Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Riksbankens jubileumsfond ger 50 miljoner till forskning på kunskapsresistens

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 oktober 2018
- Torbjörn Sassersson red.
Marika Hedin (Riksbankens Jubileumfond) och Åsa Wikforss (Stockholms Universitet).
Marika Hedin (Riksbankens Jubileumfond) och Åsa Wikforss (Stockholms Universitet).
Marika Hedin (Riksbankens Jubileumfond) och Åsa Wikforss (Stockholms Universitet). Pressfoton: Riksbankens Jubileumsfond respektive Svenska Akademien.

Professor Åsa Wikforss får drygt 50 miljoner kronor av Riksbankens jubileumsfond för att tvärvetenskapligt forska på temat ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel”. Studien ska undersöka hur irrationalitet ingår i kunskapsresistens som fenomen. Projektet ska leda fram till metoder hur kunskapsresistens såsom propaganda kan motverkas.

NewsVoice följer senare upp hur projektet fortskrider. Artikeln är uppdaterad kl 14:25, 30 sep 2020

Forskare inom filosofi, psykologi, statsvetenskap och medie- och kommunikationsforskning deltar i programmet. Åsa Wikforss vid Filosofiska institutionen på Stockholms universitet ska leda arbetet. Wikforss är en svensk filosof och författare. Hon är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och valdes 2019 in som ledamot i Svenska Akademien.

Stockholms universitet skriver att den unika studien ska erbjuda ett enhetligt ramverk där kunskapsresistens kan undersökas på ett systematiskt sätt, både empiriskt och teoretiskt. Kathrin Glüer ska undersöka hur irrationalitet ingår i kunskapsresistens, hur en kunskapsresistent individ reagerar på evidens och samband med yttre faktorer som bidrar till att förstärka kunskapsresistensen.

Forskargruppen ska även undersöka vilka psykologiska faktorer som ligger bakom kunskapsresistens. Den delen av studien ska ledas av Torun Lindholm. En serie av psykologiska experiment ska utföras.

Vilken roll har politiskt motiverade val av medier för kunskapsresistens?

Forskargruppen inom statsvetenskap ska studera vilken påverkan ideologiska utgångspunkter har på hur individer reagerar på evidens och vilka omständigheter denna typ av utgångspunkter påverkar hur medborgare värderar politiskt relevant information i ett alltmer splittrat informationsklimat.

Medie- och kommunikationsforskarna ska undersöka hur desinformation sprids i traditionella, digitala och sociala medier, samt vilken roll vårt politiskt motiverade val av medier spelar för kunskapsresistens.

“Riksbanken är en myndighet under Sveriges riksdag och därför en del av staten. Den är en självständig riksbank vilket innebär att ingen annan myndighet får lägga sig i Riksbankens beslut när det gäller penningpolitik.” – Wikipedia

“Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.”Riksbankens Jubileumsfond

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källa och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq