Vaccination mot TBE inte kostnadseffektiv – Studie

publicerad 10 januari 2019
- Torbjörn Sassersson red.
Fästing. Foto: Andre Karwath CC BY-SA 2.5 Wikimedia

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) gjort en hälsoekonomisk analys av införande av allmän vaccination mot TBE. Resultatet är magert.

Sammanställning: Torbjörn Sassersson

I analysen jämförs en situation utan vaccin mot en situation med 50 procentig vaccinationstäckning jämt fördelat över populationen.

Myndigheten har analyserat tre olika strategier:

 • kostnadsfri vaccination till barn upp till 18 år,
 • kostnadsfri vaccination till alla,
 • kostnadsfri vaccination till barn upp till 18 år, 50 procent subventionerad vaccination till alla 19 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten drar slutsatsen att det inte är effektivt med allmän vaccination mot TBE

“Resultaten visar att det med nuvarande incidens inte är kostnadseffektivt att erbjuda allmän vaccination mot TBE inom SLL för någon av strategierna. Genomförda känslighetsanalyser visar att resultatet är robust.”

”Inget scenario kan betraktas som kostnadseffektivt”.

LäkemedelsVärlden skriver att idag vaccinerar sig – på egen bekostnad – 27-45% av invånarna i olika åldersgrupper i Stockholms län mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE.

“En viktig förklaring till att kostnadseffektiviteten blir så låg är att risken för TBE-smitta är låg när den beräknas som ett genomsnitt i regionens hela befolkning. För närvarande insjuknar omkring 8 per 100 000 invånare och år.”

Sammanställning: Torbjörn Sassersson | Artikeln har tidigare publicerats i TV Helse

Källa

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Före antibiotika användes både solterapi och Vitamin D tillskott.
  Låg Vitamin D status sammanfaller med ökad risk för TB och sämre behandlingsresultat.
  Även tillskott efter diagnos förbättrar.
  Antar Att Vitamin D är ointressant för rådgivare som roterar mellan socialstyrelse och läkemedelsfirmor med därför sviktande allmänintresse.
  Läs Lars Berns bok “Den metabola pandemin” för att bättre förstå den enorma konflikten mellan patenterbara mediciner/vacciner och naturmetoder.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *