Ny våg av anhöriginvandrare – Sverige gränslöst generöst i EU

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 januari 2019
- NewsVoice redaktion
Migranter i Rumänien längs "Balkan route" (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Migranter i Rumänien längs "Balkan route" (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Migranter i Rumänien längs ”Balkan route” (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

NB NYHETSBYRÅN. Anhöriga till mer än 20,000 migranter får i sommar rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Det visar en genomgång av de nya reglerna för familjeåterförening, som är en del av januariavtalet mellan S, MP, C och L. Man kommer även att bevilja respit vad det gäller försörjningsansvaret. Om detta skriver Expressen.

S, M och SD – riksdagens tre största partier – har alla förespråkat en fortsatt stram migrationslinje efter 2015. Ett första avsteg från den nya politiken gjordes i och med den så kallade gymnasielagen, som gav 9000 ”ensamkommande” en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Lagen drevs igenom av MP och fick stöd av C, som därigenom för första gången öppet splittrade alliansen.

I det nya januariavtalet har C och MP fått igenom ännu en av sina gemensamma hjärtefrågor. Från och med i sommar får alternativt skyddsbehövande återigen rätt till familjeåterförening. Det betyder att dessa personers kärnfamiljer nu får rätt till tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

Enligt en prognos från Migrationsverket från i höstas, gjord på beställning av regeringen, skulle denna förändring innebära en ökning med totalt 7700 beviljade uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det gäller åren 2019-2021. Verket gör även prognosen, att asylinvandringen skulle öka med 1000 personer under samma period. Detta till följd av de mer generösa reglerna för familjeåterförening.

Men i samma prognos skrivs även följande:

”En återgång till tidigare regelverk för anhöriginvandring skulle innebära att Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU för familjeåterförening, där inte minst Tyskland har gått i en mer restriktiv riktning”.

Bortsett från Migrationsverkets prognos så har konsekvenserna av de ändrade reglerna inte utretts.


Läget innebär att ingen av de 20,000 personerna kommer att omfattas av något försörjningskrav för att deras anhöriga skall beviljas uppehållstillstånd. De behöver alltså varken kunna försörja sig själva eller sina anhöriga. Detta så länge de anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från att de nya reglerna har trätt i kraft.


Den nytillträdde justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) tycker inte, att de nya generösare reglerna för familjeåterförening står i konflikt med Socialdemokraternas migrationspolitik:

Morgan Johansson, migrationsminister - Pressfoto
Morgan Johansson, migrationsminister – Pressfoto

”Vårt kongressbeslut sedan några år tillbaka har ju egentligen två ingångar: Det ena är att Sverige inte kan ha lagstiftning som i allt för hög utsträckning avviker från andra EU-länder. Och det är erfarenheten från 2015 som säger oss det. Det andra är, att möjlighet till familjeåterförening är viktigt utifrån integrationssynpunkt. Det står också i våra riktlinjer. Så man kan inte påstå att det här går rakt emot socialdemokratisk politik.”

Morgan Johansson menar att Migrationsverket har gjort bedömningar framför allt om det här skulle innebära, att fler söker sig hit. ’De gjorde en bedömning i höstas som visade att det är mycket, mycket marginella effekter av en sådan här förändring. För det är ju fortfarande så att det är många färre som söker sig till Europa än tidigare, och att det är mycket svårare att ta sig igenom Europa än tidigare’, hävdar Johansson.

Samtidigt säger Migrationsverket, att siffrorna är väldigt preliminära och väldigt osäkra. Expressens genomgång visar att det är 20 000 personer som nu får en ny möjlighet till familjeåterförening som de inte har haft tidigare.

Mot bakgrund av den uträkning Expressen har gjort, tycks Migrationsverkets siffror vara väldigt låga. Johansson har inte gjort någon egen konsekvensanalys utan lutar sig mot Migrationsverkets preliminära siffror:

”Jag måste gå på siffrorna, på det som man ändå bedömer. De här 8000, fördelade på tre år, är ju en effekt som är hanterbar”, menar han.

Inom EU pågår just nu en revidering av migrationsreglerna, men Morgan Johansson tycker inte att man borde invänta EU:s nya ramar.

”Nej, som sagt, inte när jag ser vad den totala effekten av det här ser ut att bli”, säger den nye migrationsministern.

Text: NB Nyhetsbyrån


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq