Inte mycket intelligens på jorden och ingen hittad universum – SETI-projektet

publicerad 30 oktober 2018
- av NewsVoice
Seth Shostak leder SETI-projektet. Foto: Fullmeasure.news
Seth Shostak leder SETI-projektet. Foto: Fullmeasure.news
Seth Shostak leder SETI-projektet. Foto: Fullmeasure.news

Den prisbelönta och undersökande journalisten Sharyl Attkisson togs sig an frågan om intelligent liv ute i universum i sin show Full Measure. Hon intervjuade i förra veckan Seth Shostak som leder SETI-projektet, vilket lyssnar efter signaler från andra solsystem, men forskarna har inte funnit några tecken på intelligens där ute trots att projektet rullat på sedan 1984.

SETI-projektet i Kalifornien finansierades ursprungligen av den amerikanska staten för att sedan under en lång period rulla vidare på privata donationer. Nu är det meningen att projektet återigen ska få statliga medel för att fortsätta sökandet.

Trots 35 års sökande har forskarna kammat noll. Inte ett spår av intelligens där ute, något som vidmakthåller en geocentrisk världsbild, att vår värld befinner sig i universums centrum avseende intelligens. Kritiker menar att SETI tittar efter fel typer av signaler, fel våglängder och att man söker på fel platser i rymden.

Artificell intelligens ska hitta extraterrest intelligens

Sharyl Attkisson | Image: Ted.com
Sharyl Attkisson | Image: Ted.com

Sharyl Attkisson ställer naturligtvis frågan till Seth Shostak om han inte tror att intelligens redan rest hit, men han menar att bevisen är för svaga.

På frågan om han anser att det istället kan finnas intelligens långt där ute svarar han ungefär att det finns för många triljoner planeter där ute för att kunna fästa sig vid uppfattningen att jorden är den enda planeten med intelligens. Om vår värld skulle vara den enda existerande bebodda planeten i hela universum vore det ett mirakel och rent vetenskapligt är mirakel normalt något icke-existerande.

Seth Shostak tror att genombrottet för SETI-projektet kommer inom 20 år tack vare utvecklandet av artificiell intelligens. AI kommer att innebära en exponentiell förbättring av forskarnas möjligheter att sålla bland all inkommande data.

Text: NewsVoice