Dagens skola gynnsam för flickor – Pojkar bör få särskild pedagogik

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 24 januari 2019
- Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson

Anna Kindberg Batra menade en gång att ”stockholmare är smartare än lantisar”, vilket närmast var ett självskadebeteende för en ung politiker i karriären som senare havererade. Frågan är om hon då också trodde att flickor är smartare än pojkar.

Text: Christer Nilsson, fd gymnasielärare, historiker, författare

Ända sedan 50-talet har pojkar generellt haft 10 procent lägre betyg än flickor. Varför är det så och vilka konsekvenser har detta fått? Den statliga utredningen DEJA:s (SOU 2010:99) slutsatser är en särdeles opålitlig partsinlaga speglande den flumskola vi haft under decennier.

Där ville man göra gällande att:

”flickor pluggar mer därför att flickor blir uppfostrade till det” och – ”det är mansnormen som gör att de vuxna i skolan, föräldrarna och pojkarna själva, förväntar sig mindre av pojkarna”.

Som lärare i fyrtio år protesterar jag vilt mot denna ”analys”. Aldrig har jag ”förväntat” mig mindre av pojkarna och aldrig har jag sagt (eller underförstått menat) till min son: ”jag har inga förväntningar på att du ska få bästa möjliga betyg”, och inte heller har jag uppfostrat min dotter till att ”plugga mer” än min son. Vad säger alla andra föräldrar om detta?

Betygsgapet i skolan speglar obarmhärtigt pojkars tillkortakommanden till de attraktiva, ofta spärrade, utbildningarna och yrkena: Statistiken är talande. Antal som läst vidare efter gymnasiet: Kvinnor 48 procent, män 37 procent. Antal examina från högskola 2018: kvinnor 64 procent män 36 procent. Antal nya läkare 2018: kvinnor 56 procent män 44 procent. (Källor SCB, UKÄ)

Varför är det så här? Den samlade internationella hjärnforskningen är entydig:

”Barn är födda med en klar biologisk disposition i förhållande till könsrollen” – Trond Diseth, professor i psykiatri, Oslo.

”Könet sitter i hjärnan och är inte någon social konstruktion manipulerbar av miljö och omvärlds förväntningar – ju högre dos testosteron (pojkar) desto mer försenad utveckling av tal, språk, empati och kognitiv utveckling” – Simon Baron-Cohen professor i psykologi, Cambridge.

”Könsskillnaderna ligger i generna med ett långt evolutionärt ursprung, har biologiska orsaker – testosteron respektive östrogen – men har inget att göra med en senare socialisering in i traditionella könsroller”. – Ann Campbell världsberömd evolutionspsykolog, Durham. England

Det är därför, med viss överlappning, som 90 procent av ingenjörerna är män och 90 procent av sjuksköterskorna är kvinnor. Så har det alltid varit i västvärlden – och så kommer det att förbli.

Dagens pedagogik, ständigt fokuserad på tala, läsa, skriva, kognitiv och emotionell förståelse är extremt gynnsam för flickor och motsvarande utkonkurrerande för pojkar.

Lägg därtill att flickor ligger år före i könsmognad och vi kan tala om en pojk- och identitetskris i skolan. Detta är en jämlikhetsfråga av rang som kvinnliga genusforskare borde tala sig varma för – men inte gör.

Det talar också för att pojkar borde undervisas efter en särskild pedagogik och kanske börja skolan senare än flickorna. Politiker, forskare, läroplansförfattare och läromedelsproducenter borde ta krafttag i frågan – begrunda, beakta och besluta enligt de senaste forskningsrönen.

Text: Christer Nilsson, fd gymnasielärare, historiker, författare


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är sällan fel på barnen! Det är läroplanen som är för generell och inte avsedd att lära för livet utan för att få lydiga undersåtar. Pojkar är som regel mer aktiva fysiskt och far runt och observerar mer av det fysiska universumet och som är den bästa inlärningen i unga år. Om då observation inte stämmer med pedagogiken så gäller observation för pojken som regel och kan man inte rabbla floskler så blir betyg inte så bra.
  Samt hur är det med ordförståelsen, när ord på orwellskt vis ändrar definitioner i takt som man byter strumpor? Av erfarenhet har jag sett att många barn inte kan definiera mer än cirka 20% av en boksidas ord. Än värre med matematikord.
  Testa själv; vad betyder ett likhetstecken = ? Redogör för hela utredningen!

 • Jag har i många år kritiserat skolan för att vara flickinriktad och gynna flickorna, med bland annat högre betyg.
  Men, till skillnad från Nilsson och de flesta andra debattörer har jag dragit konsekvenser av slutsatsen att pojkar och flickor är biologiskt olika.
  Vi är så olika att vi inte ens kan jämföras! Anledningen är att målet för vår mognad, vårt vuxenblivande är helt olika, skilda från varandra.
  Flickor är kapitalet, genetiskt och i hemmet kulturellt.
  Pojkar är kanonmaten, genetiskt och evolutionärt.
  Det är därför mäns bellkurva för livskraft, IQ, muskelstyrka med mera, ser helt annorlunda ut än för kvinnor. Det är till och med så att vi som jobbat med husdjursavel ser samma könsskillnader hos husdjuren, hästar, hundar, nöt, svin.
  Hondjuren MÅSTE av evolutionära skäl samlas i mitten av kurvan för att alla ska kunna få socialt fungerande avkomma.
  För handjuren gäller inte den begränsningen. Här kan naturen kosta på sig vilka stolpskott som helst. Det finns ändå handjur tillräckligt för fortplantningen. I andra änden av skalan finns de handjur som är av extra god kvalitet och höjer standarden i arten.

  Det är dessa könsskillnader skolan inte klarar av att hantera. Inte dagens samhälle heller och det finns inte ens vetenskaplig diskurs i saken, varken psykologisk, sociologisk, ekonomisk, juridisk, medicinsk osv.

  • Jag har funderat runt utavelsdepression och övriga saker du nämner. Har du möjligen något förslag på litteratur eller websida jag kan fördjupa mig i. Vilka studier får dig att skriva “Hondjuren MÅSTE av evolutionära skäl samlas i mitten av kurvan”. Som statistiker ser jag normalkurvan i allt men jag har inte sett någon undersökning på att mäns vänstersvans är tyngre än kvinnors.

   • Jag har inget aktuellt att länka till. Det senaste jag såg om detta var innan internetåldern.
    Men notera att mäns klockkurva är lägre och plattare än kvinnors och sträcker sig längre ut åt båda sidor av medianen. Givet samma antal relevanta mätpunkter.

    Denna olikhet mellan könen och normalfördelning utgör också en tydlig illustration till varför den svenska översättningen av FNs deklaration om mänskliga rättigheter måste betraktas som felaktig och snarast måste rättas till.
    Det gäller alltså uttrycket “alla människors lika värde” som den svenska översättningen säger. Medan i originalet står det “alla människors lika värdighet”.
    Av mitt biologiska resonemang framgår att alla människor inte är lika mycket värda. Däremot kan vi av socialmoraliska skäl välja att behandla alla människor med lika värdighet.

   • Den studie jag baserar mina påståenden finns här
    http://syntes.be/attack/pdf/417/IQ-LynnAndIrwing2004.pdf
    Många av mina länkar fungerar ej längre ty nätet tvättas.
    Att männens fördelning skulle vara lägre är något jag betvivlar och skulle vilja ha ett underlag för. Många försöker använda statistik för att ljuga. Det går dock inte att lura en statistiker som vaknat. Till exempel Jordan Petterson hävdade att medelvärdet var lika. Han baserade sig då på en undersökning som var tvivelaktig. Nämligen den som ovanstående artikel korrigerar.
    Även om männens skulle vara något flackare så gör de 5 enheterna detta ointressant.
    I övrigt är vi samstämmiga

    • Det Jangdahl säger står i överensstämmelse med att en folkstam utsatt för hot utifrån hade nytta av en del vildhjärnor som vågade gå emot omöjliga odds. Därför gynnades släktet av att det förekom fler extrema individer bland männen. Medan extrema mödrar skulle försämra tillsynen av avkomman och det sociala sammanhanget.
     Bruce Chatwin spekulerade om att intelligensen utvecklats under kalla perioder. När människor långa tider sökte tillflykt i grottsystem kunde dom utsättas för angrepp av farliga rovdjur. Och dom som kunde hantera det till stammens fördel måste ha varit både bra på organisation och bra på att bedöma risker.

    • Peter jag förstår men felaktiga resonemang skall bemötas med fakta. Tesen är felaktig och detta tog jag upp i http://syntes.be/IQ/IQ-1-4.pdf.
     Spekulationer för oss inte framåt. Endast fakta gör det.
     Om ni läser den angivna artikeln så ger jag Mats rätt i princip – för kohorten 6-16,5 år.
     Om ni byter ut 1-4 med 1 respektive 7 får ni del av hela mitt resonemang avseende IQ.

 • Vi var bara pojkar i min klass i realskolan. Det var en disciplinskola därför att pojkar inte har någon disciplin alls och behöver lära sig. Det var alltså strängt och vi lärde oss mycket. Alla i klassen kom upp till gymnasiet. Flickor kan också behöva sina egna skolor och det påpekades många gånger av de som kunde kvinnlig psykologi.

  Vi fick tidiga segrar och det behöver barn. Det var viktigt med slöjd och idrott. Jag svetsade ihop ett akvarium och det gick bra i idrotterna. Jag tog simmagistern. Allt vi gör med kroppen före 15 års ålder är bestående och där kan pojkarna få segrar som bygger upp. Det är självklart för mig att kunna, så lärde vi oss tänka.

 • Artikelförfattaren Christer Nilsson påpekar rätteligen, hävdar jag:
  – ”Könet sitter i hjärnan och är inte någon social konstruktion manipulerbar av miljö och omvärlds förväntningar”
  – “Barn är födda med en klar biologisk disposition i förhållande till könsrollen”
  – ”Könsskillnaderna ligger i generna —- har biologiska orsaker – testosteron respektive östrogen – men har inget att göra med en senare socialisering in i traditionella könsroller”.
  Men det som hela svenska samhället sedan 50 år tillbaka har anammat som statsreligion, är ju precis motsatsen: alltså den kulturmarxistiska: “Miljö och Social Konstruktion” påstås vara det som betingar människan. Göran Persson höll sig med en feministisk delegation inom regeringskansliet, som hävdade detta. HBQT-tramset är uppbyggt på ett sådant synsätt. Kort sagt: Vänsterns världsbild. Människan är förändringsbar och påverkansbar medelst Agitation och Propaganda. Motsatsen blir det konservativa synsättet, som är ett biologiskt betingat arv. Människan är den hon är, i allt väsentligt. Detta är höger-vänster diskussionens kärna. Arv kontra miljö.
  Man förvånas inte av att pojkarna/männen har det besvärligt i Sverige och i skolan. Dom är ju inte mycket värda längre. Jag orkar inte räkna upp alla orättvisor som det manliga könet utses för i den svenska politiska idiokratin ….. .

 • Det finns en mycket enkel anledning till att kvinnor klarar sig bättre i skolan: De har ett bättre minne.

  När det gäller intelligens har männen 5 poäng högre medelvärde i Ravens Progressiva Matristest. Skillnaden börjar göra sig märkbar i sena tonåren. På syntes.be/attack i nummer 4-2017.pdf finns detta beskrivet.

  Påståendet om Kina må tas med en nypa salt. Det är väl det land som efter Sverige kommit längst med den nya världsordningen.

  Det är inte barnen som behöver förändras utan samhället och därmed skolan. Dagens skola är till för att bryta ner barnen och ungdomarna. Och för den delen alla andra också. Vi skall alla vara slavar och hålla käft – helst skall vi inte veta om att vi är slavar.

 • ”som 90 procent av ingenjörerna är män” Intressant att du säger det för här i Kina är det 50%/50%. Vad som skiljer är att en ingenjörsexamen är en given inträdesbiljett till alla högre positioner i samhället. Det är landets givna toppyrke med högsta statusen, nästa alla politiker är ingenjörer. All som tänkt sig en karriär tar en ingenjörsexamen, även om dom inte tänker praktisera yrket alls.

  • Svar till Karl W
   Kina är väl det mest atypiska landet i världen, med sin (nu modifierade) ett-barns-politik.
   Där skulle man diktatoriskt kunna styra om till vilken procentsats som helst. Gärna då ingenjör t.ex. På samma sätt fungerar det med en större överlappning i fattiga länder, där begåvade flickor
   av ren överlevnadsstrategi väljer ett “säkrare” manligt yrke än ett dåligt betalt kvinnligt.
   I vårt jämnlika land, där var och en har total frihet att välja, följer könen den evolutionära predestinationen. Lite tillspetsat betyder det att mannen är “intresserad” av saker och kvinnan av människor. Vilket tydligt avspeglas i yrkesvalen.
   Mvh Christer Nilsson

   2

  • @Karl W

   Det där är ju rätt logiskt som önskvärt. En ingenjörsexamen visar iaf att du har möjlighet att se samband relaterade till verkligheten som det är ett papper på att du inte är milt efterbliven. I det här utvecklade landet, i sinnessjuk riktning, räcker det med fullgjord grundskola för att bli finans- eller sjukvårdsminister och har du varit journalist eller programledare i teve så kan du applicera den lögnaktiga metodiken i regeringsställning. Sen är det inget fel på vare sig svets- som grundskolekompetens men det är nog inte kompetens nog för att leda ett land i rätt riktning. Vilket vi också tydligt kan se. I rest my case…

   • Det är lättare att locka lealösa leksaksdockor att livligt dansa lydigt och ledigt till panflöjtens toner om de inte riktigt inser hur djup ondskan bakom tonerna är.

    • Visst är det så och det är ju det sjuka i det hela. Jag läste en artikel om hur de vid antagningen till polisen i USA sovrade bort dem med med hög intelligens och istället valde ut de medelkorkade. Intelligenta nog för att förstå såväl talade som skrivna order men inte intelligenta nog för att ifrågasätta det de blir beordrade att göra. Lägger man sen till lite sociopatiska personlighetsdrag har man den “perfekte” polisen eller politikern, för urvalsprocessen är nog densamma även i denna prostitutionsgren. Skillnaden mellan de sexuellt prostituerade och de politiskt prostituerade är att de förstnämnda brukar ha gränser för vad de ställer upp på.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *