Elektromagnetiska pulser (EMP) kan slå ut ett helt land

publicerad 30 mars 2019
- av NewsVoice

Riskerna som Elektro Magnetiska Pulser (EMP) innebär för ett samhälle är ingen nyhet. Dagens högteknologiska samhälle vars infrastruktur hålls vid liv tack vare elektronik, digital teknik och elnät är hyperkänsligt för elektromagnetiska pulser som kan genereras av nukleära explosioner.

Störst är effekten på ett modernt samhälle om en kärnvapenexplosion sker på hög höjd. Då påverkas hela samhället direkt av den radierande elektromagnetiska pulsen som kärnladdningen ger upphov till.

Experter i USA varnar för att en attack mot USA med ett EMP-vapen kan leda till att tiotals miljoner boende i USA kommer att dö inom några veckor. Andra menar att upp till 90% av befolkningen kan dö om infrastrukturen med el och digital kommunikation inte fungerar inom 6 månader.

Effekterna av ett EMP-vapen:

  • Elektronisk kommunikation inkl internet och telefoni slås ut.
  • Matförsörjningen upphör. Mat måste transporteras och förvaras med kyla. Färsk mat ruttnar börjar ruttna snabbt. De flesta har inte mat som räcker mer än en vecka i hemmet.
  • Sjukhus och vårdsystem slutar fungera.
  • Uppvärmning, särskilt elbaserad uppvärmning slås ut. Vintertid fryser människor ihjäl.
  • Fordon av alla de slag stannar. Dagens fordon är fulla med känslig elektronik.
  • Tågtrafiken slås ut.
  • Banker och uttagsautomater slutar fungera, likaså elektroniska pengar.
  • Ett helt lands ekonomi slås ut eftersom ett modernt samhälle kräver fungerande infrastruktur, elektronisk kommunikation och pengatransaktioner.

Listan kan görs mycket längre.

Sammanställning: NewsVoice | Ursprunglig videokälla: Hedge Hog