Inget samband mellan invandring och ökad kriminalitet

publicerad 11 oktober 2018
- Hedi Bel Habib

I den allmänna debatten hävdas det ofta att utrikesfödda är överrepresenterade i brottsstatistiken. De studier som finns på området är dock ovetenskapliga då dessa utgör slumpvisa ögonblicksbilder eller glömmer att mäta faktorer som utbildning och socio- ekonomisk bakgrund som kan påverka resultatet. Det skriver Hedi Bel Habib som är filosofie doktor och forskare.

Text: Hedi Bel Habib, fil dok, forskare | Bild: migranter. Foto: Devanath. Licens: CC0, Pixabay.com

Ur ett forskarperspektiv kan man inte rakt av relatera en utrikesfödd brottspopulation till alla utrikesfödda i landet oavsett yrke, utbildningsbakgrund och socio- ekonomisk situation.  Det behövs också långa tidsserier för att utesluta slumpvisa samband, analysera, hitta och säkerställa trender i stora mängder data.

Låt oss jämföra långa tidsserier i ett antal länder. Finland är ett bra exempel. Ända fram till 1990 hade landet i praktiken ingen invandring. Idag är andelen utrikesfödda nära 6 procent.


När vi tittar på andelen dödligt våld per 100 000 invånare kan vi konstatera att den var betydligt högre före invandringsperioden.


Fallet Finland visar tydligt att ökad andel utrikesfödda i ett land inte nödvändigtvis leder till ökad brottslighet.

Finland

Andel utrikesfödda

Genomsnittlig antal dödligt våld per 100 000 invånare
1990-2001: 1,8 procent 3,0
2002-2007: 2,3 procent 2,2
2008-2016: 6 procent 1,87

Dödligt våld är ett brott som är väldokumenterat i Eurostats databas. Vi kan med hjälp av denna databas jämföra hur dödligt våld utvecklas under långa tidsperioder i ett antal länder med varierande andel utrikesfödda i befolkningen.

Andel utrikesfödda i befolkningen i % 2015 Genomsnittligtantal av dödligt våld per 100 000 invånare 2008-2016
Litauen 4,7 6
Finland 5,6 1,87
Danmark 8,5 0,94
Island 11,5 0,48
Tyskland 12,8 0,92
Spanien 13,4 0,76
Norge 13,9 0,80
Sverige 16 0,93
Slovenien 16,1 0,70
Österrike 16,7 0,93
Schweiz 28,3 0,61

Tabellen ovan visar att Litauen och Finland har högst andel brott med dödligt våld som utgång och lägst andel utrikesfödda bland jämförelseländer.

I Litauen begås det 6 brott per 100 000 invånare med dödligt våld som utgång jämfört med 1,87 för Finland. Skillnaden i brottsfrekvensen mellan Finland och Litauen kan förklaras med skillnaden i välståndet mellan länderna. Slovenien som rankas på samma nivå som Litauen i OECD:s välståndsliga har 9 gånger lägre frekvens av dödligt våld och tre gånger högre andel utrikesfödda som Litauen.

Vidare är Island och Finland jämförbara när det gäller ekonomiskt och socialt välstånd. Island har dock tre gånger lägre frekvens av dödligt våld och dubbelt så hög andel utrikesfödda än Finland. Detta visar tydligt att det inte finns något samband mellan ökad brottslighet och härkomst.

Avståndet till Schweiz är ännu mer talande. Andelen utrikesfödda i Schweiz är 28,3 procent, men förekomsten av dödligt våld är tre gånger lägre än i Finland, där andelen utrikesfödda är mindre än 6 %. Ännu mer slående är att bland de rika jämförelseländerna har Finland den högsta frekvensen av dödligt våld och lägst andel utrikesfödda.

Ett annat intressant fenomen är att det dödliga våldet i Sverige inte har ökat i takt med ökad invandring som det hävdas i massmedia och den allmänna debatten. Från mitten av 90-talet har det dödliga våldet minskat i Sverige.

Genomsnittligt antal mord per 100 000 invånare 1981-1994 Genomsnittligt antal mord per 100 000 invånare 1995-2016
 

1,31

 

1,0

Av världsbankens databas kan vi konstatera att denna minskning sker också i många andra länder som har en omfattande invandring. Mot bakgrund av dessa jämförelser kan vi konstatera att uppfattningen om att invandringen leder till högre kriminalitet är inget annat än en fabricerad myt som är skapad i syfte att underblåsa och stödja antidemokratiska krafter i samhället.

Text: Hedi Bel Habib som är filosofie doktor och forskare | Bild: migranter. Foto: Devanath. Licens: CC0, Pixabay.com

Källor


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hedi laborerar med sin statistik i ivern att försöka övertyga att kriminaliteten inte har ökat genom invandringen, och då särskilt inte det dödliga våldet.

  Hedi´s statistik som anger genomsnittligt antal av dödligt våld per 100 000 invånare 2008-2016 är karaftigt missvisande och ett typiskt knep för en forskare/statistiker som vill vilseleda.

  Ser vi statistiken i stället 2012 – 2017 ser siffrorna helt annorlunda ut. Det är under denna period som den extrema massinvandringen skedde. Se statistik i länk nedan.

  Att jämföra med Finland är synnerligen vilseledande. De har tagit emot en bråkdel av de invandrare som Sverige har tagit emot den senaste tiden. Att då jämföra våldet kopplat till ev invandringen riskerar såklart att bli helt missvisande (vilket kanske också är Hedi´s syfte).

  Jag tror att Hedi skulle må bra av att besöka någon av alla de ca 60 No-go zonerna i Sverige och på plats studera hur det ser ut.

  Då Hedi har fokuserat på dödligt våld (vilket ofta innebär s.k. skjutningar) så kan vi läsa i en artikel i Metro den 25 oktober följande:
  – Inte sedan 1987 har så många unga män dött av skottskador. Förra året dödades 26 män mellan 15! och 29 år.
  – Fr.o.m. 2012 har dödsfall pga våld ökat i Sverige.
  – 2015 dog 23 unga män pga skottskador.
  – 2016 dog 19 personer.
  – 2017 inträffade 37 dödsskjutningar i Sverige. (Enligt SVT så är det 42 st). Se länk:
  https://www.svt.se/special/dodsskjutningar-2017/

  Sug på den karamellen Hedi!

 • Är det inte ett bra statistiskt underlag att titta på vilka nationaliteter som sitter i svenska fängelser? Vet inte exakt de procentuella förhållandena, men det är väl någonstans 15-25% svenskar och resten med invandrarbakgrund (rätta mig gärna)? Hur är det ute i samhället? Är det bara “socioekonomiska ” orsaker till detta? Skulle inte tro det….

 • Rubrikartikeln…
  “Inget samband mellan invandring och ökad kriminalitet”
  Sedan tar han bara upp “dödligt våld”, finns ju annan kriminalitet som innefattar annat än dödligt våld som orsakar mycket problem i samhället.

 • Om nu invandring inte har sänkt det etiska nivån, vad eller vem står då för den? Sossar har styrt och ställt största delen av tiden från WWll, Om nu den etiska nivån sjunkit i jämn takt fram till valet 2006 och därefter gjort en störtdykning oavsett vem som stått vid rodret, hmm? Det är ju så att etik har med mänsklig aktivitet att göra och då skall ju någon/några kunna pekas ut med ett ganska tjockt pekfinger, att ni/du är chef för förfallet? “Vanligt” folk är mest konservativa och kulturellt medvetna om moralregler som passar vårt land.
  Om nu invandring inte är skurken så måste ju någon i ledande befattning ha korrumperat de bärande etiska funktionerna hos de unga i varje generation. Så vem?

 • Att ljuga med statistik lärde jag mig redan för 40 år sen….
  Typiskt för vissa forskare på BRÅ (Brottsförebyggande rådet) är att ägna sig åt bakvänd forskning, där man först ställer upp en hypotes, det svar man vill ha, sen skaffar man info och arbetar utifrån det. I stället för att göra tvärtom.

 • Att ljuga med statistik lärde jag mig redan för 40 år sen. Genom bakvänd forskning kan man få det resultat, de siffror man önskar. Typiskt för BRÅ (Brottsförebyggande rådet) är att vissa sk forskare där utgår ifrån ett ställningstagande de vill visa stämmer. Sen ställer de frågor som bevisar deras hypotes, i stället för att göra tvärtom.

 • Sen kan man också tolka Habibs statistiktolkning som att utan massinvandring skulle det dödliga våldet i Sverige ha legat på ännu lägre nivåer.

 • Jag håller med Torbjörn i hans kommentar, men jag anser också att Jan´s kommentar är klockren. Det är precis så här som det ofta fungerar i forskningsvärlden.

  Det finns en hel del ytterligare statistik från olika håll som jag vågar påstå troligen rejält slår hål på Habibs antydningar i dennes artikel.

  Jag skall gräva i detta nu och återkommer inom kort med en separat replik.

 • Torbjörn, jag kan hålla med om att det blivit fel rubriksättning och dina synpunkter om att det eg borde ha stått nåt i stil med dödligt våld som du är inne på.

  Men frågan man måste ställa sig är VARFÖR artikelförfattaren, sannolikt medveten om detta, ändå väljer att sätta denna rubrik??

  Det är precis så här som dessa “Beställningsforskare” jobbar, dvs de redovisar sina findings mha de källor som, redan innan de börjar sitt arbete, kommer att stödja deras förutfattade hypoteser. Inte särskilt vetenskapligt om du frågar mig.

  Skulle all forskning bedrivas på det sättet så faller ju förtroendet för all forskning, även den seriösa. Det finns alltid anledning att fråga sig vilka som står bakom finansieringen av forskningen, genom att skriva whitepapers och andra debattinlägg i olika media ökar ju profileringen av forskaren och denne kan därför få forskningsuppdrag från de vilka känner sig säkra på att denne forskare lojalt springer deras ärende.

  Rätt så många forskare måste ägna ganska mycket tid åt att hitta finansiering av den forskning som denne vill ägna sig åt, dvs för att förbättra sina möjligheter att forska så skriver man lite tendentiösa artiklar här och där så att presumtiva finansiärer enkelt kan googla fram den profil man eftersöker.

 • Efter att ta läst Habibs artikel och kommentarerna här och på Facebook verkar det som om presentationen av statistiken tyvärr ändå blir missvisande. Så här tänker jag:

  Vi har en massmigration till Sverige i en omfattning, karaktär och under omständigheter vi aldrig tidigare sett i Sverige. Massmigrationen har skapat slitningar i landet mellan människor. Vissa migranter är kriminella. Den del som är kriminella har bortom alla tvivel utfört diverse våldsdåd mot andra invandrare, nyanlända migranter och svenskar.

  När signalementen framförs till polisen under tex pågående brott avgör polisen om de ska åka ut eller inte. Om det är “fel” signalement åker inte polisen ut alls i många fall. Även om polisen åker ut läggs de flesta åtal ner prompt om det handlar om migranter. Detta skapar frustration särkilt hos de som råkat illa ut. Det finns en mycket stor dokumentation på detta. Det egentliga migrantrelaterade våldet har alltså dessutom ett mörkertal i statistiken.

  Habibs artikel handlar om dödligt våld, men är rubricerad: “Inget samband mellan invandring och ökad kriminalitet”. Det är Habibs egen rubriksättning. Det är här det blir fel eftersom problemet med det migrantrelaterade våldet normalt inte består av ett dödligt våld utan om misshandel, rån, trakasserier, hot, våldtäkter, grooming etc.

  Artikelns rubrik borde egentligen ha varit tex: “Inget samband mellan massinvandring och ökad dödlig kriminalitet”.

  Det är alltså inte helt relevant i dagens situation i Sverige att framföra statistik om dödligt våld och särskilt inte om avsikten är att peka ut personer som klagar på icke dödligt migrantrelaterat våld som exempel på antidemokratiska krafter.

 • Jag gillar artikeln utifrån perspektivet “förr var det då och djävligt var det värre “.

  När jag i min ungdom, 70-talet, tog bilen till Malmö för att ta stadsbilder i kvälls o nattljus kunde jag lägga kanske 5-6 timmar per natt strövandes omkring i staden ibland planlöst. Emellanåt så kunde man träffa på någon o snacka med. Kanske var han eller hon lite på fyllan
  men allt lugnt. Ovanligt på den tiden att bli störd av blinkljus o sirener.

  Idag har jag en son och en dotter där. Emellanåt så är jag ute nattetid även nu. Skrikande människor, skott/smällare skenande bilar sirener blåljus är den normala gatubilden. Inte hela tiden men påtagligt närvarande.

  Det känns därför tryggt att få tillgång till och att läsa denna o liknande artiklar som visar att det är dom urgamla svenskarna som står för våldet o den grova kriminaliteten. Jag kan inte tänka mej att min klan vill mej illa så jag känner mej rätt lugn.

  Men man kan ju undra varför dessa gammelsvenskar, kanske raggargäng, drar in till staden likt rövarband och tilldrar sig polisens uppmärksamhet. Har dom inga jobb att sköta? Kanske är det för att dom inte har poliser ute på landsbygden att köra katt o råtta race med..

  Tack Hedi Bel Habib du blottar nåt som inte fanns och ännu inte finns!

  LeifB

 • Ytterligare en fil dok, forskare, som säkerställer sina intäkter genom att skriva vad beställarna önskar. Man säger samma sak i hela världen. I och för sig är det bra för det bara minskar förtroendet. Sjuk form av damage control som inte har någon förankring i verkligheten.

 • Jag roade mig lite med att kolla upp de källor som HBH angivit, inte ett dugg förvånande så tar HBH en del av sitt statistikunderlag från tex The World Bank. Det låter ju mäktigt och förtroendeingivande men tar man en närmare titt på vad World Bank är för något så börjar man ana hur det eg går till när agendastyrda sk forskare som HBH använder sig av deras material.

  Titta själva:
  http://www.worldbank.org/en/about/history
  http://www.worldbank.org/en/about/partners
  http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do
  http://web.worldbank.org: http://goo.gl/zqVULf

  Notera att jag endast skärskådat en av de sk källor som fuskforskaren HDH använt sig av, titta gärna också på de övriga källorna så börjar det klarna hur de mha suspekta källor försöker förvränga fakta på ett manipulativt sätt.

  Man måste förstå hur många sådan här globala organisationer det finns därute, när jag för Newsvoice räkning deltog vid en konferens om migrationen i Estoril förra våren gick det upp för mig hur globalisterna jobbar. De pytsar in pengar i sådan omfattning att en normal människa sätter sig på arslet när man inser vilka summor som är i omlopp. För den lästörstige så kan man gå in på dessa tre rapporter från konferensen.

  https://newsvoice.se/2017/05/estoril-konferensen-usa-massmigrationen/
  https://newsvoice.se/2017/05/estoril-massmigration-invasion/
  https://newsvoice.se/2017/06/estoril-konferensen-islamistiska-extremismen/

  HBH är ett lysande exempel på vad som händer när agendastyrda pk-ister mha globalistorganisationer försöker driva på massinvasionsvansinnet, att han använder den här typen av källor sker enbart för att de passar in på det predestinerade resultat som HBH och andra vill komma fram till.

  När vissa av oss använder globalismen som argument för hur tex den svenska migrationspolitiken utformas så finns det skäl att försöka bena ut hur detta ser ut mer i detalj, World Bank är bara en av väldigt många organisationer men det finns väldigt många sådana här organisationer som på olika sätt påverkar den politiska processen i olika länder.

  Problemet i Sverige är att den socialistiska pk-hjärntvätten pågått under så många år att svensken blivit avtrubbad, ja rent av likgiltig inför de enorma problem som Sverige nu börjar se lite grand av. Då känns det enklare att sätta sig framför TV:n och titta på Let´s Dance med sexpacken och chipspåsen.

  When will they ever learn??

  • Det som faktagranskningsorganen lär oss tex Faktistk.se är att vi måste kontrollera källan och fråga oss om den är trovärdig. Där stannar de. De går inte längre i sina analyser. När etablissemangets faktagranskningsorgan granskar förenklar de verkligheten till mellanstadienivå. I Princip berättar de för oss vilka källor vi ska tro på och vilka vi inte ska tro på. Det är därför de arbetas så mycket med chikanering. De har helt enkelt inte lämnat mellanstadiets mobbningsnivå bakom sig.

   Vi måste istället fråga oss om källan (tex WHO, World Bank etc) har en agenda, vem som finansierar källan och om finansiären har en agenda. Om det är situationen förstår även intelligenta högstadieelever att man inte kan lita på nästan någonting. Det var också vad eleverna uppgivet sa till mig redan på 1990-talet när jag var vikarie på gymnasiet: “Det spelar ingen roll. Allt är ändå fake”.

   Men det mogna sättet är naturligtvis inte att ge upp alltför lätt utan att stå på sig och kontrollera drivkrafterna bakom hur tex statistik presenteras. Det vanliga brukar vara att man utelämnar data, om man har en agenda.

   Det betyder inte att jag tror att Habin har en agenda, men jag tror att han tror på de källor han hänvisar till.

   • Jag kan ju undra vad det är för syfte ni har att ifrågasätta tillförlitligheten i statistik från världsbanken? Deras statistik är i de allra flesta fall väldigt okontroversiell i forskningssammanhang. Analysen som envar gör därav är något annat. Att vi kan lita på siffrorna gällande antalet mord per 100 000 invånare (som är vad som hänvisas till här) måste otvivelaktigen accepteras annars har man sannerligen diskvalificerat sig från någon intellektuell diskussion. Men Newsvoice är ju allmänt känt för sin okontrollerade mani för konspirationsteorier på höger såväl som vänsterkanten.

    • @Erik

     Världsbanken, IMF, FN mm. är ju organisationer starkt drivande i denna patologiska globaliseringsprocess som bygger på att massiv invandring är en tillgång. Om man utan någon som helst egen reflektionsförmåga blint accepterar den s.k. “tillförlitligheten” i allting dessa organisationer presenterar självdiskvalificerar man sig helt från de intellektuellas skara.

     Tittar man sen på hur den svenska polisen agerat i t.ex. Halland så har de utan någon som helst utredning avskrivit en mängd dödsfall som helt naturliga. Hur kan vi veta om detta agerande bara är begränsat till just Halland eller om det gäller över hela Sverige? Då pinnjakt och sifferfrisering är ett allmängiltig polisiärt ryggmärgsbeteende som gäller över hela landet. Så om statistikunderlaget inte riktigt stämmer så blir ju statistiken missvisande, oavsett vem som då än presenterar den.

     • Din respons är ju helt osammanhängande. Världsbankens data över antalet mord per 100.000 inv har inget att göra med globalisering eller invandring för den delen. Att FU lyckas landa i polisen i Halland är ännu mer häpnadsväckande. Antingen har du något konkret att säga om den faktiska datan eller inte, det här är bara inkonsekvent svammel.

     • @Erik

      Smaka på ordet “världsbanken” och skriv sen igen att den ingenting har med globalisering att göra. Om man sen förskönar siffror kring migrationsfrågan som t.ex. mordstatistik så framstår migrationsagendan i en bättre dager och d.v.s. att det gynnar och påskyndar globaliseringsprocessen. Att du inte kan tänka själv medför dessvärre att du blir utvisad från de intellektuellas skara. Tänk om och välkommen åter.

 • Det blev som väntat en del reaktioner på den statistik som Habib lägger fram.

  Habib har skrivit många artiklar för NewsVoice sedan 2013. Han representerar ett annat synsätt och det är precis det som är tanken med NV, att kunna publicera olika perspektiv. Om någon med annan statistik kan bevisa att Habib har fel inkom gärna med andra data som vi kan jämföra med. Presentera här i kommentarsfältet eller som en separat replik.

  • Habib får skriva vad han vill precis som jag får tycka vad jag vill om det han skriver och sen får han i sin tur tycka vad han vill om mitt dito. Sen får man inte glömma ett de som för statistiken också är de som är ansvariga för den här samhällsutvecklingen. Med vilken trovärdighet kan brottslingen tillåtas definiera konsekvenserna av sitt eget brott?

   Sen år 2005 har Brottsförebyggande rådet inte fört någon statistik över brottslingars härkomst och det är ju en tydlig indikation på att det där är någonting de vill dölja. Om det då verkligen fanns statistiska bevis för att invandringen inte har bidragit till en ökad brottslighet så hade statsmakten pumpat ut dessa “fakta” för länge sedan.

   I rest my case…

 • @Bagdad Bob

  Skulle det inte varit ett sånt allvarligt ämne hade artikeln varit smått komisk. Men nu blir den bara ytterligare ett av många sorgliga exempel på vad som är så fel i vårt samhälle. Tråkigt när en s.k. akademiker ägnar sig åt ren ovetenskaplig politisk propaganda. Men det är väl så här man får forskningsanslag i dagens absurda samhälle. Sen krävs det även en viss sorts karaktär för att våga bita den hand som föder en. Har man inte denna karaktär borde man åtminstone ha god moral nog att inte försöka föra propagandan vidare, då den är ett rent hån mot brottsoffren.

 • En häpnadsväckande korkad artikel. Den passar bäst i papperskorgen och definitivt inte på NewsVoice.

  Statistiken övertygar ingenting. Det enda man kanske kan utläsa av den (förutom att Hedi Bel Habib gör sitt allt att ljuga med statistiken) är att sjukvården har blivit bättre på senare år att rädda skottskadade och knivskadade människor, så de slipper hamna i statistiken för dödsfall orsakad av dödligt våld.

 • Detta är inte relevant statistik. På 60- och 70-talen invandrade ansenliga mängder jugoslaver, finnar, polacker och greker till Sverige. På den tiden förändrades inte brottsligheten mot vad den varit tidigare. Från dessa länder kom det ungefär procentuellt lika stor andel skitstövlar som det fanns bland svenskarna. Dessa ska inte räknas in i statistiken som invandrare av idag. Det blir missvisande.

  Nu ser vi annorlunda kriminalitet i Europa; massvåldtäkter och hedersvåld. Den som påstår att detta våld inte ökat ljuger. LJUGER!

 • Helt korrekt analys Jan!

  Att försöka att “göra sig ett namn” i nivå med J Snackernacki genom att sprida en tydligt tillrättalagd undersökning, där det luktar “beställningsjobb” lång väg, är knappast någon framgångsfaktor.

  Risken för Hedi Bel Habib är att han i stället faller ner i den galna tunnan som det står “Misslyckade lycksökare”på.

  • Att HBH duger till att skicka runt sin gallimatias till olika outlets betvivlas inte, att NV tagit in denna artikel ser jag som ett försök från Torbjörn S att “balansera debatten” och det får man acceptera.

   Det som dock är besvärande är att denne HBH inte kommer att bemöta den kritik han får här då han anser sig för fin att smutsa ned sina liljevita “forskarhänder” i mötet med svenska upprörda medborgare. Eller kanske det är så att han behållit sin muslimska tro och därmed av religiösa skäl inte tar tex kvinnor i handen, den företeelsen har vi ju sett tidigare från muslimer.

 • “Hedi Bel Habib är filosofie doktor i samhällsvetenskap och naturvetenskap.”

  Jag tror att HBH (Hedi Bel Habib) aspirerar på att överta rollen som Sveriges absolut värsta barrikadkämpe för den globala massinvällningen till Sverige, en roll som sannolikt snart blir ledig då Jerzy Sarnecki redan passerat pensionsåldern med råge (född 1947).

  Den utrikesfödde yrkeslögnaren Jerzy Sarnecki har ju under sin yrkesverksamma karriär alltid gått på tvärs med den breda folkliga majoritetens uppfattning i migrationsfrågor. Är det så konstigt då om den utrikesfödde HBH passligt nog börjar visa upp sig och de unkna socialistdoktriner som dessa båda utrikesfödda försöker ljuga ihop och smälla i den svenska befolkningen.

  Jag har sagt det förut och jag säger det igen, vi måste rensa ut den svenska Deep State (härefter träsket) från femtekolonnare oavsett om de är infödda svenskar eller utrikesfödda sk forskare.

  Det här är inget vi behöver, HBH försöker lite von oben (precis som Jerzy S) att ljuga ohämmat och den auktoritetsbundne svensken bockar och tar av sig kepsen när dessa båda utrikesfödda självutnämnda experter medvetet och med illa dolt uppsåt försöker göra sig personliga karriärer från vad de själva tror är en oåtkomlig forskarvärld.

  Frågan blir väl närmast varför dessa båda dårar så intensivt faktiskt tror att vi övriga skall köpa den dynga de framställer, men kanske man som utrikesfödd aldrig accepterat att bli svensk och därför inte kackar i eget bo.

  Med en ny riktig regering så måste det ske en utrensning av de subversiva krafter som finns i Träsket, en grannlaga uppgift men nu måste det bli ett slut på dessa vandrande floskelgeneratorer.

 • Du vet ju mkt väl att det där är fullständig bullshit. Att invandring av danskar tex inte leder till ökad kriminalitet är ju självklart. Men om du inte får att 100% av gruppvåldtäkterna i Oslos tex, eller 95% i Sverige begås av invandrare leder till ökad brottslighet i din statistik då är det nåt fel på det sätt du fabulerat ihop statistiken, det måste du väl föstå själv?
  Ta en titta på mordförsöksstatistiken istället. Så slipper vi få med att den medicinska o kirurgiska utvecklingen gått framåt nåt oerhört senaste årtiondena som gjort att många fler idag klarar sig. Dessutom orkar folk inte ens anmäla de flesta mindre brott längre eftersom det är så många att polisien inte ens hinner med. Svenskar betedde sig inte på det viset o gruppvåldtog kvinnor i gamla fattigsverige så har inte med socioekonomiska faktorer att göra. Invandrarna du pratar om har det långt bättre med gratis boende o bidrag o alla möjliga betalda förmåner än vad svenskarna hade i närheten av förr.

 • Oseriös forskning igen. Artikelförfattaren ägnar sig åt sk “cherry-picking” för att få fram sitt globalistideologiska/nyliberalistiska budskap.

  Författaren klumpar ihop alla utlandsfödda till en grupp för att statistiskt bevisa sin tes om att invandring inte leder till ökad kriminalitet. Artikeln hade vunnit mycket på om författaren hade särredovisat olika nationaliteter som t ex inomnordiska, europeiska och utomeuropeiska invandrare. Ännu bättre hade varit om de utlandsfödda hade redovisats med ursprungsland. Om så hade varit fallet så hade utfallet blivit ett annat.

  • Birgitta, oseriöst är bara förnamnet på denna sk forskares slutsatser.

   Inte heller törs han debattera med oliktänkande, en typisk representant för pk-eliten inom Deep State.

 • Intressant och en mycket bra artikel, reagerar bara intuitivt på frasen: “glömmer att mäta faktorer som utbildning och socio- ekonomisk bakgrund som kan påverka resultatet”.

  Ser mer detta tillägg som en konstruktion, där man hela tiden kan lägga till och eller dra ifrån vilka faktorer man så vill, för att understryka eller på annat sätt dra ifrån så slutresultatet hela tiden blir det man så önskar.

  – Var drar man gränsen för vilka relevanta/icke relevanta faktorer man bör/inte bör lägga till, samt den dolda påverkan dessa har på vårt uppfattning?

  Låt oss ta faktorn: “utbildning och socio- ekonomi”. Detta är en omskrivning för vad man egentligen inte vill skriva ut i klartext nämligen: klassamhälle. Definierar man allt utifrån ett klassamhälle, bygger man även in ett subversivt perspektiv ämnat att rättfärdiga ett marxistiskt tänkande hos läsaren, dessutom konserverar man detta konflikttänk. Alla invandrare från MENA (middle east north africa) med enbart en undermålig grundskoleutbildning i bagaget, blir då per definition oskyldig offer och skall så förbli, annars går inte ekvationen ihop – utbildning och socio- ekonomisk faktorer. I MENA-länderna har man ej tillgång till gratis universitetsutbildning, men det är irrelevant i sammanhanget då gratis universitetsutbildning i princip står till allas förfogande i samma stund de kommer hit till Sverige.

  Har man låg eller ingen utbildning, brukat det följas åt av dålig ekonomi. Inget hindrar att man då ändra på dessa förhållanden, genom att individen tar ansvar för sitt liv – de bästa förutsättningarna finns ju här gratis. Är man överviktig så finns det i regel heller inget som hindrar att individen tar ansvar för sitt liv genom att läsa på och lägga om sin livsstil.

 • “av dessa jämförelser kan vi konstatera att uppfattningen om att invandringen leder till högre kriminalitet är inget annat än en fabricerad myt som är skapad i syfte att underblåsa och stödja antidemokratiska krafter i samhället”

  Hur kommer du fram till att syftet med “myten” just är “att underblåsa och stödja antidemokratiska krafter i samhälle”? Vad har “antidemokrati” med saken att göra? Det låter som en propagandafloskel so brukar användas mot invandringskritiker.

  Av den anledningen blir jag misstänksam mot resten av din artikel. Jag har dock varken tid eller möjlighet att sätta mig in i statistiken så jag utgår helt enkelt från att du är lika oärlig vad gäller den eftersom pk-floskeln vittnar om att du har en agenda.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *