Våra politiker lever rövare i en skyddad socioreligiös verkstad

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 januari 2019
- NewsVoice redaktion
Regeringen år 2017 - Foto: Martina Hubner
Regeringen år 2017 - Foto: Martina Hubner
Regeringen år 2017 – Foto: Martina Hubner Regeringskansliet

DEBATT. Politiker borde benämnas socioreligiösa. Allt de gör bygger på en tro som finns nedtecknad i partiprogram som sammanställer en rad teser, vilkas sanningshalt aldrig har provats vetenskapligt. Det påpekar Zacharias Brandt i sin debattartikel.

Text: Zacharias Brandt

Det torde vara uppenbart för alla som har kvar några vilsna celler ovanför halsen att politikerna är de minst lämpade att leda ett samhälle. De uppträder emellertid så arrogant att de flesta inte vågar opponera sig. Protester mot en korrupt politik genomförs av det skälet inte i detta land.

De som kallas politiker borde sakligt sett benämnas socioreligiösa. Varför det? Jo, därför att allt de gör bygger på en tro, som finns nedskriven i deras så kallade partiprogram. Denna uttalar en rad teser, vilkas sanningshalt aldrig har provats vetenskapligt. Därför utgör de en tro dvs, de utgör grunden för en religion, en social religion.


Det är anmärkningsvärt att dessa religiösa teser, som ingen vet sanningshalten i, skall tillåtas leda ett land år 2019. Har vi inte kommit längre?


Vi kan ju se hur dessa socioreligiösa teser har misslyckats under de senaste 100 åren vad gäller krig, våld, korruption och kriminalitet. Är det ingen som undrar hur man under 100 år har kunnat lyckas med att undvika att nå fred, att undvika att lösa kriminaliteten eller korruptionen? Det borde ni göra, för det drabbar er själva i första hand.

Som du kanske noterat skyddar den socioreligiösa toppens ledarskap sig själva i första hand. Otroligt generösa avgångsvederlag, i princip straffria i allt utom visavi skatteverket, men även där lär finnas ”förmildrande omständigheter” som saknas för en vanlig medborgare.

Det är ett likaså välkänt faktum att dessa politiska toppar har en dold relation till den ekonomiska makten och som de styrs till 100% av. Den som inte lyder, åker ut och ersätts med någon annan som lyder blint och vilka är det då som de facto bestämmer? Följ spåren bakåt och du hamnar i kretsar du helst inte vill veta av. Jag skulle kunna nämna dem, men om du börjar med den sk Bilderberggruppens medlemmar så är det en bra början. Ibland kan det vara givande att själv gräva fram fakta.

Om de skulle råka vara så att ni vill ha mer av krig, våld, korruption, ekonomisk segregation  och kriminalitet, då skall ni självfallet luta er tillbaka och med ett nöjt leende svepa en öl till. I annat fall är det ert ansvar att se till att ingen av dessa okunniga och oftast outbildade personer, som bara levt i en skyddad socioreligiös verkstad hela sitt liv, tvingas ut i verkligheten.

Text: Zacharias Brandt

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @ Tant Pia 2019-01-12 at 12:55

  Din länk till Johan Westerholm om socialisternas nya lagförslag betr konfiskation av privatägd mark utan ek ersättning har tillkommit på Kommunisternas initiativ (V) och det nog inte många som känner till detta, jag har i alla fall inte märkt någon nämnvärd debatt om dessa kriminella förslag.

  Innerst inne hyste jag en liten förhoppning att V till veckan skulle rösta nej till den föreslagna S, MP, L och C regeringen.

  Efter att ha läst din länk slocknade hoppets lampa även på denna front, V kommer ju högst sannolikt att släppa fram denna folkbrottsliga ministär.

  Ibland blir jag så glad att jag flyttat ut från detta kriminella land där man snart kan få sin egen mark konfiskerad utan ersättning.

  Tänk på det ni som är kvar och har röstat på något av dessa 4 partier.

 • Bra att du ligger på. Bra länk också.

  Jag själv tror att om makthavarna tillräckligt länge negligerar folkviljan (majoriteten), riskerar vi att till slut ha ett inbördeskrig i detta “fredliga land”.

  Allt i så fall pga ett fåtal ledande “landsförrädare” som är maktfullkomliga och ibland måste ha en komplicerad psykisk sjukdomsbild.

  Men innan dess måste alla vi som i första hand vill styra om skutan Svea i tid, anstränga oss att gå i bräschen för att dela och diskutera problematiken med så många som möjligt, och i så många forum som möjligt.

  Du bidrar väl “Tant Pia”. Det gläder mig!

 • Svenska folket hade chans att “sparka” korrupta politiker i valet. En majoritet valde dock att ha kvar de korrupta politikerna. Nästa chans kommer år 2022.

  Någon gång måste väl ändå folk få upp ögonen kan man tycka.

 • Bra inlägg Zacharias, lagom och återhållsamt skrivet inleder du med:

  “Politiker borde benämnas socioreligiösa. Allt de gör bygger på en tro som finns nedtecknad i partiprogram som sammanställer en rad teser, vilkas sanningshalt aldrig har provats vetenskapligt.”

  Efter att ha grunnat en stund så ser jag dock ingen bärande avslutning på din artikel, dvs vad vill du egentligen att vi alla skall göra?

  Du skriver avslutningsvis:

  “Om de skulle råka vara så att ni vill ha mer av krig, våld, korruption, ekonomisk segregation och kriminalitet, då skall ni självfallet luta er tillbaka och med ett nöjt leende svepa en öl till. I annat fall är det ert ansvar att se till att ingen av dessa okunniga och oftast outbildade personer, som bara levt i en skyddad socioreligiös verkstad hela sitt liv, tvingas ut i verkligheten.”

  OM du med “tvingas ut i verkligheten” kunde ge en korkad j-vel som mig lite mer konkreta anvisningar så vore jag mycket tacksam.

  Dvs HUR tvingar vi ut politiker i verkligheten??

  Först måste man ställa sig frågan om man accepterar demokrati, jag föredrar den framför alternativen. Dvs gm val vart 4:e år skall jag med min röst kunna bidra till att “tvinga ut politiker i verkligheten”.

  Men vad gör vi om politikerna inte respekterar utslaget i de demokratiska valen??

  Dvs den “verklighet” vilken vi alla i val har medverkat till respekteras ju inte av de folkvalda politikerna, du själv nämner socioreligiositet, korruption och arrogans som ett typiskt politiker beteende.

  Jag köper detta som förklaringar men, om jag förstår dig rätt, så skall vi själva börja gräva i olika fakta som bekräftar dina teser enligt ovan.

  Jag köper det också, MEN vad gör vi sedan när vi alla redan vet att tex Bilderberggruppen, NWO, Open Foundation, Clinton Foundation, osv, osv är med i bakgrunden och styr våra politiker via olika kanaler som FN och EU, mfl??

  Utan att kritisera vare sig dig eller andra vilka ständigt återkommer till dessa mantran så saknar jag konkreta förslag för vad vi tillsammans kan göra för att äntra skutan där besluten tas i de folkvaldas kammare.

  Jag skulle vilja att du fortsätter ditt artikelskrivande här på Newsvoice för du är nog inne på rätt spår men om vi alla kunde fokusera på vår “närmiljö” för att travestera Centerns valaffischer så kommer vi ev lite framåt på ett mer konkret plan.

  • När kommer svenska väljare att få rätten att sparka korrupta politiker i allmänna val?
   Nu när LÖÖF har förrått så många väljare, inklusive Sverigedemokrater, kan man förvänta sig att hon med samma förtjusning sticker kniven i ryggen på LÖFVEN?

  • Ja vad finns kvar tillgripa utom massdemonstrationer-(JANOUCH försöker ju i Stockholm + Ingrid Carlqvist i MALMÖ-få luft under vingarna till folkliga reaktioner -en LÅNG TUNG VÄG VANDRA). Medborgare, som blivit utsatta för statens, myndigheters,förvaltningars rättsövergrepp lider av DAGLIG maktlöshet. Redan hitta advokat är bara glömma och själv nå framgång-finns smarta,som lyckas-är dömt misslyckas för amatör- myndigheter,som behöver mörka sina fel och övergrepp, ändrar lagar, regler,tiger efter eget behov(välkänt) och klagomål hos totalt meningslösa JO,leder ingenstans. Undrar därför-skulle inte statens akilleshäl-lagbrotten!- kunna vara ETT sätt komma åt det arroganta ,MR-brottsliga, politiker och TM-väldets matövergrepp på meborgarna och få det raseat? I EUROPADOMSTOLEN( anmälan dit skulle gå minimera isf ) är känt,att svenska staten av SKAM köper sig fri, för inte uppmärksammas internationellt med domar mot sig. Med hjälp av ytterst lagkunniga+modiga med civilkurage jurister, professionella byråer(bland 20% väljare måste ju äv dessa finnas?), kunde på hemmaplan! drivas, för staten, politiker, TM , besvärande (+parallella) MR-brottsmål och så få raserat, dessa individers och rättsväsendets- bekanta- vänskapskorrupta, riktade mot medborgarna-lagvidriga maktutövning,(vilken -av dem själva yrkad!!!(se beskrivning domarämbetet!) “berättigad” auktoritet till,men i total avsaknad moralisk kompass- utan legitimitet “annan” än vara avlönad STATENS IRL TJÄNARE och därav -AKTIVISTISKT-partiska med makten-inte medborgarna. På alt-media går tyvärr-mycket riktigt, inte någonstans hitta konkreta förslag för rättvisa mellan staten(politiker,TM) och medborgarna. Här löst framkastad ide kanske kan utgöra ETT slag inspiration komma vidare med?

   • Till signaturen ERN i all välmening, dina kommentarer skulle definitivt tjäna på att använde liter mer radbrytningar när du skriver.

   • Ett av problemen i Sverige är den otroligt drakoniska intensiva personövervakning av varenda innevånare som började med personnumren 1947. Folk vägrar idag att tro att den ens existerar, alla har blivit så indoktrinerade sedan födseln att staten alltid har rätt och är god, att vi har ”demokrati”, men det har vi inte. Massövervakning är rätt och riktigt tror man. Bara en enda felsägning i en blogg kan ju leda till fängelse eller böter i fällande domar. 150 rapporterade nyligen. Inget folk genom historien har nog varit så förtryckt som svenskarna i Sverige idag. Få vågar längre sticka ut huvudet. Det är ett utmärkt system att hålla kontroll över massorna. Ett av de mest avancerade diktaturer någonsin. När folk röstade, jag tror ingen hade kunnat föreställa sig den makt konstellation vi nu ser föreslagen, ingen rösta på den, men det är vad landet fick. Det är så revolutioner bildas, genom en ständigt ökande övervakning och ett ständigt ökande förtryck. Till slut brister någonting någonstans, men det kan ta tid.

  • Direktdemokrati = https://direktdemokraterna.se
   Äkta Demokrati = https://www.äktademokrati.se
   Folkstyret = https://www.folkstyret.se
   Demokratiskt Folkstyre = http://demokratisktfolkstyre.se

   Kanske vår enda chans att göra oss av med hela det partipolitiska systemet som knappast kan räknas som en hederlig demokrati längre. Vi behöver verkligen utveckla vårt demokratiska system.
   När jag ser våra politiker idag på TV…och lyssnar på vad de säger…så får det mig att tänka:
   är de nu alla styrelseledamöter i “Den stora banken”…de har ju lagt oss alla på det globala kasinot – så antagligen har vi INGEN demokrati längre…de bara inbillar oss det.

 • Sannare ord om “våra” politiska överstepräster har sällan yttrats, åtminstone inte offentligt, vilket väl styrker tesen att de flesta aldrig vågar offentligt uttala det som skrivs här.
  Så länge vi inte vågar eller vill observera de flagranta brister i ledarskap som i ett vanligt vinstdrivande företag ej skulle tolereras av ledningen, just så länge lär vi få behålla dessa elitens marionetter till vårt eget och våra barns förfång!

  • Frågan är hur vi skall kunna bryta detta. Dessa överstepräster är väl skyndade genom sin nära anslutning till media, främst Bonniergruppen, som nu helt öppet samarbetar med att styra informationsflödet och att styra finansieringen till de rätta informationskanalerna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *