SwebbTV: Varför får islamistiska terrorister frikort i Sverige?

publicerad 21 december 2018
- av NewsVoice
Staffan Marklund (dec 2018). Foto: SwebbTV

Staffan Marklund har undersökt ISIS-återvändare till Sverige. Han kräver att dessa åtalas. ISIS-återvändarna straffas inte för terrorbrott. Det finns inte ens ett prejudikat. Enligt SÄPO handlar det om 300 personer som har rest på terrorresor och runt 150 personer av dessa har återvänt till Sverige.

Staffan Marklund jämför med lagen om hets mot folkgrupp (HMF) där åklagarväsendet tvärtom varit mycket aktiva med att skapa prejudicerande domar.

"Staffan har försökt förmå åklagarämbetet att väcka åtal så att vi får prejudicerande dom. Men detta har ännu inte skett. Det finns alltså ingen prejudicerande dom avseende var gränsen går för förberedelse till terrorbrott i samband med terrorresa och som skulle göra det möjligt att döma enligt den lag som fanns före lagen mot terrorresor från 1 April 2016."

ISIS-terrorister har fått bidrag i Sverige vilket har drygat ur den låga "grundlön" de fått från ISIS. Mikael Willgert på SwebbTV presenterar även en kommentar från Lennart Matikainen som reflekterar över situationen. Han frågar sig varför just islamister får frikort och slipper att möta lagen i Sverige?

Sammanställning: NewsVoice