Recension av Peter Gøtzsches bok: “Konsten att överleva i en övermedicinerad värld”

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 8 januari 2019
- Christer Nilsson
Peter Gøtzsche – Foto: Equalsthlm.se (RFHLstockholm.se)
Peter Gøtzsche – Foto: Equalsthlm.se (RFHLstockholm.se)
Peter Gøtzsche – Foto: Equalsthlm.se (RFHLstockholm.se)

Peter Gøtzsche – den obekväme sanningssägaren, visselblåsaren, professorn och specialistläkaren – fortsätter att trampa på ömma tår i den medicinska världen. Från vanliga sjukdomar till läkemedel som tar många liv i onödan. 

Text: Christer Nilsson (medicinsk historiker) har recenserat och kommenterat boken: “Konsten att överleva i en övermedicinerad värld” av Peter C. Gøtzsche, Karneval förlag (2018). | Texten har tidigare publicerats i TV Helse

Det bör sägas direkt, man måste beundra Peter Gøtzsches breda och djupa kunskaper i vetenskapsteori och analytisk medicinsk statistik. I sann McLuhansk anda frammanar författaren att det är mediet som är budskapet – det som formar och kontrollerar innehållet och mediet är här internet. Tämligen handgripligt leder han oss dit, uppmuntrande och fast övertygad om att varje läkare och den intresserade allmänheten har tillräcklig kapacitet att själv söka de sanna och bästa medicinska kunskaperna på nätet, även om de kan ligga djupt förborgad och vara svårfunna. Och utfallet?

  • Det är inget fel på Gøtzsches entusiasm och goda avsikter – men når han fram?
  • Hur klarar sig en redan sjuk som befinner sig inne i sjukvårdsapparaten?
  • Vilka vågar stå upp mot en tveksam medicinsk behandling, eller på egen hand fatta beslut om att avstå från de läkemedel läkaren ordinerar?

Det vet vi inte. Det kan också väcka ångest och bristande tilltro till de nyvunna kunskaperna.

Peter Gøtzsche är specialistläkare inom internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Det här är hans tredje bok där han kritiskt granskar sjukvård, farliga läkemedel och en ofta genomkorrumperad läkemedelsindustri. De två tidigare böckerna bär också syn för denna sägen: Dödliga mediciner och organiserad brottslighet (2015) samt Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse (2016).

Fram till i år har författaren varit ordförande för Nordic Cochrane Centre i Köpenhamn. Cochrane är ett globalt oberoende nätverk i fler än 130 länder bestående av forskare, läkare m.fl. med syfte att producera trovärdig och evidensbaserad hälsoinformation fri från kommersiell inverkan och andra intressekonflikter.


I år har det börjat storma ordentligt i Cochrane. Peter Gøtzsche uteslöts från den  internationella styrelsen varvid fyra andra medlemmar också avgick i protest. En våldsam forskningsstrid som bl.a. handlar om det omstridda HPV-vaccinet (Gardasil m.fl.) där den nordiska gruppen anklagat styrelsen för att undanhålla relevanta studier och väldokumenterade biverkningar.


Man menar också att Cochrane blivit alltför toppstyrt  och gjort sig beroende av kommersiella intressen. Cochrane Sverige introducerades så sent som i maj 2017 och finns även i Danmark, Norge och Finland.

Boktiteln anger färdriktningen:

”Läkare använder i god tro många icke fungerande behandlingsmetoder, därför måste du själv ta reda på fakta för att kunna skydda dig mot bakslag” och ”boken är skriven för alla, även för läkare och annan vårdpersonal som alla kan känna sig vilsna om de på internet försöker hitta svar på sina medicinska frågor”.

Det är inte lite Gøtzsche hinner avverka i sina 15 kapitel – alltifrån väldokumenterade evidensbaserade studier om sjukdomar och deras behandling till egna kontroversiella påståenden som säkert kommer att väcka ont blod bland läkare, andra forskare och sjukvårdsansvariga. Exempel på det senare är tvärsäkra påståenden som egentligen bara kan få stå för författarens personliga åsikter:

”Allmänna hälsokontroller gör mer skada än nytta. Mammografiscreening är skadlig och bör avskaffas. Psykofarmaka gör stor skada och dödar människor. Alternativmedicinsk behandling, som exempelvis akupunktur, fungerar inte”.

Men det känns välgörande att en specialistläkare är så oförblommerat självkritisk å sin professions vägnar. Överdiagnosticering är vanlig, säger han, och när man väl fått en diagnos utlöses en störtskur av medicinska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Läkare lär sig mycket om när man ska skriva ut mediciner, men väldigt lite eller ingenting om när man ska avbryta läkemedelsbehandling och tenderar att förnya recept i all oändlighet, inte minst gäller det inom psykiatrin där husläkaren sedan ofta slentrianmässigt fortsätter att skriva ut psykiaterns ursprungliga ordination.

Som läsare tröttas jag dock rätt ofta av författarens kategoriska sätt. Han slår larm påfallande ofta.

Tonläget är högt, vilket riskerar att göra läsaren avtrubbad och en smula tondöv. Han hade tjänat på att nyansera sitt språk bättre. Och nog är det onödigt – och minskar trovärdigheten – att påstå att:

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

Men man måste beundra Peter Gøtzsches målmedvetenhet. Outtröttligt söker han på nätet studier med tillförlitlig vetenskaplig evidens som ska rättfärdiga en adekvat behandling eller eventuell medicinering. Alternativet till medicinering, säger han – är ingen medicin alls.

Ständigt ger författaren goda råd om hur man på nätet själv ska söka medicinska fakta, vilket säkert kan hjälpa en patient med goda datorkunskaper, men hur gör de som saknar detta och hur lätt är det för en icke-läkare att förstå det medicinska språket på engelska?  Google är huvudspåret som sökmotor, men även PubMed och Cochrane Library. Jag har själv försökt följa författaren i spåren där man ofta konfronteras med hundratals träffar och där man måste vara väldigt kreativ när man formulerar sökorden – fram till slutpunkten, ”heureka! jag har funnit den rätta och bästa studien som kan hjälpa mig i min okunskap”. Ofta är det knöligt och förutsätter gott om tid, tålamod och en jäkla envishet.

Gøtzsche föreslår naivt även Wikipedia – folkets egen skapade uppslagsbok – som medicinsk källa, vilket jag bestämt avråder ifrån. Wikipedia är en särdeles opålitlig partsinlaga där stridande forskningsfalanger hela tiden lätt kan sudda ut varandras inlägg och skriva nya och där mörka krafter agerar med dolda agendor.

Nytt är att Peter Gøtzsche nu tar upp ämnet vacciner.

”Om vi inte vaccinerar våra barn kommer det att inträffa betydligt fler dödsfall och hjärnskador än om vi vaccinerar dem”.

Särskilt intressant är att författaren tar upp två stycken heta potatisar, det beryktade HPV-vaccinet mot livmoderhalscancer samt vaccination mot influensa. Detta är i sanning minerat område och här kommer Gøtzsche garanterat att få mothugg från mäktiga ekonomiska krafter inom läkemedelsindustrin och nationella folkhälsomyndigheter runt om i världen.

De som vill lära mer om våra vanliga sjukdomar kommer att ha stor glädje av att läsa boken. Att ta eller inte ta emot den medicinska behandling som erbjuds – det är frågan som alltfler ställer sig – eftersom läkemedel i många länder har blivit den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer. Vi måste själva ta reda på fakta, menar författaren.

Det finns inga genvägar och vi kan inte blint lita på myndigheter, läkare, medier och läkemedelsindustri. Alla vet att en bra kirurg är någon som vet när man inte ska operera. Ofta bör vi låta naturen ha sin gång eftersom våra kroppar och sinnen har en stark förmåga att läka sig själva.

Recension och kommentar: Christer Nilsson, historiker

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq