Amerikansk senator: Ingen forskning visar att 5G är säkert

publicerad 22 februari 2019
- Mona Nilsson

Vid en utfrågning i den amerikanska senaten nyligen ställde senator Richard Blumenthal frågor om forskning om 5G:s säkerhet till representanter för telekomindustrin. Svaret han fick var att det saknas forskning om 5G:s hälsopåverkan och som kan visa att 5G är säkert. Industrin har inte heller tagit något initiativ för att sådan forskning ska komma till stånd. Blumenthal konstaterade att man alltså famlar i blindo här det gäller säkerheten för människors hälsa.

Vid hearingen i senaten ställde Blumenthal frågan till telekomindustrirepresentanterna om de hade finansierat oberoende forskning som visar att 5G är säkert mot bakgrund av att 5G-antenner kommer att placeras närmare marken, nära människors hem, skolor och arbetsplatser:

“Jag anser att det amerikanska folket förtjänar att få veta vilka hälsoeffekterna är, inte att man ska försöka förutsäga vad forskningen framledes kan komma att visa och de förtjänar också att det sker ett åtagande att genomföra forskning om de frågetecken som föreligger”, sade Blumenthal.

“Så min fråga till er är: Hur mycket pengar har industrin lagt på att stödja oberoende forskning – jag betonar oberoende – forskning? Pågår det oberoende forskning? Har någon forskning fått fram slutresultat? Var kan allmänheten hitta den? Och vi talar om forskning om biologiska effekter av denna teknik”, fortsatte han.

Svaret från industrins representanter var att det finns inte enligt vad de känner till någon sådan forskning och de har inte heller tagit initiativ till att sådan oberoende forskning genomförs. De förlitar sig på vad myndigheterna och vad forskarna säger, hävdade representanten från CTIA, telekombolagens lobbyorganisation.

Blumenthal konstaterade inte finns eller pågår någon forskning och att man famlar i blindo när det gäller säkerhet för människors hälsa av 5G:s strålning.

Utfrågningen

 

Källa: Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Mona Nilsson
  Jag förringar inte alls de argument som du förtjänstfullt fört fram sen länge.
  Men en amerikansk senator är kanske partisk för amerikanska ekonomiska intressen. Och Usa lär tjäna 160 miljarder dollar årligen i licenspengar från utländska användare av 4G med mera. Om Huawei tillåts bygga ut de moderna systemen försvinner en del eller kanske tom stor del av den summan. Som du nog märkt kidnappades en betydelsefull Huawei-medarbetare för Usas räkning. Det är därför Trump säger att Usa bör uppfinna 6G så snabbt som möjligt…( så att Usa får licenspengarna antar jag att han menar.)
  Alltså räkna med att Usa har motiv för att underblåsa en negativ syn på teknologi av andra skäl än hälsan.
  Vidare, om man följer de råd som en del av dina källor ger dvs att sänka sändareffekter mycket, då bör det leda till nånting i stil med internet of things: mängder med små radiolänkar så att mobilerna inte behöver ha stark utsändning när man sitter bakom betongväggar eller på annat vis avskärmat. Hur 5G blir i praktiken beror nog på hur kritiken ser ut. Men potential för att det ska gå åt det håll ni vill ifråga om effekten finns med modernare system.

 • Vi ska inte lita på forskningsrapporter i allmänhet och i all synnerhet inte lite på artiklar/”fakta” som tagits fram av forskare som är beroende av medel från telekomindustrin, trots att dessa artiklar passerat s k “peer review”. Peer Review bygger på ett systemfel där granskare främst gynnar sig själva och sin bekantskapskrets (ekonomiskt och socialt) istället för att arbeta för den breda allmänhetens intressen. Granskarna fungerar som “gate keepers” och stänger därmed ut forskare som levererar alternativa fakta för att dessa inte ska (för)störa det fragila korthus som industristödd forskning vilar på.

  Utifrån nedanstående citat kan man förmoda att majoriteten av forskningen inom 5G bara innehåller “garbage”. Globalisterna har bestämt att AI-samhället ska rullas ut och då spelar det ingen roll om miljoner människor kommer att få allvarliga hälsoeffekter. Dessa kommer ju ändå inte att behövas i en framtida artificiell robotvärld. 5G = långsamt verkande eugenik/holocaust.

  “To begin with, frankly, many fields are already inundated with garbage. Recent analyses have found that a majority of efforts in fields like biomedical research may be wasted due to poor experimental design and avoidable errors. In economics, which is perceived by some as the crown jewel of social research, as many as 90% of published studies may be underpowered, and 80% or more of the reported effects may be exaggerated. P-hacking, conflicts of interest, blatant errors, even outright fraud – all make it through peer review with disturbing regularity. It is no wonder that the literature in many fields are so rife with replication failures and false positives. It may even be the case that most published research findings are false.”

  https://heterodoxacademy.org/diversity-peer-review-purpose/

  • Lika mycket eller lite skall vi lyssna på denna flora av ideologiska aktivister. Stanford universitetet har visat att upp till 80% av ”forskningsrapporter” kan vara just ”garbage”. En grupp vi absolut skall ignorera är ”syjunta tanterna”, manliga eller kvinnliga, som inte har den blekaste aning om vad dom pratar om. Vi vet att stress och osunt leverne kan orsaka cancer och sjukdomstillstånd, och mobiltelefonen kan verkligen vara en promotor av osunt leverne och stress. Jag är själv ett levande exempel, men det beror inte på några mystiska effekter av elektromagnetisk strålning utan på livsstil.

 • Karl W: tiotals år är knappast någon lång tid. och det vi upplever är en explosionsartad ökning. ja vi utsetts för strålning av högre frekvens, exempelvis synligt ljus. dock har vi pigment i huden som gör att detta inte går rakt in i våra kroppar. kanske finns en poäng med det?

  • 1. Erfarenheten sträcker sig 90 år tillbaka. 2. Det är inte bara synligt ljus du träffas av. Mobilfrekvenserna ligger just under 1 GH och det har vi omkring 40 års erfarenhet av. Ännu har ingen lyckats koppa det till något medicinsk, men många har försökt med luddiga antaganden, kopplingar och spekulationer. Som rubriken säger, vi vet helt enkelt inte om eller hur det finns någon påverkan, och speciellt inte när ett stort antal människor exponeras. Vi vet att långvarig exponering av UV strålning, vi talar om livstider, kan skapa hudcancer. Det finns speciellt mycket kunskap i Nya Zeeland om detta där hudcancer är ett problem. Vi vet även att andra delar av spektrumet inte skapar hudcancer. Vad jag vänder mig mot är denna skvaller flöde typ ”tanten bakom spetsgardinen i småstaden” som är skrämmande osakligt. UV strålning är mellan 10 nanometer till 400 nanometers våglängd, alltså kortare våglängd, högre frekvens, än synligt ljus. Solljuset innehåller omkring 10% UV ljus. 1 nanometer är 0.000’000’001 meter och frekvensen är 800 TeraHz to 30 PetaHz. Tera betyder 1,000,000,000,000 och Peta 1,000,000,000,000,000. Giga är 1,000,000,000. Vi talar alltså om 15, 12 och 9 nollor. Vanlig växelström är 50 Hz. Ju högre frekvens, ju mer energi. Röntgen strålning är frekvenser om 30 petahertz to 30 exahertz (18 nollor) och en typisk röntgen apparat är på 3,000 W. 5G systemet ligger alltså otroligt långt ifrån skadlig strålning, frekvens och styrka, som vi känner det.

   • 40 år är knappast någon lång tid. att det finns påverkan är väl ganska uppenbart, då det finns människor som reagerar starkt och inte kan vistas i närheten av denna typ av strålning.

    men om “vi” inte vet om eller hur det finns någon påverkan, vore det inte rimligare att tillämpa försiktighetsprincipen istället för att utsätta befolkningen för en explosionsartad ökning av exponeringen? vem är det som tjänar på detta?

 • Karl W: ett sådant struntprat “ingen har kunnat påvisa några effekter. Så du menar att du skulle veta mer om detta än hundratals etablerade och verksamma forskare på området som konstaterar att det finns växande vetenskapliga belägg för hälsoeffekter med den strålning vi utsätts för från redan befintlig teknik, dvs redan före 5G? Och du vet mer än de 217 forskare och läkare som konstaterar att 5G innebär allvarliga potentiella hälsorisker? http://www.5gappeal.eu. Din lögn är ju samma lögn som mobillobbyn dragit i 30 år och det är väl så att du jobbar med tekniken från Kina eller?

  Jag föreslår att läsarna här går till http://www.stralskyddsstiftelsen.se och studerar den lista över forskning vi sammanställt. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/ och även studerar den forskning som redan på 1960- och 1970-talet klarlade skadlig påverkan på hälsan pga exponering för lägre nivåer än de som 5G kommer att exponera oss för. Omfattande forskning gjordes i Östeuropa och forna Sovjet varför man där redan för 50 år sedan hade 100 gånger lägre gränsvärden för exponering av allmänheten än de som fortfarande gäller i Sverige! Ericsson har noterat att de kommer att ha problem att bygga ut 5G i de länder med lägre gränsvärden och bättre skydd, exempelvis Ryssland, Polen, Italien och Schweiz som har 100 gånger lägre gränsvärden. Tyska experter och framförallt professor Karl Hecht har sammanställt forskning i en rapport översatt till engelska. I den tredje delen kan du läsa om tidig sovjetisk forskning och vad man alltså känt till i över 50 år. http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf

  Jag kan också rekommendera en rapport från Defense Intelligence Agency USA över denna forskning. se särskilt sidan 6 effekter av “low-level microwave signals”. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/08/US-_apport_1976_defense_intelligence_agency.pdf

  För ännu mer vetgiriga kan jag rekommendera professor Magda Havas webbsida och Zory Glasers dokument. Mycket intressant arkiv som överlämnades till Magda från Zory Glaser, från den amerikanska flottans medicinska forskningsinstitut. Havas skriver, och detta är verkligen chockerande, mot bakgrund av att våra myndigheter i 20 års tid torgfört lögnen/påståendet att forskningen inte kunnat påvisa skadliga effekter:
  “To my surprise, I learned that by 1971 there were more than 2,300 references to documents that detailed the biological effects of radio frequency and microwave radiation from various technologies including radar and mobile communications, navigational devices, and physical therapy devices such as microwave and shortwave diathermy. What an amazing find, especially since the World Health Organization and the wireless telecommunication industries continually state that there is no credible research showing that non-ionizing, non-thermal microwave radiation is harmful at levels below our existing thermal guidelines.” https://magdahavas.com/introduction-to-from-zorys-archive/

  • Och vem gör benämningen om ”struntprat”, jo – en ”journalist”, helt utan det mista kompetens i ämnet och tillhörande en grupp som internationellt stämplats som saknar trovärdighet. Efter en 8-årig relevant akademisk utbildning och en medicinsk påbyggnad med närmare 50 år erfarenhet i ämnet tror jag nog jag har lärt mig en del utan att behöva läsa byråkraternas svammel. 217 forskare, mest tycks det vara typ genusforskare, språkforskare, historieforskare, sociala forskare, osv när man tittar efter, alltså bara aktivister. 217 forskare, alltså ungefär 0.000345% av alla forskare, och 6,999,789 ungefär har inte yttrat sig. Sedan vet vi att mellan 51% till 89% av sådan ”forskning” visar resultat som helt enkelt inte kan återupprepas. (Källa Stanford universitetet, John Ioannidis) Man har alltså börjat med slutresultatet och försökt hitta vägar att bevisa det. Alltså falsk forskning och aktivism. Alla som någonsin har varit på ett universitet vet att det kryllar av aktivister. Jag har jobbat i ett flertal länder, inklusive USA, Japan, Sverige och Kina. Kina ligger idag i framkanten i världen, Huawei är just symptomet. Som exempel, Hela Sverige är radarövervakat, flyg, fartyg osv. Radar är mikrovågor, en typisk radarstation med 250 nautiska mils räckvidd sänder med 2.8 MW i pulserna. Det är alltså 2,800,000W, som kan jämföras med en mobiltelefon på 0.1W, alltså 28 miljoner gånger starkare. En vanlig LED lampa drar omkring 10 W. Det forna Sovjet hade begränsningar även vid 50 Hz, alltså vanlig växelström. Det är borta nu. Vi vet inte om 5G kommer att påverka och i så fall hur, men efter 90 år av att använda elektromagnetiska vågor i denna del av spektrumet finns inget som tyder på att så skulle vara fallet vid de nivåer det gäller. Detta har blivit något av tanternas skvaller och kafferep. Man bara letar reda på allt som tycks hålla med utan det minsta möjlighet att göra en vettig bedömning av värdet. Hela historien är full av sådana här propagandadrev av okunniga. När man efter kriget funderade på att byta till högertrafik, helt omöjligt hästarna kommer aldrig att lära sig gå på fel sida av vägen, bilar var livsfarliga och skulle förbjudas, telefonen och faxen var brottsverktyg enligt polisen, internet gav kunskap om att tillverka bomber, hydrauliska bromsar och skivbromsar skulle avliva stora delar av befolkningen, strålningen från radiotjänst 1925 skulle utplåna allt levande, nu är vi där igen.

 • Det kanske saknas forskning, men verkligen inte erfarenhet. 5G frekvenserna skapade av människan har varit med oss i många tiotals år, ingen har kunnat påvisa några farliga effekter vid dom nivåerna vi talar om. Vi bestrålas dessutom dagligen med elektromagnetiskt strålning från rymden som av betydligt högre frekvens miljoner gånger större styrka, men inga skador. Strålningens energi ökar med frekvensen. Det saknas även forskning om nylonunderkläder, skor med gummisulor, nylonstrumpor, mat packad i plastförpackningar, strålning från rakapparater, glödlampor, yllemössor, och man kan hålla på länge och räkna upp allt som inte är forskat om. Är det därför farligt. Intressant är att allt detta framförs med tråkig propagandarepetition av en i ämnet icke kompetent journalist med ett uppenbart personligt intresse att sätta andras agenda och styra opinion. Vi har väl erfarenhetsmässigt dragit vissa bestämda slutsatser när det gäller trovärdigheten när det gäller svenska journalister, den ligger i världsbotten. Det får mig att komma ihåg en gammal sanning. ”Upprepa en lögn tillräckligt många gånger och det blir en sanning”. Vilket värde har något som kommer från en person så inkompetent i ämnet att personen inte kan avgöra vem som är kompetent att tillfrågas, än mindre vet vilka frågor man skall ställa eller kan förstå och tolka svaren. Massinvandringen är ju lönsam, samhället har aldrig varit tryggare, välfärden den bästa – eller hur. (Bara som exempel från samma gruppering)

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *