Öppet brev om en fredlig lösning i Venezuela överlämnades till utrikesministern

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 februari 2019
- NewsVoice redaktion
Rolando Zanzi från Svensk-Kubanska Föreningen. Foto: Comité Int. Paz Justicia Dignidad Cap. Suecia

Öppet brev till Utrikesminister Margot Wallström

Med syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning på konflikten i Venezuela vill vi härmed till svenska regeringen och utrikesminister Margot Wallström framföra våra synpunkter på hur Sverige bör handla för att bidra till en fredlig utveckling i Venezuela.

Vi beklagar djupt att vår utrikesminister medverkar till att dra in Sverige och EU i USA:s planer på militär intervention i Venezuela. Sverige måste istället arbeta för en fredlig lösning på konflikten i Venezuela och stödja de initiativ som syftar till att upprätta en dialog mellan regeringen och oppositionen.

Både Mexiko och Uruguay samt Vatikanen har tagit hoppingivande initiativ till fredssamtal som Venezuelas legitime president* välkomnar. Det är också uppenbart att USA inte har stöd i Latinamerika, där flertalet, dvs 19 av 35 länder i OAS (Organization of American States) tagit avstånd från den självutnämnde Guaidó och håller fast vid sitt samarbete med president Maduro. Och Margot Wallström har bara med sig 11 av EUs medlemsländer.

Sverige har tidigare bidragit till fredssamtal i El Salvador, Guatemala och Colombia och vi uppmanar Sveriges regering att fortsätta på den fredliga vägen. Sverige måste arbeta för att EU ska upphöra med nuvarande sanktioner och ensidiga tvångsåtgärder som drabbar Venezuelas folk. Vi vill också uppmana Sveriges regering att inte bidra till den s.k. humanitära hjälp som USA förbereder som täckmantel för en militär intervention. Att häva sanktionerna är bästa sättet att förbättra Venezuelas ekonomi.

Sverige måste värna om internationell rätt, respekt för Venezuelas självbestämmande och principen om icke inblandning i länders inre angelägenheter. Det är venezolanerna själva, i samråd med det internationella samfundet, som bör komma fram till lösningar inom ramen för grundlagen och med respekt för folkets självbestämmande. Det är inte USA:s och EU:s sak att välja president i Venezuela eller något annat land.

Förenta Nationernas Generalsekreterare har starkt understrukit att det varken är USA:s eller något annat lands sak att erkänna andra medlemsstaters statsledningar, det ankommer bara på Generalförsamlingen, som också fortsättningsvis erkänner Venezuelas statsledning.

Sverige måste följa FN och respektera det venezolanska folkets vilja, uttryckt i val som har rättsligt stöd i Venezuelas grundlag. Sverige måste värna om de mänskliga rättigheterna och demokratin och avvisa alla aktioner som kan förvärra läget i landet och riskerar att driva fram ett inbördeskrig och även krig i hela Latinamerika och Karibien.

Låt oss inte bidra till att återskapa det oerhörda mänskliga lidande, som med USAs stöd plågade folken i Brasilien, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay m fl länder på 70-talet, något som många idag i Sverige bosatta flyktingar och ättlingar till dem kan vittna om.”

Stockholm 2019-02-07

Signerat

Sveriges Fredsråd, SWEDHR (Swedish doctors for Human Rights), Folket i Bild Kulturfront, Svensk-Kubanska Föreningen, Kubaner för Kuba, Venezuelanätverket, Hands off Venezuela, Internationella Kommittén för fred, rättvisa och folkens värdighet (avdelning Sverige) Kommittén för Internationell Solidaritet, Comité 5 de Octubre, Estocolmo,Argentinare för Seger, Sverige, BRASSAR – Brasilianare i Sverige, för demokrati, Melin Newen Mapuföreningen, Jaime Pardo Lealföreningen, Tidskriften Liberación, NicaraguaSolidaritetskommittén ”Carlos Fonseca Amador”, LatinamerikaSolidaritetsnätverket, RESOCAL , Bolivianska Kulturföreningen Tiwanacu, Svensk-Ecuatorianska Vänskapsföreningen, Föreningen för Kulturell Integration AIC, Solidaritetsföreningen med El Salvador – Stockholm, Latinamerikanska solidaritetsföreningen Radio Bahía, Peruanskt kulturellt centrum, Riksförbundet Víctor Jara, Latinamerikanska föreningen för Mänskliga Rättigheter, Göteborg

Ytterligare signaturer har inkommit


*Maduro omvaldes till president i Venezuela söndagen den 20 maj. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67%). Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Processen övervakades av ca 200 internationella valobservatörer från ett 30-tal länder, som Spaniens förre premiärminister och Ecuadors förre president, och som har rapporterat att valet gick korrekt demokratiskt till. Andra valobservatörer har sagt detsamma, och EU:s kritik av presidentvalet saknar stöd.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Venezuela