Vaccination mot TBE inte kostnadseffektiv – Studie

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 januari 2019
- Torbjörn Sassersson
Fästing. Foto: Andre Karwath CC BY-SA 2.5 Wikimedia

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) gjort en hälsoekonomisk analys av införande av allmän vaccination mot TBE. Resultatet är magert.

Sammanställning: Torbjörn Sassersson

I analysen jämförs en situation utan vaccin mot en situation med 50 procentig vaccinationstäckning jämt fördelat över populationen.

Myndigheten har analyserat tre olika strategier:

  • kostnadsfri vaccination till barn upp till 18 år,
  • kostnadsfri vaccination till alla,
  • kostnadsfri vaccination till barn upp till 18 år, 50 procent subventionerad vaccination till alla 19 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten drar slutsatsen att det inte är effektivt med allmän vaccination mot TBE

“Resultaten visar att det med nuvarande incidens inte är kostnadseffektivt att erbjuda allmän vaccination mot TBE inom SLL för någon av strategierna. Genomförda känslighetsanalyser visar att resultatet är robust.”

”Inget scenario kan betraktas som kostnadseffektivt”.

LäkemedelsVärlden skriver att idag vaccinerar sig – på egen bekostnad – 27-45% av invånarna i olika åldersgrupper i Stockholms län mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE.

“En viktig förklaring till att kostnadseffektiviteten blir så låg är att risken för TBE-smitta är låg när den beräknas som ett genomsnitt i regionens hela befolkning. För närvarande insjuknar omkring 8 per 100 000 invånare och år.”

Sammanställning: Torbjörn Sassersson | Artikeln har tidigare publicerats i TV Helse

Källa

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq