När insekter försvinner bör vi vara rädda – 75% försvann i tyskt naturområde

Hans Sternlycke (1942-) var tidigare medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Han arbetar för ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelsen. Hans skriver om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och hållbarhet.
publicerad 5 februari 2019
- Hans Sternlycke
Honungsbi - Foto: John Severns, Wikimedia

MILJÖDEBATT. Vi behöver inte längre göra rent bilens vindruta från insekter. Det borde göra oss rädda. Det visar att livet är hotat. Den tyske forskaren Caspar Hallman har visat att antalet flygande insekter minskat med över tre fjärdedelar i tyska naturskyddsområden. Det är alltså inte bara växtgifter som orsakar insektsdöden. Det finns någon mer orsak.

Text: Hans Sternlycke, journalist (Linkedin) | Bild: Honungsbi – Foto: John Severns, Wikimedia Commons

En god gissning är vårt alltmer strålande samhälle. Insekter är mycket känsliga för mobilstrålning. De tappar orienteringen. De kan inte fortplanta sig. Det finns det många studier på.

Skall vi kunna överleva måste vi kanske överge den trådlösa tekniken, även om den är mycket bekväm och ger telekomföretagen stora inkomster. Har elektromagnetisk strålning så stor inverkan på insekter så drabbar den oss också. Men strålsäkerhetsmyndigheten accepterar inte att strålningen har en biologisk påverkan, trots att det finns hundratals forskningsrapporter om det och trots att forskare och läkare går ut med larm.

Ett exempel är EMF Scientist Appeal från 2015 när 236 vetenskapsmän varnade FN och WHO. Man erkänner bara att det finns en värmepåverkan med ett gränsvärde, och man godtar bara slutsatserna från av mobilindustrin sponsrad forskning.

Till slut kollapsade hela bisamhället

Radiofrekventa fält ger celldöd hos bananflugor. Biologiska fakulteten i Aten har konstaterat det på hälften av deras ägg. Myror som utsätts för mobilstrålning får svårt att orientera sig och glömmer var maten finns.  De som utsattes för en WIFI-router fick svårt att röra sig och det tog 6-8 timmar för dem att återhämta sig. Många dog. En mobil på stand by i en myrstack fick myrorna att flytta larver och ägg så långt bort som möjligt. När telefonen togs bort flyttade de tillbaka.

Bin som utsattes för mobilstrålning lade färre ägg, producerade mindre honung och blev förvirrade så att de inte hittade tillbaka till kupan. Till slut kollapsade hela bisamhället. Den ökade förekomsten av bisjukdomar är ett tecken på att deras immunförsvar har kollapsat. Växterna är beroende av pollinerare. Försvinner de kan de inte sätta frukt, och våra livsmedelstillgångar sinar.


Allt levande, växter, djur och vi människor använder sig av elektriska och magnetiska signaler. När mobiler och trådlösa nätverk sänder liknande men mycket starkare signaler störs signalerna ifrån det levande ut.


Pulsade signaler

Ny teknik använder högre frekvenser och pulsad teknik, där signalen ständigt sätts på och stängs av, vilket inte naturen gör med sina signaler. Det skapar kaos i signalerna från det bioelektriska systemet hos alla levande varelser.

Utan riskanalys eller miljökonsekvensbeskrivning skall det nya mobiltelefonsystemet 5 G genomdrivas, som arbetar med högre frekvenser och tätare mellan mobilsändare för att kunna överföra mycket större informationsmängder trådlöst.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser den är säker och att ingen forskning behövs om biologisk påverkan utan bara om den tekniska funktionen. Umeå skall bli den första försöksstaden.

Om vi nu inte bryr oss om oss själva genom att tillämpa försiktighetsprincipen borde vi ta hänsyn till allt annat levande. Barn borde vi inte utsätta för trådlöst i skola och förskola. Det finns tråd och fiber för datakommunikationen. Då riskerar vi inte heller att slå ut insekterna.

Text: Hans Sternlycke


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq