Hanna Stjärne leder Sveriges Sanningskommission – SVT riskerar att bli Årets Förvillare

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 november 2018
- Torbjörn Sassersson
Hanna Stjärne - Pressfoto: SVT.se
Hanna Stjärne - Pressfoto: SVT.se
Hanna Stjärne – Pressfoto: SVT.se

DEBATT. SVT får sig en tillrättavisning av några politiskt upplysta medborgare som vill se att den statskontrollerade kanalen SVT, som 2019 ska bli helt skattefinansierad, blir utnämnd till debattpriset Årets Förvillare 2018. 

Samtidigt sker en namninsamling som just nu skrivits under av 26,878 personer som protesterar mot en ytterligare påtvingad statskontrollerad svensk-TV genom obligatorisk skattefinansiering av public service.

Utökad statskontroll lär göra SVT till en komplett trollverkstad.

Henrik Jönsson som driver namninsamlingen motiverar den bland annat med orden:

”Att göra anspråk på medborgarnas pengar för att finansiera mediaproduktion som av många inte efterfrågas är oetiskt” och ”Att genomdriva en tvingande finansieringsreform av denna typ med så liten hänsyn till folklig efterfrågan om ägarstyrning är demokratiskt destruktivt.”

SVT Årets Förvillare 2018?

Aretsforvillare.nu som just nu tar emot nomineringar till årets omröstning till debattpriset Årets Förvillare 2018 har publicerat medborgarnas motiveringar:

  • ”De väljer aktiv ut nyheter som passar ett vänsternarrativ. De väljer aktivt bort nyheter som inte passar deras vänsternarrativ. De kallar alla som inte är vänster eller extremvänster för extremhöger.”
  • ”SVT och SR har ett tydligt uppdrag om objektivitet och finansieras direkt av folket, inte av företag med kopplingar till monopolkapital eller utländsk makt, men ändå har SVT/SR medverkat till den förvillande partiska agenda-rapportering som underminerar Sveriges demokrati, d.v.s. exakt det som Soldathandboken varnar oss för.”
  • ”SVT under Hanna Stjärnes ledning har utvecklats till ett veritabelt skräckregemente med tydlig socialistisk åsiktsförföljelse som huvudsaklig ledstjärna.”

Frågan är hur SVT:s VD Hanna Stjärne ska klara av att hantera sin egen organisation när förtroendet för public service dalat vilket visats av diverse enkätundersökningar de senaste åren. 

Hanna Stjärne leder kontrollen av Fake News

Den 12:e januari 2018 meddelade SVT att Hanna Stjärne ska ingå i EU-kommissionens grupp mot desinformation, ”High Level Group on Fake News”. Gruppen ska agera som rådgivande expertpanel för EU. Bland annat ska utredas hur ett framtida europeiskt regelverk ska agera på så kallad ”desinformation” och ”olagligt innehåll” på internet.

”Den senaste tiden har debatten varit intensiv kring spridningen av desinformation på nätet. Frågan berör Sverige och övriga Europa ur ett demokratiskt perspektiv och är angelägen, inte minst med tanke på det stundande valet i Sverige. Principerna om yttrandefrihet och rätt till information är avgörande för mig i det arbete som ska göras. Jag är glad över att få möjlighet att samarbeta över nationsgränserna i denna brännande framtidsfråga”, säger Hanna Stjärne, med ett tidstypiskt tvärtomspråk.

Hanna Stjärne deltar som representant för de nordiska public service-bolagen. Denna Sanningskommission får snart kanske även sin egen säkerhetsstyrka som kan gripa alla som inte passar sig.

Det gäller att häckla makten så länge det är lagligt.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq