De 7 ansvariga för Umeå 5G-utbyggnaden som kan leda Sverige till hälsokatastrof

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 december 2018
- NewsVoice redaktion
De ansvariga för 5G i Umeå. Montage: NewsVoice.se
5G Umeå ansvariga
Ansvariga för Umeå 5G – Montage av pressfoton: NewsVoice.se. Foton av bla Johan Gunséus.

DEBATT. Kalle Hellberg tidigare ingenjör från Ericsson och expert på strålningsrisker från WiFi, mobiltelefoner, routrar och mobilmaster varnar för att ansvariga för den förestående Umeå 5G-utbyggnaden kan leda till omfattande hälsorisker. Hellberg befarar att dessa ansvariga personer öppnar dörren för en större hälsokatastrof i landet. Brevet av Hellberg har anpassats som debattartikel.

Öppet brev om 5G-utbyggnad i Umeå till: Anders Sylvan, Västerbottens Läns Landsting, Mats Berggren, Umeå Energi UmeNet, Hans Lindberg, Umeå kommun, Katrine Riklund, Umeå Universitet, Robert Winroth, Ordförande för Umeå 5G, Anders Kjellander, Umeå Science Park och , Peter Juneblad, Umeå kommun.

Jag skriver detta brev till er i högsta välmeniang och hoppas att ni vill läsa nedanstående och tänka till två gånger, om det verkligen är detta ni vill bli omnämnda för i framtiden.

Orsaken är att jag ser att ni står på barrikaderna för en teknikutveckling som av alla världens oberoende forskare misstänks vara mycket hälsovådlig, nämligen utbyggnad av en gigantisk miljöförorenande teknik som kallas 5G. Ingenstans i alla officiella artiklar om satsningen i Umeå har jag sett att någon är allvarligt oroad för hälsorisker, trots att den kommande tekniken inte har genomgått någon som helst konsekvensbeskrivning! Någon nämner att strålningens eventuella hälsopåverkan ”ska undersökas”.

På barrikaderna för Umeå 5G

Är detta rubriker i media vi kommer att få läsa om några år?

”Dessa 7 är huvudansvariga för Umeåbornas allvarligt försämrade hälsotillstånd!”

”Ansvaret för den kraftiga ökningen av Alzheimer i Umeåområdet har sju bakomliggande namn!”

”Antal fall med sköldkörtelcancer i Umeåområdet har formligen exploderat, en utveckling som har 5G som orsak, en satsning som drivits fram av i första hand sju personer!”

Umeå 5G tar höjd för framtidens digitala samhälle.
Umeå 5G – Från vänster: Anders Sylvan, Mats Berggren, Hans Lindberg, Katrine Riklund, Robert Winroth, Anders Kjellander och Peter Juneblad. Pressfoto: Johan Gunséus. Plats: helikopterplattan på Nus, Norrlands universitetssjukhus. Källa: umea5g.se

Umeås invånare blir labbråttor för 5G

Tekniken är ännu inte utbyggd någonstans, men tester med tekniken pågår i många nationer. För att veta att denna teknik är hälsovådlig behöver man inte vänta på framtida utredningar, redan befintlig trådlös teknik visar sig med all önskvärd tydlighet vara sjukdomsframkallande och forskningen kan påvisa hur mycket bevis som helst, för den som är intresserad av verkligheten.

5G kommer att innebära en kraftig ökning av strålningen i mikrovågsområdet, jämfört med i dag.


Det finns nu ca 20,000 publicerade rapporter (PubMed) och ca 65% av dessa påvisar allvarliga skador på allt levande av strålningen från trådlös teknik. Ca 14% påstår att tekniken inte skadar, dessa 14% är bekostade av el- och telekomindustrin (övriga rapporter visar varken eller).


Våra myndigheter, i Sverige Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), ställer sig helt på industrins sida och förnekar aktivt att tekniken innebär risker, ett antagande de har tagit genom att hänvisa till de 14% av forskningsrapporterna som är bekostade av industrin! Deras order från regeringen är att inte ställa till hinder för den ekonomiskt så viktiga telekomindustrin, så denna myndighet kan ingen lita på.

Se denna sammanställning av några rapporter som media aldrig förmedlar.

Statistik från Socialstyrelsen visar med all önskvärd tydlighet hur hälsotillståndet i Sverige ser ut (liknade statistik finns från hela västvärlden). Den kraftiga ökningen i hela sjukdomsregistret följer ökningen av strålningen från trådlös teknik i samhället, är det en slump?

Se exempel på statistik som aldrig förekommer i media.

Vad kan då forskningen påvisa?

För att kartlägga vad forskningen kan påvisa, gällande strålningsnivåer och cellpåverkan i levande kroppar, gjorde ett forskarteam år 2012 en sammanställning som finns i Bioinitiativ Report 2012.

De fann att man inom forskningen kan påvisa att strålningstäthet från ca 30 mikrowatt per kvadratmeter (30 μW/m2) och uppåt är negativt påverkande på cellnivå (biologisk påverkan) och är alltså nivåer man bör undvika på platser man befinner sig långa stunder som i sängen, på kontoret, i skolsalen, i bilen, bussen och tåget.


I den miljö som människor befinner sig i är det numera vanligt att strålningstätheten i mikrovågsområdet ligger i nivåområdet mellan 100-100 000 μW/m2, även i den egna bostaden.


Godkänd mikrovågsnivå i Sverige är satt av SSM till max 10 miljoner μW/m2, men det är bara en termisk gräns (värme), man ska inte kunna koka av strålningen. Men det har inget med biologisk påverkan att göra, för sådan finns inga satta gränsvärden.

Vilka strålningsnivåer är allt levande på Jorden anpassade till att tåla?

Vi ska inte drabbas av högre strålning än vad naturen kan åstadkomma och det är den strålning som kommer från solen, från yttre rymden och från vissa bergarter på Jorden, det vi kallar för den naturliga bakgrundsstrålningen. I mikrovågsområdet ligger denna naturliga strålning i täthet normalt under 1 pW/m2, men kan vid kraftiga solstormar uppgå till ca 0,1 μW/m2. Där har vi de naturliga gränser vi borde hålla oss under.

Hur vet jag att elektromagnetisk strålning i detta frekvensområde är skadlig?

Min bakgrund är arbete med trådlös teknik i ca 60 år, jag har jobbat med både service, konstruktion, tillverkning och försäljning av t ex radio-tv, radar, röntgen, kommunikationsradio, mobiltelefoni (var tekniker hos Ericsson i 30 år under mobilens hela utveckling fram till att ”smarta telefoner” kom) mm. Ingen som känner mig kan kalla mig för teknikfientlig, elektronik och trådlös teknik har varit både mitt arbete och hobby mer än halva livet.


Men jag förstod allvaret med skaderisk först när jag vid 50 års ålder konfronterades med massor av våra kunder som klagade över allvarlig negativ hälsopåverkan, efter att de köpt sin första GSM-mobil på 90-talet.


Därefter har jag de senaste 24 åren använt större delen av mitt vakna liv till studier och upplysning till allmänheten om risker med trådlös teknik. Jag har nästan daglig kontakt med forskare och andra inblandade i sakfrågan världen över, jag får mellan 25-150 mail varje dygn från drabbade människor som lider helvetes kval över strålningens påverkan, men som inte blir trodda ens av sin närmaste omgivning. Jag har hittills varit på 176 platser i Sverige, med min 4-timmars föreläsning om strålningsproblemet. Några professorer inom detta ämne använder ibland mig som ”mentor” på grund .av min tekniska kunskap osv.

Klimatförändringar ordas det mycket om i dessa dagar. Mikrovågor absorberas av vattenmolekyler, och effekten i strålningen övergår därmed i värme. Mellan t ex två radiolänkar med perfekt signalstyrka vid torrt väder kan det vara svårt eller omöjligt att få kontakt om det regnar, därför att vattendropparna absorberar strålningseffekten. Hur mycket påverkar den nuvarande mycket täta mikrovågsstrålningen uppvärmningen av lufthavet?

Min insikt är att det är en ganska omfattande påverkan, kanske den största de senaste åren (CO2 har definitivt inte den påverkan som påstås).

Aningslös allmänhet

Men i media får allmänheten sällan eller aldrig dessa sanningar beskrivna. Därför använder sig allmänheten totalt aningslöst av t ex Wi-Fi sändare eller DECT trådlös telefon i hemmen, kanske placerad bara några decimeter från ett barns huvudkudde och skaderisken är på sikt ett faktum. Är det så vi ska ha det?

Den som t ex är medveten om att den nyupptäckta obotliga hjärntumören är orsakad av den trådlösa tekniken, är inte det minsta tveksam till att totalförbjuda tekniken. Men så länge som allmänheten hålls omedveten om riskerna så kan utvecklingen fortsätta utan restriktioner, men hur länge kan detta fortgå, när kommer det inte längre gå att dölja dessa risker?

Kanske blir det 5G som blir droppen som får människor att vakna, men ska det behövas att mer än halva befolkningen blir strålningsskadade innan någon sätter stopp (enligt forskarteamet Salfordgruppen i Lund är mer än 1 miljon svenskar nu skadade av trådlös teknik, men de flesta förstår inte varför de mår dåligt). 2017 kände över 5 miljoner svenskar behov av att uppsöka ett lasarett för sina hälsoproblem, det är alltså mer än halva befolkningen, varför då?


De konstruktörer och tekniker som t ex jobbar i Silicon Valley, med framtagning av trådlös teknik, låter inte sina barn använda tekniken och de får inte gå i skolor med trådlösa nätverk, de vet vad strålningen ställer till med. Varför ”vet” inte alla det?


Kraven de ansvariga för Umeå 5G måste ställa

Ni sju personer som vurmar för en ny helt oprövad teknik har ett oerhört stort ansvar framöver, eftersom ni nu vet en annan sida av teknikutvecklingen.

En självklarhet är att ni ställer krav på att kommunen skriver juridiskt bindande avtal med den berörda industrin (Telia, Ericsson….) om att dessa måste kunna uppvisa hittills framställda rapporter från världens oberoende forskare som bevisar:

  1. att den elektromagnetiska strålningen från den trådlösa tekniken som allmänheten nu använder och kommer att använda efter 5G:s uppbyggnad inte innebär hälsorisker för vare sig människa, djur eller natur Vidare ska separata avtal skrivas om
  2. att industrin tar fullt ansvar och står för alla kostnader i den händelse att det kommer skadeståndskrav från allmänheten, som trots forskningsrapporter enligt punkt 1, ändå blir sjuka av strålningen
  3. att industrin tar fullt ansvar och står för alla kostnader om det visar sig att strålningens skadeverkan även drabbar djur, natur och påverkar klimatet
  4. att om inte industrin skriver under avtal enligt punkt 1-3 ovan, så får inte 5G på något sätt implementeras i Umeå med omnejd

Om inte sådana bindande avtal skrivs så är det inget annat än bevis för inkompetens hos ansvariga inom kommunen. Allmänheten måste kunna ställa krav och kunna lita på att ansvariga i första hand tar hänsyn till medborgarnas hälsoaspekter, inte endast till den framrusande teknikutvecklingen som bara har till uppgift att höja vinstmarginaler hos en oansvarig industri.

Ett avtal som lovar allmänheten i Umeå att ni sju personer som gått i spetsen för utbyggnaden i Umeå tar fullt personligt ekonomiskt ansvar för att denna teknik inte kommer att skada människor, djur eller natur, bör också skrivas och undertecknas av er.


Jag vet att nuvarande trådlösa teknik redan orsakar en explosion av negativ hälsopåverkan på allt levande, är det då lämpligt att bara fortsätta med ännu mer av den varan? Är det ett intelligent sätt att bygga våra barns framtid?


Människor, växter och djur är elektriska varelser

Moder natur har satt gränser för vår tillvaro på Jorden, stark elektromagnetisk strålning med ett för våra kroppar mycket aggressivt innehåll (modulation), är inte en naturlig ”produkt” i vår miljö. Vi har inte utrustats med någon kroppsdel eller sinne som kan känna av strålningens styrka eller påverkan, av den enkla anledningen att sådan strålning aldrig kan förekomma naturligt på Jorden, vi behöver alltså ingen sådan möjlighet.

Vi kan inte och får inte blunda för att allt levande är elektriska varelser, i våra nervbanor strömmar ständigt elektriska signaler som informationsbärare, mellan den autonoma delen av hjärnan och kroppens minsta beståndsdel. Det är denna information som hjälper hjärnan att hålla oss friska. Den trådlösa teknikens höga strålning tränger in i våra kroppar, detekteras av vissa celler och lågfrekventa signaler hamnar i nervbanorna, tillsammans med kroppens egna signaler.

Hjärnan blir konfunderad av dessa falska signaler och kan ta fel beslut i sitt jobb att hålla kroppen frisk. Men människan kan sällan låta bli att försöka gå emot naturens lagar, i detta fall är dock skaderisker för all framtid så stor att alla med ett uns av kvarvarande klokhet borde förstå att vi måste låta bli, därför ska inte den trådlösa tekniken få fortsätta att byggas ut och stor del av nuvarande trådlös teknik måste skrotas. Livet måste få vara värt mer än tekniken.

Öppet brev av Kalle Hellberg (maxicom.se), Blidsberg

Relaterat

Ansvariga

Anders Kjellander,  VD för Umeå Science Park
Linkedin.com
070-390 00 56

Mats Berggren, VD Umeå Energi UmeNet
mats.berggren(snabel-a)umeaenergi.se
070–518 71 28

Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun
peter.juneblad(snabel-a)umea.se
070–225 12 15

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s)
hans.lindberg(snabel-a)umea.se
070–589 01 66

Robert Winroth, innovationslandstingsråd (Mp) i Västerbottens läns landsting, ordförande för Umeå 5G
robert.winroth(snabel-a)vll.se
070–182 00 08

Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting och ordförande för Umeå Science Park
anders.sylvan(snabel-a)vll.se
072–707 72 50

Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus
katrine.riklund(snabel-a)umu.se
070–397 96 84


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq