Jan-Olof Sandgren: Rasismen håller på att dö [hjälp!]

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 18 december 2018
- NewsVoice redaktion
Jan-Olof Sandgren - Foto: KDomröstningen.se
Jan-Olof Sandgren - Foto: KDomröstningen.se
Jan-Olof Sandgren – Foto: KDomröstningen.se

Rasismen befinner sig i kris, och det är antagligen en tidsfråga innan den dör ut. Det är möjligt att Henrik Arnstad inte håller med, men han har å andra sidan byggt hela sin karriär på att rasismen frodas och står i begrepp att ta över samhället. Försvinner rasismen försvinner inte bara Henrik Arnstad från det offentliga samtalet, utan också hela det antirasistiska etablissemanget som i årtionden omhuldats av media och sponsrats med generösa statsbidrag.

Text: Jan-Olof Sandgren | Artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället

Det kan visserligen se ut som att rasismen ökar, men det beror dels på att den rasism som tidigare dolts i människors medvetande kommer upp till ytan när folk träffas. Trots allt tal om segregation har aldrig så många kontaktytor skapats mellan grupper som just nu, på gott och ont.


Det andra skälet till att rasismen verkar vara på frammarsch är att en mängd företeelser kallas rasism, utan att egentligen ha ett dugg med att göra med ras. I stort sett alla intressekonflikter som kan uppstå mellan invandrare och svenskar kan avfärdas som rasism, om man vill undvika att diskutera de bakomliggande orsakerna.


Begreppet ras

Ras är ett begrepp från biologin som betyder: ”genetiskt avgränsad grupp, som skiljer sig markant från andra väl avgränsade grupper inom samma art”.

När vita européer en gång konfronterades med svarta nakna infödingar, måste det ha legat nära till hands att tala om skilda raser av Homo Sapiens. Vissa ville gå längre och menade att de varelser som befolkade Afrika var djur, men ”rasisterna” avgick med seger och alla hudfärger inordnades under begreppet människa. Dock med olika status.

Det där med jämlikhet och allas lika värde var ännu inte uppfunnet, varken i Afrika, Europa eller någon annanstans. Den som för tillfället ägde största våldskapitalet bestämde spelreglerna. Slaveri sågs som något naturligt i större delen av världen, ända fram till att det avskaffades i USA 1865.

Rasismens århundrade var 1800-talet. Under detta sekel blev rasismen etablerad vetenskap, ungefär på samma sätt som genusvetenskapen blev etablerad vetenskap under 2000-talet. I bägge fallen tog man sig friheten att koppla personliga egenskaper och moraliska kvaliteter till ras respektive genus, utan att vara så petnoga med den vetenskapliga metodiken.

Under 1900-talet föll rasismen i vanrykte. Andra världskrigets fasor och nazismens försök att utrota bland annat judarna, skrämde människor. Den enorma destruktivitet som tycktes framspringa ur tanken på den egna rasens överhöghet, förvisade rasismen till den europeiska kulturens smutsigaste bakgård. Någon liknande utveckling skedde aldrig i Afrika eller arabvärlden, där föreställningen om den egna gruppens medfödda överlägsenhet är i högsta grad levande. Det kallas inte ens rasism, eftersom det förefaller så naturligt.

Det andra dråpslaget mot rasismen var att gränserna mellan raser började luckras upp. Redan under nazitiden var det svårt att reda ut vem som egentligen var jude. Utan kippa eller tinningslockar tenderade den judiska diasporan att förrädiskt smälta in i det europeiska folkhavet, så det krävdes påsydda stjärnor på kläderna för att skilja dem från arier. Bara det ett svidande nederlag för rasismens idé. Att arier inte alltid såg ut som arier måste också ha utgjort ett problem. Joseph Goebbels var till exempel varken högrest eller ljushylt. Lockigt hår förekom i de bästa familjer.

Herman Lundborgs nitiska arbete på rasbiologiska institutet i Uppsala, kan ses som en vilja att beskriva och dokumentera de mänskliga raserna ”medan de fortfarande fanns kvar”.

Mikael Jalving debatterar med Henrik Arnstad. Foto SVT Debatt, skärmdump
Mikael Jalving debatterar med Henrik Arnstad. Foto: SVT Debatt, skärmdump

Vänsterns skruvade rasteorier

Idag har de flesta människor i västvärlden ”blandade gener”, vilket visas av att sajter som MyHeritage är så populära. För att ”rädda rasismen” (och dess siamesiska tvilling antirasismen) börjar man allt oftare använda förvärvade egenskaper som rasmarkörer. Ungefär som man kan ”bestämma sitt eget kön” kan man i viss mån ”bestämma sin egen ras” genom att identifiera sig med en viss kultur, omfatta en viss religion eller bo i ett visst område.

En uppenbart europeisk kvinna som Alexandra Pascalidou kan alltså, med hänvisning till att hon är uppväxt i Rinkeby, förneka att hon skulle vara vit. Och Victoria Kawesa, som uppenbart har afrikanska rötter, kan utan att blinka utse östeuropéer till sina icke-vita rasfränder.


Det är lätt att förstå varför dessa skruvade rasteorier blivit så populära inom vänstern. Det är ett smidigt sätt att avfärda politiska motståndare utan att behöva presentera ett enda argument. Man kan vinna en diskussion enbart genom att hänvisa till någons melaninhalt (upplevd eller verklig) eller slå ner på en motståndares ”vithetsnorm”, utan att behöva förklara varför vissa normer skulle vara ”vita” eller vad som i så fall skulle göra dem sämre. Och det bästa av allt: man behöver aldrig erkänna att man har fel.


Hjälpideologi

I en globaliserad värld där folk blandas, kommer relevansen för rasidéer så småningom att minska. Skillnaden i nedärvda egenskaper mellan grupper tunnas ut, vare sig vi vill det eller inte. Rasismen kommer att dö. Men precis som den en gång hjälpte kolonialmakterna till världsherravälde, tjänar den idag som hjälpideologi åt den politiska höger- och vänsterflanken, åt islamistiska grupper, rekryterare till kriminella nätverk, Henrik Arnstad, företrädare för mångkulturen och många, många fler. Därför kan man befara att dess dödskamp blir långdragen och blodig.

Text: Jan-Olof Sandgren


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Så talar en fullkomligt omedveten individ. Svenska tjejer blir kallade horor och utsätts för våldtäkt, svenska män blir bespottade och förödmjukade, barn plågas i skolan, benämns ‘kafir’ (otrogna) och ‘haram’ (orena). Identitetspolitikens propaganda smutskastar svenskarna som förtryckare.

  “Men rasismen är strax borta!” Den svenske tönten, ovetande och menlös, ger aldrig upp sina illusioner–inte förrän hans huvud skiljs från kroppen med hjälp av en slö kniv. Den föraktlige svenske tönten bryr sig ej om sina medmänniskor, hur de traumatiseras pga. ständiga trakasserier, så länge han själv kan gömma sig i sitt helsvenska bostadsområde.

  Sverige går mot systemkollaps och riskerar därmed inbördeskrig. “Men hatet mellan folkgrupper är ett minne blott.” Hur bär sig töntarna åt för att hålla sig oinformerade? Rasismen i Sverige har aldrig någonsin varit så stark som nu.

  • Det kan vara rätt som du säger angående rasismen. Den springande punkten är hur man definierar rasism och om den definitionen är korrekt.

 • Svenskar är ju inte rasister eller hur?
  När general Sheridan 1868 sa att “De enda bra indianer som jag sett har varit döda.” Då stod hans svenskättade adjutant, löjtnant Charles Nordstrom där och noterade. Han ändrade sedan uttalandet till att “Den enda bra indianen är en död indian.” Allt enligt Dee Browns Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee.
  Sedan har vi världens första statliga rasbiologiska institut, makarna Myrdals Kris i befolkningsfrågan.

  Å andra sidan, på våra universitet betecknas idag allt som inte är mainstream för rasism.

 • En bra och tankeväckande artikel Jan-Olof Sandgren! Hittade flera nya halmstrån att hålla mig fast till. Sedan finns det vetenskaplig forskning, eller fanns, som påvisar att mänskliga raser faktiskt finns, där variationen mellan människor är större än bland hundar, inom genetiken, inte för att det spelar någon roll – https://youtu.be/Ve6uK00AvNo

  I stort håller jag mig Jan-Olof Sandgren.

 • Jan-Olof Sandgren tar i artikeln upp Herman Lundborg i Uppsala. Men missar en senare svensk Carl A Larsson på humangenetiken i Lund, som 1970 publicerade sin artikel Ethnic Weapons i Military Review. Därmed myntade han begreppet etniska vapen . Såväl rubriken på artikeln som dess innehåll är det värsta i ämnet som åstadkommits. Här är min kortvariant av innehållet publicerat i 2000-talets vetenskap 1997:
  https://www.vaken.se/etniska-vapen-rasismens-hogsta-stadium/
  När jag upplyst personer inom Expo om detta har de tystnat. Det fick mig att fundera över deras agenda. Som en parallell har också 2000-talets vetenskap släckt ner min ursprungsartikel.
  En poäng i ärendet är att det var en svart amerikan, som delvis befann sig i Sverige som såg till att jag fick hela ursprungsartikeln, efter det att jag noterat att SIPRI kort refererat till den.
  Den som vågar och orkar ta till sig innehållet sprider det vidare.
  God Jul Ingemar Ljungqvist, Dr Sc redaktör för AlmaNova

 • “Allas lika värde” är en floskel som inte betyder någonting. Om alla vore lika mycket värda skulle naturligtvis Adolf Hitler ha samma värde som Mahatma Gandhi. Dessutom skulle alla ha samma lön, d.v.s total kommunism (sic).

  Vem som har vilket “värde” är naturligtvis en personlig “värdering”, men även samhällets lagar och regler gör denna värdering av individerna. Vissa är värda starta eget bidrag, andra inte. Varifrån uttrycket “alla människors lika värde” kommer ifrån är ett stort mysterium. Jag undrar om det inte kan vara någon form av felöversättning eller liknande?

  Rasismen finns helt evident. Den tycks vara naturligt nedärvd och fylla en funktion, enligt MIT-professorn Tara Swart.

  Individerna ovan, som presenterats som om de vinner argumentation, genom argumentationsfel, floskler och osanningar, vinner naturligtvis inga argument på riktigt mot någon som har riktiga argument och fakta, men media är heller inte riktigt vad den borde vara i Sverige idag.

 • Går det att öht. ta Arnstad och för den delen även Sjöstedt på allvar? Tja, tyvärr så har ju den förstnämnde agerat ‘rådgivare’ åt nuvarande KalleAnka i Rosenbad och sistnämnde som nära lierad i ‘regerandet’ av landet de senaste fyra åren. Någon som undrar varför sakernas ting ser ut som det gör idag i detta land?
  De två nämnda utgör i sanning monumentala skamfläckar för ett land som en gång var – Arma Land !

 • Väldigt bra artikel! Jag har alltid hävdat att ordet “rasism” som det används idag är en enda stor bluff. Jan-Olof lyckas i denna artikel på ett lysande och lättbegripligt sätt beskriva detta. Tack!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *