167% ökning av antalet patienter med hjärntumör i Sverige

publicerad 4 januari 2019
- Mona Nilsson
Image: Ned T. Sahin - Source: Nedsahin.com
Image: Ned T. Sahin - Source: Nedsahin.com
Bild: Ned T. Sahin – Källa: Nedsahin.com

Allt fler människor vårdas för hjärntumör i Sverige. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. År 2017 behandlades sammanlagt 8917 patienter i den specialiserade öppenvården för malign eller benign  tumör i hjärnan eller i centrala nervsystemets hinnor eller för tumör av okänd natur i hjärnan . Det är en ökning med 167% sedan år 2001 då öppenvårdsregistret startades. Den största patientgruppen utgörs av de som fått malign tumör i hjärnan.

Text: Mona Nilsson | Diagram med statistiken

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att 2017 besökte 2873 personer med diagnos “malign tumör i hjärnan” den specialiserade öppenvården. Jämfört med år 2001 har antalet patienter med malign hjärntumör ökat med 114%, från 1340 patienter år 2001. Eftersom den vanligaste undergruppen av malign hjärntumör i allmänhet uppges varamaligna tumörer av grad IV (kallas också glioblastom eller glioblastoma multiforme) som är förenad med kort överlevnad, är det uppseendeväckande och illavarslande att denna patientgrupp, malign tumör i hjärnan, ökat kontinuerligt under den senaste tioårsperioden.

Även med hänsyn till befolkningsökningen ökar antalet patienter.

Det är i huvudsak tre kategorier patienter som ökar:

 • de som fått malign hjärntumör,
 • de som fått benign tumör i centrala nervsystemets eller hjärnans hinnor samt
 • de som fått en tumör av “okänd natur” i hjärnan eller centrala nervsystemet.

Notera att det inte är alla cancer- eller tumörformer som ökar enligt öppenvårdsregistret vilket stärker bilden av att det verkligen sker en ökning av dessa tre patientkategorier.

Benign tumör i hjärnhinnorna ökar

Den näst största patientgruppen utgörs av de som fått diagnosen benign tumör i centrala nervsystemets eller hjärnans hinnor. Den vanligaste formen kallas meningiom då den har sitt ursprung i hjärnhinnorna (=meningierna). År 2017 besökte 2557 patienter med benign tumör i hjärnans eller centrala nervsystemets hinnor den specialiserade öppenvården. Det är nästan en tredubbling, eller en ökning med 190%, jämfört med år 2001.

Även med beaktande av befolkningsökningen ökar antalet patienter.

Sammanlagt 1976 patienter med benign tumör i hjärnan registrerades av öppenvården år 2017. Antalet patienter har inte ökat under de senaste 10 åren utan legat stabil. Antalet patienter har legat strax under 2000 per år sedan år 2006. Även patienter med malign tumör i centrala nervsystemets hinnor ligger på en stabil nivå och har pendlat mellan 80 och 100 patienter per år sedan registrets start år 2001.

Tumör i hjärnan av “okänd natur” ökar

Mobiletelfoni hjärnan strålning

Däremot ökar patienter som inte fått en klar diagnos, utan fått diagnos “tumör av osäker natur i hjärnan eller andra delar av det centrala nervsystemet”. År 2017 besökte 1418 patienter med denna diagnos den specialiserade öppenvården. Denna patientgrupp har ökat kontinuerligt under de senaste 10 åren från år 2008 då ett trendskifte verkar ha ägt rum. Antalet har mer än fördubblats enbart sedan 2008.

Även med hänsyn tagen till befolkningsökning ökar antalet patienter som fått tumör i hjärnan utan klarlagd diagnos.

Många hjärntumörer rapporteras inte till cancerregistret

Det är anmärkningsvärt att patienter med maligna hjärntumörer ökar i den specialiserade öppenvården samtidigt som Socialstyrelsens cancerregister över antalet patienter med diagnos malign hjärntumör inte redovisar någon ökning under samma tidsperiod.


Detta förstärker bilden av att cancerregistret gällande hjärntumörer är underrapporterat och inte speglar verkligheten, vilket vi tidigare rapporterat om och vilket tjänstemän vid Socialstyrelsens cancerregister bekräftat.


Hjärntumörer av ”osäker natur” som ökar mycket rapporteras vanligen inte in till cancerregistret som därför blir underrapporterat . De flesta tumörer som inte undersökt av patolog och därigenom fått en klar diagnoskod rapporteras inte in till cancerregistret. Den osäkrare diagnosens (D43) motsvarighet finns inte i Socialstyrelsens cancerregister. Benigna tumörer rapporteras inte heller till cancerregistret över hjärntumörer, enbart maligna.

Strålskyddsstiftelsen har vid kontakt med Socialstyrelsens cancerregister fått beskedet att registret över hjärntumörer är underrapporterat beroende på att de tumörer som inte undersökts av patolog och fått en för cancerregistret nödvändig diagnoskod inte rapporteras in.

2011 intervjuade Strålskyddsstiftelsen, Åsa Klint vid Socialstyrelsen. Åsa Klint hade några år tidigare granskat registrets tillförlitlighet och redovisat att underrapporteringen var betydande för hjärntumörer av denna anledning.

“Väldigt många hjärntumörer kommer aldrig till patologisk undersökning. Vi har inte lyckats arbeta upp en bra rutin för att åtgärda problemet”, sa Åsa Klint.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: hjärntumör
Stöd NewsVoice 2024
 • Bra att det belyses och jag ifrågasätter inte en oroande ökning men med hur många % har befolkningen ökat under dessa år?

 • Stress (som förvärras av inaktivitet och felaktig kost) är sannolikt huvudorsaken. Vid stress fördärvas hormonsystemet och inflammatoriska hormoner (kortisol m.fl) blir dominerande på bekostnad av anti-inflammatoriska ämnen. Dessa inflammatoriska ämnen orsakar en autoimmun reaktion, som orsakar trötthetssymptom, diverse olika diffusa sjukdomsstillstånd samt i förlängningen cancer och död. Fördjupa dig om detta i det kommande numret av 2000-Talets Vetenskap! http://www.2000tv.se

 • Mona Nilsson
  Det har länge verkat bevisat vad beträffar huvudet.
  Hur är det med händerna? Man håller ju i mobiler. Har du sett om det också tycks ge ökad cancerrisk?

 • Med 5G ser det ännu dystrare ut;

  “5G satellite launch
  20, 000 satellites are soon to be launched for 5g. The tech being used defies common sense. I did not realize up to this point that the antennas, even in the 5G devices, are going to be able to focus their beams the same way Haarp does. Let me explain how a radio beam is focused, using AM radio as an example.

  Let’s say your broadcast audience is in a narrow corridor (such as a valley in a mountain range). It will make no sense to send your radio signal where it won’t be heard (back in the mountains, where only a few hikers are) so in such situations, multiple antennas are used. The tallest antenna will transmit the signal. Then passive antennas, spaced at precise intervals away from the active antenna, will cause the signal to be diverted in their direction. The more antennas in a row there are, the more focused the radio beam will be. The picture below shows an antenna array that will make an AM broadcast directional by 6DB (which will quadruple the effective broadcast power to a preferred zone) these antennas are for 1.52 MHZ so they are shorter than most AM radio antennas.
  AM frequencies are very low compared to 5G, and antenna size is a function of the speed of light vs the frequency that will be transmitted at. To do a full wave antenna for an AM signal at 1 MHZ would therefore require an antenna that is 5, 280 x 186, 000 / 1, 000, 000 feet long. That equals 982 feet tall. There is an effect that allows AM antennas to work efficiently at around 62.5 percent of full wave length, so for 1 MHZ the antenna actually only needs to be a little over 600 feet tall. We have all seen such antennas, they are common. That was a very short explanation, there is more to this than that, but it will suffice to explain how the illustration above can be implemented in a much smaller space, only the size of a cell phone

  AM radio, which ends at 1.7 mhz, requires very large antennas because the frequencies are so low. And low frequencies of the type AM used were not dangerous to people. But let’s say your transmitted frequency is 1 GHZ. That would require an antenna only about 8 inches long. 5G, which operates at frequencies up to 80 times as high as that, requires antennas that are only about 1./10th of an inch long and the entire frequency range is potentially dangerous. You can put lots of those little antennas in a cell phone, arranged like the AM radio illustration above, and therefore cause the 5G beam to become very focused, giving it the power it needs to punch through solid objects (which high frequencies absolutely hate to go through).

  PROBLEM: What if the satellite or tower is on the opposite side of your brain, and your cell phone decides to shoot a super focused beam through your brain to reach the tower? It cannot know where your brain is, or someone else’s brain next to you. THIS IS A ROCK STUPID TOTALLY NEGLIGENT SYSTEM. I WILL NOT USE IT, THIS IS RETARDED BRAIN DAMAGE TYPE TERRITORY, IT CANNOT EVER BE DONE EVEN AT FRACTIONAL WATTAGE.

  AS IF I want a phase array antenna pushed up to my head, shooting out a high intensity pencil beam! Oh, you won’t notice the slowly creeping damage as your brain constantly re-assigns new neurons to complete the tasks that were done by the million or so that got wrecked from an hour long phone call. Those calls will only be sent directly through your brain for 50 percent of all calls anyway because sometimes the tower or satellite is favorably placed so don’t sweat it. You’ve got trillions of neurons to waste, your brain “only uses 10 percent of them anyway” RIGHT?

  If the current batch of cell phones (which won’t kill neurons outright because they don’t shoot a pencil beam) were a problem because they caused cancer, JUST WAIT until 5G takes off. That tech is NOT FOR ME, 3g is working JUST FINE and I worry about even that!”

  http://82.221.129.208/.xt9.html

  • Det som han skriver om att en mobil skulle skjuta en fokuserad högfrekvensstråle genom huvudet fungerar inte och strålen tvingas automatiskt testa andra riktningar för att erhålla kontakt med länkstationen.
   Med lägre frekvenser utan möjlighet att styra riktningen kommer mer av strålningen att absorberas i huvudet och penetrera djupare.
   I princip borde en sån högfrekvens mobil konstrueras så att den inte sänder ngt mot den sidan som hålls mot huvudet.

 • Jeg er overbevist at det skyldes all EMF vi omgir oss med som er årsaken. (Jeg ble selv akutt syk når smartmålere ble innstalert i blokken her). Hva blir økningen med inntoget av 5G? Det er galskap av mennesker uten kunnskap( eller kunnskap kun på ett felt) Jeg anbefaler å lese den siste bloggposten til Einar Flydal. Den er lang, men svært informativ og burde videresendes som e-post til leger, andre fagfolk og også til trådløsfanatikere osv

 • Wi-fi, mobiltelefoni m.m. Mobiltelfoner kan man till viss del själv skydda sig emot. Men på många arbetsplatser eller på offentliga ställen finns wi-fi.

 • Att ökning sker av både hjärntumörer och underapportering är enbart logiskt. Skador och sjukdom från mickrovågsstrålningen, som kan drabba människor, djur och natur är underordnat politkers vilja att ligga i framkant, när det handlar om utbyggnad av 5G:s servicehallar och tyvärr om mycket annat också. Jag tänker främst på mångkulturens berikning och den förrädiska identitetspolitiken.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *