Regeringen ändrar i vapenlagstiftningen

publicerad 9 februari 2019
- Gästskribent
Det kommer bli ytterligare svårare och dyrare för jägare och tävlingsskyttar att inneha efter regeringens förslag. Foto: Statskog SF/CC BY-NC 2.0
Det kommer bli ytterligare svårare och dyrare för jägare och tävlingsskyttar att inneha efter regeringens förslag. Foto: Statskog SF/CC BY-NC 2.0

Regeringen skriver i ett pressmeddelande, att man har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på de ändringar som krävs för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Regeringen skriver även, att den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en internationellt sett hög skyddsnivå och på många sätt uppfyller de krav som ställs i ändringsdirektivet.

Det är dock nödvändigt, menar regeringen, att genomföra vissa ändringar i vapenlagstiftningen, men även i krigsmateriellagstiftningen och i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det skriver Svensk Jakt.

Förslagen innebär bland annat att kraven på märkning och registrering utökas, att vapenmäklarverksamhet regleras på samma sätt som vapenhandlarverksamhet, att löstagbara magasin av en viss storlek regleras och att innehavstillstånd för vissa skjutvapen i regel tidsbegränsas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Efter det att lagrådet har kommit med sina synpunkter på förslaget, skall regeringen ge en proposition till riksdagen. Tidigare har med små variationer samtliga oppositionspartier på den borgerliga sidan uttryckt, att man inte accepterar, att regeringen försöker få till större förändringar av vapenlagen än vad EU-direktivet kräver.

Text: Christopher Jarnvall, NB Nyhetsbyrån


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Ytterligare ett stort skämt från den ofrivilliga humorfabriken. Det har ju både vällt in såväl oidentifierade “terrorister” som illegala militära vapen nog för att fullt utrusta det svenska försvaret. Samtidigt som “vår” vapenhandlande statsmakt kränger vapen till krigförande länder där människor dör som flugor. Tror knappast att varken magasinsstorlek på legala vapen eller att svenska vapenmäklare som tidsbegränsad vapenlicens är det verkliga problemet. Idioterna har skapat ett helvete på jorden där invånarna endast får försvara sig med färgläggande självförsvarsspray, så här snackar vi fullständigt folkförakt.

  • Hörde på radiolan häromdan’, att förra året utbildades c a 2000 manliga, respektive 400 kvinnliga värnpliktiga i Sverige. Det bekräftar tveklöst bilden av oss, som ett Land utan Försvar. Dessutom har vi under 2000-talet redan haft 3 (tre) vapenamnestier. Så svenska folket är enligt Elitens vilja, helt avväpnade och kan inte göra väpnat uppror mot landsförrädarna. Inte heller stå emot de muslimska yngre män som blir uppmanade utifrån, att bekämpa de “otrogna hundarna”, skära halsen av dom och våldta’ kvinnorna, på gator och torg. För att sedan dumpa liken i massgravar, på sätt som var (och kanske) är övligt i delar av Syrien. Antalet jihadister, som på vår bekostnad bidar sin tid, härstädes, torde kunna räknas i flera tiotusental. När det inträffar, kommer det finnas minst en halv miljon muslimer som passivt stöder dom, på allehanda sätt. Syrienslakten blir till Sverigeslakten och mången förnöjt ansiktssmil kan förväntas.
    Ack, vi har varit naiva, kommer det utropas i partikanslierna, men nu måste vi blicka framåt och ena landet, ….sker bäst, genom att vända andra kinden till, samt förlåta, förlåta och …….. . Glöm inte, att vi är de mest GODA som finns!

  • Visst handlar det om att avväpna det svenska folket. Lagändringar kommer förmodligen bara att försvåra för våra jägare och sportskyttar. Den kriminella verksamheten kommer fortsatt att ta in vad de önskar och behöver över de öppna gränserna. Vem som helst som åker på semester till Europa kan lasta hela skuffen full med allsköns vapen samt handgranater. Risken att åka fast anses vara minimal. Sverige har under väldigt lång tid koncentrerat sig på att stifta nya lagar för laglydiga och man kan bara förmoda att så är meningen.

  • Den 12e mars 1938 marscherade tyska trupper in i Österrike och dagen efter deklarerade Hitler sin “Anschluss”. Hitlers trupper mötte inget motstånd. Varför. Jag har personligen varit på plats och frågat de som var med på den tiden. Förberedelserna hade pågått i över två år. Massiva propagandakampanjer i reguljära media att Österrike borde bli en provins i Tyskland, drivna av Socialdemokraterna. Man hade ändrat vapenlagarna och gjort det mycket svårt för enskilda att inneha vapen, och systematiskt avväpnat hela befolkningen. Idag ser vi nästan exakt samma sak i Sverige. Massiva propagandakampanjer att svenskarna av ”säkerhetsskäl” måste allt närmare ansluta sig till den amerikanska militärdiktaturen, och lokalbefolkningen avväpnas. Igen, utvecklingen drivs av Socialdemokraterna. Dagens svenska “Anschluss” är i full gång.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *