Lägre löner för nyanlända är en social dumpning av hela Sverige

publicerad 7 december 2018
- Hedi Bel Habib
Utbildning - Crestock.com
Habib: Politikerna ska satsa på utbildning, förädling av humankapital genom höjd kunskapsnivå och inte på låga löner.

Hedi Bel HabibDet finns idag politiska förslag om att större lönespridning och lagstadgade låga löner för nyanlända skulle öka sysselsättning bland utrikesfödda. Data från Eurostat visar att EU-länder med större lönespridning och låga löner har en hög sysselsättning bland utrikesfödda, men vid en närmare granskning kan vi konstatera att detta samtidigt resulterar i en social dumpning av lönestrukturen hos den egna befolkningen.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

När vi jämför Sverige med ett antal EU-länder kan vi konstatera att Sverige har högre andel sysselsatta bland utrikesfödda i jämförelse med EU-genomsnittet trots lägst lönespridning. Bland utrikesfödda är andelen sysselsatta 69,7 procent, vilket är 2,6 procent över EU- genomsnittet.  Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Österrike och Tyskland har relativt större lönespridning, men har inte lyckats bättre än Sverige.

Alla dessa länder har lägre sysselsättning bland utrikesfödda med undantag för Tyskland som ligger i nivå med Sverige.  Inrikesföddas sysselsättning i Sverige är den högsta i hela EU och ligger nära 10 procentenheter över EU-genomsnitt trots en sammanpressad lönestruktur.

Migrants sallary - Source: Eurostat, OECD
Migrants sallary – Source: Eurostat, OECD

Tittar vi på den grupp länder som har störst lönespridning kan vi konstatera att alla dessa länder har högre andel sysselsatta bland utrikesfödda, men lägre andel sysselsatta bland inrikesfödda jämfört med Sverige. I Tjeckien, Portugal och Ungern kan vi även notera att det finns en högre andel sysselsatta bland utrikesfödda jämfört med inrikesfödda.

Ett utmärkande drag för alla länder med hög andel sysselsatta utrikesfödda är deras låga löner jämfört med länder med lägre andel sysselsatta i denna grupp.

Lönespridning i Storbritannien, Tjeckien, Estland, Portugal, Ungen och Polen ger inte bara en högre andel sysselsatta utrikesfödda utan bidrar också till att landet som helhet får en låglönestruktur. Dessa länders löner ligger under EU-genomsnittet.

Slutsatsen är att en låglönestrategi inte kan fungera som ett separat spår för en viss grupp utan medför en social dumpning av hela befolkningen oavsett ursprung.

I ljuset av dessa data kan vi konstatera att valet inte står mellan höga eller låga löner för nyanlända, utan mellan Sverige som ett höglöneland eller ett låglöneland.

Politiker som förespråkar lägre löner för nyanlända banar vägen för en social dumpning av hela Sveriges befolkning. Politikerna ska därför satsa på utbildning, förädling av humankapital genom höjd kunskapsnivå och inte på låga löner.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: nyanlända
 • Tant Pia

  Hur motsäger det du säger, de faktum att de sker en lönedumpning pga av invandringen?
  De handlar inte om “jobb som staten skapat” utan ofta vanliga, redan långlöneyrken där lönerna pressar ner än mer.

 • För i tiden så arbetade man och nu för tiden ska man då vara “sysselsatt”. Bidragsbaserad sysselsättning är en orwellsk omskrivning av ett socialbidrag man tvingas svettas för. Det är bara ytterligare en sak som dränerar statskassan utan att tillföra någonting som helst av värde. Det här landet är gravt sinnessjukt.

 • Lönedumpningen startade för länge sedan och det finns högutbildade svenska medborgare med studieskulder som har lägre timlön än Herr Habib:s exempel.
  Svenska medborgare måste betala inkomstskatt vilket inte gäller för de arbeten som staten skapat.
  Det krävs viss utbildning för att bli attraktivare på arbetsmarknaden. Språkkunskaper samt att många ämnen måste läsas upp. Detta tar år och en lägre lön med morot om högre när utbildningen är slutförd är kanske något att betänka.

 • “Politikerna ska därför satsa på utbildning, förädling av humankapital genom höjd kunskapsnivå och inte på låga löner.” Håller med om det. Utbildning varvat med arbete genom hela livet är bra för ett land.

  Jag är fastanställd golvläggare. Jag lägger många olika golv men tyvärr inte klinker och kakel. Därför besökte jag en statlig skola som bland annat utbildar folk till plattsättare. Jag talade om att jag ville vidareutbilda mig till plattsättare, på så vis kan kan jag lägga fler antal typer av golv. Men.

  Men… staten utbildar främst folk som inte har någon utbildning. Då jag har treårig golvutbildning (dock inte klinker och kakel) plus att jag har läst på högskolan så vill staten inte vidareutbilda mig.

  Kontenta: Det är svårt att vidareutbilda sig i Sverige.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *