De 7 ansvariga för Umeå 5G-utbyggnaden som kan leda Sverige till hälsokatastrof

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 december 2018
- NewsVoice redaktion
De ansvariga för 5G i Umeå. Montage: NewsVoice.se
5G Umeå ansvariga
Ansvariga för Umeå 5G – Montage av pressfoton: NewsVoice.se. Foton av bla Johan Gunséus.

DEBATT. Kalle Hellberg tidigare ingenjör från Ericsson och expert på strålningsrisker från WiFi, mobiltelefoner, routrar och mobilmaster varnar för att ansvariga för den förestående Umeå 5G-utbyggnaden kan leda till omfattande hälsorisker. Hellberg befarar att dessa ansvariga personer öppnar dörren för en större hälsokatastrof i landet. Brevet av Hellberg har anpassats som debattartikel.

Öppet brev om 5G-utbyggnad i Umeå till: Anders Sylvan, Västerbottens Läns Landsting, Mats Berggren, Umeå Energi UmeNet, Hans Lindberg, Umeå kommun, Katrine Riklund, Umeå Universitet, Robert Winroth, Ordförande för Umeå 5G, Anders Kjellander, Umeå Science Park och , Peter Juneblad, Umeå kommun.

Jag skriver detta brev till er i högsta välmeniang och hoppas att ni vill läsa nedanstående och tänka till två gånger, om det verkligen är detta ni vill bli omnämnda för i framtiden.

Orsaken är att jag ser att ni står på barrikaderna för en teknikutveckling som av alla världens oberoende forskare misstänks vara mycket hälsovådlig, nämligen utbyggnad av en gigantisk miljöförorenande teknik som kallas 5G. Ingenstans i alla officiella artiklar om satsningen i Umeå har jag sett att någon är allvarligt oroad för hälsorisker, trots att den kommande tekniken inte har genomgått någon som helst konsekvensbeskrivning! Någon nämner att strålningens eventuella hälsopåverkan ”ska undersökas”.

På barrikaderna för Umeå 5G

Är detta rubriker i media vi kommer att få läsa om några år?

”Dessa 7 är huvudansvariga för Umeåbornas allvarligt försämrade hälsotillstånd!”

”Ansvaret för den kraftiga ökningen av Alzheimer i Umeåområdet har sju bakomliggande namn!”

”Antal fall med sköldkörtelcancer i Umeåområdet har formligen exploderat, en utveckling som har 5G som orsak, en satsning som drivits fram av i första hand sju personer!”

Umeå 5G tar höjd för framtidens digitala samhälle.
Umeå 5G – Från vänster: Anders Sylvan, Mats Berggren, Hans Lindberg, Katrine Riklund, Robert Winroth, Anders Kjellander och Peter Juneblad. Pressfoto: Johan Gunséus. Plats: helikopterplattan på Nus, Norrlands universitetssjukhus. Källa: umea5g.se

Umeås invånare blir labbråttor för 5G

Tekniken är ännu inte utbyggd någonstans, men tester med tekniken pågår i många nationer. För att veta att denna teknik är hälsovådlig behöver man inte vänta på framtida utredningar, redan befintlig trådlös teknik visar sig med all önskvärd tydlighet vara sjukdomsframkallande och forskningen kan påvisa hur mycket bevis som helst, för den som är intresserad av verkligheten.

5G kommer att innebära en kraftig ökning av strålningen i mikrovågsområdet, jämfört med i dag.


Det finns nu ca 20,000 publicerade rapporter (PubMed) och ca 65% av dessa påvisar allvarliga skador på allt levande av strålningen från trådlös teknik. Ca 14% påstår att tekniken inte skadar, dessa 14% är bekostade av el- och telekomindustrin (övriga rapporter visar varken eller).


Våra myndigheter, i Sverige Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), ställer sig helt på industrins sida och förnekar aktivt att tekniken innebär risker, ett antagande de har tagit genom att hänvisa till de 14% av forskningsrapporterna som är bekostade av industrin! Deras order från regeringen är att inte ställa till hinder för den ekonomiskt så viktiga telekomindustrin, så denna myndighet kan ingen lita på.

Se denna sammanställning av några rapporter som media aldrig förmedlar.

Statistik från Socialstyrelsen visar med all önskvärd tydlighet hur hälsotillståndet i Sverige ser ut (liknade statistik finns från hela västvärlden). Den kraftiga ökningen i hela sjukdomsregistret följer ökningen av strålningen från trådlös teknik i samhället, är det en slump?

Se exempel på statistik som aldrig förekommer i media.

Vad kan då forskningen påvisa?

För att kartlägga vad forskningen kan påvisa, gällande strålningsnivåer och cellpåverkan i levande kroppar, gjorde ett forskarteam år 2012 en sammanställning som finns i Bioinitiativ Report 2012.

De fann att man inom forskningen kan påvisa att strålningstäthet från ca 30 mikrowatt per kvadratmeter (30 μW/m2) och uppåt är negativt påverkande på cellnivå (biologisk påverkan) och är alltså nivåer man bör undvika på platser man befinner sig långa stunder som i sängen, på kontoret, i skolsalen, i bilen, bussen och tåget.


I den miljö som människor befinner sig i är det numera vanligt att strålningstätheten i mikrovågsområdet ligger i nivåområdet mellan 100-100 000 μW/m2, även i den egna bostaden.


Godkänd mikrovågsnivå i Sverige är satt av SSM till max 10 miljoner μW/m2, men det är bara en termisk gräns (värme), man ska inte kunna koka av strålningen. Men det har inget med biologisk påverkan att göra, för sådan finns inga satta gränsvärden.

Vilka strålningsnivåer är allt levande på Jorden anpassade till att tåla?

Vi ska inte drabbas av högre strålning än vad naturen kan åstadkomma och det är den strålning som kommer från solen, från yttre rymden och från vissa bergarter på Jorden, det vi kallar för den naturliga bakgrundsstrålningen. I mikrovågsområdet ligger denna naturliga strålning i täthet normalt under 1 pW/m2, men kan vid kraftiga solstormar uppgå till ca 0,1 μW/m2. Där har vi de naturliga gränser vi borde hålla oss under.

Hur vet jag att elektromagnetisk strålning i detta frekvensområde är skadlig?

Min bakgrund är arbete med trådlös teknik i ca 60 år, jag har jobbat med både service, konstruktion, tillverkning och försäljning av t ex radio-tv, radar, röntgen, kommunikationsradio, mobiltelefoni (var tekniker hos Ericsson i 30 år under mobilens hela utveckling fram till att ”smarta telefoner” kom) mm. Ingen som känner mig kan kalla mig för teknikfientlig, elektronik och trådlös teknik har varit både mitt arbete och hobby mer än halva livet.


Men jag förstod allvaret med skaderisk först när jag vid 50 års ålder konfronterades med massor av våra kunder som klagade över allvarlig negativ hälsopåverkan, efter att de köpt sin första GSM-mobil på 90-talet.


Därefter har jag de senaste 24 åren använt större delen av mitt vakna liv till studier och upplysning till allmänheten om risker med trådlös teknik. Jag har nästan daglig kontakt med forskare och andra inblandade i sakfrågan världen över, jag får mellan 25-150 mail varje dygn från drabbade människor som lider helvetes kval över strålningens påverkan, men som inte blir trodda ens av sin närmaste omgivning. Jag har hittills varit på 176 platser i Sverige, med min 4-timmars föreläsning om strålningsproblemet. Några professorer inom detta ämne använder ibland mig som ”mentor” på grund .av min tekniska kunskap osv.

Klimatförändringar ordas det mycket om i dessa dagar. Mikrovågor absorberas av vattenmolekyler, och effekten i strålningen övergår därmed i värme. Mellan t ex två radiolänkar med perfekt signalstyrka vid torrt väder kan det vara svårt eller omöjligt att få kontakt om det regnar, därför att vattendropparna absorberar strålningseffekten. Hur mycket påverkar den nuvarande mycket täta mikrovågsstrålningen uppvärmningen av lufthavet?

Min insikt är att det är en ganska omfattande påverkan, kanske den största de senaste åren (CO2 har definitivt inte den påverkan som påstås).

Aningslös allmänhet

Men i media får allmänheten sällan eller aldrig dessa sanningar beskrivna. Därför använder sig allmänheten totalt aningslöst av t ex Wi-Fi sändare eller DECT trådlös telefon i hemmen, kanske placerad bara några decimeter från ett barns huvudkudde och skaderisken är på sikt ett faktum. Är det så vi ska ha det?

Den som t ex är medveten om att den nyupptäckta obotliga hjärntumören är orsakad av den trådlösa tekniken, är inte det minsta tveksam till att totalförbjuda tekniken. Men så länge som allmänheten hålls omedveten om riskerna så kan utvecklingen fortsätta utan restriktioner, men hur länge kan detta fortgå, när kommer det inte längre gå att dölja dessa risker?

Kanske blir det 5G som blir droppen som får människor att vakna, men ska det behövas att mer än halva befolkningen blir strålningsskadade innan någon sätter stopp (enligt forskarteamet Salfordgruppen i Lund är mer än 1 miljon svenskar nu skadade av trådlös teknik, men de flesta förstår inte varför de mår dåligt). 2017 kände över 5 miljoner svenskar behov av att uppsöka ett lasarett för sina hälsoproblem, det är alltså mer än halva befolkningen, varför då?


De konstruktörer och tekniker som t ex jobbar i Silicon Valley, med framtagning av trådlös teknik, låter inte sina barn använda tekniken och de får inte gå i skolor med trådlösa nätverk, de vet vad strålningen ställer till med. Varför ”vet” inte alla det?


Kraven de ansvariga för Umeå 5G måste ställa

Ni sju personer som vurmar för en ny helt oprövad teknik har ett oerhört stort ansvar framöver, eftersom ni nu vet en annan sida av teknikutvecklingen.

En självklarhet är att ni ställer krav på att kommunen skriver juridiskt bindande avtal med den berörda industrin (Telia, Ericsson….) om att dessa måste kunna uppvisa hittills framställda rapporter från världens oberoende forskare som bevisar:

 1. att den elektromagnetiska strålningen från den trådlösa tekniken som allmänheten nu använder och kommer att använda efter 5G:s uppbyggnad inte innebär hälsorisker för vare sig människa, djur eller natur Vidare ska separata avtal skrivas om
 2. att industrin tar fullt ansvar och står för alla kostnader i den händelse att det kommer skadeståndskrav från allmänheten, som trots forskningsrapporter enligt punkt 1, ändå blir sjuka av strålningen
 3. att industrin tar fullt ansvar och står för alla kostnader om det visar sig att strålningens skadeverkan även drabbar djur, natur och påverkar klimatet
 4. att om inte industrin skriver under avtal enligt punkt 1-3 ovan, så får inte 5G på något sätt implementeras i Umeå med omnejd

Om inte sådana bindande avtal skrivs så är det inget annat än bevis för inkompetens hos ansvariga inom kommunen. Allmänheten måste kunna ställa krav och kunna lita på att ansvariga i första hand tar hänsyn till medborgarnas hälsoaspekter, inte endast till den framrusande teknikutvecklingen som bara har till uppgift att höja vinstmarginaler hos en oansvarig industri.

Ett avtal som lovar allmänheten i Umeå att ni sju personer som gått i spetsen för utbyggnaden i Umeå tar fullt personligt ekonomiskt ansvar för att denna teknik inte kommer att skada människor, djur eller natur, bör också skrivas och undertecknas av er.


Jag vet att nuvarande trådlösa teknik redan orsakar en explosion av negativ hälsopåverkan på allt levande, är det då lämpligt att bara fortsätta med ännu mer av den varan? Är det ett intelligent sätt att bygga våra barns framtid?


Människor, växter och djur är elektriska varelser

Moder natur har satt gränser för vår tillvaro på Jorden, stark elektromagnetisk strålning med ett för våra kroppar mycket aggressivt innehåll (modulation), är inte en naturlig ”produkt” i vår miljö. Vi har inte utrustats med någon kroppsdel eller sinne som kan känna av strålningens styrka eller påverkan, av den enkla anledningen att sådan strålning aldrig kan förekomma naturligt på Jorden, vi behöver alltså ingen sådan möjlighet.

Vi kan inte och får inte blunda för att allt levande är elektriska varelser, i våra nervbanor strömmar ständigt elektriska signaler som informationsbärare, mellan den autonoma delen av hjärnan och kroppens minsta beståndsdel. Det är denna information som hjälper hjärnan att hålla oss friska. Den trådlösa teknikens höga strålning tränger in i våra kroppar, detekteras av vissa celler och lågfrekventa signaler hamnar i nervbanorna, tillsammans med kroppens egna signaler.

Hjärnan blir konfunderad av dessa falska signaler och kan ta fel beslut i sitt jobb att hålla kroppen frisk. Men människan kan sällan låta bli att försöka gå emot naturens lagar, i detta fall är dock skaderisker för all framtid så stor att alla med ett uns av kvarvarande klokhet borde förstå att vi måste låta bli, därför ska inte den trådlösa tekniken få fortsätta att byggas ut och stor del av nuvarande trådlös teknik måste skrotas. Livet måste få vara värt mer än tekniken.

Öppet brev av Kalle Hellberg (maxicom.se), Blidsberg

Relaterat

Ansvariga

Anders Kjellander,  VD för Umeå Science Park
Linkedin.com
070-390 00 56

Mats Berggren, VD Umeå Energi UmeNet
mats.berggren(snabel-a)umeaenergi.se
070–518 71 28

Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun
peter.juneblad(snabel-a)umea.se
070–225 12 15

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s)
hans.lindberg(snabel-a)umea.se
070–589 01 66

Robert Winroth, innovationslandstingsråd (Mp) i Västerbottens läns landsting, ordförande för Umeå 5G
robert.winroth(snabel-a)vll.se
070–182 00 08

Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting och ordförande för Umeå Science Park
anders.sylvan(snabel-a)vll.se
072–707 72 50

Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus
katrine.riklund(snabel-a)umu.se
070–397 96 84


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag uppmanar alla att läsa Mona Nilssons bok “Mobiltelefonins hälsorisker”. Den tar upp hela det fruktansvärda bedrägeriet som mobilindustrin har lyckats genomföra med hjälp av sina lakejer; betalda journalister och aningslösa politiker, samt helt skrupelfria lobbare m.fl. De flesta politikerna är grundlurade av denna oheliga allians, som rent internationellt sträcker sig in i WHO och andra organ – dock hör Sverige till de allra värst drabbade. Befolkningen har offrats som försökskaniner på mobilindustrins altare. Först tänker man att “men detta kan väl inte vara sant – det FÅR inte vara sant!” Ju längre man läser desto mer inser man att det motbjudande skumrasket och det brottsliga agerandet inte bara är sant, utan också att det verkligen utgör en katastrof utan like för hela befolkningen, för människor, djur och t.o.m växter.

  Allt vad som sägs och skrivs här finns redovisat och dokumenterat. Här förekommer inga obekräftade påståenden eller ur sitt sammanhang lösryckta satser för att blanda bort några kort! Sådant är vad mobilindustrin ägnar sig åt – inte författaren som i många år haft kontakt med ett allt större antal alarmerade läkare, forskare, lärare, ingenjörer, tekniker och otaliga drabbade privatpersoner. Hon driver Strålskyddsstiftelsen för att upplysa svenska folket om vilken oerhörd hälsotragedi det trådlösa samhället innebär. Hur den statliga Strålsäkerhetsmyndigheten lyckats med att negligera och förlöjliga de vetenskapliga bevisen för strålningens skadlighet är verkligen skrämmande.

  Sedan boken kom ut har allt fler forskningsrapporter från världens alla hörn på ett kusligt sätt bekräftat det katastrofscenario som författaren målar upp. Detta måste stoppas NU om vi ska ha en chans. Läs boken! Ni kommer att sitta gastkramade och känna efteråt att ni nu bara måste hjälpa till att väcka opinion. Fler människor än någonsin blir oroliga över strålningen idag, och med all rätt, men desinformationen från mobilindustrin har penetrerat myndigheter och media så att folk ofta inte riktigt vet vad de skall tro.
  För de som ännu inte är så insatta, så råder jag er som vill ha en sanningsenlig, bekväm, samlad och ändå jämförelsevis kortfattad redogörelse att läsa denna otroligt viktiga bok. Det är tidsbesparande och lättare än att titta på olika videos och lösryckta artiklar som kan vara förvirrande. Ni kommer INTE att ångra er.

  Framförallt är det viktigt att förstå – och det kommer man att göra när man läst ut boken! – att Strålsäkerhetsmyndigheten inte på något vis är kompetent att fullgöra sin uppgift. Den besitter ingen verklig kunskap att tala om, och ägnar sig mest åt undanglidande svar samt desinformation.

  Vill ni göra något för kommande generationer så gå med i Vågbrytaren och/eller Elöverkänsligas Förening, det kostar inte mycket per år. F.n. 150/120 kr. Man får då adresslistor till folk på sin ort, med vilka man kan samarbeta, och jättebra material att dela ut. Och man får glädjen att ingå i ett försvar gentemot en mot befolkningen krigförande fiende; nämligen vår egen regering som valt att helt åsidosätta alla larmrapporter – den kan tvärtom inte snabbt nog påtvinga oss eländet 5G! Senast i Umeå där dock befolkningen nu går till motattack. Låt oss göra detsamma, var i landet vi än bor.

  Alla som har möjlighet ombedes även att stödja Strålskyddsstiftelsen, som är beroende av frivilliga gåvor. Där finns också utmärkta broschyrer och flyers att beställa eller skriva ut själv. Det är även en ren demokratifråga eftersom hela utbyggnaden av det trådlösa eländet strider mot flera lagparagrafer; det är alltså i praktiken brottsligt. Och det är en fråga för samvetet – den som inser faran och kan agera irl, men tycker att andra ska göra jobbet, den är en desertör och förrädare. Det är trots allt ett krig som det är frågan om, krig samt faktiskt tortyr. Fråga de strålningsskadade som ofta lider ohyggligt, om det inte är tortyr!

 • Jag uppmanar alla att läsa Mona Nilssons bok “Mobiltelefonins hälsorisker”. Den tar upp hela det fruktansvärda bedrägeriet som mobilindustrin har lyckats genomföra med hjälp av sina lakejer; betalda journalister och aningslösa politiker, samt helt skrupelfria lobbare m.fl. De flesta politikerna är grundlurade av denna oheliga allians, som rent internationellt sträcker sig in i WHO och andra organ – dock hör Sverige till de allra värst drabbade. Befolkningen har offrats som försökskaniner på mobilindustrins altare. Först tänker man att “men detta kan väl inte vara sant – det FÅR inte vara sant!” Ju längre man läser desto mer inser man att det motbjudande skumrasket och det brottsliga agerandet inte bara är sant, utan också att det verkligen utgör en katastrof utan like för hela befolkningen, för människor, djur och t.o.m växter.

  Allt vad som sägs och skrivs här finns redovisat och dokumenterat. Här förekommer inga obekräftade påståenden eller ur sitt sammanhang lösryckta satser för att blanda bort några kort! Sådant är vad mobilindustrin ägnar sig åt – inte författaren som i många år haft kontakt med ett allt större antal alarmerade läkare, forskare, lärare, ingenjörer, tekniker och otaliga drabbade privatpersoner. Hon driver Strålskyddsstiftelsen för att upplysa svenska folket om vilken oerhörd hälsotragedi det trådlösa samhället innebär. Hur den statliga Strålsäkerhetsmyndigheten lyckats med att negligera och förlöjliga de vetenskapliga bevisen för strålningens skadlighet är verkligen skrämmande.

  Sedan boken kom ut har allt fler forskningsrapporter från världens alla hörn på ett kusligt sätt bekräftat det katastrofscenario som författaren målar upp. Detta måste stoppas NU om vi ska ha en chans. Läs boken! Ni kommer att sitta gastkramade och känna efteråt att ni nu bara måste hjälpa till att väcka opinion. Fler människor än någonsin blir oroliga över strålningen idag, och med all rätt, men desinformationen från mobilindustrin har penetrerat myndigheter och media så att folk ofta inte riktigt vet vad de skall tro.
  För de som ännu inte är så insatta, så råder jag er som vill ha en sanningsenlig, bekväm, samlad och ändå jämförelsevis kortfattad redogörelse att läsa denna otroligt viktiga bok. Det är tidsbesparande och lättare än att titta på olika videos och lösryckta artiklar som kan vara förvirrande. Ni kommer INTE att ångra er.

  Framförallt är det viktigt att förstå – och det kommer man att göra när man läst ut boken! – att Strålsäkerhetsmyndigheten inte på något vis är kompetent att fullgöra sin uppgift. Den besitter ingen verklig kunskap att tala om, och ägnar sig mest åt undanglidande svar samt desinformation.

  Vill ni göra något för kommande generationer så gå med i Vågbrytaren och/eller Elöverkänsligas Förening, det kostar inte mycket per år. F.n. 150/120 kr. Man får då adresslistor till folk på sin ort, med vilka man kan samarbeta, och jättebra material att dela ut. Och man får glädjen att ingå i ett försvar gentemot en mot befolkningen krigförande fiende; nämligen vår egen regering som valt att helt åsidosätta alla larmrapporter – den kan tvärtom inte snabbt nog påtvinga oss eländet 5G! Senast i Umeå där dock befolkningen nu går till motattack. Låt oss göra detsamma, var i landet vi än bor.

  Alla som har möjlighet ombedes även att stödja Strålskyddsstiftelsen, som är beroende av frivilliga gåvor. Där finns också utmärkta broschyrer och flyers att beställa eller skriva ut själv. Det är även en ren demokratifråga eftersom hela utbyggnaden av det trådlösa eländet strider mot flera lagparagrafer; det är alltså i praktiken brottsligt. Och det är en fråga för samvetet – den som inser faran och kan agera irl, men tycker att andra ska göra jobbet, den är en desertör och förrädare. Det är trots allt ett krig som det är frågan om, krig samt faktiskt tortyr. Fråga de strålningsskadade som ofta lider ohyggligt, om det inte är tortyr!

 • När jag 1999-2002 deltog i ett annat rally, det som handlade om smarta hus, var det exakt samma fartblindhet som idag när det gäller 5G. Och hur gick det med de smarta husen 1999-2002? Allt gick åt skogen för i princip alla inblandade. Konkurserna stod som spön i backen och alla teknikbolag som kastade sig in i branschen kastade sig lika snabbt ut för att klara sig. De gick tillbaka till sina kärnverksamheter.

  Åren 1999-2002 grundade och drev jag (tillsammans med andra förstås) sajterna Smartahem.nu och .se (för konsumenter) och SmartNewsOnline.com (för företag). Vi var sponsrade av Skanska, Ericsson (via BlueLabs), IT Provider, Vattenfall (via Sensel) och andra. (Våra domäner togs över av andra aktörer som kom efter oss.)

  Jag befarar att den framgångsanda som nu råder för 5G-bolag kan slå tillbaka mot dem själva. Bli inte fartblinda. Drabbas inte av girighet!

  Computer Sweden: “Nu rustar konsultjättarna för rally på en snabbt växande 5G-marknad”

  “Ny teknik, nya affärer. Inför den stundande 5G-explosionen är det just nu full fart hos de stora konsultbolagen.
  5G-tekniken rycker allt närmare. Även om den stora utrullningen av kommersiella nät inte kommer att ske förrän 2020 snickras det en hel del i konsultledet. För det är framför allt företagen som väntas dra nytta av den nya tekniken.”

  https://computersweden.idg.se/2.2683/1.713487/5g-konsultjattar-rustar

 • När jag 1999-2002 deltog i ett annat rally, det som handlade om smarta hus, var det exakt samma fartblindhet som idag när det gäller 5G. Och hur gick det med de smarta husen 1999-2002? Allt gick åt skogen för i princip alla inblandade. Konkurserna stod som spön i backen och alla teknikbolag som kastade sig in i branschen kastade sig lika snabbt ut för att klara sig. De gick tillbaka till sina kärnverksamheter.

  Åren 1999-2002 grundade och drev jag (tillsammans med andra förstås) sajterna Smartahem.nu och .se (för konsumenter) och SmartNewsOnline.com (för företag). Vi var sponsrade av Skanska, Ericsson (via BlueLabs), IT Provider, Vattenfall (via Sensel) och andra. (Våra domäner togs över av andra aktörer som kom efter oss.)

  Jag befarar att den framgångsanda som nu råder för 5G-bolag kan slå tillbaka mot dem själva. Bli inte fartblinda. Drabbas inte av girighet!

  Computer Sweden: “Nu rustar konsultjättarna för rally på en snabbt växande 5G-marknad”

  “Ny teknik, nya affärer. Inför den stundande 5G-explosionen är det just nu full fart hos de stora konsultbolagen.
  5G-tekniken rycker allt närmare. Även om den stora utrullningen av kommersiella nät inte kommer att ske förrän 2020 snickras det en hel del i konsultledet. För det är framför allt företagen som väntas dra nytta av den nya tekniken.”

  https://computersweden.idg.se/2.2683/1.713487/5g-konsultjattar-rustar

 • Vill gärna att ni som “tvekar” till trådlös tekniks skadeverkningar, se gärna intervjun med BARRIE TROWER “om mikrovågsstrålning” (svensk text), inspelad 2014, finns på YouTube, det finns väldigt många intervjuer med denna man om ni orkar se och lyssna, som handlar just om mikrovågors skadeverkningar, där ligger en intervju om 5G också…

 • Mycket bra artikel. Tack Kalle!

  Jag kommer att lägga till dessa kriminella individer till mitt eget arkiv innehållande landsförrädare och maktmissbrukare. Dessa skall ej glömmas bort, utan gå till historien med den avslöjande föga smickrande sanningen.

 • Vill gärna att ni som “tvekar” till trådlös tekniks skadeverkningar, se gärna intervjun med BARRIE TROWER “om mikrovågsstrålning” (svensk text), inspelad 2014, finns på YouTube, det finns väldigt många intervjuer med denna man om ni orkar se och lyssna, som handlar just om mikrovågors skadeverkningar, där ligger en intervju om 5G också…

 • Jag instämmer med Ingrid, skit samma om människor dör, bara pengar tjänas på skitleksaker för de som inte kan nöja sig med det som människan har i egna resurser, vi är ju själva “trådlösa” och fantastiska varelser!!! !Som dessutom harmonierar med vår planet fullt ut, det gör inte alla dessa onödiga “hittepåprylar” som finns i dagen samhälle, egentligen inte till någon nytta alls…allt blir ju omodernt efter ett litet tag, och har dessutom dragit med sig både ohälsa och dålig ekonomi, i detta fall 5G, vi kan klara oss utan detta spektakel! Snart kommer 6G…undrar då om vi har intelligens nog att kunna sköta denna teknik då, vi är antagligen så dementa att vi inte vet vad vi ska göra med alla “apparater” som måste kopplas upp…då kommer de flesta att sitta med strålskydd runt sina kroppar, mycket obekvämt…men idag så är det enda för mig som funkar om jag ska kunna vara med någorlunda i dagen samhälle…Så TACK KALLE HELLBERG och MONA NILSSON, samt alla ni andra som förstår allvaret i den trådlösa teknikens baksida, ni är så värdefulla!!! Nej nu ska jag ut och lappa bilar med en broschyr som heter INSEKTSDÖDEN, vilken roll spelar mobilen, jag har beställt 500 ex så det blir att lappa på! Ett av mina många “små” engagemang i denna “debattkampanj”… GOD FORTSÄTTNING; och GE INTE UPP!!!VI SKA KLARA AV DET! Som Martin Ljung sa en gång…

 • Vem ska man tro på? Jag vill nog påstå att man kan litar på de myndigheterna som är tillsatta av folket tar ansvara för allmänhetens hälsa- och säkerhet. Givetvis är det sunt att ifrågasätta och att ställa frågor när man är oroad för att något inte är ok eller att ansvaret brister.

  Interesseorganisationer, forskare och mobilindustri bjuds in till möten om 5G
  “Myndigheten har inlett samverkan med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Post- och telestyrelsen för att utbyta information och gemensamt hantera frågan utifrån myndigheternas respektive ansvarsområde.”
  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/intresseorganisationer-forskare-och-mobilindustri-bjuds-in-till-moten-om-5g/

  Strålsäkerhetsmyndigheten verkar för myndighetssamverkan kring 5G https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/stralsakerhetsmyndigheten-verkar-for-myndighetssamverkan-kring-5g/

  Mer information om magnetfält och trådlös teknik. “Magnetfält och trådlös teknik”
  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/intresseorganisationer-forskare-och-mobilindustri-bjuds-in-till-moten-om-5g/

  Strålsäkerhetscentralen (Finland)
  Moblitelefoner och basstationer
  https://www.stuk.fi/web/sv/teman/mobiltelefoner-och-basstationer/det-finns-inga-bevis-for-att-stralningen-fran-mobiltelefoner-ar-skadlig-for-halsan

  • Många anser idag att vår nuvarande och tidigare regeringar inte är att lita på, man tar inte ansvar för folks hälsa och säkerhet. MSB blev ju starkt ifrågasatt under sommarens bränder. Vår försvarsmakt lekte med NATO i Medelhavet istället för att ta ansvar för pågående bränder. Hur många har förtroende för polisväsende och rättsmyndigheter? Folkhälsoinstitutet har varit i blåsväder när det gäller vaccineringar
   Hade för några år sedan kontakt med en person som fick en viktig position inom en myndighet som skulle bedöma produkters farlighet. En amerikansk representant dök snabbt upp och ville förvissa sig om “the same procedure”, fortsatt betalning för godkännande. Han blev utkastad den här gången.

   Dåliga regeringar vi inte litar på. tycks smitta av sig neråt. Personligen har jag liten eller ingen tillit till vare sig regering eller myndigheter. Vi bör vara väldigt misstänksamma.

  • Och nästa naturliga steg blir väl då att vi även ska lita på regering och riksdag, som också är tillsatta av folket för att ansvara för dessas väl och ve. Tittar man på den rådande samhällsutvecklingen så ser man att det är ett förtroende de inte förtjänar. Myndigheterna är den verkställande delen av statsapparaten och eftersom skiten har varit i säck innan det kom i påse finns det ingen som helst anledning att lita på myndigheter. Som för övrigt springer industrins ärenden Lägger man sen till hur det råder svängdörrar mellan statsapparat och näringsliv, där politiker och tjänstemän efter utfört uppdrag sparkas snett uppåt i näringslivskedjan, så utgår jag från att du skämtar eller bara är extremt naiv. Vill du ha länk på det?

  • Vilka myndigheter är tillsatta av folket? Vilka myndigheter värnar om “folkets bästa”… ? Vilka myndigheter existerar utanför den alltid förekommande företagarlobbyismen? Det finns ingen industri, organisation / större organiserad verksamhet – som idag existerar utan lobbyism!

   När man börjar förstå vidden av lobbyismen – så vänder man blad i sitt vetande, och därmed framstår verkligheten i ett helt annat ljus (mörker) vad gäller miljögifter i alla de former som förekommer idag samt strålning och allt annat som inverkar menligt på människans hälsa. Till sist börjar man med att undra (förstå) varför så oerhört mycket tystas ner / undanhålles i alla debatter – just för att pengar är inbegripna! Debatter som borde vara offentliga samt upplysande för folket och med ett syfte att värna ett gynnsamt framtida liv. Ju mer man sätter sig in i alla existerande fakta / bevis som faktiskt finns, desto mer anar man oråd… – Men med denna takten på allt som samverkar tillsammans vad gäller miljögifter och exempelvis strålning, så kan vi lägga ner alla myndigheter, eftersom det inom en snar tid inte kommer att finnas så mycket mer att utarma – och därmed är den debatt som borde förekomma – TILL ÄNDA, OCH VI MED DEN!

   MEN… JAG KOMMER ALDRIG ATT VIKA NER MIG, LIKSOM SÅ OERHÖRT MÅNGA ANDRA IDAG INTE HELLER GÖR – FÖRÄNDRINGENS VINDAR BLÅSER ÅT RÄTT HÅLL!!!

   – Jag instämmer helt och fullt med Kerstin Carlsson – VI GER INTE UPP – VI SKA KLARA AV DET – JU FLER VI BLIR TILLSAMMANS SOM AGERAR (lägger jag till)… & JU FLER SOM VAKNAR UPP DESTO FLER BLIR VI SOM KAN INFORMERA FOLKET… & rörande det som så många myndigheter tystar ner!

   • Myndigheterna verkar i samhällets (folkets) tjänst och leds och styrs av de folkvalda genom ett så kallat parlamentariskt statsskick. Parlamentarism är ett statsskick där en regering är beroende av ett stöd ifrån ett folkvalt parlament (i Sverige och Finland kallat riksdag). Företagslobbyism är inte problemet, utan i så fall sitter problemet snarare hos dem som brister i omdöme och som låter sig påverkas (korrumperas).
    Det är inte enbart företag som ägnar sig åt lobbyverksamhet, utan i princip alla lobbar väl för sina intressen. Det gör även Newsvoce och alla som debatterar här i kommentarsfälten. Det är inget fel att framföra och står sina åsikter och kämpar för det man tror på.

    • Roger Johansson-
     Det är MENINGEN att myndigheter skall verka för allmänhetens bästa och vara ett granskande organ men påfallande ofta kan det konstateras att man låter sig köpas av andra intressen.

     Ett bra exempel är läkemedelsverket som fick MYCKET stark kritik av Riksrevisionsverket när det gällde finansieringen som 2004 uppgick till över 95% från privata läkemedelsföretag. D.v.s samma företag som man är satt till att granska. Det är direkt olämpligt att en statlig myndighet finansieras av privata intressen.

     Alla har naturligtvis rätt till sin åsikt men nu talar vi om något som påtvingas ALLA oavsett åsikt och så skall det inte fungera i en demokrati.

     Om risker förevisas och påtalas är man som granskande myndighet skyldig att utreda dessa och det har man inte gjort.

     I din länk från finska strålskyddsmyndigheten hänvisar man i kapitlet “Inga hälsorisker har bevisats” till den forskning som WHO redovisade 2011 där man bedömer radiofrekvent strålning som eventuellt cancerframkallande men i princip säker om man ligger under det gränsvärde som rekommenderas och med detta låter man sig nöjas trots att man själv konstaterar att –
     “Den största informationsbristen vad gäller mobiltelefoner är att ingen information finns tillgänglig om hälsoeffekterna av användning som pågått längre än 15 år. Därför kan det hända att exempelvis en ökning av långsamt framskridande cancertyper inte ännu syns i statistiken.”

     På cancerfondens hemsida kan man läsa följande:
     Cancer utvecklas under lång tid.
     Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks.
     Faktum är att det kan ta upp till 40 år innan cancer utvecklats.

     Vad man däremot INTE skriver något om är att SENARE forskning BEKRÄFTAT att radiofrekvent strålning är cancerframkallande och vill man veta hur ovan nämnda studie gått till, hur man kommit fram till det resultat som redovisades 2011 och varför studien inte går att använda idag ett antal år senare så kan man med fördel lyssna till Dr.Davis föredrag från 30 nov 2015 på The University of Melbourne.
     Universitetets youtube kanal: https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY
     Från 39:08 (hela föredraget är mycket intressant)

     Vem är då Dr.Devra Davis?
     Dr. Davis also was the founding director of the Board on Environmental Studies and Toxicology of the U.S. National Research Council, National Academy of Sciences and the only woman to serve as Scholar in Residence, 1983-1993.
     Devra Davis founded non-profit Environmental Health Trust in 2007 in Teton County, Wyoming to provide basic research and education about environmental health hazards and promote constructive policies locally, nationally and internationally. Currently Visiting Professor of Medicine at The Hebrew University Hadassah Medical School, Jerusalem, Israel, and Ondokuz Mayis University Medical School, Samsun, Turkey, Dr. Davis lectures at University of California, San Francisco and Berkeley, Dartmouth, Georgetown, Harvard, London School of Hygiene and Tropical Medicine and major universities in India, Australia, Finland, and elsewhere.

     She was Founding Director, Center for Environmental Oncology, University of Pittsburgh Cancer Institute, and Professor of Epidemiology at the Graduate School of Public Health (2004-2010). She has also served as a Distinguished Visiting Professor at the London School of Hygiene (2002-03) and Tropical Medicine, and at the Yeshiva University, New York (1995-96), and as a Visiting Professor at Mt.Sinai School of Medicine (1983-2010), Oberlin College (2000-2001) and Carnegie Mellon University (1999-2004).

     An award-winning scientist and writer, Davis’ work has appeared in more than a dozen languages. She was designated a National Book Award Finalist for When Smoke Ran Like Water (2002, Basic Books). Her most recent book, Disconnect, selected by TIME magazine as a top pick in 2010, received the Silver Medal from Nautilus Books for courageous investigation for the paperback edition in 2013, which was identified by Project Censored as “the news that didn’t make the news,” and is the subject of multi-media international policy-making attention–including special editions recently released in India and Australia.

     Vi har REDAN GJORT historiska misstag om allehanda tings ofarlighet.
     (DDT, Hormoslyr, Tobak, Neurosedyn, Radioaktivitet osv.)
     Som tidigare programmerare är jag sannerligen ingen teknikfientlig person och var dessutom (tyvärr) först med att tjata till oss mobiltelefon på jobbet när de lanserades för gemene man på 90-talet – MEN … Är det verkligen för mycket begärt att man granskar något med stor noggrannhet och omsorg för att säkerställa att risk ej föreligger INNAN det påtvingas hela befolkningar?

     Läkare, professorer och forskare runt hela värden har gått samman i en appell till EU där man rekommenderar moratorium för utbyggnaden av 5G för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare utan kopplingar och bindningar till industrin.
     Appellen skickades in av
     Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)
     Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health,
     University Hospital, Örebro, Sweden (lennart.hardell@regionorebrolan.se)
     https://www.vk.se/2594199/oetiskt-experiment-i-umea

 • Mycket bra artikel. Tack Kalle!

  Jag kommer att lägga till dessa kriminella individer till mitt eget arkiv innehållande landsförrädare och maktmissbrukare. Dessa skall ej glömmas bort, utan gå till historien med den avslöjande föga smickrande sanningen.

 • Till dem som undrar över symtomen rörande den strålning som omtalas – så finns mängder av texter sedan tidigare på Newsvoice (och för övrigt på internet). Kalle Hellberg har också varit en flitig skribent under många år, och delat med sig av sin gedigna kompetens.

  Personligen hade jag ett rent h-e under de två år jag hade wifi & med mängder av symtom. Allra värst var den ihärdiga och påträngande huvudvärken under dessa år, en huvudvärk som inte ville ge med sig. Numer har jag en fast uppkoppling, och i och med den ebbade huvudvärken ut succesivt efter en längre tid. Men om jag exempelvis åker pendeltåg där de flesta sitter med sina mobiler, då återkommer huvudvärken, eller i andra sammanhang där wifi förekommer!

  Att uppmärksamma, för dem som inte vet – är att hela vår värld styrs av företagslobbyism – då allting handlar om pengar. Sen skit samma om människor dör och planeten går under, bara tillväxten ökar… – Till vilken nytta kan man undra, eftersom miljögifter och strålning med mera – inte väljer bort dem som har mer pengar… utan verkar drabbande på allt och alla!

 • Jag instämmer med Ingrid, skit samma om människor dör, bara pengar tjänas på skitleksaker för de som inte kan nöja sig med det som människan har i egna resurser, vi är ju själva “trådlösa” och fantastiska varelser!!! !Som dessutom harmonierar med vår planet fullt ut, det gör inte alla dessa onödiga “hittepåprylar” som finns i dagen samhälle, egentligen inte till någon nytta alls…allt blir ju omodernt efter ett litet tag, och har dessutom dragit med sig både ohälsa och dålig ekonomi, i detta fall 5G, vi kan klara oss utan detta spektakel! Snart kommer 6G…undrar då om vi har intelligens nog att kunna sköta denna teknik då, vi är antagligen så dementa att vi inte vet vad vi ska göra med alla “apparater” som måste kopplas upp…då kommer de flesta att sitta med strålskydd runt sina kroppar, mycket obekvämt…men idag så är det enda för mig som funkar om jag ska kunna vara med någorlunda i dagen samhälle…Så TACK KALLE HELLBERG och MONA NILSSON, samt alla ni andra som förstår allvaret i den trådlösa teknikens baksida, ni är så värdefulla!!! Nej nu ska jag ut och lappa bilar med en broschyr som heter INSEKTSDÖDEN, vilken roll spelar mobilen, jag har beställt 500 ex så det blir att lappa på! Ett av mina många “små” engagemang i denna “debattkampanj”… GOD FORTSÄTTNING; och GE INTE UPP!!!VI SKA KLARA AV DET! Som Martin Ljung sa en gång…

 • Vem ska man tro på? Jag vill nog påstå att man kan litar på de myndigheterna som är tillsatta av folket tar ansvara för allmänhetens hälsa- och säkerhet. Givetvis är det sunt att ifrågasätta och att ställa frågor när man är oroad för att något inte är ok eller att ansvaret brister.

  Interesseorganisationer, forskare och mobilindustri bjuds in till möten om 5G
  “Myndigheten har inlett samverkan med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Post- och telestyrelsen för att utbyta information och gemensamt hantera frågan utifrån myndigheternas respektive ansvarsområde.”
  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/intresseorganisationer-forskare-och-mobilindustri-bjuds-in-till-moten-om-5g/

  Strålsäkerhetsmyndigheten verkar för myndighetssamverkan kring 5G https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/stralsakerhetsmyndigheten-verkar-for-myndighetssamverkan-kring-5g/

  Mer information om magnetfält och trådlös teknik. “Magnetfält och trådlös teknik”
  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/intresseorganisationer-forskare-och-mobilindustri-bjuds-in-till-moten-om-5g/

  Strålsäkerhetscentralen (Finland)
  Moblitelefoner och basstationer
  https://www.stuk.fi/web/sv/teman/mobiltelefoner-och-basstationer/det-finns-inga-bevis-for-att-stralningen-fran-mobiltelefoner-ar-skadlig-for-halsan

  • Många anser idag att vår nuvarande och tidigare regeringar inte är att lita på, man tar inte ansvar för folks hälsa och säkerhet. MSB blev ju starkt ifrågasatt under sommarens bränder. Vår försvarsmakt lekte med NATO i Medelhavet istället för att ta ansvar för pågående bränder. Hur många har förtroende för polisväsende och rättsmyndigheter? Folkhälsoinstitutet har varit i blåsväder när det gäller vaccineringar
   Hade för några år sedan kontakt med en person som fick en viktig position inom en myndighet som skulle bedöma produkters farlighet. En amerikansk representant dök snabbt upp och ville förvissa sig om “the same procedure”, fortsatt betalning för godkännande. Han blev utkastad den här gången.

   Dåliga regeringar vi inte litar på. tycks smitta av sig neråt. Personligen har jag liten eller ingen tillit till vare sig regering eller myndigheter. Vi bör vara väldigt misstänksamma.

  • Och nästa naturliga steg blir väl då att vi även ska lita på regering och riksdag, som också är tillsatta av folket för att ansvara för dessas väl och ve. Tittar man på den rådande samhällsutvecklingen så ser man att det är ett förtroende de inte förtjänar. Myndigheterna är den verkställande delen av statsapparaten och eftersom skiten har varit i säck innan det kom i påse finns det ingen som helst anledning att lita på myndigheter. Som för övrigt springer industrins ärenden Lägger man sen till hur det råder svängdörrar mellan statsapparat och näringsliv, där politiker och tjänstemän efter utfört uppdrag sparkas snett uppåt i näringslivskedjan, så utgår jag från att du skämtar eller bara är extremt naiv. Vill du ha länk på det?

  • Vilka myndigheter är tillsatta av folket? Vilka myndigheter värnar om “folkets bästa”… ? Vilka myndigheter existerar utanför den alltid förekommande företagarlobbyismen? Det finns ingen industri, organisation / större organiserad verksamhet – som idag existerar utan lobbyism!

   När man börjar förstå vidden av lobbyismen – så vänder man blad i sitt vetande, och därmed framstår verkligheten i ett helt annat ljus (mörker) vad gäller miljögifter i alla de former som förekommer idag samt strålning och allt annat som inverkar menligt på människans hälsa. Till sist börjar man med att undra (förstå) varför så oerhört mycket tystas ner / undanhålles i alla debatter – just för att pengar är inbegripna! Debatter som borde vara offentliga samt upplysande för folket och med ett syfte att värna ett gynnsamt framtida liv. Ju mer man sätter sig in i alla existerande fakta / bevis som faktiskt finns, desto mer anar man oråd… – Men med denna takten på allt som samverkar tillsammans vad gäller miljögifter och exempelvis strålning, så kan vi lägga ner alla myndigheter, eftersom det inom en snar tid inte kommer att finnas så mycket mer att utarma – och därmed är den debatt som borde förekomma – TILL ÄNDA, OCH VI MED DEN!

   MEN… JAG KOMMER ALDRIG ATT VIKA NER MIG, LIKSOM SÅ OERHÖRT MÅNGA ANDRA IDAG INTE HELLER GÖR – FÖRÄNDRINGENS VINDAR BLÅSER ÅT RÄTT HÅLL!!!

   – Jag instämmer helt och fullt med Kerstin Carlsson – VI GER INTE UPP – VI SKA KLARA AV DET – JU FLER VI BLIR TILLSAMMANS SOM AGERAR (lägger jag till)… & JU FLER SOM VAKNAR UPP DESTO FLER BLIR VI SOM KAN INFORMERA FOLKET… & rörande det som så många myndigheter tystar ner!

   • Myndigheterna verkar i samhällets (folkets) tjänst och leds och styrs av de folkvalda genom ett så kallat parlamentariskt statsskick. Parlamentarism är ett statsskick där en regering är beroende av ett stöd ifrån ett folkvalt parlament (i Sverige och Finland kallat riksdag). Företagslobbyism är inte problemet, utan i så fall sitter problemet snarare hos dem som brister i omdöme och som låter sig påverkas (korrumperas).
    Det är inte enbart företag som ägnar sig åt lobbyverksamhet, utan i princip alla lobbar väl för sina intressen. Det gör även Newsvoce och alla som debatterar här i kommentarsfälten. Det är inget fel att framföra och står sina åsikter och kämpar för det man tror på.

    • Roger Johansson-
     Det är MENINGEN att myndigheter skall verka för allmänhetens bästa och vara ett granskande organ men påfallande ofta kan det konstateras att man låter sig köpas av andra intressen.

     Ett bra exempel är läkemedelsverket som fick MYCKET stark kritik av Riksrevisionsverket när det gällde finansieringen som 2004 uppgick till över 95% från privata läkemedelsföretag. D.v.s samma företag som man är satt till att granska. Det är direkt olämpligt att en statlig myndighet finansieras av privata intressen.

     Alla har naturligtvis rätt till sin åsikt men nu talar vi om något som påtvingas ALLA oavsett åsikt och så skall det inte fungera i en demokrati.

     Om risker förevisas och påtalas är man som granskande myndighet skyldig att utreda dessa och det har man inte gjort.

     I din länk från finska strålskyddsmyndigheten hänvisar man i kapitlet “Inga hälsorisker har bevisats” till den forskning som WHO redovisade 2011 där man bedömer radiofrekvent strålning som eventuellt cancerframkallande men i princip säker om man ligger under det gränsvärde som rekommenderas och med detta låter man sig nöjas trots att man själv konstaterar att –
     “Den största informationsbristen vad gäller mobiltelefoner är att ingen information finns tillgänglig om hälsoeffekterna av användning som pågått längre än 15 år. Därför kan det hända att exempelvis en ökning av långsamt framskridande cancertyper inte ännu syns i statistiken.”

     På cancerfondens hemsida kan man läsa följande:
     Cancer utvecklas under lång tid.
     Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks.
     Faktum är att det kan ta upp till 40 år innan cancer utvecklats.

     Vad man däremot INTE skriver något om är att SENARE forskning BEKRÄFTAT att radiofrekvent strålning är cancerframkallande och vill man veta hur ovan nämnda studie gått till, hur man kommit fram till det resultat som redovisades 2011 och varför studien inte går att använda idag ett antal år senare så kan man med fördel lyssna till Dr.Davis föredrag från 30 nov 2015 på The University of Melbourne.
     Universitetets youtube kanal: https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY
     Från 39:08 (hela föredraget är mycket intressant)

     Vem är då Dr.Devra Davis?
     Dr. Davis also was the founding director of the Board on Environmental Studies and Toxicology of the U.S. National Research Council, National Academy of Sciences and the only woman to serve as Scholar in Residence, 1983-1993.
     Devra Davis founded non-profit Environmental Health Trust in 2007 in Teton County, Wyoming to provide basic research and education about environmental health hazards and promote constructive policies locally, nationally and internationally. Currently Visiting Professor of Medicine at The Hebrew University Hadassah Medical School, Jerusalem, Israel, and Ondokuz Mayis University Medical School, Samsun, Turkey, Dr. Davis lectures at University of California, San Francisco and Berkeley, Dartmouth, Georgetown, Harvard, London School of Hygiene and Tropical Medicine and major universities in India, Australia, Finland, and elsewhere.

     She was Founding Director, Center for Environmental Oncology, University of Pittsburgh Cancer Institute, and Professor of Epidemiology at the Graduate School of Public Health (2004-2010). She has also served as a Distinguished Visiting Professor at the London School of Hygiene (2002-03) and Tropical Medicine, and at the Yeshiva University, New York (1995-96), and as a Visiting Professor at Mt.Sinai School of Medicine (1983-2010), Oberlin College (2000-2001) and Carnegie Mellon University (1999-2004).

     An award-winning scientist and writer, Davis’ work has appeared in more than a dozen languages. She was designated a National Book Award Finalist for When Smoke Ran Like Water (2002, Basic Books). Her most recent book, Disconnect, selected by TIME magazine as a top pick in 2010, received the Silver Medal from Nautilus Books for courageous investigation for the paperback edition in 2013, which was identified by Project Censored as “the news that didn’t make the news,” and is the subject of multi-media international policy-making attention–including special editions recently released in India and Australia.

     Vi har REDAN GJORT historiska misstag om allehanda tings ofarlighet.
     (DDT, Hormoslyr, Tobak, Neurosedyn, Radioaktivitet osv.)
     Som tidigare programmerare är jag sannerligen ingen teknikfientlig person och var dessutom (tyvärr) först med att tjata till oss mobiltelefon på jobbet när de lanserades för gemene man på 90-talet – MEN … Är det verkligen för mycket begärt att man granskar något med stor noggrannhet och omsorg för att säkerställa att risk ej föreligger INNAN det påtvingas hela befolkningar?

     Läkare, professorer och forskare runt hela värden har gått samman i en appell till EU där man rekommenderar moratorium för utbyggnaden av 5G för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare utan kopplingar och bindningar till industrin.
     Appellen skickades in av
     Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)
     Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health,
     University Hospital, Örebro, Sweden (lennart.hardell@regionorebrolan.se)
     https://www.vk.se/2594199/oetiskt-experiment-i-umea

 • Till dem som undrar över symtomen rörande den strålning som omtalas – så finns mängder av texter sedan tidigare på Newsvoice (och för övrigt på internet). Kalle Hellberg har också varit en flitig skribent under många år, och delat med sig av sin gedigna kompetens.

  Personligen hade jag ett rent h-e under de två år jag hade wifi & med mängder av symtom. Allra värst var den ihärdiga och påträngande huvudvärken under dessa år, en huvudvärk som inte ville ge med sig. Numer har jag en fast uppkoppling, och i och med den ebbade huvudvärken ut succesivt efter en längre tid. Men om jag exempelvis åker pendeltåg där de flesta sitter med sina mobiler, då återkommer huvudvärken, eller i andra sammanhang där wifi förekommer!

  Att uppmärksamma, för dem som inte vet – är att hela vår värld styrs av företagslobbyism – då allting handlar om pengar. Sen skit samma om människor dör och planeten går under, bara tillväxten ökar… – Till vilken nytta kan man undra, eftersom miljögifter och strålning med mera – inte väljer bort dem som har mer pengar… utan verkar drabbande på allt och alla!

 • Suck. Vartenda gång det kommer en ny tillämpning av teknik vaknar dessa horder av alarmister och propagandister och förespår jordens och människans undergång. Läste just att samma samling nu anser att lågfrekvens 3 till 30 Hertz skapar cancer. Systemen används av bland annat USA för att kommunicera med deras attackubåtar. Lågfrekvens användes även i Omega systemet (1971) och LORAN (1957). Alltid bygger argumentationen på lösa antaganden och rena spekulationer.

 • Suck. Vartenda gång det kommer en ny tillämpning av teknik vaknar dessa horder av alarmister och propagandister och förespår jordens och människans undergång. Läste just att samma samling nu anser att lågfrekvens 3 till 30 Hertz skapar cancer. Systemen används av bland annat USA för att kommunicera med deras attackubåtar. Lågfrekvens användes även i Omega systemet (1971) och LORAN (1957). Alltid bygger argumentationen på lösa antaganden och rena spekulationer.

 • Försiktighetsprincipen borde naturligtvis gälla. Jaj anser att de borde lagföras omgående, så att vi kan få en öppen debatt. Kalle är en hjälte.

 • Mycket bra artikel med massor av viktiga information för oss alla om hälsofaran från mobiler och speciellt från 5G. Väldigt ansvarsfullt av Kalle Hellberg att han försöker med alla medel att informera allmänheten om dessa faror för allt levande. Stor tack Kalle för ditt jobb för att informera oss så att vi kan skydda våra nära och kära så mycket det går och kunna sprida din uppmaning till så många som möjligt. Jag är mycket nyfiken vilken reaktion kommer att ge denna öppna brev till politikerna. Jag gissar att Kalle om han får några svar blir det en massa skitsnack från dessa okunniga och oansvariga person, men jag skulle inte bli förvånat om han inte får några svar. Hoppas att han inte blir uppsökt av några “Man in Black” för att övertyga honom om att det är mest hälsofarligt är för honom att sprida kunskapen om verkligheten med 5G. – Deras order från regeringen är att inte ställa till hinder för den ekonomiskt så viktiga telekomindustrin, så denna myndighet kan ingen lita på – och om regeringen ger dessa order då kan de ge vilken order som helst. Det bästa våre att starta en kampanj där all sickar samma öppna brevet till dessa oansvariga politiker för att försöka stoppa katastrofen som hotar Umeåborna och oss alla efter Umeå. Vad vi kan göra redan nu är att sprida denna artikel till så många som möjligt.

 • Försiktighetsprincipen borde naturligtvis gälla. Jaj anser att de borde lagföras omgående, så att vi kan få en öppen debatt. Kalle är en hjälte.

 • tänk om det är så att den s.k.globala uppvärmning i grunden är orsakad av all den mikrovågsstrålning som sköljer över planeten dygnet runt? Att CO2 bara är en avledande manöver?

 • Jag ser i den långa artikeln inte ett enda exempel på symptombeskrivning hos de personer som påstås ha skadat av strålningen.

 • Jag instämmer helt med Mona Nilsson att tjänstemän och beslutsfattare som de sju i exemplet Umeå 5G måste hållas ansvariga för allvarliga negativa konsekvenser av sina fattade beslut.

  Det är enda sättet att undvika allmänfarligt vanstyre.

  Personer som är besatta av sin egen karriär är beredda att offra ALLT – utom sin egen karriär.

 • Mycket bra artikel med massor av viktiga information för oss alla om hälsofaran från mobiler och speciellt från 5G. Väldigt ansvarsfullt av Kalle Hellberg att han försöker med alla medel att informera allmänheten om dessa faror för allt levande. Stor tack Kalle för ditt jobb för att informera oss så att vi kan skydda våra nära och kära så mycket det går och kunna sprida din uppmaning till så många som möjligt. Jag är mycket nyfiken vilken reaktion kommer att ge denna öppna brev till politikerna. Jag gissar att Kalle om han får några svar blir det en massa skitsnack från dessa okunniga och oansvariga person, men jag skulle inte bli förvånat om han inte får några svar. Hoppas att han inte blir uppsökt av några “Man in Black” för att övertyga honom om att det är mest hälsofarligt är för honom att sprida kunskapen om verkligheten med 5G. – Deras order från regeringen är att inte ställa till hinder för den ekonomiskt så viktiga telekomindustrin, så denna myndighet kan ingen lita på – och om regeringen ger dessa order då kan de ge vilken order som helst. Det bästa våre att starta en kampanj där all sickar samma öppna brevet till dessa oansvariga politiker för att försöka stoppa katastrofen som hotar Umeåborna och oss alla efter Umeå. Vad vi kan göra redan nu är att sprida denna artikel till så många som möjligt.

 • Självfallet måste det rådande oansvariga samhällssystemet i Sverige upphöra. Tjänstemän och beslutsfattare som de sju i exemplet Umeå 5G måste hållas ansvariga för allvarliga negativa konsekvenser av sina fattade beslut. Endast då kommer bättre beslut att fattas: De kommer helt enkelt inte att våga att bära de enorma risker som de nu lastar över på Umeås befolkning.
  Ingen frisk människa kan tycka att det är rimligt att tvångsexponera en hel befolkning för en strålningsform som över 200 forskare och läkare varnar för kommer att leda till allvarliga negativa hälsoeffekter i synnerhet som det helt saknas forskning som visar att 5G är säkert för hälsa och miljön. Låt oss tillsammans kräva ansvarstagande och en förändring av den nuvarande havererade ansvarslösa samhällsordningen. Bli den förändring du vill se i världen. Hjälp till att stoppa 5G NU. Tillsammans kan vi göra det.
  6 svenska forskare skrev nyligen i Umeås lokaltidning att 5G är ett oetiskt experiment med människors hälsa. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/12/5g-i-umea-ar-ett-oetiskt-experiment-med-manniskors-halsa-anser-forskare/

 • Sedan WWII har tiotusentals nya kemiska produkter sett dagens ljus. Mig veterligt har det aldrig funnits krav på tillverkarna att garantera ofarlighet. Det är alltid i efterhand som en produkt, efter någon larmrapport, blir föremål för speciell granskning och kanske visar sig vara skadlig.
  Viss forskning om mobilstrålning sker sedan flera årtionden och har visat oroande resultat, bl.a när det gäller hjärntumörer. En grupp forskare uttalade för kanske 25 år sedan att man aldrig skulle ge sina barn en mobiltelefon. Den kritiska gruppen är liten och står i vägen för teknisk utveckling.
  Det tycks som om PK-världen även omfamnar och accepterar 5G-utbyggnaden. Ev. konsekvenser är ointressanta.

  Samma “snedtänk” ser vi i klimatforskningen, fast man här ser farligheter som inte finns. Sunt förnuft tillåts inte, trots så många kunniga människors synpunkter. De står i vägen för den globalistiska världsordningen.
  Man kan se massinvandringen till Sverige på samma sätt. Det finns inte EN enda sak som är bra för Sverige som nation med massinvandring. Här ser vi även alla negativa konsekvenser och personliga offfer, och ändå fortsätter galenskaperna.
  Att då förvänta sig en paus, få veta mer för att säkerställa människors hälsa är ett önsketänk. När Sverige i så många avseenden bortser från allvarliga kända effekter, varför skulle vi då kunna förvänta oss ett intelligent agerande.

 • En mardröm jag hade för många år sedan men som jag fortfarande minns:

  Jag körde bil på en krokig och smal väg med branta stup på sidorna. Jag var enormt trött och kunde bara hålla ögonen öppna några sekunder i taget. Jag försökte gissa mig fram hur jag skulle styra.

  Anders Sylvan, Västerbottens Läns Landsting, Mats Berggren, Umeå Energi UmeNet, Hans Lindberg, Umeå kommun, Katrine Riklund, Umeå Universitet, Robert Winroth, Ordförande för Umeå 5G, Anders Kjellander, Umeå Science Park och , Peter Juneblad, Umeå kommun – dessa personer är också ute på en mycket farlig väg där de styr i blindo och hoppas på att allt ska gå bra.

  Med sig på denna äventyrliga resa har de sina egna familjer och hela Umeås befolkning.

 • tänk om det är så att den s.k.globala uppvärmning i grunden är orsakad av all den mikrovågsstrålning som sköljer över planeten dygnet runt? Att CO2 bara är en avledande manöver?

 • Jag ser i den långa artikeln inte ett enda exempel på symptombeskrivning hos de personer som påstås ha skadat av strålningen.

 • Jag instämmer helt med Mona Nilsson att tjänstemän och beslutsfattare som de sju i exemplet Umeå 5G måste hållas ansvariga för allvarliga negativa konsekvenser av sina fattade beslut.

  Det är enda sättet att undvika allmänfarligt vanstyre.

  Personer som är besatta av sin egen karriär är beredda att offra ALLT – utom sin egen karriär.

 • Självfallet måste det rådande oansvariga samhällssystemet i Sverige upphöra. Tjänstemän och beslutsfattare som de sju i exemplet Umeå 5G måste hållas ansvariga för allvarliga negativa konsekvenser av sina fattade beslut. Endast då kommer bättre beslut att fattas: De kommer helt enkelt inte att våga att bära de enorma risker som de nu lastar över på Umeås befolkning.
  Ingen frisk människa kan tycka att det är rimligt att tvångsexponera en hel befolkning för en strålningsform som över 200 forskare och läkare varnar för kommer att leda till allvarliga negativa hälsoeffekter i synnerhet som det helt saknas forskning som visar att 5G är säkert för hälsa och miljön. Låt oss tillsammans kräva ansvarstagande och en förändring av den nuvarande havererade ansvarslösa samhällsordningen. Bli den förändring du vill se i världen. Hjälp till att stoppa 5G NU. Tillsammans kan vi göra det.
  6 svenska forskare skrev nyligen i Umeås lokaltidning att 5G är ett oetiskt experiment med människors hälsa. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/12/5g-i-umea-ar-ett-oetiskt-experiment-med-manniskors-halsa-anser-forskare/

 • Sedan WWII har tiotusentals nya kemiska produkter sett dagens ljus. Mig veterligt har det aldrig funnits krav på tillverkarna att garantera ofarlighet. Det är alltid i efterhand som en produkt, efter någon larmrapport, blir föremål för speciell granskning och kanske visar sig vara skadlig.
  Viss forskning om mobilstrålning sker sedan flera årtionden och har visat oroande resultat, bl.a när det gäller hjärntumörer. En grupp forskare uttalade för kanske 25 år sedan att man aldrig skulle ge sina barn en mobiltelefon. Den kritiska gruppen är liten och står i vägen för teknisk utveckling.
  Det tycks som om PK-världen även omfamnar och accepterar 5G-utbyggnaden. Ev. konsekvenser är ointressanta.

  Samma “snedtänk” ser vi i klimatforskningen, fast man här ser farligheter som inte finns. Sunt förnuft tillåts inte, trots så många kunniga människors synpunkter. De står i vägen för den globalistiska världsordningen.
  Man kan se massinvandringen till Sverige på samma sätt. Det finns inte EN enda sak som är bra för Sverige som nation med massinvandring. Här ser vi även alla negativa konsekvenser och personliga offfer, och ändå fortsätter galenskaperna.
  Att då förvänta sig en paus, få veta mer för att säkerställa människors hälsa är ett önsketänk. När Sverige i så många avseenden bortser från allvarliga kända effekter, varför skulle vi då kunna förvänta oss ett intelligent agerande.

 • En mardröm jag hade för många år sedan men som jag fortfarande minns:

  Jag körde bil på en krokig och smal väg med branta stup på sidorna. Jag var enormt trött och kunde bara hålla ögonen öppna några sekunder i taget. Jag försökte gissa mig fram hur jag skulle styra.

  Anders Sylvan, Västerbottens Läns Landsting, Mats Berggren, Umeå Energi UmeNet, Hans Lindberg, Umeå kommun, Katrine Riklund, Umeå Universitet, Robert Winroth, Ordförande för Umeå 5G, Anders Kjellander, Umeå Science Park och , Peter Juneblad, Umeå kommun – dessa personer är också ute på en mycket farlig väg där de styr i blindo och hoppas på att allt ska gå bra.

  Med sig på denna äventyrliga resa har de sina egna familjer och hela Umeås befolkning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *