Entreprenörerna – nutidens rockstjärnor – Babylon av Mike Blixt: Kapitel 33

4
Mike Blixt, privat foto
Mike Blixt, privat foto

DEBATT. Kapitlet “Nutidens rockstjärnor” är hämtad ur boken Babylon av svensken Mike Blixt och publiceras som en debattartikel. Texten tar upp samhällets satsningar på att skapa entreprenörer som ska växa och bli globala när världen kanske egentligen behöver små lokala företag.

Entreprenörer sägs vara nutidens rockstjärnor och delvis är det sant. Idag är det entreprenörer som får gott om utrymme i viss media och som många ser upp till. Flera sportstjärnor och musiker kallar sig själva för entreprenörer efter avslutad karriär. Flera av dem används som opinionsbildare i de ständiga politiska debatterna. Heta, ofta digitala bolag, yttrar sig då och då i politiska frågor med en förhoppning om att ändra  lagstiftning.

Att ständigt ge entreprenörer gott om utrymme i media handlar naturligtvis om att glorifiera och uppmuntra företagande. Utan nya företag kommer den ekonomiska tillväxten att avstanna, vilket leder till kapitalismens död då det ekonomiska systemets kollapsar.

Bygget av nya företagsparker är ett sista försök att klamra sig fast i det förflutna i ett hopp om att behålla gamla hierarkiska strukturer. Dömt att misslyckas över tid. Precis som det så ofta gör, handlar även detta om ego och tillhörighet.

Många vill vara och strävar efter att bli en entreprenör. För inte alls så länge sedan strävade man efter att bli sportstjärna eller musiker. Idag är det lika stor sannolikhet att ungdomar siktar på att bli en entreprenörer.

Nya innovationer och företag är naturligtvis avgörande för vårt samhälles utveckling. Entreprenörskap är något väldigt bra och nödvändigt. Problemet ligger inte i konceptet entreprenörskap i sig. Det ligger snarare i att allt fokus nu har förflyttats från affärsmodellen och dess egentliga syfte till hur skalbar och stor den kan tänkas bli i framtiden.

Man är på ständig jakt efter nästa stora Facebook och Google. En så kallad “unicorn” , vilket genomsyrar hela start up-världen. Man ska bygga världens största bolag. Något annat är inte aktuellt. Man skissar alltså inte på att omsätta två-tre miljoner och ha ett par-tre anställda. Man skissar på miljardomsättning redan på ritbordet.

Effekterna av detta blir att många företag startas av helt fel anledningar. Många av de bolag som idag ploppar upp har oftast två ambitioner. Antingen ska det bli ett av världens största bolag på orimligt kort tid eller så är ambitionen att företaget blir uppköpt av ett redan gigantiskt bolag.

Stora företag köper nämligen kontinuerligt upp potentiella framtida hot. Facebook köpte till exempel appen WhatsApp för drygt 170 miljarder kronor. Varför? För att 450 miljoner personer använde deras app, vilket då potentiellt kunde betyda att Facebook missade dessa människors konversationer, som de anser ska ske på Facebooks plattform.

Detta betyder att det nu skapas ett stort antal sms-appar som inte alls har någon ambition utöver än att bli uppköpta av Facebook. Vi har idag väldigt många företag som bara har denna ambitionen. Är det bolag världen behöver?

Start-upscenen kommer naturligtvis förr eller senare att kollapsa och byta form även den. Om vi nu har haft en period där man ska bygga gigantiska, globala bolag borde rimligtvis nästa cykel handla om att bygga mycket små och lokala företag. Något vi sett början på med exempelvis mikrobryggerier och lokala köttproducenter.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok, men den är fylld av hopp mellan raderna. NewsVoice publicerar alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

4 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Jan Norberg
31 oktober 2018 kl 12:54

Carina, jag tror att du och Mike Blixt delvis missar den grundläggande frågan m a a ovanstående artikel. Det Mike B sannolikt vänder sig emot är de orealistiska drömmar många yngre idag har att via “start ups” snabbt kunna bli förmögna och ge sig i kast med nästa projekt för att ytterligare öka sin förmögenhet. Jag ser egentligen inget fel i detta, då det krävs finansiering av start ups något som “entreprenörerna” i dessa fall mestadels saknar. De vilka då skjuter in kapital gör det frivilligt och är därmed beredda att ta de risker som är förenade med detta. En del vinner och andra förlorar sina insatta pengar, sådan är kapitalismens villkor, och jag själv ser därför eg inga fel med detta. Om du frågar mig varför jag inte ser detta som något fel beror på min grundsyn att alla människor har en inneboende kraft att själva bli sin egen lyckas smed, en del i spektakulära start ups och andra i väsentligt mindre omfattning. Problemet som du och Mike B snuddar vid men inte bottnar är att det i Sverige av i dag anses som suspekt att vara egen företagare, så långt har den socialistiska hjärntvätten nått in i våra medvetanden. Denna indoktrinering har pågått under många årtionden och har underblåsts av en lång rad politiska beslut för att försvåra för människor att bli egna företagare. Att samma socialistiska klientel smutskastar allt eget företagande gör ju inte att normala människor ser eget företagande som sitt första alternativ. Den samlade vänstern, inkl Sossarna, tillsammans med LO och andra fackföreningar har som målsättning att alla skall vara anställda av någon annan, vem den denne “någon annan” är sägs det mindre om. Framförallt så vill vänstern att alla skall vara anställda av något svenskägt storföretag typ Ericsson, SKF, mfl och att fackets ställning i dessa företag då givetvis skall vara stark. Detta har hamrats in i oss så till den grad att om du frågar 100 svenskar så är deras förstahandsval i 99 fall att vara anställd, inte att bli egen företagare. Att vara egen företagare är ju något suspekt och visst är väl eg alla egna företagare själviska utsugare, åtminstone framställs ju egna företagare så av alla pk-ister. Vill man vara filosofisk så kan man ju säga att den socialistiska hjärntvätten effektivt har fråntagit svensken sin inneboende kraft att våga pröva sina egna vingar. Förvisso har det på senare år underlättats en… Read more »

Carina Agrell
Reply to  Jan Norberg
21 december 2018 kl 17:12

“Vill man vara filosofisk så kan man ju säga att den socialistiska hjärntvätten effektivt har fråntagit svensken sin inneboende kraft att våga pröva sina egna vingar.”

JA – det är just hjärntvätten som gör steget från kollektivism till individualitet så svårt. Vi (men kanske inte jag eller du just) har fostrats till lönearbeten. Det behövs en övergång till ett autentiskt system, vilket inom sinom tid kan korrigera hjärntvätten till en mer neutral inställning, d v s konstatera att var och en har rätt att ägna sig åt det var och en vill – utan ett hierarkiskt system som har åsikter om vars och ens autentiska bestämning (CG Jung om individualiteten och individuationsprocessen).

Enligt min mening är problemet att folk glappar gladeligen om fenomen som de inte har en aning om vad de innebär. Den som fördjupat sig i Jung och hans förebild Nietzsche har en grundläggande insikt om människan och hennes villkor i världen.

Helena
Helena
Gäst
29 oktober 2018 kl 09:42

Men som alltid finns en baksida av denna entreprenörskaps-hype. Många tvingas till att bli entreprenörer – dvs starta eget företag – när jobb inte finns att få på arbetsmarknaden. T ex startas en hel del städföretag, hårsalonger mm. Men ofta står dessa, många gånger ensamma, entreprenörer längst ned på “välfärds-samhällets skala” utan reglerad lön, reglerad arbetstid eller semester eller möjlighet att ta ut VAB-dagar utan att riskera att deras företag går under.

Carina Agrell
Reply to  Helena
31 oktober 2018 kl 06:23

Ja, de kallas inte för inte för F-skatteproletariatet…

Mitt begrepp “internaliserad skuldförskjutning” är relevant här; Människor tvingas starta företag på grund av t ex ägarbyten och när dessa inte fungerar är det den enskildes fel, och det är den mycket väl medveten om. Inget är som vanligt statens fel.

De flesta har inte den större bilden – den du redogör för – och ser därför inte kopplingen till ett globalt planerat skifte från lönearbeten till egna verksamheter. Skuldförskjutningen är förankrad även i läroplanen från 2011 där kreativitet är en framträdande önskvärd förmåga hos individer.

Som Mike så träffande beskriver är det dock inte den lokala förankringen som betyder något längre, utan globalt ska det vara för att räknas. Entreprenörshypen är en viktig aspekt i NWO:s globaliseringsstrategi med en världsregering, en världsreligion och en världsvaluta.