Rönne: Ifrågasätt åsiktskontrollbolaget Ifrågasätt Media Sverige

publicerad 30 oktober 2018
- av NewsVoice

DEBATT. Massmediernas generella avsaknad av kommentarsfält och förvägrandet att släppa igenom rimliga  kommentarer är ett hot mot demokratin, anser Öystein Rönne. I denna debattartikel ifrågasätter han företaget Ifrågasätt Media Sverige som hanterar bla Dagens Nyheters kommentarsfält. 

Sveriges MSM har historiskt haft kommentarsfält, där deras kunder, läsarna, har kunnat kommentera innehållet i de olika publicerade artiklarna på ett enkelt sätt och dessutom ta del av andras uppfattningar.

Bolaget Ifrågasätt Media Sverige

En del media har outsourcat denna funktion till externa bolag, troligen för att själva slippa ”obehaget” av att läsarna ibland kunde uttrycka en avvikande icke PK- uppfattning om innehållet i artikeln, och därmed kunna få spridning för den. Genom outsourcing till exempelvis Ifrågasätt Media Sverige AB av denna funktion kan tidningar som köpt tjänsten alltid skylla eventuellt ”obekväma” inlägg på det företag som har ansvaret för denna hantering.

Ett exempel på detta är det som följer. Jag skrev denna kommentar efter artikeln på DN Debatt: ”Ny forskningsrapport påstår att samer inte är svenskar” i DN. Min kommentar och censuren som blev resultatet presenteras nedan, skickad till mig på mail från Ifrågasätt Media Sverige AB:

”Hej,

efter att våra moderatorer granskat en av dina kommentarer, har du fått kommentaren borttagen. Kommentaren som berörs fanns tidigare på https://www.dn.se/debatt/ny-forskningsrapport-pastar-att-samer-inte-ar-svenskar/ och var enligt följande:

Jonny Hjelm avslutar sitt inlägg med. "Att göra politik med utgångspunkt i denna rapport är fullständigt bisarrt. Sametinget borde begära att få igen de pengar man betalt.", kan jag inte tolka på annat sätt än att Jonny själv är rasist, och fått ett politiskt uppdrag att bagatellisera Svenska statens rasistiska hållning mot samerna.

Den har tagits bort med motiveringen:

Denna kommentar tas bort eftersom den bryter mot riktlinjerna för kommentarer. Tänk på att framföra egna åsikter i god ton och visa respekt för andra debattörer. Tillskriv inte en annan debattör åsikter.

Har du frågor om modereringen är du välkommen att svara på detta mejl.

Vänligen, IFRÅGASÄTT”

Ska vi ha en öppen eller begränsad debatt?

Att kunna ha en öppen debatt om olika frågor, där olika uppfattningar får komma till tals är ett av grundfundamenten i en reell demokrati.

Numera har flera nyhetsredaktioner tagit bort denna möjlighet, eller försvårat den. Det ligger inte långt bort att misstänka att orsaken är att ”det egna folket tidningarnas egna läsare” är ett störande moment i ivern att få det svenska folket att inrätta sig i den s.k. PK-korridoren.

Idag återstår alternativmedia som ett alternativ, om man vill uttrycka en icke politiskt korrekt uppfattning. Tur är väl det, men spridningen av budskapet blir såklart inte lika stor. Dock ser man tydligt att kunskaper/insikter hos folket ökar i snabb takt. Allt fler överger massmedierna och i alla fall kompletterar sin informationsinhämtning med olika alternativmedia såsom exempelvis NewsVoice. Därmed ökar troligen också insikten om hur det ”korrupta systemet” med hjärntvätt som främsta verktyg fungerar till bedragarnas stora förtret.

Att i MSM bl.a. slopa möjligheten för folket att kommentera diverse artiklar för att därmed ”döda” all avvikande uppfattning, blir såklart kontraproduktivt.


I de MSM-media som ändå har kvar någon form av kommentarsfält är begränsningarna och reglerna ofta så allmänna, många och yvigt skrivna att det i praktiken är näst intill total censur av ovälkomna uppfattningar, läs icke politiskt korrekta.


Svenska Dagbladets kommentarsregler ser ut så här, enligt nedan. Exempel på vad SvD inte accepterar i sina kommentarsfält, citat:

 • Kränkande eller hatiska kommentarer.
 • Kommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget.
 • Svordomar och obscena ord.
 • Nonsensinlägg, eller inlägg som avviker från ämnet.
 • Kommersiella budskap.
 • Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden.
 • Hot, trakasserier, lögner.
 • Uppmaningar till handlingar som kan bryta mot svensk lag.
 • Obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material.
 • Inlägg med länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll.
 • Länkar som inte har med kommentarens innehåll att göra.

De flesta av dessa regler kan av redaktionen tolkas ganska fritt, vilket innebär ypperlig möjlighet till effektiv censur, exempelvis:

 • ”Kränkande eller hatiska kommentarer”? Vad är det och vem avgör? Referens?
 • ”Kommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget”. Många artiklar handlar just om exempelvis etnisk grupp. Vidare, ”om det saknar betydelse i sammanhanget”. Vem avgör det och vilka är premisserna?
 • ”Lögner”. Avgör redaktionen om en uppgift är en lögn?
 • ”Rasistiskt innehåll”. Vad är det? Vad är rasism? Även här har redaktionen möjlighet att refusera ett inlägg som de själva tolkar som ”rasistiskt”.

En del media har flyttat kommentarsmöjligheterna till Facebook. Också ett bekvämt sätt att slippa hantera detta. Det innebär också att man ”gömmer undan” kommentarerna.

Nä, man kan konstatera att Sveriges MSM har en näst intill total censur av vad som få uttryckas i dess medier.

På Dagens Nyheters debattforum kan man läsa följande:

”I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.”

Man tar alltså bort inlägg som bedöms som olämpliga! Vad är olämpligt? Kanske att ha en avvikande uppfattning?

Ta bort presstödet och låt läsarna avgöra vad som är bra och trovärdig journalistik. De icke trovärdiga medierna kommer då att slås ut, vilket bara kan vara bra för demokratin och yttrandefriheten.

På Wikipedia kan du läsa följande om presstödet:

”Presstöd är ett ekonomiskt bidrag från staten till tidningar, främst dagspress. Syftet med det svenska presstödet är att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen.”

Såklart har det inte inneburit detta. Snarare har det inneburit en möjlighet att ha kvar politiska kanaler för att vilseleda och hjärntvätta befolkningen att följa den av MSM och korrupta politikers fastställda PK-korridoren.

Text: Öystein Rönne | Bild: Opinion - Foto: C. Scott. Licens: CC0 1.0, Crestock.com

Relaterat