Veganism och kapital i förening

publicerad 28 januari 2019
- av Hans Sternlycke
Foto: Oliver Sjöström (Ollivves.com). Pexels.com-licens (free use)

Miljömagasinet har i nr 4 liksom övriga media okritiskt refererat den treåriga forskning som gjorts av 30 forskare av The EAT-Lancet Commission och som presenterats i medicintidningen Lancet om att vi måste minska köttkonsumtionen 80% om vi ska få god hälsa, klara klimatet och att föda jordens ökande befolkning. Men det har inte varit oberoende forskning och påståendena håller inte.

EAT är en stiftelse som grundats av idealisten Gunhild Stordalen. Men man har tätt samarbete med FReSH (Matreform för hållbarhet och hälsa) , där nästan alla stora företag inom livsmedels- och kemikalieindustrin ingår, de som står för det storskaliga och giftbemängda jordbruket som föröder jorden och den processade näringslösa mat som hotar vår hälsa. Medvetet eller omedvetet blir det ett gröntvättande av den agrobussiness som gett oss de problem vi har idag.

Dietisten Zoë Harcombe har gjort en analys på den kost som föreslås av EAT-Lancet. Den ger stort underskott av B12, retinol (ett fettlösligt A-vitamin), vitaminerna D och K2, omega 3, järn, natrium och kalium. De innehåller för lite av den essentiella fettsyran omega 3, men för mycket av inflammationsdrivande omega 6.

Flera av forskarna hade en förutfattad ståndpunkt som vegetarianer, som de försökte uppfylla. Det saknades kompetens på flera områden de uttalade sig om, bland annat jordbruk. En stor del av jorden lämpar sig bara för gräsbete, det fordras ingen konstgödsel eller tillskottsfoder, och djuren där binder mer växthusgaser än de producerar. Ändå behandlas all animalieproduktion som om den framställts med nutida industriell djurhållning med motsvarande klimatutsläpp.

Text: Hans Sternlycke