Katarina Ramsberg Enegren och Lars Bern debatterar socker, cancer och metoder

publicerad 15 oktober 2018
- av NewsVoice
Katarina Ramsberg Enegren (selfie) och -Lars Bern (foto: NewsVoice) debatterar om cancer.
Katarina Ramsberg Enegren (selfie) och -Lars Bern (foto: NewsVoice) debatterar om cancer.
Katarina Ramsberg Enegren (selfie) och Lars Bern (foto: NewsVoice) debatterar diabetes och cancer.

Katarina Ramsberg Enegren med en bakgrund som anestesisjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset replikerar till TV Helse som skrev en artikel om Lars Berns krönika “Inga pengar till Cancerfonden!” publicerad på Berns egen blogg Antropocene. Ramsberg Enegren har en annan uppfattning än Bern gällande orsakerna till diabetes och cancer. Han ska sluta skuldbelägga cancerdrabbade, menar hon.

Lars Bern skriver i sin slutreplik att den triviala slutsatsen leder till att alla som drabbats av diabetes och cancer som första behandlingssteg drastiskt bör minska intaget av alla födoämnen som höjer blodsockret – bort med allt socker och andra lättförbrända kolhydrater helt enkelt.

Text: NewsVoice