Många fantastiska affärsmöjligheter med 5G enligt Telenor, men…

publicerad 22 oktober 2018
- av NewsVoice
Illusion - Foto: Skeeze. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com

NOTERAT. Telekombolaget Telenor publicerade nyligen en artikel om 5G, femte generationens mobilsystem, och teknikens lovande framtid och sk IoT-teknik. Man skriver om behovet av ett snabbare, stabilare och mer utvecklat nät som ska bygga vidare på 4G. Andres Suazo på Telenor förklarar tekniken, men nämner inget om hälsorisker.

Andres Suazo beskriver att allt kommer att blimer uppkopplat och i praktiken innebär det alla prylar ska ha ett mikrochip som sända och ta emot data. Allt från kaffebryggare, kläder, robotar, sensorer och kylskåp till lampor. Kanske till och med blöjor och din toastol, som ska kunna skicka hälsodata till en app om vad du har i kisset.

Andres Suazo - Pressfoto: Telenor
Andres Suazo - Pressfoto: Telenor

"De användningsområden som kommer att slå igenom mest har nog inte ens uppfunnits än. Det finns så många möjligheter med 5G. I framtiden kommer allt mer bli uppkopplat, det kan vara allt från jordbruk, vardagliga konsumentprodukter som cyklar och kläder, till att vi kommer att dela med oss av våra egna data på ett nytt sätt (som t ex hälsostatistik)."

"Vi kommer ges nya möjligheter att jobba på distans och bedriva verksamheter som tidigare varit i behov av fysiska personer, exempelvis gruv- och skogsindustrin." - Suazo

Hastigheterna i 5G-nätet kommer att nå upp till maximalt 10 Gigabit per sekund, vilket är en enorm hastighet. 5G kommer att lyfta artificiell intelligens (AI) till en ny nivå av excellens som tex Augmented Reality (AR) en kombination av verklighet och data.

Förstärkt verklighet

På svenska kallas AR för "förstärkt verklighet" som innebär att sinnesintryck och digital information ska matcha varandra geometriskt i realtid.

Du kan tex med speciella glasögon se både den fysiska verkligheten och digitala bilder samtidigt, överlappande varandra på ett integrerat sätt. AR utvecklades i början bland annat för stridspiloter som i sina visir ska kunna se flygplan och data som markerar vilka som är fientliga och vilka som tex är den egna nationens flygplan.

Inom filmproduktion finns en teknik som kallas "compositing", vilken bygger på samma princip som AG, alltså kombinationen av olika visuella element i en och samma slutkomposition.

Affärsmöjligheter i konflikt med hypotetiska hälsorisker

Andres Suazo uppger att 5G kommer att skapa nya affärsmöjligheter och att 5G-världen skapas nu. Vi vet ännu inte vad som kommer att tas fram och fungera ekonomiskt och tekniskt. 4G kommer att fortsätta att finnas och det ska utvecklas parallellt med 5G under många år framöver. 5G kräver en smartphone kompatibel med det nya systemet.

Suazo tror att de första tillämpningarna i Sverige kommer tidigast 2020 och nå en massmarknad 2023. Detta kräver att ny utrustning måste installeras över hela landet i form av mycket rikliga mängder med sändande master som kommer att sitta tätt för att klara de krav som 5G ställer. det spekuleras i att i princip varannan lyktstolpe kommer att förses med sändare och mottagare.

Suazo nämner inget om de hälsorisker som 5G hypotetiskt kan innebära. Även här spekulerar kritiker i att städer kommer att omvandlas till veritabla mikrovågsungnar. Vad tror du? Posta din kommentar nedan eller ställ frågor direkt till Suazo på hans Twitter-sida. Delta aktivt i granskningen av 5G.

Text: NewsVoice | Foto: Skeeze. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com

Relaterat