Pandemier, läkemedelsrester och bakteriernas resistens – Babylon av Mike Blixt: Kapitel 32

publicerad 7 oktober 2018
- Mike Blixt
Babylon

DEBATT. Kapitlet “Pandemi” är hämtad ur boken Babylon av svensken Mike Blixt och publiceras som en debattartikel. Texten tar upp problemen med smittämnen på avvägar, pandemier, läkemedelsrester i dricksvattnet och bakteriernas resistens.

Pandemier, läkemedelsrester och bakteriernas resistens – Babylon av Mike Blixt: Kapitel 31

Naturlig och konstruerad pandemisk sjukdom är en av de största globala riskerna vi har  idag. Då biotekniklaboratorier inte har ett regelverk kring psykologisk profilering av sina anställda, skulle det innebära att en missnöjd medarbetare eller någon med en stark övertygelse skapar eller stjäl ett extremt dödligt virus, reser runt i världen och släpper ut det med avsikten att utrota mänskligheten av olika anledningar.

Medan en kärnvapenexplosion är lokal, kan det i vår starkt sammanlänkade värld vara så att ett syntetiskt, obotligt virus sprider sig runt jorden på några få dagar. Tidigare har naturliga pandemier som exempelvis Digerdöden dödat miljontals och som därigenom medförde stora sociala förändringar. Idag kan avancerad bioteknik skapa ett virus som gör att Digerdöden framstår som en förkylning i jämförelse.

Sedan 1928 har antibiotika kunnat ta död på farliga bakterier i kroppen. Men i vissa länder har an tibiotika använts för mycket, och bakterierna har därför utvecklat resistens. Det kan innebära att till exempel sårinfektioner och lunginflammationer inte längre går att behandla. Infektioner som orsakas av resistenta bakterier blir svårare att behandla. Idag är antibiotikaresistens ett växande folkhälsoproblem. I vissa länder finns idag bakterier som är motståndskraftiga mot nästan alla antibiotika. I Sverige har vi hittills varit relativt förskonade jämfört med många länder i världen, men antibiotikaresistens är ett växande bekymmer även här.

Läkemedelsrester från våra sjukhus spolas rakt ner i avloppsvattnet och till slut hamnar det i vårt dricksvatten. Antiflammatoriska ämnen, antibiotika och könshormoner finns idag i vårt dricks- och grundvatten. Men även om vi har ett problem med detta i Sverige är det ingenting i förhållande till exempelvis Indien där läkemedelsindustrier släpper ut groteskt höga doser av antibiotika och andra aktiva läkemedelssubstanser i sitt reningsvatten.

Det här är mycket allvarligt och risken är stor att vi får en resistensutveckling som i slutändan även drabbar oss globalt. Det skulle innebära att vi kastades flera hundra år tillbaka i tiden och människor kommer att dö i sjukdomar vi inte ens visste att man kunde dö av.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok, men den är fylld av hopp mellan raderna. NewsVoice publicerar alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Babylon