Göran Skytte och Aftonbladet avslöjade frimurarna redan 1985

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 oktober 2018
- NewsVoice redaktion

Åttiotalet var ett decennium när undersökande journalistik fortfarande existerade till skillnad från dagens “faktacheckade” journalistik där inget av något större djup som förklarar något i egentlig mening publiceras. Peter Larsson har på bloggen Civilkurage.org sammanställt pressklipp från Aftonbladets artikelserie om frimurarna. 

Text: Peter Larsson | Texten är återpublicerad med tillstånd av Civilkurage.org

För 33 år sedan publicerades Aftonbladet en artikelserie om frimurarna som fick stor uppmärksamhet. Göran Skytte var då skribent på Aftonbladet och författaren av dessa artiklar. Frimurarnas ritualer och inflyttande inom politik, massmedia och rättsväsende avslöjades i dessa artiklar, men det som fick störst uppmärksamhet var bilderna från frimurarnas stamhus på Blasieholmen i Stockholm.

Under ett renoveringsarbete skall ett håll i en källarvägg uppkommit och en av byggnadsarbetarna tog kort på de inmurade dödskallarna och skelettdelarna som fanns bakom väggen. Efter detta blev frimurarna omdiskuterade i de flesta tidningar runt om i landet.

Flera avhoppade frimurare vittnade i intervjuer om de fasansfulla eder de tvingas avlägga. Insändare emot frimurarna fanns med i ett flertal tidningar långt efter detta. Ett statsministermord som skulle skaka hela Sverige gjorde att granskningen av frimurarna plötsligt avstannade. Starka påtryckningar på Aftonbladet gjorde att Göran Skytte blev flyttad till Malmö, där han fick en lägre befattning.

Text: Peter Larsson

För att se alla tidningsklippen besök Civilkurage.org

Aftonbladet 15 januari 1985 - Artikel om frimurarna
Aftonbladet 15 januari 1985 – Artikel om frimurarna


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: frimurarna
 • Dom kallar sig frimurare och påstår sig ha en kristen tro! Fast det är så långt från sanningen man kan komma. Bakom en välpolerad fasad döljs något helt annat och något som är den totala motsatsen till kristendom. Blodritualer, likkistor, Skelett, dödskallar och avgudadyrkan är några av de sakerna vi får ta del av i denna utställning om frimureriet. Besök utställningen på http://www.frimurare.info

 • Dom kallar sig frimurare och påstår sig ha en kristen tro! Fast det är så långt från sanningen man kan komma. Bakom en välpolerad fasad döljs något helt annat och något som är den totala motsatsen till kristendom. Blodritualer, likkistor, Skelett, dödskallar och avgudadyrkan är några av de sakerna vi får ta del av i denna utställning om frimureriet. Besök utställningen på http://www.frimurare.info

 • Frimurarna är det sammanbindande kittet mellan de olika delarna av den, främst, västliga oligarkiska makten.
  Kommunismen zionismen nazismen och muslimska brödraskapet skapades och spreds av frimurare.
  Historiskt står britternas eliter och deras allierade bland gamla familjer i Europa i centrum.
  Frimureriet lär hela tiden ha haft en hednisk religion som grund för dem som når högre nivåer.
  När kyrkan var starkare var dess motståndare tvungna att dölja sina åsikter. Dom ville ha fria händer att berika sig och att leva som dom ville och tro på förbjudna saker både vetenskap och mystik. Idag är detta inte nödvändigt att dölja vilket kanske gör behovet mindre.
  Men behovet att smida ränker finns kvar. Och det behovet tillgodoses av senare skapelser som CFR mfl tankesmedjor. Konstruktionen av dessa har likheter med frimureriet. Det finns högre nivåer som de som tillhör lägre nivåer inte har insyn i eller vet vilka dom är. Bilderbergs vanliga medverkande träffar nog inte
  styrgruppens medlemmar.
  Genom alla de nyare grupperingarna lär ändå frimurarna bilda ett globalt nervsystem.

  • Frimurarnas hedniska gud kallar de Jabulon, och precis som jesuiterna låtsas följa Jesu lära (trots sin avgrundsdjupa ondska) låtsas frimurarna ibland att de följer Jehova, Bibelns Gud, men Jabulon klingar mer likt Djävulen, och det är deras “frälsare”, tror de…

   Jabulon / Lucifer symboliseras av ett brutet kors, ett upp-och-ned-vänt kors eller en svart sol.

   Lär er mer om dessa förstörare, frimurarna, genom att läsa Jüri Linas bok Världsbyggarnas Bedrägeri!

   Vi behöver ha information om våra fiender.

 • Frimurarna är det sammanbindande kittet mellan de olika delarna av den, främst, västliga oligarkiska makten.
  Kommunismen zionismen nazismen och muslimska brödraskapet skapades och spreds av frimurare.
  Historiskt står britternas eliter och deras allierade bland gamla familjer i Europa i centrum.
  Frimureriet lär hela tiden ha haft en hednisk religion som grund för dem som når högre nivåer.
  När kyrkan var starkare var dess motståndare tvungna att dölja sina åsikter. Dom ville ha fria händer att berika sig och att leva som dom ville och tro på förbjudna saker både vetenskap och mystik. Idag är detta inte nödvändigt att dölja vilket kanske gör behovet mindre.
  Men behovet att smida ränker finns kvar. Och det behovet tillgodoses av senare skapelser som CFR mfl tankesmedjor. Konstruktionen av dessa har likheter med frimureriet. Det finns högre nivåer som de som tillhör lägre nivåer inte har insyn i eller vet vilka dom är. Bilderbergs vanliga medverkande träffar nog inte
  styrgruppens medlemmar.
  Genom alla de nyare grupperingarna lär ändå frimurarna bilda ett globalt nervsystem.

  • Frimurarnas hedniska gud kallar de Jabulon, och precis som jesuiterna låtsas följa Jesu lära (trots sin avgrundsdjupa ondska) låtsas frimurarna ibland att de följer Jehova, Bibelns Gud, men Jabulon klingar mer likt Djävulen, och det är deras “frälsare”, tror de…

   Jabulon / Lucifer symboliseras av ett brutet kors, ett upp-och-ned-vänt kors eller en svart sol.

   Lär er mer om dessa förstörare, frimurarna, genom att läsa Jüri Linas bok Världsbyggarnas Bedrägeri!

   Vi behöver ha information om våra fiender.

 • Att det inte exponeras i större utsträckning att Frimurarna låg bakom 9/11 tyder på deras stora inflytande över medierna.

  http://911thology.com finns boken “The Third Truth about 9/11” av Dimitri Khalezov att ladda ner, boken redogör i detalj hur Frimurarna genomförde 9/11 och mycket annat.
  Direktlänk till boken om sidan skulle tas ner: http://www.mediafire.com/download/i5qvsnpdvl3ivur/9-11thology-third_truth_v4_full.zip

  Intervju med Dimitri Khalezov hur Tvillingtornen demolerades med hjälp av underjordiska nukleära laddningar: http://www.youtube.com/watch?v=cUnjbCxhXh4

 • Att det inte exponeras i större utsträckning att Frimurarna låg bakom 9/11 tyder på deras stora inflytande över medierna.

  http://911thology.com finns boken “The Third Truth about 9/11” av Dimitri Khalezov att ladda ner, boken redogör i detalj hur Frimurarna genomförde 9/11 och mycket annat.
  Direktlänk till boken om sidan skulle tas ner: http://www.mediafire.com/download/i5qvsnpdvl3ivur/9-11thology-third_truth_v4_full.zip

  Intervju med Dimitri Khalezov hur Tvillingtornen demolerades med hjälp av underjordiska nukleära laddningar: http://www.youtube.com/watch?v=cUnjbCxhXh4

 • Som tur minskar frimurarnas medlemmar år efter år har flera tusen frimurare slutat eller dött och nyrekrytering går inte så bra, de yngre männen är inte intresserade av hemliga föreningar.

 • Som tur minskar frimurarnas medlemmar år efter år har flera tusen frimurare slutat eller dött och nyrekrytering går inte så bra, de yngre männen är inte intresserade av hemliga föreningar.

 • 1985 var innan ägarförhållandena i Aftonbladet gjorde sådana undersökningar helt omöjliga.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet#LO_och_Schibsted

  Schibsted ägs numera till mer än 30% av utländska banker.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Schibsted

  ,,,men för den som vill veta mer om vad den här lustiga lilla sekten håller på med, kan alltid finna en hel del lustigheter. Faktiskt mycket komiskt vad vuxna människor nedlåter sig till år 2018, men det är ju inte den enda makabra sekten som finns heller.

  Imagine no religion!

 • 1985 var innan ägarförhållandena i Aftonbladet gjorde sådana undersökningar helt omöjliga.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet#LO_och_Schibsted

  Schibsted ägs numera till mer än 30% av utländska banker.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Schibsted

  ,,,men för den som vill veta mer om vad den här lustiga lilla sekten håller på med, kan alltid finna en hel del lustigheter. Faktiskt mycket komiskt vad vuxna människor nedlåter sig till år 2018, men det är ju inte den enda makabra sekten som finns heller.

  Imagine no religion!

 • det kan finnas en parallell till övertagandet av frimurarnas organisation på 1700-talet till vår svenska partibildning faktiskt. Tekniken är den att man infiltrerar en existerande organisation, eftersom man då slipper starta från 0. Sen tar man över ledarskiktet och låter underskiktet stå för fiolerna.
  Är det inte likt vårt system med partistöden??

 • Frimurarna och andra hemliga sällskap arbetar för MWO – världsregering och global diktatur med förslavade människor.

 • Mycket bra komplement till faktainsamligen som syftar till att förstå vad/vem som ligger bakom mycket av dagens “problembild”.

  En som jag tycker berättigad fråga blir: Varför lyfter inte Skytte fram detta idag?…

 • det kan finnas en parallell till övertagandet av frimurarnas organisation på 1700-talet till vår svenska partibildning faktiskt. Tekniken är den att man infiltrerar en existerande organisation, eftersom man då slipper starta från 0. Sen tar man över ledarskiktet och låter underskiktet stå för fiolerna.
  Är det inte likt vårt system med partistöden??

 • Frimurarna och andra hemliga sällskap arbetar för MWO – världsregering och global diktatur med förslavade människor.

 • Mycket bra komplement till faktainsamligen som syftar till att förstå vad/vem som ligger bakom mycket av dagens “problembild”.

  En som jag tycker berättigad fråga blir: Varför lyfter inte Skytte fram detta idag?…

 • Frimurarorden är precis som mc-gängen minus väst och motorcykel. Via medlemskap kan små mediokra grå ingenting bli någonting de omöjligen kunde blivit helt på egen hand. Denna lilla grupprunkarklubb är den bakomliggande förklaringen till en massa konstiga domslut, polisens allt mer udda beteende som politikers rent sinnessjuka beslut. En svensk frimurare känner större lojalitet till en ordensbroder från Ulan Bator än vad han känner samhörighet med svensk icke-medlem i Sverige. Tittar man sen på “Ordo ab Chao”-samhällsutvecklingen så verkar det som om bröderna lagt in en högre växel.

 • Frimurarorden är precis som mc-gängen minus väst och motorcykel. Via medlemskap kan små mediokra grå ingenting bli någonting de omöjligen kunde blivit helt på egen hand. Denna lilla grupprunkarklubb är den bakomliggande förklaringen till en massa konstiga domslut, polisens allt mer udda beteende som politikers rent sinnessjuka beslut. En svensk frimurare känner större lojalitet till en ordensbroder från Ulan Bator än vad han känner samhörighet med svensk icke-medlem i Sverige. Tittar man sen på “Ordo ab Chao”-samhällsutvecklingen så verkar det som om bröderna lagt in en högre växel.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *