Statsterrorismen alltjämt ett verkligt men knappast debatterat ämne

publicerad 17 oktober 2018
- av Hans Myrebro
The Situation Room - Foto: Pete Souza, public domain, Wikimedia Commons

DEBATT OM STATSTERRORISM. Den ofta återkommande beskyllningen från främst USA och Israel att Iran skulle vara vår tids främsta terrorstat, saknar grund. En grupp i USA bestående av runt tjugo avhoppade och pensionerade säkerhetsexperter och höga militärer har till president Trump skickat en inlaga som ger en helt annan och väl underbyggd bild av Irans status i terrorsammanhang. Hans Myrebo har översatt, kommenterat och sammanfattat detta memo.

Text: Hans Myrebro | Bild: The Situation Room – Foto: Pete Souza, public domain, Wikimedia Commons

Anklagelserna om terrorism riktade mot Iran kommer främst från USA, tätt följd av Saudi-Arabien men numera även Israel. Saudi har redan glömt att 15 av de 19 terrorister som är förknippade med 11/9 kom från Saudi och detta var ingen enstaka företeelse. Memorandumet räknar upp 14 muslimska terrorgrupper där 13 av dem stöds av Saudi, endast Houthis stöds av Iran och för 20-30 år sedan var det realistiskt att benämna Iran terrorstat. Tyvärr har en vårdslös retorik dröjt sig kvar från den tiden och man talar tills nyligen om att utplåna Israel. Men det är få som vill uppfatta det som en seriös målsättning, särskilt inte som de båda ländernas säkerhetstjänst stundom kunnat samarbeta.

Iran samarbetar med Hezbollah som enligt de amerikanska experterna inte längre är en terrororganisation, men en politisk rörelse och en del av Libanons statsapparat som bland annat har som målsättning att försvara landet mot Israelisk aggression.

När det gäller terrorstater så utmärker sig USA och ligger hela tiden i den högsta divisionen och kommer därför inte att närmare avhandlas här. Men jag vill ändå nämna USA i samband med Iran, eftersom U.S. Joint Special Operation Command (JSOC) under flera decennier  i samarbete med Mojahideen-e-Khalq (MEK) och exiliranier utövat terrorverksamhet efter bästa förmåga inne i Iran.

MEK var länge klassad som terroristorganisation, intill dess att USA beslöt att så länge MEK avrättar Iranier istället för amerikanska medborgare, så är den inte längre en terrororganisation. Detta är ett bra exempel på amerikansk politisk logik. USA:s FN- ambassadör Nikki Haley är inne på samma spår när hon nyligen yttrade att: “det är svårt att hitta någon terrorgrupp i Mellanöstern som inte bär på Irans fingeravtryck” – motsatsen är tydlig för alla som synen i behåll.

USA och Saudi-Arabien pekas utan påtagliga bevis ut Iran som: ”the biggest sponsor of terrorism in the world”. Däremot är det fantastiskt lätt att hitta bevis för att för att för dessa länder är terrorism en väsentlig del av politiken och att länder som Storbritannien och Frankrike villigt ställer upp för att verkställa uppdrag som går utanför folkrätten och alltså är terrorhandlingar.  Men över denna terrornivån finns Israel som redan 1992 genom Yinon-planen, som sedan kom att förtydligas genom clean break-doktrinen 1996 vilken drar upp riktlinjerna för hur Mellanöstern ska söndersmulas och ommöbleras med hjälp av proxy-arméer och USA/NATO stöd.

Här vill jag då tillägga att Saudi-Arabien förutom ett massivt stöd till de terrorgrupper som haft till uppgift att demolera Syrien även sett det som angeläget att sprida det morbida salafistiska budskapet utöver jorden.  Nu vill USA dra sig ur Syrien och därför har Qatar har fått order om att ställa upp med 10,000 soldater för att ta vid när USA drar sig ur.  Saudis försvarsminister Adil al-Jubair sa i slutet av april att:

”Qatar must send troops to Syria before the US president refuse protection of Qatar… if the US ceases to ensure the security of Qatar, then the regime in this country will be toppled in less than a week.”

Dessa 10000 man kommer naturligtvis inte att försvara Assad.


Saudis stora projekt att förinta Yemen och svälta ihjäl dess befolkning genom blockader och bombningar är sedan flera år är välkänt, men möts knappast av globala protester.


Mindre känt för omvärlden är tyvärr att det inte är frågan om ett inbördeskrig i Yemen, utan ett proxy-krig där främmande makter svarar för dödliga insatser genom ombud Det är  inte heller torgfört av massmedia att USA och England direkt och indirekt stöder Saudis demolering av landet. Men där har vi terroristerna i full aktion –  terroristernas division 1.

Annons från Historisktkorrekt.se

Ändå fortsätter USA på Israels order att basunera ut och peka ut Iran som terrorns moderland. Men det finns en anledning till detta. All den hat och hetspropaganda som riktats mot Iran utgör del av en krigsförberedelse som blir alltmer dramatisk. Den 11 maj hade ”the American Conservative” rubricerat sin artikel om skeendet i Mellanöstern med  ”Israel Nudges Trump Towards War With Iran”. Och artikelförfattaren ber oss observera, att samme Netanyahu som år 2003 arbetade frenetiskt för att förverkliga kriget mot Irak, nu satsar stort för att dra in sin vasall USA i ett krig mot Iran och Wall Street Journal var inne på samma spår två dagar tidigare när man bland annat informerade om att:

”Trump tries to get allies to joint the U.S. in confronting Iran across the region”.

De tre terrorstaterna USA, Saudi och Israel har svårt att dölja sina fula ansikten.

Text: Hans Myrebro

Källa

MEMORANDUM FOR: The President
FROM: Veterans Intelligence Professionals for Sanity
SUBJECT: Is Iran the ” Worlds Leading Sponsor of terrorism?”

Consortiumnews.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Hans Myrebro
 • Det handlar om att befria tanken, inse stormaktens strategi och förstå att det FNL grupper för 40 år kämpade för borde återuppstå. Djävulen har i en mer extrem form återuppstått – men nu bakom en mer tät illusion bara ett fåtal ser igenom. Vapnen han använder är mer osynliga… Strålning, hjätnteknologi och satans deklarationer om sitt solidariserande om mänskliga rättigheter har lurat upp och passificerat många som annars skulle se honom klart. Kan vi bara visa på hans nya internationella våld – det som då var napalm är nu laser och x-ray strålning, då kan vi börja skapa en ny fredsrörelse till motstånd emot Nato och all annan maktsjuk imperialism.

 • Kanske dämpas exporten av vapen till Saudi efter att mordbevis har upphittats inne på deras konsulat i Turkiet, som avslöjar att journalisten Jamal Khashoggi har dödats där. Men när stormen blåst över så lär allt fortsätta som förut, där Sverige kommer att fortsätta att bära ledartröjan i hyckleri.

  • Harriet, du har rätt i detta men det situationen är komplex om jag förstått detta korrekt. Turkiet har ju av för mig okända skäl nära relationer med Qatar vilka inte verkar vara på speaking terms med saudierna om jag fattat det rätt. Turkiet är också medlem i NATO tillsammans med USA, dvs en komplicerad situation.

   Turkiet läckte medvetet ut uppgifter om detta mord för att sätta press på USA, som genast skickade Mike Pompeio till Saudiarabien. USA har nu fått världens blickar på sig med kravet att avkräva Saudierna en förklaring/ursäkt för sitt tilltag att mörda en av sina medborgare på en ambassad i främmande land.

   Förklaringen till Turkiets agerande som jag tagit del av är ju att Erdogan står närmare Sadiernas ärkerivaler Iran, själv har jag inga formella belägg för detta. Men mycket talar ju för att USA nu blivit indragen i ett militärpolitiskt skarpt läge pga sin iver att stötta Saudierna och sälja vapen till dem.

   Slutsatsen jag drar är att omvärlden lämnar alla dessa muslimska stater i fred så får de väl kriga sinsemellan hur mycket de vill och orkar, så länge de är koncentrerade på att döda varandra så kanske vi kan slippa all muslimifiering här hemma. Som sagt så är Islam främst en våldsideologi och mindre en religion.

 • Intressant artikel och det finns naturligtvis en hel del sanning i denna sammanfattning.

  Det jag fäster min uppmärksamhet på är följande:

  “Här vill jag då tillägga att Saudi-Arabien förutom ett massivt stöd till de terrorgrupper som haft till uppgift att demolera Syrien även sett det som angeläget att sprida det morbida salafistiska budskapet utöver jorden. Nu vill USA dra sig ur Syrien och därför har Qatar har fått order om att ställa upp med 10,000 soldater för att ta vid när USA drar sig ur.”

  Det förefaller som att Trumps förmåga att stå emot den amerikanska vapenlobbyn är begränsade, hans naivitet och totala fokus på amerikansk export verkar överskugga hans förmåga att själv tänka strategiskt.

  Att förse den här delen av världen med offensiva vapen innebär alltid risker för omfattande krig och förstörelse, oavsett vilken sida man säljer dem till.

  Sveriges försäljning av flygburen signalspaningsutrustning till Saudi Arabien har ju underlättat för dem i sina krigsförberedelser. Kuriosa är ju att den svenska krigsmaterialförsäljningen backats upp mycket aktivt av Sveriges regering, oavsett vilken färg det varit på dessa regeringar.

  Det är jättesvårt att värdera vilken part som är den “värsta” i detta drama, om det är Iran, Saudiarabien, Israel, USA eller Ryssland. Men storpolitik är det i alla fall och att oljan spelar roll är det ingen tvekan om.

  Sveriges roll i detta spel är ju inte helt okomplicerad, enligt sedvanligt svenskt hycklande har man valt att satsa på båda sidor och därför ökat sina exportansträngningar till Iran (något som nu pga USA:s sanktioner avstannat) och tidigare har man ju till Saudiarabien sålt tex de Saab 2000 Erieye signalspaningsförsedda flygplanen och vi minns väl alla den praktskandal som för några år sedan, av misstag kom oss till del, när Sverige ingått avtal om att bygga vapenfabriker i Saudiarabien.

  Min grundinställning är att dessa länder måste upp på listan över länder vi inte skall sälja krigsmaterial till. Men precis som i USA är vapenlobbyn i Sverige stark, därför samarbetar svenska regeringar intimt med det Wallenbergägda Saab och det engelska BAE Systems (fd Hägglunds).

 • Mycket bra artikel! Den “Axis of Evil” som Bush svamlade om, utgörs utan tvekan av Washington, London, Tel Aviv, Riyad.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *