Illegal jakt och de beväpnade jägarnas trakasserier mot viltvårdare och enskilda måste upphöra

publicerad 5 november 2018
- av NewsVoice
Illegal jakt - vargjakt. Montage: NewsVoice.se
Illegal jakt - vargjakt. Montage: NewsVoice.se
Illegal jakt – vargjakt. Montage: NewsVoice.se
Marlén Fuglsang, pressfoto
Marlén Fuglsang, pressfoto

DEBATT OM ILLEGAL JAKT. “Vi måste våga tala om den illegala jakten i Sverige, Norge och i Finland innan det är försent för våra rovdjur. Vi måste få ett stopp på artutrotningen och vi måste säga ifrån, för nu är det nog”. Det skriver den jaktutbildade viltvårdaren Marléne Fuglsang som även vill sätta stopp för jägarnas hot och trakasserier mot naturvårdare och naturaktivister i Sverige. 

Text: Marlén Fuglsang, utbildad vilt- och naturvårdare, jakt- och fisketillsyningsman | Artikeln är korrigerad* kl 16:04

Media har också ett ansvar att lyfta det och det har många tidningar gjort i dagarna var det gäller den nya jakthärvan som nu utreds med en som möjligen är frontfigur och som dessutom är miljardär, men varför syns det så lite om det i TV-kanalerna?

Licensjakt på varg stoppas den 2 januari 2019 för att vi har för få levande vargar i Sverige och det beror troligen på den illegala jakten. Vi ska inte behöva ha en hotbild på oss för att vi värna våra rovdjur som många av oss har idag och det gör att många inte vågar närvara i vargreviren på grund av det.

Leif GW Persson

Leif GW Persson intervjuas i artikeln: "GW berättar om sin gamla jaktkompis". Bild: Expressen.se
Leif GW Persson intervjuas i artikeln: “GW berättar om sin gamla jaktkompis”. Bild: Expressen.se

TV 4:s program Brottsjournalen med Leif GW Persson den 30 oktober tog dock upp den nya jakthärvan och jag blev både upprörd och besviken efter ha sett programmet. Det finns också att läsa i Expressen den 2 november, med rubriken “GW berättar om sin gamla jaktkompis”, här nämner han också att hans kompis har fått ett “hjärnsläpp” och det verkar GW med ha fått enligt min mening.

GW gick ut med flera osanningar i programmet Brottsjournalen och drog även till med gamla skrönor om vargens farlighet när han ändå var i farten i vargfrågan. GW påstod även att det finns 1000 vargar när vi inte ens hyser 300 vargar när man har avräknat redan kända döda vargar.

Att en så välutbildad man för övrigt är så dåligt påläst är beklagligt, men än värre är att dessa felaktigheter, skrönor och rena skrämselpropaganda mot varg gick rätt ut till svenska folket. Han nämner även att han har förståelse för att glesbygdsfolk som har skolbarn vill ha färre vargar, som om skolbarnen var vargarnas stapelföda. Han sa därefter att vargar är farliga djur. Sanningen är att jägarna som på ett eller annat vis blir skjutna eller dödade årligen under jaktrelaterade former är betydligt farligare för dem själva och för andra människor, än vad vargarna är.

Leif GW Persson misstror med andra ord inventeringarna som görs på varg varje år av våra myndigheter. Sametinget har också reagerat på GW uttalande som berörde deras rennäring och det finns att läsa i SVT med rubriken: “Leif GW:s utspel får sametinget att häpna”.

Illegal jakt på varg mer accepterat

Sveriges Radio gick ut med en artikel den 31 oktober med rubriken: “Representant för Jägarförbundet: Skulle aldrig anmäla illegala jakt”. Det är vad Göran Gunnarsson ordförande för Örebros Jägarförbund (fd polis) säger och med andra ord så verkar han därmed ställa sig bakom att grova jaktbrott sker och samtidigt skämmer han därmed ut hela Sveriges jägarkår som inte bedriver illegal jakt på rovdjur. Han uttalar sig om den inställda licensjakten på varg i P4 Örebro där han kritiserar Naturvårdsverkets beslut. Enligt Gunnarsson talas det nu öppet om att börja skjuta varg illegalt (utdrag från nämnda artikel):

“Det pratas vitt och brett. De säger vi skjuter bort dem. Varghatet har ju spätts på eftersom man inte får till licensjakten. Samtidigt är det fel att skjuta varg illegalt”, säger Göran Gunnarsson.

Göran Gunnarsson, talesperson för Jägareförbundet i Örebro län. Bild: P4 Värmland
Göran Gunnarsson, talesperson för Jägareförbundet i Örebro län. Bild: P4 Värmland

Göran Gunnarsson betonar alltså att man inte uppmanar sina medlemmar att jaga illegalt. På frågan om han själv skulle anmäla en jaktkamrat som skjuter en varg illegalt svarar han däremot:

“Nej, det skulle jag inte göra.”

“Men som gammal polis, du skulle alltså inte anmäla?”

“Jag har ingen skyldighet att anmäla någon.”

“Nej, men du har moral kanske?”

“Då är jag omoralisk i det fallet”, säger Göran Gunnarsson till P4 Örebro.

Uttalandet om att inte anmäla en olaglig jakt har väckt reaktioner. Svenska Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson, säger till P4 Värmland att han tar avstånd från Gunnarssons uttalande, men när vi frågar Anders Olsson hur han skulle göra om han skulle bevittna en jaktkamrat som skjuter en varg illegalt säger han att det är en “besvärlig fråga”.

Var finns etiken och hur kan man anse att det är rätt att döda rödlistade vargar? Vargarna kommer troligen få en svår vinter om de överlever då vissa tänker ta lagen i egna händer och döda vargar för att licensjakten 2019 är inställd.


Jag ber alla som kan att ha koll ute i våra svenska vargrevir och observera vilka som syns där och vad de gör. Varghatet verkar bara växa från vissa och inte minst med tanke på för att de är förbannade för att en miljardär sitter häktad misstänkt för olika jaktbrott.


Förgiftade vargar

Den 1 november gick Svensk Jakt ut men artikeln: “Ytterliggare en man häktad för jaktbrott”. Det står bland annat så här:

“Han är på sannolika skäl misstänkt för förberedelser till grovt jaktbrott, till förgöring grovt brott (att ha lagt ut gift för att döda varg) samt skäligen misstänkt för grovt jaktbrott och grovt jakthäleri vid andra tidpunkter.

Ett av åklagarens bärande argument i överklagan är att man i mannens bostad funnit bekämpningsmedlet Karbofuran.

Karbofuran är ett ämne som enligt åklagaren används för att döda rovdjur som varg, och som vid en sökning på Google beskrivs som ett inom EU förbjudet bekämpningsmedel mot insekter, larver och maskar, och som tidigare använts vid behandling av skogsplantor.”

Om dessa fem män befinns skyldig och döms för dessa jaktbrott framöver så hoppas jag att fler framöver tänker sig för innan de begår illegal jakt.

Uppdrag Granskning

Uppdrag Gransknings avsnitt om rovdjur kontra rennäring tog inte upp artutrotningen som pågår via den illegala jakten eller renägarnas inställning till rovdjuren och det ifrågasätter jag och många med mig. Uppdrag Granskning bör göra en ny programserie som tar upp rovdjurens svåra situation.

*SVT storsatsar på jaktprogram, jakt som sysselsätter några få procent av Sveriges befolkning.

  • Hur många svenskar vill inte kunna njuta av vår artrikedom och nyttja naturen för sitt friluftsliv och för rekreationssyfte?
  • Hur många skulle inte vilja njuta av friden i skogarna utan att riskeras skjutas och slippa bli jagad av lös ilsken jakthund?

Många gånger vill vissa jägare att vi övriga 98% av befolkningen ska sluta tassa i skogarna för våra ögon vill de inte ha där, frågan “varför” bör vi ställa oss här. Vi vet att forskning tydligt visar hur viktig naturen är för människors välbefinnande, men vad händer när de viktiga toppredatorerna slås ut i näringskedjan som föder och göder många andra arter?

SIFO

En ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av WWF visar att 7 av 10 svenskar underskattar förlusten av biologisk mångfald. Endast 4% anger ”rätt svar”– alltså att den biologiska mångfalden har minskat med 60% (Sveriges Natur: Beståndet av vilda djur minskar kraftigt).

De skrev:

“Vi håller på att förlora den biologiska mångfalden och den är grunden till vår överlevande. Frågan är lika viktig som klimatförändringarna för vår egen framtid”, säger Vicki Lee Wallgren, chef för skog och arter på WWF.

En stor del av året bedrivs det jakt och en del är nödvändigt, men en stor del är ren slakt och är endast en nöjesjakt som utarmar vår fauna och i många fall utestängs vi övriga 98% från att vistats i skogarna dessa perioder och det är fel.


Beslutande myndigheter bör göra en handlingsplan nationellt, regionalt och lokalt för att motverka den illegala jakten. Vi behöver “rangers” som bevakar vår flora och fauna för att förhindra artutrotningen som pågår, som inte är jäviga med ett ben i jägarkåren.


De som stödjer Karl Hedin

Karl hedin misstänks för att elda varg. Bild: Expressen.se
Miljardären Karl Hedin misstänks för att elda varg. Bild: Expressen.se

Det finns en offentlig Facebooks-grupp (Vi som stödjer Karl Hedin) som stödjer Karl Hedin och deras varghat är sorgligt, som om vargfrågan var på liv och död för vissa. I denna grupp finns jag omnämnd med mindre trevliga uttalanden. Över 3170 personer finns i nämnda Facebook-grupp och det visar att många jägare verkar ställa sig bakom illegal jakt om man utgår från vad vissa skriver där.

Många illegala jägare vill utrota varg i vårt land och det är troligen svaret på varför vargar försvinner spårlöst, då vissas rovdjurshat lyser igenom deras inlägg i denna grupp. Nu har dock gruppen städat bort en del inlägg.

Den biologiska mångfalden behöver vi alla för vår överlevnads skull i framtiden, även våra toppredatorer är livsviktiga på flera vis. Våra barn och barnbarn har också rätt att få uppleva en natur i mångfalden i framtiden.

Många undrar nog nu om jag har ett jägarhat och svaret på det är nej. Jag är emot illegal jakt och ren nöjesjakt samt är själv utbildad Vilt- och Naturvårdare, samt utbildad Jakt- och Fisketillsyningsman. Vill också säga att jag tror att de flesta jägare inte bedriver illegal jakt, men de som gör det skämmer ut hela jägarkåren.

Trakasserierna mot oss viltvårdare måste upphöra

Jag använder pennan som mitt enda vapen för att sprida kunskaper och jag bedriver fältarbete många månader om året i våra svenska vargrevir. Varför? För att visa på närvaro och stilla iaktta vilka som närvara i skogarna för att försöka beskydda rovdjuren mot illegal jakt.

Jag har blivit angripen utan anledning flera gånger av jägare som inte vill ha mig tassandes på deras jaktmarker, trots att jag alltid är lugn och trevlig i möten med jägare, men vissas beteende är oacceptabelt och jag nappar inte på deras provokationer mot mig då jag inte är på deras låga nivå.

Jag har en hotbild på mig sen många år på grund att jag är för varg och så ska det inte vara. Det är heller inte okej att jag ska utsättas för fara när jag tassar i skogarna eller få min bil demolerad upprepade gånger. Så jag ber vänligen somliga låta mig få vara ifred och låt mig slippa aggressiva muntliga och fysiska angrepp framöver när vi möts i vargreviren och vänligen låt bli min bil, för jag släpper ändå inte min kamp för rovdjurens existensberättigande. Dessutom skämmer ni ut alla andra vänliga och lagliga jägare i landet när ni angriper mig.

Text: Marlén Fuglsang, utbildad vilt- och naturvårdare, jakt- och fisketillsyningsman

Marlén Fuglsang åker till vargreviren igen i mitten på november och blir kvar hela vintersäsongen för att bevaka vargarna i flera vargrevir. Hon reser dit för att vargarna utsätts för omfattande illegal jakt under vinterhalvåret, då deras spårstämplar avslöjar deras position. Stöd gärna hennes ideella arbete genom att ge ett bidrag via hennes Swish med nummer 0732-334110.

Relatera