Sternlycke kommenterar Lars Berns bok om den metabola pandemin

publicerad 20 november 2018
- Hans Sternlycke
Fetma och metabol pandemi. Foto: Joenomias Menno de Jong. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com

DEBATT. Lars Berns boken: “Den metabola pandemin, det största hotet mot en hållbar framtid” (465 sidor), som han gett ut på Recito förlag, är skrämmande och mycket väldokumenterad. Läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin gör oss sjuka i sin girighet och de korrumperar myndigheter och forskning för att kunna dominera marknaden och öka sina vinster.

Text: Hans Sternlycke, journalist (Linkedin) | Fetma och metabol pandemi. Foto: Joenomias Menno de Jong. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com

Lögnerna är förödande för vår hälsa. Hälften av dödsfallen idag orsakas av metabolismen, ämnesomsättningen. Förr var det slaget av sjukdomar ovanligt.

 • Medellivslängden har slutat öka sedan 1980 och har börjat sjunka sedan 2016 i USA.
 • Sjukvårdskostnaderna har åttafaldigats i fast pris I USA.
 • I Sverige har sjukvårdskostnadernade fyrdubblats.
 • WHO rapporterar om tiodubblad barnfetma.
 • Diabetes typ 1 (oförmåga att producera insulin) har fördubblats.
 • Diabetes typ 2 (åldersdiabetes) kryper ner i åldrarna.
 • Av de som hamnar på sjukhus för hjärtinfarkt har två tredjedelar diabetes eller prediabetes.
 • Dödligheten i demens har fördubblats på 15 år.
 • Antalet fall av cancer skenar. Nu kommer varannan av oss att få det.

Det är inte sant att den ökade sjukligheten beror på ålder. Den har skett efter 1980, när det mesta av livstidsförlängningen redan skett. Vart tredje dödsfall beror på biverkningar av mediciner. Tre fjärdedelar av amerikanerna har en sjukdomsdiagnos. 16 procent av sjukvårdskostnaden där är medicinrelaterad.


Läkemedelskostnaderna skenar

Hos oss kostar läkemedlen snart staten 30 miljarder kronor om året och läkemedelsrelaterad vård går på 20 miljarder kronor. En miljon äter statiner för högt kolesterol, som inte är orsak till hjärtproblem som påstås. Däremot minskar de enzymet Q 10 och kan ge hjärtsvaghet. En miljon äter antidepressiv medicin. Mer smärtstillande opiater ges fler dödsfall.

Låt maten bli din medicin och medicinen din mat, skrev Hippokrates, läkekonstens fader, för 2 400 år sedan. Nu är läkarnas kunskap om det närmast obefintlig.


Läkemedelsbolagen står för nästan all vidareutbildning. Den sjuåriga läkarutbildningen har bara några timmars orientering om kost och naturmedel. Det är förbjudet att sälja dem med hälsopåståenden, om det inte grundas på forskning, som bara läkemedelsindustrin har råd med, men inte är intresserad av, eftersom det inte kan ge patent.


Symptomdämpare fortfarande centralt

Det är bättre med symptomdämpande medicin som inte ger bot [enligt industrin] Många hälsopreparat är förbjudna i Sverige. Läkare som ger alternativvård hotas av indragen legitimation som kvacksalvare. Media ställer upp på kampanjer mot hälsokost och stämplar den som ”fake news”. Läkemedelsbolagen gör forskningsfusk för att visa positiva effekter av sina preparat. Läkemedelsverket som finansieras till 90 procent via industrin godkänner dem. Anlitade experter redovisar inte sina jävsförhållanden.

Gammal läkarkunskap är bortglömd

Förr hette diabetes sockersjuka, som behandlades med kost. Nu tar man insulin i stället, och kan fortsätta med livsmedelsindustrins kolhydratmat, som är billig att producera och därför ger stora vinster och har ”craveabilty”, som ger sockersug och begär efter mer. Livsmedelsverkets kostråd understödjer med fördömande av mättade fetter i strid med att det är av kolhydrater man blir fet, men att fetter ger naturlig mättnadskänsla och viktig näring.

Livsmedelsindustrin monopoliserar, bedriver forskningsfusk och korrumperat myndigheter och vetenskap på samma sätt. Med konstgödsel och växtgifter förstörs världens jordar. Mullhalten försvinner, Insekter och markens mikroliv slås ut. Matens näringsinnehåll utarmas.

Veganerna går till storms mot korna stället för att angripa en djurplågande djurindustri med tiodubbla energibehovet mot om korna betat gräs. Mjölken har förlorat hälsosamhet genom homogenisering (att fettpartiklarna sprängs sönder och kan gå direkt in i blodet) och pastörisering med minskad vitaminhalt.

Lars Bern tog kontrollen över sin egen hälsa

Lars Bern fick avbryta en framgångsrik industrikarriär för att han drabbades av metabol sjuklighet och felbehandlingar, amalgamfyllningar, njurproblem, fetma, cancer i urinblåsan. En bit tunntarm fick ersätta urinblåsan samt mineralbrist och impotens som en följd av det samt stomi och upprepat tarmvred. Halv njurkapacitet kom av att ena njurledaren skrumpnat. Urinsyra gav gikt. Högt blodtryck och symptomdämpande kemiska preparat gav infektionskänslighet och njurbäckeninflammation. Till slut förlorade han förtroendet för medicinen och började läsa in själv och blev kunnigare än doktorerna. Med de skador han fått mår han ändå relativt bra nu.

Bern och miljön

Hans vrede mot kapitalet som kapat medicin och matproduktion och inte avstått från något bedrägeri för att skapa vinstgivande monopol motsvaras inte av motsvarande vrede mot oljeindustrin. Där följer han inte pengarna hur de finansierar tveksamhetsskapande forskning. I stället anklagar han forskarna för att vilja få anslag genom att skapa larm om klimatet, när det är ett av få okorrumperade forskningsfält. Det är solen, men om det inte varit för människan hade vi varit på väg mot en ny istid.

Han påstår att mer koldioxid ökar växtligheten. Det är inte sant när temperaturen ökar. Då stängs klyvöppningarna. Om tillväxten ökar minskar näringsinnehållet. Med mer koldioxid minskas växternas tillgång på kväve.

Strålningen

1980-talet innebar inte bara kapitalets korrumpering av medicin och jordbruk utan i slutet av decenniet lanserades också mobiltelefon i stor skala. Den ger sjuklighet som i många fall är densamma som för undermålig mat och biverkan av mediciner, sånt som: inflammationer, demens, trötthet, migrän, depression, ångest, problem med hjärta och sköldkörtel.

Socialstyrelsens statistik över utveckling för sjukdomar, som kan bero på mobilen, visar förvånansvärd samstämmighet med olika generationer av mobiltelefoner, så som visats av Kalle Hellberg, kunnig på mikrovågsstrålning. Nu skall 5 G telefoner införas med mycket kortvågig strålning och behov av många master. Den ser ut att kunna bli en verklig hälsokatastrof. Troligen samverkar strålning med dålig mat och medicinska biverkningar. Mobilindustrins korruption av forskning och myndigheter är lika stor som läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Text: Hans Sternlycke, journalist (Linkedin)

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Klimat-hypotesen vilar på antagandet att CO2 samlas på hög höjd och bildar ett lock över jordytan, som fungerar som glaset i ett växthus.
  SMHI: “Förbränning av fossila bränslen; naturgas, kol och olja ger utsläpp av koldioxid. Koldioxiden som bildas hamnar i atmosfären och blir kvar där länge.”

  Luftens sammansättning är omkring 78 % kväve, 21 % syre, 0,038 % koldioxid, 0,962% andra gaser.
  Luftens densitet är 1,20 kg/m3
  Koldioxidens densitet är 1,98 kg/m3
  Pröva att blåsa upp en ballong med luft, som vi gjorde som barn.
  Nästa ballong blåses upp med helium.
  Hur kommer dessa 2 ballonger att bete sig.
  Vem kommer högst.

  Koldioxid samlas tätt över marken och där gör den mycket stor nytta för alla gröna växter i fotosyntesen.

  Case closed.

  • Jag behöver ju inte så mycket svara. Det här var en verkligt omfattande diskussion. Man kan finna alla argumenten i den. Jag har skrivit en komentar under Ingemar Ljungqvists kommentar om den påstått falska klimatalarmismen. Här borde Lars Bern följt pengarna på samma sätt som med de metabola orsakerna. Mobilstrålningen kan inte viftas bort med att den är ovidkommande för den ökade sjukligheten. Istället bör man intressera sig för sambanden. Mobilanvändningen har kommit under samma tid som de metabola orsakerna. Vad gäller Miljömagasinet har jag förlorat hoppet om den. Jag har blivit bortcensurerad från den förebärande av att jag är rasist med anklagelser skickade till alla miljöpartiavdelningar med aktier att inte ge mig fullmakt. Jag hade krävt ny ledning med bättre marknadsföring, redovisning och arbetsmiljö. Istället har de två trognaste medarbetarna med sex månaders uppsägningstid sparkats under förebärande av ekonomiska skäl, därför att de sagt emot.

   • Hej Hans Sternlycke!

    Vilken tragisk situation för er som arbetat på Miljömagasinet. Jag visste inte alls om detta och jag beklagar mycket vad som gjorts mot er.

    Förr var Miljömagasinet en mycket bra tidning. Nu verkar det vara Club of Rome som helt utformar policyn. Jag har gett chefredaktör Stefan Nilsson en mängd uppgifter om LOIS, HAARP, Bo Thidé och chemtrails. Det ska bli spännande om han kommer att skriva om detta.

    För övrigt hoppas jag att samtliga miljöorganisationer och regeringen och riksdagen slänger ut Anders Wijkman som arbetar för globalisternas Club of Rome och att de tar avstånd från Agenda 30 som verkligen är fullständigt vidrigt!

 • Hans Sternlycke, jag hoppas att du läser kommentarerna här och att du ger svar på de frågor som ställs till dig, även om jag förstår att du är en mycket upptagen person som måste prioritera vad du lägger din tid på, men jag tror att det skulle vara utvecklande att även lyssna på andra än lobbyister för stora företag.

  Jag talade nyligen på telefon med Stefan Nilsson, som ju också ansvarar för tidningen Miljömagasinets strategier när det gäller att skapa en medvetenhet hos läsarna, en medvetenhet som borde utmynna i att bidra till att vi på sikt får en bättre miljö. Jag påpekade då för honom, precis som jag gjort för dig här i en av kommentarerna, att jag inte tycker att artiklarna i Miljömagasinet i nuläget är optimala i denna strävan.

  LOIS, LOFAR, utarmningen av odlingsjordarna genom kemi-jordbruket, gifter i livsmedel, 5G, chemtrails, ohälsosam psykisk miljö med jäkt och stress borde, enligt min mening, ha högre prioritet än koldioxid, som ju är en ogiftig gas och dessutom en enormt viktig naturlig del av jordens ekologi, helt nödvändig för växtligheten.

  För övrigt skulle jag uppskatta mycket om opinionsbildare för vår miljö skulle lyssna lite mer på den kloke Lars Bern istället för att dikteras av riktlinjer från romklubbens Anders Wijkman.

  Här är ett av många intressanta program på SWEBBTV, denna gång med just Lars Bern:

  https://anthropocene.live/2018/11/23/svt-desinformerar/

 • Stresskänslig, trötthet, ångestsyndrom, panikångest osv, osv förtjänar en egen artikel anser jag. Det räcker med att läsa Peter C. Gøtzsche‎ bok: “Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse” så klarnar bilden. Den ökade konsumtionen och förskrivningen av psykofarmaka beror i sin tur på det råder mångdiagnosinflation som en effekt av ökad medikalisering av hela samhället.

  Masskonsumtion av psykofarmaka är inte bara ohälsosam för patienterna (viktuppgång, utslagen sexualdrift, munterhet apati osv) utan direkt skadlig för patienternas hjärnor samt ytters beroendeframkallande dessutom – något som skrået av läkare förnekar. Förs kom barbituraterna som inte påstods vara beroendeframkallande, som senare visade sig vara ytters beroendeframkallande. Sedan kom bensodiazepinerna. Samma visa här. Det påstods inte vara beroendeframkallande, som senare visade sig vara ytters beroendeframkallande och än värre – dessa mediciner skapar ångest efter lång konsumtion. Patienterna får ångest av att ta dem efter en lång tid, och får ännu värre symtom om dem bryter konsumtionen med psykosgenomslag, självmord osv, osv. Nu är vi inne i SSRI (serotoninåterupptagshämmare) som inte har med t ex depression eller fobier att skaffa. Det finns deprimerade patienter med långa nivåer av serotonin och det finns deprimerade patienter med höga värden av serotonin. Branschen säger själva att det tar flera veckor innan dem vekar. Något skumt är det om depressionen har något att göra med nivåerna av serotonin eller receptorerna av dem att göra. Tar en människa XTC är påverkan nästan omedelbar? I vart fall är dem också beroendeframkallande.

  Slutar en patient att ta sin medicin leder detta leda till så stark abstinens, som alltid tolkas av samma skrå läkare som åderinsjuknande, och aldrig vad det egentlige är nämligen fruktansvärda abstinensbesvär kan kan dröja sig kvar i bland i åratal samt även bli latenta.

  Antidepressiva är inte anti depressiva. En depression klingar bort av sig själv mellan tre (och ytters sällan längre än) sex månader. Äter man antidepressiva kan depressionen riskera att bli mycket långvarig (år) om patienten går av på antidepressiva; som då är abstinens men tolkas som återinsjuknande på grund av att patienten slutat ta sin medicin. Detta är inget annat än industridesign av hjärnan. Ett vanebildande läkemedel med så omfattande abstinens att själva abstinens är farligare än själva den psykiska åkomman sen är satta att hantera.

  Först kommer medicinen, sedan den nya påhittade diagnoserna. Sedan sätter man ihop många olika diagnoser för att förskriva mera beroendeframkallande mediciner. som framkallar ett värre tillstånd än vad medicinerna var tänkta att vara “anti” mot – om patienterna avslutar medieringen. Det tolkas som återinsjuknande.

 • Eliten vill oss illa. Är detta nyheter för folk? Vissa bloggare kan fortfarande inte ta in att chemtrails finns? Kan folk ta in att eliten startar krig just för att folkmörda miljoner människor i länder som Irak, Afghanistan, Libyen och snart på nytt igen i Europa? Lena Holfve vågar skriva om sådant som man sällan läser om i väst. Gå in på hennes sida och uppdatera er med hennes nyhetsbrev – https://www.lenaholfve.se/

  Kan folk ta in att droghandeln styrs av CIA och Läkemedelsbolag?
  Kan folk ta in att organhandel drivs av Israel och Kina?
  Kan folk ta in att skogsbränderna i Kalifornien och bl.a. Sverige är anlagda av -staten?
  Kan folk ta in att partier finns för att distrahera folk från verklighetens uppenbarelser?
  Kan folk ta in att vissa bloggare som folk älskar att berömma döljer när de inte vill skriva om dem?
  osv. osv.
  Som sagt Lena Holfve igen: https://www.lenaholfve.se/riksdagsromansen-akta-karlek

 • Från 1980 till 2016 ökade medellivslängden i Sverige från 75,74 till 82,20. Jag kan inte tycka det är så lite.

 • Sternlycke, jag ser fram emot en artikel i Miljömagasinet som handlar om konsekvenserna av LOIS-projektet i södra Sverige. Tidigare var Småland en så kallad “blå zon”, där människor var friskare och levde längre.

  Nu är Småland ett område med särskilt hög dödlighet:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/17/hoten-mot-manskligheten-istallet-for-solstralning-del-3/

  (Se karta i slutet av denna artikel!)

  LOIS, LOFAR, kemisoppa i luften, 5G… är lite allvarligare för miljön än fisande kor, eller hur?

   • @Örjan Wedin

    Som jag skriver i kommentaren ovan har Småland varit en blå zon. Det betyder att många människor levt friska och blivit gamla. Statistiken har därför varit i topp.

    Detta ändras inte i en handvändning – även om många människor plörsligt blir sjuka och dör.

    (Kanske ytterligare ett skäl till att välja just Småland för LOIS…)

    Statistiken som redovisas på Peter Krabbes blogg under rubriken “Hoten mot mänskligheten – istället för solstrålning. Del 3” talar om hög dödlighet – inte om att människor var gamla NÄR de dog.

    Strålningsrelaterad sjuklighet, plötsligt uppkommande massdöd av fåglar – då finns det väl inte så mycket statastik? Eller vad säger statistikexperten?

    För övrigt, Örjan Wedin, är jag varje gång lika imponerad av hur snabbt någon dementi-fågel kommer flygande med ett stycke lösriven statistik i näbben, när “obehagliga sanningar presenteras…

 • @ Hans Sternlycke och Lars Bern.
  Härligt med er sakdebatt. Eftersom jag varit på hembesök hos er båda så har jag ju förmått uppskatta era bidrag till ett helt annan samhälle än dagens. Ni är båda med era pennor, mycket viktiga i den samhällsförvandling som är på gång. Att man är överens till 90% är ju fantastiskt. Och sedan “ryker man ihop” på de 10% där man står oenig. Här lånar jag faktiskt Lars Berns syn på saken (och för den delen David Ickes) Det är de 1 % av de rikaste på planeten (globalisterna) som är de som står i vägen för en human, ekologisk och hållbar utveckling . Det är deras agenda vi måste gå emot – för att uppnå våra egna mål. Det räcker nog att hålla analysen på det sättet, annars fastnar vi i oändliga diskussioner om syndabockar till chemtrails, 9/11, Var det Illuminati, frimurarna, eller andra sekter som låg bakom?
  När det gäller klimatfrågan var jag faktiskt tidigt ute och satte upp hypotesen att 1982 års varma vår borde vara ett utslag av växthuseffekten. Men jag tog också del av andras arbeten. Svensmark bok var en sådan. En annan var NASa fotografier av planeten Mars. Där smalt också isarna av kolsyresnö vid polerna. Men inte släppte väl marsianerna ut en massa växthusgaser , eller?? Det avgörande ställningstagande för egen del att byta sida var faktiskt genomgången av Jacob Nordangårds väldokumenterade avhandling om vilka krafter som låg bakom klimatalarmismen. Han hade följt pengarnas spår – och i den frågan vill jag ge Lars Bern rätt. Men samtidigt är det ju mänskligt att det tar tid och kraft att ompröva gamla föreställningar. Och här tycker jag Lars Bern ska ompröva sin grundsyn vad det gäller cancers och mikrobers inverkan. Den resan har Sternlycke redan gjort.
  Lycka till
  önskar Ingemar Ljunqvist

  • Kochs har gett enorma pengar på klimatskeptisk forskning, men de har stor utvinning av oljesand. Heartland är en annan stor konservativ tankesmedja med bidrag från oljeinutrin som bidrar till att sprida klimatskepticism. Man arbetar som tobaksindustrin en gång att så tvivel mot seriös forskning för att kunna fortsätta tjäna pengar. Ni kan ju se den här dokumentären om hur oljeindustrin arbetat. Klimatforskning är en av de få områden som jag upplever att forskarna är ärliga. Klimatlarmen är inget som de hittar på för att få mer forskningspengar. Då skulle de tjäna mer på att köpas av kapitalet. Lars Bern har ju målande beskrivit all fuskorskning som pågår i medicinindustrin. Det är samma med telekom och lantbruksforskning.

   • @Hans Sternlycke. Man får nog utgå från en egen analys. hur de andra formerar sig är en andrahandsfråga.
    Jag kom att tänka på att klimatalarmisten Johan Rockström som jag faktiskt frågade vid ett framtidsmöte i Stockholm för ett par år sedan. Med på mötet var också Mattias Klum och “schimpanskvinnan” Jane Goodall. Jag ställde frågan till Johan vad han gör för att stoppa GMO. Här var han väldigt öppen för anvöndningen av GMO ur ett miljöperspektiv. Då regerade faktiskt Jane Goodall med en mycket bister uppsyn.
    Utanför sitt “expertområde” är knappast Rockström seriös – knappast heller en miljövän.
    Alltså vi måste göra vår egen analys så att vi hamnar rätt i olika miljöfrågor. Det kan ta tid men följande stycke av Jacob Nordangård kan påskynda den processen:
    http://pharos.stiftelsen-pharos.org/rockefeller-brothers-fund-greenpeace-och-den-lonsamma-divesteringskarusellen/

 • De läsare som är intresserade av att förstå, tänk på att dom som skriver har specialintressen men är mindre kunniga om annat. Tex de som driver opinion kring mikrovågor är mindre intresserade av den enorma flora av kemikalier som sprids i naturen genom den moderna civilisationens inverkan. Det hot man upplever beror på hur mkt man lärt sig om det. Och man ser inte kemikalier på samma sätt som radiomaster. Och det är mkt krångligare att i realtid monitorera kemin än att påvisa radiovågor. Om någon väcker uppmärksamhet kring kemiska hot är det oftast med ett ämne i taget av de troligen miljontals som förekommer. Även dom som har ont av elektromagnetisk strålning är enligt forskning påverkade av främmande kemikalier som accentuerar problemen.

  • Peter Grafström Jag är miljöingenjör och har en mycket bred utbildning, för att kunna dokumentera just miljöskador. Jag har läst in mig på mikrovågsstrålning sedan 1993 både som hälso- och miljörisk, men också dess fysiska egenskaper. Jag är troligen den enda miljöingenjören som just har en specialinriktad utbildning, för att dokumentera miljöskador som nu skriver i denna tråd. Min kompetens väger tung i sammanhanget. Här är mitt CV:
   https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/om-mig/

   • I sammanhanget av ditt speciella intresse ja inte beträffande den enormt omfattande och bara fragmentariskt kartlagda kemiska miljön. Ingen enskild person kan säga sig veta tillräckligt om den. Men dom som vet mest om det vet hur lite dom vet. Det går att öka vetandet med mer målmedvetna satsningar på en kartläggning av kemiska och andra partiklar och vilka verkningar dom har. Och att den infon gör det möjligt att jämföra olika hot mer objektivt.
    Jag har inget emot att ni driver opinion om ert specialintresse men anar att vi är förgiftade allihopa.
    Och jag tror att mängder med ekonomiska intressen berörs av att man skärper uppmärksamheten på det kemiska. Och att det är orsaken till att vi och miljön får i oss en massa okänd smörja.

  • Peter Grafström, du uttrycker dig lite märkligt när du skriver skriver “de som driver opinion kring mikrovågor är mindre intresserade av den enorma flora av kemikalier som sprids i naturen genom den moderna civilisationens inverkan.”

   Men i sak anser jag att du har rätt.

   Samspelet mellan kemikalierna i luften och mikrovågsstrålningen är betydligt värre än det ena av de båda belastningsfaktorerna för sig.

   HAARP och LOFAR genererar skadlig strålning, och dessa system är beroende av hög koncentration av nanopartiklar i luften av bland annat de kemiska ämnena bariun, litium, aluminium, strontium, silverjodid…

   Denna kemiska soppa som sprejas ut med flygplan dagligen innehåller dessutom mycket små plastspiraler och det finns fler skadliga substanser…

   LOIS i Växjö har profrssorn i astrofysik, Bo Thidé, som svensk vetenskaplig kedare, men projektet är amerikanskt, US Department of Defence, och är ett av många projekt i många NATO-länder som har följande styrdokument:

   https://www.youtube.com/watch?v=Nzwt2FmNVpY

   Här lite mer om detta:

   https://www.youtube.com/watch?v=Nzwt2FmNVpY

   https://www.youtube.com/watch?v=IqATQtwOY34

   5G är naturligtvis även det ett allvarligt hot. Och särskilt i kombination med HAARP och nanokemin i luften.

   Varför har inte svenskarna kännedom om detta?

   Sekretess, lögn-media, makthavare som bedrar folket..-

 • Omdömet om hur “trådarna är dragna i min hjärna” kommer från den självutnämnde hälsoexperten Per Melin, kanske det är dags att visa med vilken professionell bakgrund du själv ger dig rätten att ge sådana omdömen på ett personligt plan. Eller kan du också fjärrdiagnostisera andra vilka du aldrig träffat från din plats bakom tangentbordet?

  • Min bäste PER MELIN (alias Prillige Per) saknar du verkligen en master utbildning i psykologi??

   Det måste i så fall vara den enda examen du missat att skaffa dig, på alla områden har du säkert en utbildningsbakgrund som backar upp alla dina tvärsäkra uppfattningar på olika områden.

 • Socialstyrelsens diagnosstatistik visar att ohälsan mer än fördubblats sedan år 2001 hos hela befolkningen. Denna ökande ohälsa syns i alla åldersgrupper. År 2017 har dryga fem miljoner människor en så kraftig ohälsa, att de måste uppsöka specialinriktad vård. Den ökande ohälsan uppkommer klart och tydligt efter att 3G byggs ut åren efter 2000. Efter 3G byggts ut fortsätter man öka mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö med att bygga ut 4G mm och sätta in WiFi i skolmiljön. Det är välkänt att vår unga generation mår väldigt dåligt i vår tid, vilket syns i statistiken. Typiska symtom för mikrovågssjukan som är känd sedan 1950-60-talet syns också tydligt i statistiken
  -Extremt stresskänslig, trendökning 713 %
  -Sjukdomskänsla, trötthet, trendökning 799 %
  -Ångestsyndrom, panikångest, trendökning 752 %
  -Hjärtarytmi trendökning 340 %.
  -Yrsel, svindel, trendökning 270 %
  -Smärta värk, trendökning 227 %
  -Svår huvudvärk, trendökning 213 %
  I länken kan ni se ohälsan hos åldersgruppen 20-24 år som exempel. Det är tveksamt att det är maten som är det stora problemet. Den miljöfrämmande mikrovågsstrålningen är den största miljöskandal i mänsklighetens historia, eftersom den påverkar hela vår livs- och naturmiljö globalt.
  https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/ohalsan/20-24-ar/

  • Man använder våglängder som decimetervågor och centimetervågor som har hög energi och som kan passerar genom kroppens vävnader. Frekvenser mellan 1 GHz till 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ. Man nyttjar 2,4 GHz i mikrovågsugnar på grund av den höga energin i dessa våglängder. Dessa våglängderna finns knappt naturligt på jorden, vilket betyder, att vi saknar biologiskt skydda att genomstrålas av flera miljarder hög mikrovågsstrålning. Dessutom är strålningen pulsad och modulerad.

   Det finns inte ett liv som tål denna strålning. Man visste väldigt tidigt om hur farlig dessa energirika mikrovågor är och den påverkar hela kroppen på alla nivåer. Öppnar blod- och hjärnbarriären, påverkar de röda blodkropparna så att de klumpar ihop sig, vilket leder till bland annat syrebrist i hjärnan och anaerob nedbrytning bland annat.

   Alla väljer inte att äta dålig mat, eller att vaccinera sig och de lever ett sunt liv, de blir sjuka ändå. 2001 var drygt 2 miljoner sjuka, 2017 är drygt 5 miljoner sjuka alltså halva befolkningen är sjuk idag. Trots att maten var dålig även 60-talet och framåt var inte så många sjuka som idag. Vad har hänt? Jo folket exponeras för allt högre strålning, vilket kommer att synas i statistiken när 5G är igång i full skala. Här ligger äldre kända kunskaper om mikrovågor https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/forskning-och-kunskap/aldre-kanda-kunskaper/

 • Det är onekligen lite anmärkningsvärt att skribenten i denna text rörande min bok om metabol hälsa blandar in mobiltelefoni som inte har något med metabolismen att göra. Jag har däremot ett avsnitt om mikrovågsstrålning där jag analyserar den utbredda användningen av mikrovågsugnar för att förstöra matens näring.
  Han påstår också felaktigt att jag försvarar oljebolag bara för att jag påpekar att den metabola pandemin tar 40 miljoner människoliv varje år medan klimatförändringar inte netto kostar ett enda människoliv. Därtill försöker han förneka det observerbara faktum att den stigande koldioxidhalten är ytterst gynnsam för växtligheten och gör växter mindre känsliga för torka, vilket nu leder till krympande öknar. En för livet på jorden positiv effekt av stigande koldioxidhalt. Att det därtill blivit en grad varmare har hittills även i huvudsak varit gynnsamt för det mesta livet på jorden. Klimatalarmisters krampaktiga förnekande av detta faktum är minst sagt avslöjande för deras respekt för observerbara fakta.
  Oljebolagens främsta bidrag till miljö- och hälsoskador kommer från oljespill, kväveoxider, PAH-partiklar och andra förbränningsrester vilket jag som en jämförelse berör.
  Det är uppenbart att skribenten använder kommentarer rörande boken för att framföra några egna uppfattningar med liten beröring med bokens ämne. Hade varit mer intressant om han berört bokens verkliga budskap – hur vi skall agera för att behålla vår hälsa så långt som möjligt upp i åren.

  • Jag blir mer och mer imponerad över att du orkar. Det känns skönt att du inte fastnat i ett parti och hela tiden verkar ompröva och väga dina åsikter. Det känns väldigt ensamt ibland när man läser “nyheter” i media och tänker att detta hänger inte ihop. Jag försöker kolla mycket på TED’s vetenskapliga och tekniska presentationer och orkade äntligen kolla på Greta Thunbergs tal. Det hon säger är faktiskt helt logiskt, och det som frustrerar kloka människor. -Om det alarmisterna och media, säger är sant och leder till katastrof, så MÅSTE man sluta med CO2 utsläpp NU! Problemet är ju att det inte ÄR sant och därför lallar de flest bara på med lite gnagande dåligt samvete för att man faktiskt inte vet. Jag själv känner mig lugn nu när jag själv vet att CO2 är inget problem men jag blir fortfarande frustrerad när jag ser att resurser läggs på helt fel saker. Det finns inte kraft till allt och då skulle jag vilja prioritera det som verkligen plågar människor. Miljöproblem, hälsoproblem, fattigdomsbekämpning och krig. Kämpa på Lars och ju mer jag ser och hör dig växer du i mina ögon. Metabola pandemin blir nästa bok.

 • Det här med kosten har varit känt (för ett fåtal) redan länge bl a genom Uffe Ranskows skriverier sedan ca 20 år tillbaka, men börjar först på senare tid få lite mer genomslag.

 • Passande undertitel till Lars Bern’s bok: Vredens frukter.
  Dagens korrumperade journalister, the underdogs, bör åtminstone i hemlighet läsa Bern’s bok så att de kan skriva lappar och göra avbön den dagen vinden vänder. I sann biskop-Brask stil.

  • Yrkeslögnarna brukar, efter avslutad lukrativ operation mot världens olika nationer, söka sig till ex. USA och Bank of America eller något skatteparadis. “Det öppna hjärtats politik” handlar inte om någon insikt i att de själva, eller deras barn och barnbarn, kommer leva i den skit de skapar åt Sveriges och världens medborgare överallt, snarare om kortsiktig vinst. Yrkeslögnarna är precis lika lurade som alla andra. De är likt fixaresorkarna som arbetar åt Krösus-sork för småsmulor och frågan är väl om inte Krösus-sork själv är mest lurad av alla i sin egen girighet?

 • För egen del känns ibland lite konstigt/snopet att oförbehållsamt “tvingas” hålla med en miljömupp och aktiv miljöpartist med uttalad socialistprofil, men i denna artikel har Sternlycke till 90 % rätt. Bara när det gäller koldioxidens effekter anser jag att han inte är på rätt spår.

  Det känns dock mer märkligt att en konservativ patriot (Bern) och en uttalad socialist (Sternlycke) kan hysa samma uppfattningar i de sakfrågor som Lars Bern skrivit om i sin bok.

  Kanske Torbjörn Sassersson kan få till en inspelad intervju med dessa båda, det vore kolossalt intressant att också få dessa båda att utveckla sina resp uppfattningar om Vad man framledes kan göra för att komma tillrätta med dessa missförhållanden.

  • I stort sett enig, med den känslokalle bombhöger-muppen Norberg, men det som alltid tycks saknas är tyvärr hänvisningar till evidens för olika påståenden.

   MEN som ekologiskt hållbar, vetenskapligt lagd, socialistisk, vänsternationell “miljömupp” (ett tilltal som jag ser som något positivt) är jag verkligen intresserad av evidens, annat än barn på pulkor på gräskullar, eller simmande isbjörnar, eller jordklot med texten “Nu” i, vilka alla tyder på att verkliga evidens saknas, vilket gör att de det numera icke-ekologiska atom-strålande tillväxt-vurmande “Miljöpartiet de Dollargröna”, till synes i maskopi med monopolkapitalets Rothschilds, vill ta till psykologiska trix, osanning och argumentationsfel mot det obildade flertalet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *