Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Statsterrorismen alltjämt ett verkligt men knappast debatterat ämne

publicerad 17 oktober 2018
- Hans Myrebro
The Situation Room - Foto: Pete Souza, public domain, Wikimedia Commons

DEBATT OM STATSTERRORISM. Den ofta återkommande beskyllningen från främst USA och Israel att Iran skulle vara vår tids främsta terrorstat, saknar grund. En grupp i USA bestående av runt tjugo avhoppade och pensionerade säkerhetsexperter och höga militärer har till president Trump skickat en inlaga som ger en helt annan och väl underbyggd bild av Irans status i terrorsammanhang. Hans Myrebo har översatt, kommenterat och sammanfattat detta memo.

Text: Hans Myrebro | Bild: The Situation Room – Foto: Pete Souza, public domain, Wikimedia Commons

Anklagelserna om terrorism riktade mot Iran kommer främst från USA, tätt följd av Saudi-Arabien men numera även Israel. Saudi har redan glömt att 15 av de 19 terrorister som är förknippade med 11/9 kom från Saudi och detta var ingen enstaka företeelse. Memorandumet räknar upp 14 muslimska terrorgrupper där 13 av dem stöds av Saudi, endast Houthis stöds av Iran och för 20-30 år sedan var det realistiskt att benämna Iran terrorstat. Tyvärr har en vårdslös retorik dröjt sig kvar från den tiden och man talar tills nyligen om att utplåna Israel. Men det är få som vill uppfatta det som en seriös målsättning, särskilt inte som de båda ländernas säkerhetstjänst stundom kunnat samarbeta.

Iran samarbetar med Hezbollah som enligt de amerikanska experterna inte längre är en terrororganisation, men en politisk rörelse och en del av Libanons statsapparat som bland annat har som målsättning att försvara landet mot Israelisk aggression.

När det gäller terrorstater så utmärker sig USA och ligger hela tiden i den högsta divisionen och kommer därför inte att närmare avhandlas här. Men jag vill ändå nämna USA i samband med Iran, eftersom U.S. Joint Special Operation Command (JSOC) under flera decennier  i samarbete med Mojahideen-e-Khalq (MEK) och exiliranier utövat terrorverksamhet efter bästa förmåga inne i Iran.

MEK var länge klassad som terroristorganisation, intill dess att USA beslöt att så länge MEK avrättar Iranier istället för amerikanska medborgare, så är den inte längre en terrororganisation. Detta är ett bra exempel på amerikansk politisk logik. USA:s FN- ambassadör Nikki Haley är inne på samma spår när hon nyligen yttrade att: “det är svårt att hitta någon terrorgrupp i Mellanöstern som inte bär på Irans fingeravtryck” – motsatsen är tydlig för alla som synen i behåll.

USA och Saudi-Arabien pekas utan påtagliga bevis ut Iran som: ”the biggest sponsor of terrorism in the world”. Däremot är det fantastiskt lätt att hitta bevis för att för att för dessa länder är terrorism en väsentlig del av politiken och att länder som Storbritannien och Frankrike villigt ställer upp för att verkställa uppdrag som går utanför folkrätten och alltså är terrorhandlingar.  Men över denna terrornivån finns Israel som redan 1992 genom Yinon-planen, som sedan kom att förtydligas genom clean break-doktrinen 1996 vilken drar upp riktlinjerna för hur Mellanöstern ska söndersmulas och ommöbleras med hjälp av proxy-arméer och USA/NATO stöd.

Här vill jag då tillägga att Saudi-Arabien förutom ett massivt stöd till de terrorgrupper som haft till uppgift att demolera Syrien även sett det som angeläget att sprida det morbida salafistiska budskapet utöver jorden.  Nu vill USA dra sig ur Syrien och därför har Qatar har fått order om att ställa upp med 10,000 soldater för att ta vid när USA drar sig ur.  Saudis försvarsminister Adil al-Jubair sa i slutet av april att:

”Qatar must send troops to Syria before the US president refuse protection of Qatar… if the US ceases to ensure the security of Qatar, then the regime in this country will be toppled in less than a week.”

Dessa 10000 man kommer naturligtvis inte att försvara Assad.


Saudis stora projekt att förinta Yemen och svälta ihjäl dess befolkning genom blockader och bombningar är sedan flera år är välkänt, men möts knappast av globala protester.


Mindre känt för omvärlden är tyvärr att det inte är frågan om ett inbördeskrig i Yemen, utan ett proxy-krig där främmande makter svarar för dödliga insatser genom ombud Det är  inte heller torgfört av massmedia att USA och England direkt och indirekt stöder Saudis demolering av landet. Men där har vi terroristerna i full aktion –  terroristernas division 1.

Annons från Historisktkorrekt.se

Ändå fortsätter USA på Israels order att basunera ut och peka ut Iran som terrorns moderland. Men det finns en anledning till detta. All den hat och hetspropaganda som riktats mot Iran utgör del av en krigsförberedelse som blir alltmer dramatisk. Den 11 maj hade ”the American Conservative” rubricerat sin artikel om skeendet i Mellanöstern med  ”Israel Nudges Trump Towards War With Iran”. Och artikelförfattaren ber oss observera, att samme Netanyahu som år 2003 arbetade frenetiskt för att förverkliga kriget mot Irak, nu satsar stort för att dra in sin vasall USA i ett krig mot Iran och Wall Street Journal var inne på samma spår två dagar tidigare när man bland annat informerade om att:

”Trump tries to get allies to joint the U.S. in confronting Iran across the region”.

De tre terrorstaterna USA, Saudi och Israel har svårt att dölja sina fula ansikten.

Text: Hans Myrebro

Källa

MEMORANDUM FOR: The President
FROM: Veterans Intelligence Professionals for Sanity
SUBJECT: Is Iran the ” Worlds Leading Sponsor of terrorism?”

Consortiumnews.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Hans Myrebro