Riksbankens jubileumsfond ger 50 miljoner till forskning på kunskapsresistens

15
Marika Hedin (Riksbankens Jubileumfond) och Åsa Wikforss (Stockholms Universitet).
Marika Hedin (Riksbankens Jubileumfond) och Åsa Wikforss (Stockholms Universitet). Pressfoton: Riksbankens Jubileumsfond respektive Svenska Akademien.

Professor Åsa Wikforss får drygt 50 miljoner kronor av Riksbankens jubileumsfond för att tvärvetenskapligt forska på temat ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel”. Studien ska undersöka hur irrationalitet ingår i kunskapsresistens som fenomen. Projektet ska leda fram till metoder hur kunskapsresistens såsom propaganda kan motverkas.

NewsVoice följer senare upp hur projektet fortskrider. Artikeln är uppdaterad kl 14:25, 30 sep 2020

Forskare inom filosofi, psykologi, statsvetenskap och medie- och kommunikationsforskning deltar i programmet. Åsa Wikforss vid Filosofiska institutionen på Stockholms universitet ska leda arbetet. Wikforss är en svensk filosof och författare. Hon är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och valdes 2019 in som ledamot i Svenska Akademien.

Stockholms universitet skriver att den unika studien ska erbjuda ett enhetligt ramverk där kunskapsresistens kan undersökas på ett systematiskt sätt, både empiriskt och teoretiskt. Kathrin Glüer ska undersöka hur irrationalitet ingår i kunskapsresistens, hur en kunskapsresistent individ reagerar på evidens och samband med yttre faktorer som bidrar till att förstärka kunskapsresistensen.

Forskargruppen ska även undersöka vilka psykologiska faktorer som ligger bakom kunskapsresistens. Den delen av studien ska ledas av Torun Lindholm. En serie av psykologiska experiment ska utföras.

Vilken roll har politiskt motiverade val av medier för kunskapsresistens?

Forskargruppen inom statsvetenskap ska studera vilken påverkan ideologiska utgångspunkter har på hur individer reagerar på evidens och vilka omständigheter denna typ av utgångspunkter påverkar hur medborgare värderar politiskt relevant information i ett alltmer splittrat informationsklimat.

Medie- och kommunikationsforskarna ska undersöka hur desinformation sprids i traditionella, digitala och sociala medier, samt vilken roll vårt politiskt motiverade val av medier spelar för kunskapsresistens.

“Riksbanken är en myndighet under Sveriges riksdag och därför en del av staten. Den är en självständig riksbank vilket innebär att ingen annan myndighet får lägga sig i Riksbankens beslut när det gäller penningpolitik.” – Wikipedia

“Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.”Riksbankens Jubileumsfond

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källa och relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

15 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Mats BV Ericsson
Mats BV Ericsson
Gäst
3 oktober 2020 kl 20:52

Kunskapsresistenta torde karaktäriseras av att de inte vill rubbas i sina cirklar. De kan då inte gilla “fake news”, inte heller konspirationsteorier.
Då kunskapsresistenta tar till sig nyheter är det inte för att de vill veta. De tar till sig bara för att kunna hänga med, tycka lika. Att instämma är för de flesta viktigare än att kunna hävda en avvikande bild av verkligheten. De vill tycka lika. Ha samma kunskaper.
De som äger megafonerna har alltid tryckt in en massa bilder och påståenden i befolkningen som efter upprepning och spridning rotar sig och kallas sanning eller “kunskaper”.
Vi som hellre lyssnar på avvikande tankar, läser forskning som finner andra förklaringar och har en större öppenhet för nya perspektiv, ska vi kallas för kunskapsresistenta?
Till skillnad från t ex konspirationsfönekarna är det just kunskap vi söker!

Thomas Nygren
Thomas Nygren
Gäst
1 oktober 2020 kl 18:01

Dom “politiska tillsättningarna” inom den akademiska världen, måste väl ändå vara det perfekta empiriska forskningsfältet för studier kring ämnet “kunskapsresistens”. Borde inte forskning kring ämnet “kunskapsresistens”, förutsätta att det finns en objektiv “sanning” om vad som är rätt och fel? Eller utgår man ifrån att sossarnas partiprogram är “facit” på vad som är rätt”? Den globala härdsmältan ikring Covid-19 “pandemin” är väl också ett lämpligt empiriskt forskningsfält i sammanhanget? Hur kan den globala Coronarepressionen tillåtas fortgå trots att huvuddelen av den tillgängliga statistiken idag, visar att dödligheten i Covid-19 inte är mycket högre än dödligheten vid de ständigt återkommande säsongsinfluensorna?

Margareta LundströmD
Margareta Lundström
1 oktober 2020 kl 12:36

Åsa Wikforss är professorn som varken gillar flum eller faktaresistens. Hon är svensk filosofis nya rockstjärna, och snart tar hon över stol nummer sju i Svenska Akademien. Damernas Värld 30 AUG 2019, Jag hade inte hört talas om professorn i teoretisk filosofi Åsa Wikforss innan jag såg henne framträda i SVT-programmet Idévärlden, 2018, som handlade om fakta- och kunskapsresistens och sanning. Programmet finns inte kvar på nätet men en ljudsatt illustration av innehållet finns här: https://www.youtube.com/watch?v=o2XOah0pBxg&ab_channel=SVT Se den! I programmet uppträdde Å.W. bekymrad över dem som tror på saker som inte är sanna. Våra känslor tar över och slår ut förnuftet – vi tror det vi vill tro och inte det vi har skäl att tro, att vi slår ifrån oss tillgänglig kunskap. Hon kallar det kunskapsresistens och faktaresistens. Vi ser inte den evidens som tydligt går att se. Kunskapens fiender enligt Å.W. är de som tror att människor kan delas in i biologiska raser, att man kan bota förkylning med C-vitamin, att mässlingsvaccin leder till autism, de som inte tror på klimatforskarna. Så kom credot och här är direkt citat Citat ”Den farligaste typen av desinformation är den som riktas mot demokratins grundpelare – desinformation om rättsväsende, medier och forskning. Trump ifrågasätter domstolars neutralitet, utpekar etablerade medier som ”falska” och avfärdar experter som en maktelit. Även i Sverige sprids påståendet att etablerade medier har en agenda och tilltron till forskning faller. När förtroendet för medier, forskare och rättsväsende undermineras lämnas banan fri för auktoritära krafter att lura på människor en förvrängd världsbild och demontera demokratin – att försvaga oberoende domstolar, att inskränka den fria forskningen och begränsa press- och tryckfriheten” Slut citat från TV-programmat. Jag kunde inte motstå boken ”Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender” av Åsa Wikforss, när jag fick höra att boken skulle delas ut till gymnasieelever. Den finns pocket för 54 kr. Boken kom ut 2017 . Ett år efter presidentvalet i USA. På de 265 pocketsidorna NÄMNS TRUMP 200 GÅNGER sic! Inte för något gott om någon skulle tro det. Det är ett tag sedan jag läste boken men jag kommer ihåg att jag tänkte att detta är en politisk pamflett. Vi skall lära oss att förstå hur motbjudande och farlig Trump är. Tror man inte på klimatlarmen eller ifrågasätter vaccin är man kunskapsresistent. Att vara rädd för globalismen är ett känslomässigt och irrationellt ställningstagande. Man hamnar i samma kategori som de som tror… Read more »

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Margareta Lundström
1 oktober 2020 kl 19:13

Vilken meritlista! (Hon borde kanske) dela med sig lite av sin bildning till sina obildade kompisar i Regeringen!

Åsa Wikforss erhöll doktorsexamen vid det amerikanska elit-universitetet Columbia University, New York
https://www2.philosophy.su.se/wikforss/

Hon var Visiting Professor at Oxford University, Christ Church College, 1997-1999. Detta universitet är intressant! “The buildings have inspired replicas throughout the world in addition to being featured in films such as Harry Potter and The Golden Compass.”
(Wikipedia)

– kan även hon flyga med hjälp av en kvast…?

Mats BV Ericsson
Mats BV Ericsson
Gäst
30 september 2020 kl 17:54

Här lite funderingar kring begreppen KUNNA, VETA och SANNING.
SANNING kommer av sagning = som man säger. Sanning är alltså en verbal, social överenskommelse, en liten “melodi” som har som uppgift att överföra en vetskap till andra. En brygga mellan själar liksom. För att verkligen förstå vad en annan människa säger, krävs att man har en hel del gemensamt.
KUNSKAP kommer av kunna. Med uttrycket “tyst kunskap” menas just kunskap. “Tyst” har tillkommit för att man blandat ihop begreppen. Du kan smälta den mat du äter och du kan läsa en bok. Men du behöver inte veta hur det går till. Du kan knyta skorna, men skriv ner hur du gör så förstår du skillnaden mellan kunskap och vetskap.
VETA kommer av vitter, visdom. Man förstår något av verkligheten och kan kanske t o m förklara hur något fungerar eller skissa hur det ser ut. På samma sätt som man KAN saker utan att VETA, kan man veta utan att kunna. Jag vet hur bollen borde för att slå “hole in one”, men kommer aldrig att kunna hur man gör.

Deras ord “kunskapsresistens” avser nog att vissa inte vill veta. Men det är väl bara “sanningen”, dvs den hittills överenskomna bilden av verkligheten dessa ogillar. Jag, liksom alla “konspirationsteoretiker”, ryggar absolut inte för nya vetskaper, eller “kunskaper” som man tråkigt nog kommit att säge. Det är ju bara de som kan tänka sig att de styrande handlat otillbörligt, som kan föreställa sig att det verkligen skett, eller hur? Det är de som håller fast vid “sanningarna” (agninsgarna, sagorna) som är kunskapsresistenta (vilket hellre borde heta vetskapsskygga).

För att göra karriär ska man hålla sig till sanningarna och tillämpa lämpliga kunskaper.
Vill man förstå världen och skapa en bättre värld ska man söka vetskap.

Det är mycket som klarnar då man ställer frågan cui bono? Då skapas automatisk det som vetenskapsvärlden kallar “hypoteser” – oundgängliga fantasier om man söker nya sanningar.

Mats Jangdal
30 september 2020 kl 15:11

Jan Sjunnesson, Yttrandefrihetsombudsman, YO, har en artikel idag. Mycket viktig även den.
https://www.yttrandefrihet.nu/regeringens-utredare-vill-begransa-yttrandefriheten/

Kaj Haataja
Kaj Haataja
Gäst
30 september 2020 kl 12:36

Det är galet! Liknar åsiktsförföljelseforskningen på Chalmers kring “klimatförnekare”! Och vi finansierar gemensamt denna galenskap med skattemedel!

Hans Sternlycke
Gäst
30 september 2020 kl 12:23

Vad skall man då säga om myndigheters kunskapsresistens? Eller Fake news? Är inte sådana begrepp att sätta foliehatt för välgrundade men avvikande åsikter

Ulf ClaréusD
30 september 2020 kl 12:05

@”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel”; Aah! Stockholmsskolan är i farten …. !

Vah! 50 miljoner spänn? E’ de’ inte belöningen för att hitta Palmes mördare? DEN kunskapen har banne mig varit jäkligt resistent länge: 34 år, bestämt.

Bra timing faktiskt för priset: kommer bara nåra dar’ efter 24 års resistens av att komma fram med kunskap om Estonias förlisning. För trots allt har hålet i skrovet faktiskt varit känt rätt länge. Fast etablissemanget har satt sig resolut på tvären.
Men jag har förtröstan, att “Kathrin Glüer ska undersöka hur irrationalitet ingår i kunskapsresistens, hur en kunskapsresistent individ reagerar på evidens och samband med yttre faktorer som bidrar till att förstärka kunskapsresistensen”.

De två kvinnliga cheferna på SR respektive SVT, som för övrigt delar troslära med Bonnierpressens chefsideolog, Peter Wolodarski, bör ingå som alldeles särskilt intressanta personer, eftersom de eller eventuella företrädare, under drygt 19 år har uppvisat osedvanligt stor resistens, att på eljest normalt manér utföra sitt mediaarbete. Alltså att medelst kritisk granskning, ta upp evidens och kunskaper beträffande “9/11”: Kick-offen för the War on Terror. En sådan allsidig belysning är i sig ett “projektet som kan leda fram till metoder hur kunskapsresistens såsom propaganda kan motverkas”.
Den i studien ingående parten “Stockholms universitet skriver att den unika studien ska erbjuda ett enhetligt ramverk där kunskapsresistens kan undersökas på ett systematiskt sätt, både empiriskt och teoretiskt”, vilket låter betryggande om något, som nog kan anses vara en slags höjdpunkt inom “Stockholms byråkratins” långa historia (d v s just så som svensk korruption kallas i utlandet).

Conny LundbergD
30 september 2020 kl 12:04

Kunskapsresistens, jag antar att man med detta menar alla vi som starkt ifrågasätter de korrupta och människofientliga åsikter och handlingar som globalisttrogna regeringar ägnar sig åt.
Om det någonsin fanns varningsklockor som ringer när global diktatur steg för steg införs, så ringer de nu med ett öronbedövande oväsen som är en väckarklocka för oss alla som inte vill tvingas in i denna människoföraktande och odemokratiska globala diktatur!

Harriet Larsson
Reply to  Conny Lundberg
30 september 2020 kl 13:16

Nu har verkligen vår humanitära stormakt laddat om. Politiker, systemmedia, värdegrundsindoktrinerade statliga verk/myndigheter, organisationer, fackföreningar, hela utbildningsväsendet med flera borde vara en perfekt målgrupp för denna undersökning. Tyvärr misstänker jag att migranter med överstatlig religion ej heller ingår. Statsministern borde var prioriterad, som vill stoppa våldtäkterna med LAS, liksom hans vapenbroder Morgan Johansson som förnekar sambandet våldtäktsförövare och utomeuropisk hemvist, trots flera undersökningar.

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
30 september 2020 kl 11:26

“The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.”
Orwell quotes.
Historia är “farligt” för att fritt citera Chissholm (WHO).