Tarmproblem hänger ofta samman med kronisk sjukdom – Dr Erik Enby

publicerad 2 november 2018
- TV Hälsa
Dr Erik Enby - 2016 - Foto: Anna Böhlmark
Dr Erik Enby - 2016 - Foto: Anna Böhlmark
Dr Erik Enby – 2016 – Foto: Anna Böhlmark

Dr Erik Enby sammanställer upptäckten av att kroniska sjukdomar beror på invasion av främmande mikroorganismer som tillväxer i blod och annan kroppsvätska. Även tarmproblem är en nyckelfaktor. Genom att utgå från att kroniska sjukdomar börjar som infektioner har Enby kunnat hjälpa många av sina patienter att bli friska.

Text: Erik Enby

Själv har jag sedan länge blivit mer och mer övertygad om att organismens normala mikrobiom är kontaminerat med för organismen främmande och för vävnaderna på olika sätt skadlig växt, då olika former av kronicitet pågår.


Jag har på senare tid funnit att olika former av tumörsubstans är massivt genomsatt av olika former av mikrobiologisk växtlighet, vilken även är närvarande i den sjukes kroppsvätskor och vävnader.


Jag blev alltmer övertygad om att jag med min mikroskoperingsundersökning var på väg att visa på något som skulle kunna förklara varför olika kroniska sjukdomstillstånd långsamt smyger sig på och under åratal kan pågå i en organism med successivt ökande sjukdomskänsla i släptåg.

För att ytterligare bekräfta min hypotes att kronisk sjukdom hänger samman med och orsakas av den främmande mikrobiologiska växten, var det nödvändigt att börja behandla all kronisk sjukdom med infektionshämmande terapier för att se om detta ledde till förbättringar av de kroniskt sjuka.

Tarmproblem

Kroniskt sjuka kan besväras av orolig mage med diarréer, hård avföring och varierande grad av gasbildning dvs tarmproblem. Den sjuke märker ibland även att tjocktarmsinnehållet inte luktar som det skall. Det kan bero på att även mikrobiomet i detta har blivit kontaminerat med den för organismen främmande och skadliga mikrobiologiska växten.

Läs hela artikeln i TV Helse


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Erik Enby