Göran Skytte och Aftonbladet avslöjade frimurarna redan 1985

publicerad 27 oktober 2018
- av NewsVoice

Åttiotalet var ett decennium när undersökande journalistik fortfarande existerade till skillnad från dagens “faktacheckade” journalistik där inget av något större djup som förklarar något i egentlig mening publiceras. Peter Larsson har på bloggen Civilkurage.org sammanställt pressklipp från Aftonbladets artikelserie om frimurarna. 

Text: Peter Larsson | Texten är återpublicerad med tillstånd av Civilkurage.org

För 33 år sedan publicerades Aftonbladet en artikelserie om frimurarna som fick stor uppmärksamhet. Göran Skytte var då skribent på Aftonbladet och författaren av dessa artiklar. Frimurarnas ritualer och inflyttande inom politik, massmedia och rättsväsende avslöjades i dessa artiklar, men det som fick störst uppmärksamhet var bilderna från frimurarnas stamhus på Blasieholmen i Stockholm.

Under ett renoveringsarbete skall ett håll i en källarvägg uppkommit och en av byggnadsarbetarna tog kort på de inmurade dödskallarna och skelettdelarna som fanns bakom väggen. Efter detta blev frimurarna omdiskuterade i de flesta tidningar runt om i landet.

Flera avhoppade frimurare vittnade i intervjuer om de fasansfulla eder de tvingas avlägga. Insändare emot frimurarna fanns med i ett flertal tidningar långt efter detta. Ett statsministermord som skulle skaka hela Sverige gjorde att granskningen av frimurarna plötsligt avstannade. Starka påtryckningar på Aftonbladet gjorde att Göran Skytte blev flyttad till Malmö, där han fick en lägre befattning.

Text: Peter Larsson

För att se alla tidningsklippen besök Civilkurage.org

Aftonbladet 15 januari 1985 - Artikel om frimurarna
Aftonbladet 15 januari 1985 – Artikel om frimurarna