Våra politiker lever rövare i en skyddad socioreligiös verkstad

publicerad 11 januari 2019
- av NewsVoice
Regeringen år 2017 - Foto: Martina Hubner
Regeringen år 2017 - Foto: Martina Hubner
Regeringen år 2017 - Foto: Martina Hubner Regeringskansliet

DEBATT. Politiker borde benämnas socioreligiösa. Allt de gör bygger på en tro som finns nedtecknad i partiprogram som sammanställer en rad teser, vilkas sanningshalt aldrig har provats vetenskapligt. Det påpekar Zacharias Brandt i sin debattartikel.

Text: Zacharias Brandt

Det torde vara uppenbart för alla som har kvar några vilsna celler ovanför halsen att politikerna är de minst lämpade att leda ett samhälle. De uppträder emellertid så arrogant att de flesta inte vågar opponera sig. Protester mot en korrupt politik genomförs av det skälet inte i detta land.

De som kallas politiker borde sakligt sett benämnas socioreligiösa. Varför det? Jo, därför att allt de gör bygger på en tro, som finns nedskriven i deras så kallade partiprogram. Denna uttalar en rad teser, vilkas sanningshalt aldrig har provats vetenskapligt. Därför utgör de en tro dvs, de utgör grunden för en religion, en social religion.


Det är anmärkningsvärt att dessa religiösa teser, som ingen vet sanningshalten i, skall tillåtas leda ett land år 2019. Har vi inte kommit längre?


Vi kan ju se hur dessa socioreligiösa teser har misslyckats under de senaste 100 åren vad gäller krig, våld, korruption och kriminalitet. Är det ingen som undrar hur man under 100 år har kunnat lyckas med att undvika att nå fred, att undvika att lösa kriminaliteten eller korruptionen? Det borde ni göra, för det drabbar er själva i första hand.

Som du kanske noterat skyddar den socioreligiösa toppens ledarskap sig själva i första hand. Otroligt generösa avgångsvederlag, i princip straffria i allt utom visavi skatteverket, men även där lär finnas ”förmildrande omständigheter” som saknas för en vanlig medborgare.

Det är ett likaså välkänt faktum att dessa politiska toppar har en dold relation till den ekonomiska makten och som de styrs till 100% av. Den som inte lyder, åker ut och ersätts med någon annan som lyder blint och vilka är det då som de facto bestämmer? Följ spåren bakåt och du hamnar i kretsar du helst inte vill veta av. Jag skulle kunna nämna dem, men om du börjar med den sk Bilderberggruppens medlemmar så är det en bra början. Ibland kan det vara givande att själv gräva fram fakta.

Om de skulle råka vara så att ni vill ha mer av krig, våld, korruption, ekonomisk segregation  och kriminalitet, då skall ni självfallet luta er tillbaka och med ett nöjt leende svepa en öl till. I annat fall är det ert ansvar att se till att ingen av dessa okunniga och oftast outbildade personer, som bara levt i en skyddad socioreligiös verkstad hela sitt liv, tvingas ut i verkligheten.

Text: Zacharias Brandt