Entreprenörerna – nutidens rockstjärnor – Babylon av Mike Blixt: Kapitel 33

publicerad 28 oktober 2018
- Mike Blixt
Bättre företagande genom skicklighetsspel. Licens: CC0, Pixabay.com
Mike Blixt, privat foto
Mike Blixt, privat foto

DEBATT. Kapitlet “Nutidens rockstjärnor” är hämtad ur boken Babylon av svensken Mike Blixt och publiceras som en debattartikel. Texten tar upp samhällets satsningar på att skapa entreprenörer som ska växa och bli globala när världen kanske egentligen behöver små lokala företag.

Entreprenörer sägs vara nutidens rockstjärnor och delvis är det sant. Idag är det entreprenörer som får gott om utrymme i viss media och som många ser upp till. Flera sportstjärnor och musiker kallar sig själva för entreprenörer efter avslutad karriär. Flera av dem används som opinionsbildare i de ständiga politiska debatterna. Heta, ofta digitala bolag, yttrar sig då och då i politiska frågor med en förhoppning om att ändra  lagstiftning.

Att ständigt ge entreprenörer gott om utrymme i media handlar naturligtvis om att glorifiera och uppmuntra företagande. Utan nya företag kommer den ekonomiska tillväxten att avstanna, vilket leder till kapitalismens död då det ekonomiska systemets kollapsar.

Bygget av nya företagsparker är ett sista försök att klamra sig fast i det förflutna i ett hopp om att behålla gamla hierarkiska strukturer. Dömt att misslyckas över tid. Precis som det så ofta gör, handlar även detta om ego och tillhörighet.

Många vill vara och strävar efter att bli en entreprenör. För inte alls så länge sedan strävade man efter att bli sportstjärna eller musiker. Idag är det lika stor sannolikhet att ungdomar siktar på att bli en entreprenörer.

ArcanumSkolan 2024

Nya innovationer och företag är naturligtvis avgörande för vårt samhälles utveckling. Entreprenörskap är något väldigt bra och nödvändigt. Problemet ligger inte i konceptet entreprenörskap i sig. Det ligger snarare i att allt fokus nu har förflyttats från affärsmodellen och dess egentliga syfte till hur skalbar och stor den kan tänkas bli i framtiden.

Man är på ständig jakt efter nästa stora Facebook och Google. En så kallad “unicorn” , vilket genomsyrar hela start up-världen. Man ska bygga världens största bolag. Något annat är inte aktuellt. Man skissar alltså inte på att omsätta två-tre miljoner och ha ett par-tre anställda. Man skissar på miljardomsättning redan på ritbordet.

Effekterna av detta blir att många företag startas av helt fel anledningar. Många av de bolag som idag ploppar upp har oftast två ambitioner. Antingen ska det bli ett av världens största bolag på orimligt kort tid eller så är ambitionen att företaget blir uppköpt av ett redan gigantiskt bolag.

Stora företag köper nämligen kontinuerligt upp potentiella framtida hot. Facebook köpte till exempel appen WhatsApp för drygt 170 miljarder kronor. Varför? För att 450 miljoner personer använde deras app, vilket då potentiellt kunde betyda att Facebook missade dessa människors konversationer, som de anser ska ske på Facebooks plattform.

Detta betyder att det nu skapas ett stort antal sms-appar som inte alls har någon ambition utöver än att bli uppköpta av Facebook. Vi har idag väldigt många företag som bara har denna ambitionen. Är det bolag världen behöver?

Start-upscenen kommer naturligtvis förr eller senare att kollapsa och byta form även den. Om vi nu har haft en period där man ska bygga gigantiska, globala bolag borde rimligtvis nästa cykel handla om att bygga mycket små och lokala företag. Något vi sett början på med exempelvis mikrobryggerier och lokala köttproducenter.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok, men den är fylld av hopp mellan raderna. NewsVoice publicerar alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Carina, jag tror att du och Mike Blixt delvis missar den grundläggande frågan m a a ovanstående artikel. Det Mike B sannolikt vänder sig emot är de orealistiska drömmar många yngre idag har att via “start ups” snabbt kunna bli förmögna och ge sig i kast med nästa projekt för att ytterligare öka sin förmögenhet.

  Jag ser egentligen inget fel i detta, då det krävs finansiering av start ups något som “entreprenörerna” i dessa fall mestadels saknar. De vilka då skjuter in kapital gör det frivilligt och är därmed beredda att ta de risker som är förenade med detta. En del vinner och andra förlorar sina insatta pengar, sådan är kapitalismens villkor, och jag själv ser därför eg inga fel med detta.

  Om du frågar mig varför jag inte ser detta som något fel beror på min grundsyn att alla människor har en inneboende kraft att själva bli sin egen lyckas smed, en del i spektakulära start ups och andra i väsentligt mindre omfattning.

  Problemet som du och Mike B snuddar vid men inte bottnar är att det i Sverige av i dag anses som suspekt att vara egen företagare, så långt har den socialistiska hjärntvätten nått in i våra medvetanden. Denna indoktrinering har pågått under många årtionden och har underblåsts av en lång rad politiska beslut för att försvåra för människor att bli egna företagare. Att samma socialistiska klientel smutskastar allt eget företagande gör ju inte att normala människor ser eget företagande som sitt första alternativ.

  Den samlade vänstern, inkl Sossarna, tillsammans med LO och andra fackföreningar har som målsättning att alla skall vara anställda av någon annan, vem den denne “någon annan” är sägs det mindre om. Framförallt så vill vänstern att alla skall vara anställda av något svenskägt storföretag typ Ericsson, SKF, mfl och att fackets ställning i dessa företag då givetvis skall vara stark.

  Detta har hamrats in i oss så till den grad att om du frågar 100 svenskar så är deras förstahandsval i 99 fall att vara anställd, inte att bli egen företagare. Att vara egen företagare är ju något suspekt och visst är väl eg alla egna företagare själviska utsugare, åtminstone framställs ju egna företagare så av alla pk-ister.

  Vill man vara filosofisk så kan man ju säga att den socialistiska hjärntvätten effektivt har fråntagit svensken sin inneboende kraft att våga pröva sina egna vingar.

  Förvisso har det på senare år underlättats en del att starta företag, du nämner tex enskild näringsverksamhet (det du kallar F-skattare) som är en av många företagsformer, Kjell-Olof Feldt (för övrigt en av få sossar som jag respekterar) gjorde en insats för att underlätta och jämställa villkoren för olika företagsformer då det gällde beskattning vid den sk skattereformen 1990.

  Inte mycket återstår av hans verk idag då skattesystemet återigen är ett lapptäcke pga klåfingriga politikers vilja att detaljstyra sin befolkning. Trots detta har det startats egna företag, en del klarar sig inte emedan andra gör det.

  Jag vill i dag gå så långt att jag med emfas hävdar att vi kraftigt borde reducera och i vissa fall helt ta bort de skattefinansierade ersättningar som utgår till dem vilka av olika skäl ställs utanför arbetsmarknaden, jag vet att denna uppfattning är som att svära i kyrkan i ett totalt socialistiskt Sverige.

  Emellertid så skulle detta tvinga fram entreprenören vi all har i oss, vi kan alla försörja oss själva om vi blir tvingade till det. Att människor blir arbetslösa beror ju ofta på att företagen där man varit anställd inte längre klarar konkurrensen pga skattebördan och andra orimliga kostnader för att ha anställda, behöver jag nämna varvskrisen och andra strukturomvandlingsrelaterade förändringar som löpande sker på den globala marknaden.

  Back to the Roots, dvs alla kan bli egna företagare om de kommer ur sitt trygghetsberoende som under många årtionden skapats av vår sk välfärdsmodell, där alla skattskyldiga med sina inbetalda skatter skall försörja andra via olika former av bidrag.

  En välfärdsmodell som leder till passivisering och bidragsberoende, något som leder till allt högre skatter då antalet trygghetstörstande ständigt ökar.

  Ideologiskt så vill politiker oss alla att bli beroende av dem och samhället, när det i själva verket är så att vi alla borde kunna försörja oss själva och vår familj.

  • “Vill man vara filosofisk så kan man ju säga att den socialistiska hjärntvätten effektivt har fråntagit svensken sin inneboende kraft att våga pröva sina egna vingar.”

   JA – det är just hjärntvätten som gör steget från kollektivism till individualitet så svårt. Vi (men kanske inte jag eller du just) har fostrats till lönearbeten. Det behövs en övergång till ett autentiskt system, vilket inom sinom tid kan korrigera hjärntvätten till en mer neutral inställning, d v s konstatera att var och en har rätt att ägna sig åt det var och en vill – utan ett hierarkiskt system som har åsikter om vars och ens autentiska bestämning (CG Jung om individualiteten och individuationsprocessen).

   Enligt min mening är problemet att folk glappar gladeligen om fenomen som de inte har en aning om vad de innebär. Den som fördjupat sig i Jung och hans förebild Nietzsche har en grundläggande insikt om människan och hennes villkor i världen.

 • Men som alltid finns en baksida av denna entreprenörskaps-hype. Många tvingas till att bli entreprenörer – dvs starta eget företag – när jobb inte finns att få på arbetsmarknaden. T ex startas en hel del städföretag, hårsalonger mm. Men ofta står dessa, många gånger ensamma, entreprenörer längst ned på “välfärds-samhällets skala” utan reglerad lön, reglerad arbetstid eller semester eller möjlighet att ta ut VAB-dagar utan att riskera att deras företag går under.

  • Ja, de kallas inte för inte för F-skatteproletariatet…

   Mitt begrepp “internaliserad skuldförskjutning” är relevant här; Människor tvingas starta företag på grund av t ex ägarbyten och när dessa inte fungerar är det den enskildes fel, och det är den mycket väl medveten om. Inget är som vanligt statens fel.

   De flesta har inte den större bilden – den du redogör för – och ser därför inte kopplingen till ett globalt planerat skifte från lönearbeten till egna verksamheter. Skuldförskjutningen är förankrad även i läroplanen från 2011 där kreativitet är en framträdande önskvärd förmåga hos individer.

   Som Mike så träffande beskriver är det dock inte den lokala förankringen som betyder något längre, utan globalt ska det vara för att räknas. Entreprenörshypen är en viktig aspekt i NWO:s globaliseringsstrategi med en världsregering, en världsreligion och en världsvaluta.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *