Kina överlägset Väst när det gäller bilar, delningssystem och systemtänkande

publicerad 10 februari 2019
Shanghai i Kina. Foto: All-free-download.com

DEBATT & ANALYS. USA agerar som en ren militärdiktatur i sina försök att dämpa och förhindra Kinas utveckling till ett kunskapssamhälle. Det är uppenbart att Kinas ekonomiska under sprids till andra länder, men det finns betydlig mer bakom USA:s försök att stoppa Kina. USA:s samhällssystem och världsdominans, ekonomiskt, militärt och ideologiskt, är hotat. Även det svenska statssystemet är hotat.

Text: Karl Wang, Kina | Bild från Shanghai. Foto: All-free-download.com

Bilen är en symbol för amerikansk frihet skriver Lotta Engzell-Larsson på Dagens Industri i en läsvärd artikel och vi måste hålla med. Däremot har bilen aldrig varit någon symbol för frihet i Kina. Bilen är dessutom en storindustri som ger jobb och är en mycket stor inkomstkälla för politiker, stat och kommun i EU och USA.

Nedsmutsning lönar sig. En omställning till el hotar hela samhället som vi ser det idag. Därför gör USA och EU allt man kan för att hindra att den utveckling som just nu sker i Kina sprider sig, en utveckling till ett rent samhälle med bra miljö.

När den amerikanska och europeiska bilindustrin på allvar tog fart på 50-talet etablerade man den fossildrivna bilen som en avgud för frihet, samtidigt kunde en familj i Kina kollektivt behöva spara i ett år – för att köpa en cykel. Sverige och USA etablerade ett helt samhällssystem där den fossildrivna bilen var själva grundpelaren.

Man skulle köra bil till jobbet, köra bil att handla, köra bil för nöje, och köra bil på semestern. Bilar och bensin vara billiga. Politikernas ständiga driv och hunger för mer pengar följde med. Bilen blev en stor inkomstkälla och statens mjölkko.

Etableringen av Folkrepubliken Kina 1949 innebar enorma framsteg och förbättringar i Kina, och det pågick fram till 1958 då Mao Zedong påbörjade sina många ”program”, alla som blev mer eller mindre fiaskon, för att inte säga rena katastrofer.

Att en privatperson eller familj då skulle kunna äga en bil var ungefär samma som att tänka sig att dom skulle äga ett privat rymdskepp idag. Kommunismen mellan 1949 till 1978, då man började avskaffa den, blev rena katastrofen för Kina.

Det tog till 1985 innan det egentligen började hända något. Det året tillverkas 5200 bilar i Kina. Sedan började det gå undan, 1992 tillverkades 1 miljon bilar och år 2000 blev det 2 miljoner och 2009 13,79 miljoner. Omkring hälften var personbilar. 2014 blev det 23,720 miljoner eller 26% av hela världens produktion.

Elbil - Foto: Karl Wang
Delningsbar elbil i Kina. Foto: Karl Wang

Elbilar i Kina

Utanför de stora kuststäderna var privatbilar ovanliga ända till för omkring 15 år sedan. För omkring tolv år sedan började storsatsningen på elbilar. I Chongqing byggde man då världens största forsknings och utvecklingscenter för elbilar. Man byggde hela städer för batteriutveckling. Man avskaffade myriader av lagar och lokala bestämmelser som hindrade elbilsutvecklingen och införde mängder av fördelar med att köra el. Elkraftsgenereringen ökade och kolkraftverken skrotades.

Transporter flyttades från vägar till floder och järnväg, man byggde snabbtåg, tunnelbanor och monorails, och elbussar. Det gick relativ lätt, för Kina hade aldrig etablerat det bilsamhälle som Sverige och Väst hade gjort.

Den svenska modellen håller definitivt inte måttet

Mest intressant är hur allt detta genomfördes. Man tillämpade inte den ”svenska modellen” med höga straffskatter eller tvingande lagstiftning. Istället reducerades kostnader och det gjordes bekvämt att byta transportsätt och resandekultur.

Vem vill köra bil i 6 till 8 timmar för 300 kronor om man kan ta snabbtåget på två timmar för 80 kronor? Det genomfördes med en järnväg som är ekonomiskt bärkraftig.

Medan USA, och även Sverige, etablerade sitt bilsamhälle på 50-talet tog det alltså över 50 år innan bilen började få fäste ordentligt i Kina. Det har gjort att Kina med moroten och belöningar har kunnat från början bygga ett helt annat sorts transportsamhälle och resekultur.

Vi som kollektivt skriver den här bloggen är alla 30-, 40-, och 50-talister. När vi en gång nådde körkortsåldern var för oss unga män en egen bil ett absolut tillbehör för överlevnad. De var åren av raggarbilarna, Karlsson på Taket, Monte Carlo rallyt, rally körning i svenska skogarna, och att imponera på tjejerna.

Kinesiska ungdomar. Foto: Pexels.com. Licens: CC0.
Kinesiska ungdomar. Foto: Pexels.com. Licens: CC0.

Delningsekonomin har exploderat

Dagens ungdom i Kina är annorlunda. Man vill inte ha någon bil. Delningsekonomin har exploderat bara de sista året. Ungdomen har en app i mobilen som visar var alla lediga delnings fordon finns. Man promenerar på två minuter till en parkering, öppnar en elbil med appen, kör, parkerar, och har inga mer bekymmer.

Det är små lätta elbilar av storleken SMART, varav många kostar bara 30,000 kronor i inköp, har nästan ingen service och håller för evigt – nästan.

Många familjer i Kina köper stora bilar, som 7 sjusitsiga SUV:s men om man skall åka och handla eller hälsa på kompisen, då hyr man ändå en elektrisk delningsbil. Det blir till och med billigare än att betala bensinen och parkering för familjebilen. Man åker till jobbet kollektivt, vilket normalt kostar 2 kronor per resa. En hypermodern, tyst och bekväm Monorail med automatiska utrop på lokalspråket och engelska och ”live-LED-skärmar” som visar var man är.

Familjebilen kommer till användning på veckoslutet, då stuvar man in partner, ungar, de äldre, campingbord, grill och tält och åker ner till floden eller upp i bergen för att ta det lugnt. Man tar inte bilen till den lokala affären, man kör Segway-brädor. I Sverige är de ännu, 15 år efter att de uppfanns förbjudna. Sverige ligger otroligt efter i utvecklingen.

Sverige började mura in sig i fossil-bilsamhället redan på 1950-talet. Det gäller inte bara som enda i praktiken accepterade transportmedel Staten har dessutom gjort sig beroende av de stora intäkterna i skatter och avgifter. Bilismen, transport och resor är som bekant statens stora mjölkko. Att åka till Arlanda kostar 295 kronor [per den 10 feb 2019] med Arlanda Express.

Motsvarande resa i Kina kostar 7 kronor. Skillnaden är ”banavgifter” och skatter, alltså en förtäckt beskattning. Det gör att man samtidigt har murat in sig i föroreningar och dålig miljö. Staten, kommunerna, bilindustrin, oljebolagen med flera, har inte råd att tillåta en ren miljö utvecklas i Sverige.

Svenska staten motarbetar utvecklingen

Skulle befolkningen i Sverige byta till billig elbilar och ett delningssystem blev det rena katastrofen ekonomiskt för staten. Alltså motarbetar staten i det tysta det renare elbilssamhället som Kina har utvecklat.


De flesta kinesiska städer är redan idag renare än motsvarande Svenska. Sverige utreder, men Kina gör något. Kina ligger mycket långt före Sverige i tillämpningen av teknologi. Kina ser dessutom till helheten, inte till varje kostnad i isolering som i Sverige. Det man förlorar på gungorna tar man igen trefaldigt på karusellen.


Bättre kvalitet och systemlösning i Kina

Försäljningen av amerikanska bilar i Kina har halverats och frågar man runt är orsaken uppenbar. Kvaliteten på många av Kinas bilar är nu betydligt bättre än de amerikanska eller Europeiska.

Köparna anser att amerikanska bilar är dåligt designade för kineser, otroligt dyra, har dålig kvalitet, dyr och dålig service, och kunder får ett överlägset, snorkigt och ovänligt bemötande. En amerikansk bil likvärdig en kinesisk kan vara tre gånger dyrare.

Förr fanns det ett statusvärde i en utländsk bil, men det försvinner alltmer nu. Amerikanska försäljningsmetoder tycker man heller inte om. Kunderna ställer ”svåra frågor”: vad är priset, hur mycket bensin drar den, vad kostar service, hur är det med garantin, och så finns det gott om utvärderingar på webben.

Bolag i Kina aktar sig väldigt noga för att få en dålig recension.

USA:s stora problem med försäljning i Kina är alltså inte att Kina försöker förhindra den, utan att USA ligger 10 till 15 år efter Kina i utvecklingen och inte kan leverera de produkter och den service kunderna vill köpa. Alltså efterbliven teknik, dålig marknadsanpassning och dåliga försäljningsmetoder.

Men det finns en än mer allvarligare anledning till att USA bekämpar Kinas utveckling, en ekonomisk. De flesta elektriska delningsbilar är små, lätta, enkla, praktiska, och billiga med plats för 2 personer. Tillverkningskostnaden är bara omkring 10% av en stor, tung fossilbil. Dessutom är driftkostnaderna 20% av fossilbilen, service 5%, och livslängden 5 gånger så lång eller mer.

Delningssystemet gör att bilen utnyttjas 10 gånger så mycket, vilket betyder att bara en tiondel så många bilar behöver tillverkas, den sliter bara en tiondel så mycket på vägarna. Som överslag, en hyreskostnad på 7 kronor timme, 10 timmar per dag, ger en brutto inkomst årligen på 25,000 kronor, en brukstid på 15 år ger en bruttoinkomst på 350,000, mer än tio gånger inköpspriset.

Inget mer krälande under bilen för att göra service, fyra bultar. Hela karossen lyfts av, motorer, batterier och allt blir tillgängligt ovanifrån. Sedan kan man skruva på en helt annan kaross om man vill modernisera modellen.

Det finns Boeing Jumbo Jets som är 30 år gamla och flyger, elbilarna kan användas längre. Bilen är tillverkad av kolfiber och plast, ibland delvis av aluminium och för säkerhet efter samma principer som Formula ett bilarna.


Dessa kinesiska elbilar och delningssystemet skulle bli rena katastrofen för USA:s och västs bilindustri och samhälle. Därför bekämpar USA utvecklingen i Kina så intensivt. Man är desperat att skydda sig mot Kina-utvecklingen och ett rent samhälle, och att skydda den smutsiga fossilbilen har blivit mycket viktigt för USA och EU.


Dessutom förorenar elbilen inte alls när de körs och föroreningarna när bilen tillverkas blir även dom bara tiondelen av en klassisk tung fossilbil. Kina går just nu över till ren el.

I EU och USA är bilindustrin en stor industri som skapar många jobb och bilkörning ger enorma inkomster för stat, kommun, oljebolag, och vägbolag Därför är man i USA och EU i panikläge över detta nya grepp, och det vore rena katastrofen för fossilindustrin, och man motarbetar det intensivt med propaganda. Man har inget att erbjuda.

Kina har de fyra essen

Jonas Lindblad skriver i Dagens Industri om hur USA nu tvingas börja stänga bilfabriker. Trumps strategi är helt galen. Samtidigt ändrar Trumps politik handelsvägarna. Handeln Kina/Ryssland ökade med 30% på ett år.

  • Nya sidenvägen börjar fungera,
  • dollarn dumpas och
  • USA:s påverkan och hot med sanktioner blir alltmer verkningslös.
  • Trumps strategi med hot och påtryckningar skadar USA mer än någon annan, och kan bli rent ödesdiger.

Kina är mycket väl medveten om att de nu sitter på alla fyra ess i leken och det märktes på G20 mötet. Trumpgänget var mycket dämpade och klart oroliga medan Kina-gänget var avslappnade.

Kina ligger 15 år före, medan väst har nästan ingenting att erbjuda. Det gäller inte bara de tekniska konstruktionerna, Väst bilar är helt enkelt inte anpassade för hur bilar numera används i Kina. Teknologin har öppnat för en helt ny resekultur i Kina och Kina har anpassat teknologin till den kulturen.

Väst hänger inte med. Det finns fortfarande nischmarknader i Kina dom kan betyda väldigt många bilar. Det är det Volvo satsat på med sin Chengdu-fabrik.

Vad som verkligen hotar västerländska bilföretag är om Kinas snabbt växande system av elektriska delningsbilar skulle etablera sig. Det skulle hota hela det västliga fossilsamhället, hundratusentals jobb, miljarder i skatte- och avgiftsintäkter, men folket skulle kunna leva i ett rent samhälle. De fasar politikerna nu för.

 

Text: Karl Wang, Kina

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq