Entreprenörerna – nutidens rockstjärnor – Babylon av Mike Blixt: Kapitel 33

publicerad 28 oktober 2018
- av Mike Blixt
Bättre företagande genom skicklighetsspel. Licens: CC0, Pixabay.com
Mike Blixt, privat foto
Mike Blixt, privat foto

DEBATT. Kapitlet “Nutidens rockstjärnor” är hämtad ur boken Babylon av svensken Mike Blixt och publiceras som en debattartikel. Texten tar upp samhällets satsningar på att skapa entreprenörer som ska växa och bli globala när världen kanske egentligen behöver små lokala företag.

Entreprenörer sägs vara nutidens rockstjärnor och delvis är det sant. Idag är det entreprenörer som får gott om utrymme i viss media och som många ser upp till. Flera sportstjärnor och musiker kallar sig själva för entreprenörer efter avslutad karriär. Flera av dem används som opinionsbildare i de ständiga politiska debatterna. Heta, ofta digitala bolag, yttrar sig då och då i politiska frågor med en förhoppning om att ändra  lagstiftning.

Att ständigt ge entreprenörer gott om utrymme i media handlar naturligtvis om att glorifiera och uppmuntra företagande. Utan nya företag kommer den ekonomiska tillväxten att avstanna, vilket leder till kapitalismens död då det ekonomiska systemets kollapsar.

Bygget av nya företagsparker är ett sista försök att klamra sig fast i det förflutna i ett hopp om att behålla gamla hierarkiska strukturer. Dömt att misslyckas över tid. Precis som det så ofta gör, handlar även detta om ego och tillhörighet.

Många vill vara och strävar efter att bli en entreprenör. För inte alls så länge sedan strävade man efter att bli sportstjärna eller musiker. Idag är det lika stor sannolikhet att ungdomar siktar på att bli en entreprenörer.

Nya innovationer och företag är naturligtvis avgörande för vårt samhälles utveckling. Entreprenörskap är något väldigt bra och nödvändigt. Problemet ligger inte i konceptet entreprenörskap i sig. Det ligger snarare i att allt fokus nu har förflyttats från affärsmodellen och dess egentliga syfte till hur skalbar och stor den kan tänkas bli i framtiden.

Man är på ständig jakt efter nästa stora Facebook och Google. En så kallad “unicorn” , vilket genomsyrar hela start up-världen. Man ska bygga världens största bolag. Något annat är inte aktuellt. Man skissar alltså inte på att omsätta två-tre miljoner och ha ett par-tre anställda. Man skissar på miljardomsättning redan på ritbordet.

Effekterna av detta blir att många företag startas av helt fel anledningar. Många av de bolag som idag ploppar upp har oftast två ambitioner. Antingen ska det bli ett av världens största bolag på orimligt kort tid eller så är ambitionen att företaget blir uppköpt av ett redan gigantiskt bolag.

Stora företag köper nämligen kontinuerligt upp potentiella framtida hot. Facebook köpte till exempel appen WhatsApp för drygt 170 miljarder kronor. Varför? För att 450 miljoner personer använde deras app, vilket då potentiellt kunde betyda att Facebook missade dessa människors konversationer, som de anser ska ske på Facebooks plattform.

Detta betyder att det nu skapas ett stort antal sms-appar som inte alls har någon ambition utöver än att bli uppköpta av Facebook. Vi har idag väldigt många företag som bara har denna ambitionen. Är det bolag världen behöver?

Start-upscenen kommer naturligtvis förr eller senare att kollapsa och byta form även den. Om vi nu har haft en period där man ska bygga gigantiska, globala bolag borde rimligtvis nästa cykel handla om att bygga mycket små och lokala företag. Något vi sett början på med exempelvis mikrobryggerier och lokala köttproducenter.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok, men den är fylld av hopp mellan raderna. NewsVoice publicerar alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat