Kvinna med 10 barn och gift med en redan gift man sökte bostadsbidrag som ensamstående

publicerad 16 januari 2019
- av NewsVoice
TV-serien: "Three Wives, One Husband". Foto: Channel4.com
TV-serien: "Three Wives, One Husband". Foto: Channel4.com
Politiskt korrekt illustration. TV-serien: "Three Wives, One Husband". Foto: Channel4.com

Samhällsnytt skriver att Kammarrätten i Göteborg accepterat månggifte enligt ett domslut i början på veckan. En kvinna med 10 barn sökte bostadsbidrag som ensamstående, men hon var i själva verket gift med en redan gift man, enligt folkbokföringen.

En kvinna folkbokförd som ensamstående kvinna med egna barn sökte bostadsbidrag som ensamstående, men att hon var redan var gift med en man som redan hade en hustru ansåg kammarrätten saknade betydelse.

Samhällsnytt skriver skriver att ett ombud för socialförsäkringen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten och menade att hon skulle nekas bidraget eftersom gifta par normalt måste söka bostadsbidrag gemensamt samt att makens inkomst ska ligga till grund för två skilda bostadsbidrag.

Förvaltningsrätten avslog kvinnans rätt till bostadsbidrag. Enligt Skatteverket är båda personerna registrerade som gifta vilket talar för att hon också skall betraktas som gift.

Ärendet hamnade till slut hos Kammarrätten:

”Skatteverkets bedömning av om förutsättningar finns för att registrera ett utländskt äktenskap är av summarisk karaktär och inte avgörande för hur äktenskapet ska bedömas i andra sammanhang. I bostadsbidragshänseende bör det endast vara möjligt att vara gift eller sambo med en person.”

Kammarrätten i Göteborg gjorde samma bedömning som Förvaltningsrätten.

Samhällsnytt konstaterar att månggifte är tillåtet i Sverige i de fall då giftermålen ingåtts i ett land där detta är tillåtet, under förutsättning att de involverade vid tidpunkten inte är svenska medborgare.

Enligt en rapport från Skatteverket finns i Sverige 152 män med minst två fruar.

Text: NewsVoice