner-valsedlar-sparas/
   Valsedlarna spara 4 år så vi har tid att räkna om alla om man vill.

   Vid valet används många miljoner valsedlar.
   Nästan sex miljoner människor
   röstar när det är val till riksdagen.
   De flesta röstar i tre val:
   riksdagen, landstinget och kommunen.

   När rösterna har räknats behövs inte
   valsedlarna längre.
   Men de kastas ändå inte.

   Valsedlarna är viktiga också
   när valet är klart.
   Någon kanske senare misstänker
   att det blivit fel vid räkningen
   eller att någon har fuskat vid valet.
   Då måste rösterna kunna räknas
   en gång till.

   Därför sparas alla valsedlar.
   De sparas på länsstyrelsens kontor i fyra år.
   Efter nästa val slängs de eller återvinns.

   De valsedlar som inte använts
   slängs direkt efter valet.
   Till valet trycks fler än 600 miljoner valsedlar.
   Det måste tryckas så många
   för att det ska finnas gott om valsedlar
   för alla partier i alla vallokaler.
   Ingen får hindras att rösta på ett parti
   bara för att valsedlarna tagit slut.
   För säkerhets skull har valmyndigheten
   tryckt fler miljoner valsedlar
   utan något partinamn på.
   På dem ska väljarna kunna skriva
   ett namn på ett parti.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *