Patrik Engellau: Det religiösa tänkandet flyttar fram positionerna

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 december 2018
- NewsVoice redaktion
Patrik Engellau - Foto: Den Nya Välfärden, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Patrik Engellau - Foto: Den Nya Välfärden, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Patrik Engellau – Foto: Den Nya Välfärden, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

“PK-istiska idéer började spridas från amerikanska universitet för kanske trettio eller fyrtio år sedan. Det är i alla fall min bild av läget. Jag måste bekänna att det tog lång tid för mig att inse faran med dessa uppfattningar”. Det skriver Patrik Engellau på Det Goda Samhället. NewsVoice återpublicerar krönikan

Text: Patrik Engellau, redaktör, Det Goda Samhället

Liksom många med mig tyckte jag att det var helt befängt att elever skulle kunna lära sig bättre på egen hand än med hjälp av en lärare eller att det inte fanns någon säker sanning och att analfabeters gissningar därför kunde vara lika fullgoda som disputerade experters uppfattningar eller att en kultur som bara kan skapa krig och fattigdom är lika bra som en som åstadkommer blomstring och välstånd. Jag kunde inte föreställa mig annat än att sådana dumheter skulle klinga av och försvinna ut i yttre rymden.

Men hej vad jag bedrog mig. För kanske fem år sedan – alldeles för sent! – insåg jag att PK-ismen hade tagit kommandot över nationens intellektuella liv, i varje fall den officiösa debatten. De egennyttiga dumskallarnas sammansvärjning hade lyckats. Under skydd av det roade förakt som sådana som jag beviljade PK-istiska bondfångare och charlataner hade de genom idogt arbete lyckats inta den ena samhällsbastionen efter den andra, kyrkan, de viktiga tidningarna, de pedagogiska institutionerna, de politiska partierna (i varierande grad), de sociala myndigheterna och så vidare.

I takt med att detta tänkande vunnit genomslag har det stärkt sina hegemoniska anspråk. ”Tänkande” är förresten fel ord ty det ordet antyder att det finns vetenskapliga inslag i verksamheten vilket det inte gör eftersom PK-ismen mer liknar religiös kontemplation än tolerant och öppet sökande efter ny kunskap. Till skillnad från vetenskapen, vars livsluft är ifrågasättandet och oppositionen, gillar inte PK-ismen att bli motsagd. Dess första bud, liksom kristendomens, lyder ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”.

Fick sparken

En ingenjör vid namn James Damore var anställd på företaget Google och ägnade i fjol en flygresa till Kina åt att skriva en promemoria där han bland annat hävdade att det fanns biologiskt betingade skillnader mellan könen – här antas det finnas två stycken – och att kvinnor är mer intresserade av människor än av saker. För detta fick han sparken av sin politiskt korrekta arbetsgivare.

Damore anmälde saken till den amerikanska myndigheten National Labor Relations Board som inte såg något särskilt fel i att Google hade gett Damore sparken. Det tycker inte jag heller eftersom en arbetsgivare inom rimliga gränser bör ha rätt att själva bestämma vem de anställer (på samma vis som LO, enligt min uppfattning helt legitimt, anställer folk som delar ”rörelsens värderingar”).

Men det var inte av något liberalt nit avseende näringsfriheten, äganderätten eller någon annan mänsklig rättighet som NLRB nådde sin slutsats utan av motsatt anledning. Myndigheten vill i stället inpränta en skyldighet i Damore att han skulle underkasta sig den PK-istiska lydnadstesen att vissa typer av uttalanden är förbjudna:

“Uttalanden om fasta egenskaper kopplade till kön – sådant som att kvinnor skulle vara mer neurotiska och män oftare förekomma bland de mest intelligenta – är diskriminerande och utgör könsförtryck oavsett försök att stödja argumentationen med ”vetenskapliga” referenser och trots avståndstaganden av typ att ”det inte gäller alla kvinnor”. Sådana uttalanden kan skapa allvarliga konflikter på arbetsplatsen.”

Västerlandet, inte minst – utan kanske i stället tvärtom allra mest – USA, har av tradition betraktat yttrandefriheten som sin troligen stoltaste historiska landvinning. Nu kommer en amerikansk myndighet och förklarar att det finns något högre än yttrandefriheten – även om yttranden som fälls har en kanske omtvistad vetenskaplig grund – nämligen en PK-istisk dogm av innebörd att kvinnor inte ska behöva höra saker som några av dem inte gillar och som med statens makt ska inskärpas alldeles oberoende av vetenskapens inställning till yttrandena.

Det känns mer som Koranen än Bill of Rights.

Text: Patrik Engellau, redaktör, Det Goda Samhället


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • hela denna diskussion skulle evaporera om en definitiv definition på religion etablerades. En definition som skulle omfatta alla folk oavsett affiliering såsom varande högsta förnuft för allt levande.
  Minsta avvikelse från en sådan definition skulle diskvalificera en sådan gruppering från begreppet religion.

 • Patrik Engellau: “helt befängt att elever skulle kunna lära sig bättre på egen hand än med hjälp av en lärare”.

  Förstår man inte detta, så finns risken att det är mycket annat man också har svårt att begripa sig på. Häpnadsväckande citat måste jag säga! Jag är helt och hållet självlärd, vem skulle annars lära mig – det jag kan har jag själv läsa mig till? Ska lärare högt läsa för mig, som för ett barn? Fattar inte vad karln menar? Vad är en god lärare? Vad gör en god lärare till en god lärare? Var det i hans skola som måla om så fint i matsalen eller var det arkitekturen på lokalerna som var nyckel till han kunskap eller möjligen den nya fläkt i uppehållsrummet?

  Bra skolutbildning, kanske? Vad består en god skolutbildning av? Inte är det färgen på väggarna inte. Nej, frågar man ut skriftlärda, vad som gjorde dem så lärda och inte ger sig för än dem svarar på frågorna, så kokar det ner till två ting: bra böcker och intressant föreläsare. Böckerna kan jag låna och intressanta föreläsare som sporra mig att söka upp än mer kunskap kan jag tänka mig att betala för. Pressar man dem (IRL) säger dem att de har så och så många högskolepoäng, på men de måste först bara hem och repetera säger dem? Jag kan också gå hem och läsa på? Skillnaden är att jag mins de jag läst!

  Detta klara jag alldeles utmärkt på egen hand utan någon lärare. Är jag t ex intresserade av modern fysik, är det bara att ta del av hela grundkursen från Stanford U varsågod:

  1 https://www.youtube.com/watch?v=2h1E3YJMKfA
  2 https://www.youtube.com/watch?v=VtBRKw1Ab7E
  3 https://www.youtube.com/watch?v=CaTF4QZ94Fk
  4 https://www.youtube.com/watch?v=5vfo512fvlE
  5 https://www.youtube.com/watch?v=XlLsTaJn9AQ
  6 https://www.youtube.com/watch?v=xXBx8_19nyw
  7 https://www.youtube.com/watch?v=F3viANPhfD0
  8 https://www.youtube.com/watch?v=C1erB9p5414
  9 https://www.youtube.com/watch?v=qg-95d6OJJM

  För det första kan du välja svensk översättning om du har svårt för språket. För det andra kan pausa när som och söka redan på ett begrepp som du inte förstår dig på.

  Själv har jag uppfunnit ett koncept för supersnabb bildning som jag kallar för: “pretending and defendning”

  Du går ut på ett väl valt forum där alla kan sina saker (filosofi, socialantropologi, lingvistik eller fysik – du väljer) och du kan. Kopiera något du läst om ämnet, och kritisera den som tycker sig veta bäst – tvinga dem att förklara. Dem kommer att ställa massor av motfrågor för att kontrollera att du kan dina grejer. Du tar den tid du behöver och gör dina efterforskning och svara på frågorna. Nya frågor kommer du upp och du måste förvara dina påstående. Mer efterforskningar och och än mer diskussioner. Under tiden är du piskad till att lära dig fort som attan för att inte förlora ansiktet, på samma sätt som lärda människor är livrädda för att framstå som om den inte “duger för sitt ämbete”. Gå ut med att du är novis, men under tiden kommer du lära dig oerhört mycket och bli lärd. Du låtsas alltså kunna och lär dig under tiden du försvara din falska spegelbild tills du lärt dig och då behöver du inte låtsas längre – Pretending and Defendning. Det går så oerhört mycket fortare än att sitta på skolbänken. Jag lovar. Fungerar det för mig, fungerar det för andra.

 • Handen på hjärtat, Patrik Engellau, vem ligger då bakom PK-maskineriet? Vem har haft störst möjlighet att hjärntvätta befolkningen. Självklart de som dominerar media. Efter post-modernismen fick vi de-konstruktivismen. Samma utropare, visserligen, men dom har ju pengarna i fast grepp. Nu är det förstörelse som gäller. Främst för den vita rasen, de kristna. Fast som Oswald Spengler skrev för hundra år sedan, Västerlandet gick ju under då, med sin start i a f, efter Versailles-diktaten.
  Tyska riket var det mest framgångsrika landet 1914. Sverige hade hängt på sitt brödrafolk i söder och låg väl till. Alla de stora svenska företagen var då på plats.
  Jag ska inte gå igenom de sista 100 årens historia. Skulle jag göra det sanningsenligt, så skulle folk protestera vilt. Segrarmaktens version, är ju inbränd i skallarna på alla. Holocaust, hollowcase, Hollywood!
  Den i dagarna bortgångne POTUS Bush41, var mannen som svensk Elit kom att hörsamma. Hans tal 1991 efter Irakkriget fick många efterföljare. Nu var tiden mogen för en ny världsordning. En monopolär, mångkulturell, multietnisk, gränslös värld. Klart till 2010. Höll dock inte. Nu skall den vara på plats till 2030 och 6 miljarder därför måste lämna skutan!
  Det krävs dock att Rosenbads regimen om åtta dar’, skriver under den (gamla) UN Migration Compact Agreement, så folkmordet eller folkutbytet, vilket man finner mest PK, skall ta’ sin, av många efterlängtade, begynnelse.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *