Datainspektionen ska granska mobiloperatörer, betalningsförmedlare och detaljhandeln etc

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 22 mars 2019
- NewsVoice redaktion
Computer system. Foto: Kevin Ku. Licens: Pexels.com (free use)
Computer system. Foto: Kevin Ku. Licens: Pexels.com (free use)
Computer system. Foto: Kevin Ku. Licens: Pexels.com (free use)

Datainspektionen har slagit fast sin tillsynsplan 2019–2020 framför allt gällande policys för personuppgifter. Myndigheten ska granska hälso- och sjukvård, skolan, arbetsgivare, mobila operativsystem, betalningsförmedlare, inkassoföretag och detaljhandeln.

Text: Datainspektionen

En effektiv tillsyn är ett centralt verktyg för att skapa ökad regelefterlevnad, lärande och utveckling kring dataskyddsreglerna. Datainspektionen har nu fattat beslut om områden som kommer att granskas under 2019 och 2020. Tillsynsplanen omfattar ett antal prioriterade områden där Datainspektionen identifierat att det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan komma att kränkas.

”Vi prioriterar granskningar som bedöms få störst effekt på integritetsskyddet, både hos den verksamhet som granskas och hos andra myndigheter, företag och organisationer”, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

De prioriterade områden som ska granskas har identifierats genom bland annat de klagomål och personuppgiftsincidenter som inkommit till Datainspektionen, erfarenheter från tidigare granskningar och omvärldsbevakning.

”Vi kommer ha särskilt fokus bland annat på samtycke som rättslig grund och på nya företeelser, både när existerande teknik används på nya sätt och på ny teknikanvändning. Bland annat har vi redan inlett granskning rörande ansiktsigenkänning och kroppsburna kameror”, säger Lena Schelin.

Bland de verksamheter och branscher som ska granskas finns hälso- och sjukvården, rättsväsendet, arbetsgivare, detaljhandeln och större inkassobolag. Även skolor är ett prioriterat område under de närmaste två åren.

”Barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter”, säger Lena Lindgren Schelin.

I tillsynsplanen anges Datainspektionens planerade tillsynsverksamhet.

”Utöver den planerade tillsynen kan granskning inledas även inom andra områden om det finns anledning till det. Att kommunicera vår tillsynsplan i förväg är en viktig del i vårt transparenta arbetssätt där verksamheter och organisationer kan få ledning i vilka frågor och branscher inspektionen just nu anser särskilt viktiga att granska.”

Datainspektionens övergripande mål för tillsynsverksamheten är att nå så stora effekter som möjligt i skyddet av den personliga integriteten och att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Komplett tillsynsplan 2019-2020 (PDF)

Text: Datainspektionen, pressmeddelande


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq