Amerikansk senator kräver att 5G:s hälsofaror utforskas innan 5G kan rullas ut

publicerad 5 december 2018
- Mona Nilsson
Senator Richard Blumenthal (Connecticut). Foto: United States Senate. Public Domain (Wikimedia Commons)
Senator Richard Blumenthal (Connecticut). Foto: United States Senate. Public Domain (Wikimedia Commons)
Senator Richard Blumenthal (Connecticut). Foto: United States Senate. Public Domain (Wikimedia Commons)

Den amerikanske senatorn Richard Blumenthal kräver att hälsofarorna med 5G utforskas innan 5G rullas ut i USA. Senatorn konstaterar på en presskonferens den 3 december 2018 att fakta är att hälsofarorna med 5G:s nya och betydligt starkare strålning inte har studerats och är okända idag. Det visar en nonchalans mot befolkningen som är oacceptabel.

Text: Mona Nilsson, ordförande Strålskyddsstiftelsen

5G-utbyggnaden kommer att kräva 300,000 nya antenner över hela USA. 5G använder högre frekvenser och sänder starkare strålning.

“Fakta är att hälsofarorna är okända och har inte studerats. Därför har jag skrivit till FCC (amerikansk myndighet som ansvarar för frågan om säkerhet) och begärt att få fakta om vilka studier som visar att 5G är säkert.”

Senator Blumenthal har tillsammans med kongressledamoten Anna G. Eshoo begärt att få del av FCC:s säkerhetsbedömning samt lista över studier som ligger till grund för densamma. De vill även få en lista av FCC på de senaste studierna som studerat hälsoeffekter av de högre frekvenser och moduleringar som kommer att användas av 5G-nätverken.


De konstaterar samtidigt i skrivelsen att gällande regelverk för trådlös teknik fastställdes 1996 och har inte anpassats efter ny teknik samt att den senaste statligt finansierade studien NTP visade att strålningen orsakar cancer i djurförsök efter exponering för 2G:s och 3G:s strålning.


Hälsa och säkerhet måste utredas först

Senatorn sade under presskonferensen att hälsa och säkerhet måste utredas först.

“Därför kommer jag att fortsätta att ställa frågor. Vi behöver fakta och bevis. Jag kommer att kräva forskning innan vi ser hundratusentals 5G-antenner över hela landet. Strålningen kommer att bli högre.”

Med på presskonferensen fanns även vetenskapsjournalisten Blake Lewitt som under flera decennier bevakat och skrivit om frågan om hälsorisker med elektromagnetisk strålning. Hon påpekade att 5G inte är säkert enligt insatta forskare och vetenskapsmän samt att de millimetervågor som industrin avser använda för 5G tidigare använts som militära vapen. En stor mängd tillgänglig forskning om hälso- och miljöpåverkan därför är hemligstämplad.

5G hot mot miljön

Vidare pekade Blake Lewitt på att 5G inte enbart är högre frekvens och starkare strålning, den har också en komplicerad modulation vilket kan förvärra de skadliga effekterna.

5G är inte bara ett hot mot människorna. 5G utgör ett hot mot alla levande varelser och insekter kan vara särskilt känsliga. Gällande gränsvärden har enbart utgått från uppvärmningseffekter på en vuxen amerikansk militär och tar inte hänsyn till effekter på miljön.

5G har inte heller utretts i Sverige. Varken regeringen eller Strålsäkerhetsmyndigheten har utrett riskerna. Ändå avser man lansera 5G i Umeå från och med 2019.

Text: Mona Nilsson, ordförande Strålskyddsstiftelsen

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: 5G
Stöd NewsVoice 2024
 • Detta har man hållit på med sedan elektriciteten upptäcktes för 4769 år sedan. Den som först tros ha forskat i det var Thales of Miletus, en grekisk filosof. (624 – 546 BC). Visst kan elektricitet vara farlig, antingen i växlande form, AC, eller likström, DC, eller fält, statiska eller växlande, och det har dessutom med frekvensen och styrkan att göra. Vissa frekvenser kan påverka hjärtverksamheten, positivt eller negativt. Exempel är även blixtnedslag, högspänningsledningar, och AC 15 volt och 35 volt DC anses vara farligt, men det finns oerhört många åsikter. När telefonen kom i början på förra seklet ansågs den livsfarlig. När elströmmen slogs på i mina farföräldrars hem hade man placerat tjänstefolk i alla rum, med en vattenhink, och man slog av hela elsystemet nattetid och på dagen då strålningen kunde vara farlig. Elektromagnetisk strålning kan förstöra våra ögon det kallas ”snöblindhet”, orsakat av synligt ljus, sjömän som klättrade upp i riggen på krigsfartyg blev kokta av radarn, bokstavligen. Mikrovågen är ju elektromagnetiskt strålning. Vi vet rent empiriskt att ett sällsynt fåtal personer har en slags allergi mot elektronmusik strålning, dom kan känna sig illamående eller oroliga, men symptomen försvinner när strålningen försvinner. Från rymden bombarderas vi ständigt med strålning. Den här debatten har rasat sedan Italienaren Guglielmo Marconi (1874-1937) började med radiosignaler. När rundradio började 1925 i januari hävdade kritiker att folk snart skulle dö som flugor på gatorna. Det hände inte. Ingenting har ändrats. För varje ny teknologi dyker dödspredikanterna upp igen. Vi har faktiskt varit exponerade för 5G strålning länge. Den används i WiFi system sedan länge. Trots tidvattenvågor av ”forskning” för och emot har ännu inge lyckats bevisa att den här strålningen är farlig. Dom lär väl få köra en runda till nu.

 • Finns det ingen person i riksdagen som har mer omsorg om sina medmäniskor än rädsla för att sticka ut?

  Varför offrar fega veklingar sina egna barn?

  VARFÖR???

 • Hej Mona, Idag på Ring P1 fick jag in en framtidsidé, men jag tänkte också hela tiden på dig så på slutet drog jag till med artificiell farlig strålning, även om det lite tog udden av huvudbudskapet
  Mitt förslag fick jag faktiskt ventilera i Dagens Ring P1:
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1194443
  Jag är tvåa in i programmet efter ca 4.50 min, men Sonja Persson (nr 1) har också viktiga saker att säga.
  Ingemar Ljungqvist, som tänker framåt.

 • Vem behöver mer studier?

  https://www.youtube.com/watch?v=ah8Bpg6ep1k

  Spelar ingen roll om han vore president. I Sverige kommer våra lobbytomerade kommunpolitiker ändå tillåta upptrappningen på utplåningen av människan. Det är nämligen ingens ansvar att stoppa utbyggnaden. Ansvar är ju jobbigt, bättre att sitta och titta på när människor blir sjukare och sjukare och dör. Det är varenda miljönämnds mantra.

 • Tänk om han vore USA,s president.
  Fast makt kan frambringa galenskap, så kanske bra att han är den han är.

  Klotter eller poesi Erik G.

 • Industrin bör reagera positivt på detta. Så snart farorna studeras i detalj och deklareras av oberoende forskare kommer även utvecklingen av passande skyddsmekanismer börja. Dessa kommer dels bli att minska de farligaste effekterna från källorna och dels bli att minska kroppspåverkan av kvarvarande skadeeffekter.
  Att istället som industrin tycks tänka idag, gömma farorna genom egna partiska utredningar, kommer kunna resultera i totalförbud istället utan åtetvändo efter några år. Inget som någon egentligen inte föredrar om dethela kan göras säkrare istället. Oberoende forskning om detta bör stödjas av varje ansvarsfylld regering som därmed stöder en säker teknikutveckling som kommer vinna i det långa loppet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *